Topic: Children and youth sports


Research Articles

Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Andersen, Tanja Thinggaard & Malene Norup Stolpe Kropsbevidsthed på skemaet (180205)
Andersen, Tanja ThinggaardMalene Norup Stolpe Body Awareness on the School Timetable (180925)
Andersson, Filip Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering (190415)
Apelmo, Elisabet ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet ”Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Carlsson, Bo & Kristin Fransson Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society(051130)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergaard Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (120606)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergard Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (130312)
Dahlin, Lars B. Kan idrott förbereda ungdomar för vuxenlivet eller slår den ut potentiella indrottsutövare? (040210)
Davidsson, Fanny Fotboll för fred: Fotboll som redskap för fred och försoning (091216)
Dovborn, Cecilia & Mats Trondman Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med 070328)
Ekholm, David Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik (181015)
Engström, Lars-Magnus Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck (050831)
Ericsson, Ingegerd Mer medveten motorisk träning behövs (031125)
Ericsson, Ingegerd Motorikobservationer och skolprestationer (071121)
Ericsson, Ingegerd & Margareta Cederberg Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (110330)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (120509)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson  Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (140123)
Ericsson, Ingegerd Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance (170907)
Ericsson, Ingegerd Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande (180216)
Fasting, K., C. Brackenridge &G. Kjølberg Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fundberg, Jesper & Lars Lagergren Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Gerth, Julius, Anders Raustorp & Andreas Fröberg Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190923)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (080903)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Granerud, Øivind Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen [Dreaming of becoming a top performer in sports: Circumstances that affect the ability to realize the dream] (NOR 200420)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Haulan, Christian & Stig Arve Sæther Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (150331)
Hedenborg, Susanna, Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes & Guro Fiskergård Werner Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (201015)
Hemstad, Hanna & Marie Öhman ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser” Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (100512)
Hertting, Krister & Inger Karlefors Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (160125)
Hjelm, Jonny ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hoff, David Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Holm, Claus & Jens Christian Nielsen Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (151015)
Ingrell, JoakimMarie Larneby, Urban Johnson & Susanna Hedenborg Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190610)
Jauring, Patrik & Viktor Andersson Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa (190617)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Jonsson, Cecilia, Marie Eriksson & Evelina Källberg Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (150414)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Kalaja, Sami, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt The Role of Gender, Enjoyment, Perceived Physical Activity Competence, and Fundamental Movement Skills as Correlates of the Physical Activity Engagement of Finnish Physical Education Students (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kay, Joyce A Blinkered Approach? Attitudes Towards Children and Young People in British Horseracing and Equestrian Sport (080507)
Kilger, Magnus & Mats Börjesson Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Kilger, Magnus From Hard Work to Grit: On the discursive formation of talent (published 190403 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019)
Kokkonen, Juha, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence (published inScandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Lagergren, Lars & Jesper Fundberg På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (151125)
Larsson, Håkan, Birgitta Fagrell & Karin Redelius Kön–Idrott–Skola ((051214)
Lundin, Katarina Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter (191010)
Lundin, Katarina Återkoppling till tränande barn – hur och varför? [Feedback to training children – how and why?] (SWE 200504)
Nielsen, Glen & Reinhard Stelter Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (111012)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Vilka elever antas till en idrottsskola? (190910)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Who are admitted to a sport school? (200127)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Romar, Jan-Erik, John Henriksson, Kent Ketomäki & Peter Hastie Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Sandal, Carsten & Helle Winther Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (160531)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skille, Eivind Å. & Tor Solbakken The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skovhus, Mette & Helle Winther Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (190125)
Sundström, Peter Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen (SWE 200115)
Sundvoll, Heidi & Anne Tjønndal Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (151006)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (NOR 210510)
Söderström, Tor, Peter Brusvik & Stefan Lund Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Toftegaard, Nielsen, Jan Kunsten at få børn og unge i bevægelse (051005)
Trondman, Mats & Cecilia Dovborn ”Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med 060503)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Vamplew, Wray Child Work or Child Labour? The Caddie Question in Edwardian Golf (080423)
Wester, Julia Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården ([The “rowdy” school football pitch: A study of the significance of the place for social life on the football field and the school yard], published in Swedish 190923, English abstract here)

