Sökes: Instituttleder/prefekt | Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole | Ansök senast 3 mars, 2024

(FREEPIK)

Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) er ett av fire faginstitutter ved NIH. Instituttet har rundt 30 vitenskapelig ansatte, inkludert PhD-kandidater.

Ansatte på ILF driver med forskning og undervisning innen generell pedagogikk, kroppsøving/idrettsfag, frilufslivsfag, fagdidaktikk og fysisk aktivitet og funksjonshemming.

Instituttets forskningsportefølje omfatter læring og erfaringsdannelse hos ulike grupper, på ulike arenaer og i ulike bevegelser og aktiviteter. Forskningen søker å utvikle kunnskap om hva som fremmer barn og unges læring i kroppsøvingsfaget, samt deres deltagelse i og skaping av fritidskultur. Praktisk kunnskap og yrkesutøvelsers teoretiske tilknytning er også et forskningsfelt, likeledes natur som rom for erfaring.

Instituttet tilbyr femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (LKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Instituttet har også ansvar for deltidsstudier i friluftsliv og kroppsøving / idrettsfag samt etterutdanning innenfor alle fagområdene.

Undervisning og veiledning gis på bachelor- master- og PhD nivå.

Faglig innhold

Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets studieprogrammer, prosjektportefølje og forskningsvirksomhet, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er ytterligere å styrke samarbeidet mellom fagmiljøer både internt på instituttet og på tvers av instituttgrenser, samt styrke tilknytningen til arbeidslivet. I tillegg er det et mål å videreutvikle det fleksible studietilbudet og den eksternfinansierte forskningsporteføljen. Lederen rapporterer til rektor, og inngår i høgskolens faglige ledergruppe sammen med rektorat, øvrige instituttledere og direktør.

Instituttlederen forventes å styrke ledergruppens arbeid med å utvikle NIH i tråd med institusjonens mål.

Kvalifikasjonskrav

   • Kompetanse på doktorgradsnivå, og forsknings- og undervisningserfaring innen områder som inngår i instituttets fagfelt.
   • Ledererfaring fra kunnskapssektoren, inkludert bred erfaring med forskningsledelse og utdanningsledelse.
   • Erfaring med å lede mennesker, og dokumentert evne til å få grupper og team til å arbeide sammen mot felles mål.
   • Erfaring med å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt.
   • Interesse for, og ferdigheter i, å drive strategiarbeid, fra visjoner til iverksettelse av endringer.
   • Gode engelskferdigheter, og meget gode ferdigheter i ett av de skandinaviske språkene både skriftlig og muntlig.

NIH jobber aktivt med å ta i bruk egnede digitale verktøy som virkemiddel for å videreutvikle undervisningstilbud, læringsformer og forskning. Det er derfor ønskelig at den vi ansetter har interesse for digitalisering og generelt gode IT-ferdigheter.

Personlige egenskaper

Som instituttleder får du et helhetlig fag-, økonomi- og personalansvar for instituttet. For å lykkes i rollen ser vi for oss at du har

   • motivasjon og vilje til å videreutvikle instituttet og NIH
   • evne til langsiktig planlegging og gjennomføringskraft
   • analytiske evner, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
   • en tydelig og inkluderende lederstil, og interesse for medarbeiderutvikling
   • gode kommunikasjonsferdigheter som bidrar til å skape trygghet, tillit og motivasjon

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges ved vurdering av søkerne.

NIH tilbyr

   • en interessant lederstilling i et fagmiljø i utvikling
   • ansettelse på åremål for fire år med mulig forlengelse i en ekstra periode
   • et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid med andre enheter
   • lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens stillingskode 1475 instituttleder innenfor et spenn på kr 996 000 –1 080 000.
   • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse
   • mulighet for å trene i arbeidstiden
   • moderne fasiliteter i et flott bygg ved Sognsvann i Oslo

Andre opplysninger

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Norges idrettshøgskole å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Videre ønsker NIH medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Som kvalifisert søker med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av i jobbsøkerportalen for dette. NIH innkaller minst én søker i til intervju dersom man er kvalifisert, og dersom du får jobben skal vi legge til rette for de behov du måtte ha. Utenom å velge ut riktig kandidat brukes ikke avkryssingen til noe annet enn anonymisert statistikk.

Søknaden skal inneholde

   • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, vitenskapelig arbeid og forskningsinteresser)
   • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
   • Liste med 2-3 referanser (navn, tittel, e-post og telefonnummer, samt beskrivelse av relasjon til søker)
   • Kopi av vitnemål og eventuelle attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Rektor Lars Tore Ronglan, tlf. 92461646

For spørsmål om Jobbnorge eller søknad, ta kontakt med seniorrådgiver HR Elisabeth Olsen.

Søk stillingen!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.