Feature Articles

Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Barker Ruchti, Natalie, et al. “The future of women’s artistic gymnastics: Eight actions to protect gymnasts from abuse” | ISCWAG manifesto, August 19, 2020 (200831)
Ericsson, Ingegerd Fysisk aktivitet och muskelfunktion bland skolbarn: Om Susanna Stenevi Lundgrens avhandling (110608)
Ericsson, Ingegerd Key issues in childhood physical activity science (feature 121212)
Ericsson, Ingegerd, Patrik Grahn & Erik Skärbäck Värna närmiljön för fysisk och psykisk hälsa (100310)
Ericsson, Ingegerd MUGI i Sydafrika (141029)
Ericsson, Ingegerd Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson (161116)
Ericsson, Ingegerd Aktuella rekommendationer för fysisk aktivitet (170210)
Ericsson, Ingegerd Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt (170616)
Ericsson, Ingegerd Physical Activity Interventions in School and Their Impact on Scholastic Performance: English and Swedish summaries (201020)
Gurholt, Kirsti Pedersen, Ida Helene Dahl Torp & Jørgen Weidemann Eriksen Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i friluftsliv i Oslo (201110)
Hedenborg, Susanna, Annika Rosén, Oskar Solenes & Gabriella Thorell Too young to ride? A study of riding school activities for pre-school children from safety and horse welfare perspectives (project plan, 190308)
Högman, Johan, Christian Augustsson & Pernilla Hedström “Being or becoming physically active”: Unpacking conceptions about objectives and methods in partnership-based alternative sports activities | A summary (210211)
Ingulfsvann, Laura Suominen, Vegard Fusche Moe & Gunn Engelsrud Tensions and tractions of moving together and alone in physical education | A summary (2105012)
Lundin, Katarina Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) (SWE 210127)
Mattsson, Torun Conference report: IAPESGW 17th World Congress, Havana, Cuba (feature 130503)
Nyberg, Robert Toppning, nivåindelning eller nivåanpassning inom ungdomsfotbollen? (160812)
Redelius, Karin This is why it is problematic to select children in sports (201026)

Book reviews

Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn Åse Strandbu & Anders Bakken Oslo: Nova 2007 (Ingela Kolfjord 070829)
Att utveckla handlingskraft: Om flickors identitetsskapande processer i stallet (Elektronisk resurs) Lena Forsberg Luleå: Luleå tekniska universitet 2007 (Helena Tolvhed 090211)
The Balotelli Generation: Issues of Inclusion and Belonging in Italian Football and Society Max Mauro Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 (Mattias Melkersson 180126)
Barn – bevegelse – oppvekst: Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Per Egil Mjaavatn & Kari Aasen Gundersen Oslo: Akilles 2005 (Ingegerd Ericsson 060315)
Bio-social aspects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): Neurophysiology, maturity, motor function and how symptoms relate to family interaction Peik Gustafsson Lund: Lund University, Faculty of Medicine 2008 (Ingegerd Ericsson 081001)
Børn, fysisk aktivitet og læring Vivian Grønfeldt København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2007 (Ingegerd Ericsson 071212)
Child Development Through Sports James H. Humphrey Binghampton, NY: Haworth Press (Karin Redelius 050606)
Child Welfare in Football: An Exploration of Children’s Welfare in the Modern Game Celia Brackenridge et al Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Bo Carlsson 071003)
Children and Organised Sport Kate Alexander & Anne Stafford Edinburgh: Dunedin Academic Press 2011 (Karin Redelius 130906)
Children, Obesity and Exercise: Prevention, Treatment and Management of Childhood and Adolescent Obesity Andrew P. Hills, Neil A. King & Nuala M. Byrne (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Örjan Ekblom 081126)
Children’s Daily Physical Activity: Patterns and the influence of socio-cultural factors Glen Nielsen København: Institut for Idræt 2011 (Kristin Fransson 130823)
Children’s Exercise Physiology: Second Edition Thomas W. Rowland Champaign, IL: Human Kinetics 2005 (Torsten Buhre 051214)
Children Moving: A Reflective Approach to Teaching Physical Education (Eighth Edition) George Graham, Shirley Ann Holt/Hale & Melissa Parker Dubuque, IA: McGraw Hill (Higher Education) 2008 (Charlotte Svendler Nielsen 100901)
Coaching Children in Sport Ian Stafford (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (PG Fahlström 120125)
Defining Physical Education: The Social Construction of a School Subject in Postwar Britain David Kirk Abingdon, Oxon: Routledge 2012 [1992] (Håkan Larsson 130315)
Den forsvunne diamanten: Historien om fotballens mørke side Lars Backe Madsen & Jens M. Johansson Oslo: Tiden 2008 (Kristin Fransson 091007)
Disability and Youth Sport Hayley Fitzgerald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Anne-Merete Kissow 100421)
Dolda utmaningar: Om unga idrottare med osynliga funktionsnedsättningar Suzanne Rosendahl & Lars Sandberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
En vinnande väg: Idrottspsykologi för gymnasiet Sofia Bunke, Anna Lohmann & Charlotte Wennberg Stockholm: SISU Idrottsböcker 2013 (Joakim Ingrell 040306)
Equity and Difference in Physical Education, Youth Sport and Health: A Narrative Approach Fiona Dowling, Hayley Fitzgerald & Anne Flintoff (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (review by Mads Skauge, published 190502)
Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962–2002 Björn SandahlStockholm: Carlssons 2005 (Mats Johnsson 060118)
Evolutionary Playwork: Second Edition Bob Hughes Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Lars H Gustafsson 140220)
Exercise and Young People: Issues, Implications and Initiatives Lorraine Cale & Jo Harris London: Palgrave Macmillan 2005 (Suzanne Lundvall 050606)
Fathering Through Sport and Leisure Tess Kay (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Ingela Kolfjord 100127)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (Suzanne Lundvall 090606)
Framtidas håp: Barneidrettsdiskursar i Noreg 1920–1976 Oskar Solenes Oslo: Norges idrettshøgskole 2009 (Susanna Hedenborg 090923)
Gender and Sport: Changes and Challenges Gertrud Pfister & Mari Kristin Sisjord (red) Münster: Waxmann 2013 (Helena Tolvhed 140313)
Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn Johan Fallby Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2015 (Thomas Westerberg 160825)
Gör det bättre själv om du kan: Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott Johan Fallby Täby: 7 Tapas Publishing 2020 (review in Swedish by Erik Andersson, published 210316)
Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit? Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Suzanne Lundvall 160407)
Home Ice: Reflections of a Reluctant Hockey Mom Angie Abdou ECW Press: Toronto, ON 2018 (review by Tobias Stark, published 190531)
Human Rights in Youth Sport: A Critical Review of Children’s Rights in Competitive Sports Paulo David Oxford: Routledge 2004 (Bo Carlsson 050308)
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Ann-Cathrine Bramhagen & Anna Carlsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Mikael Londos 140529)
Inclusion and Exclusion Through Youth Sport Symeon Dagkas & Kathleen Armour (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Karin Redelius 120509)
Ind i bevægelsen: Et performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed. mening og kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i skolen Charlotte Svendler Nielsen København: Institut for Idræt 2008 (Jane Meckbach 100331)
Infant Motor Development Jan P. Piek Champaign, IL: Human Kinetics 2006 (Ingegerd Ericsson 060913)
It’s All for the Kids: Gender, Families and Youth Sports Michael A. Messner Berleley, CA: University of California Press 2009 (Susanna Hedenborg 090902)
Key Themes in Youth Sport Ken Green Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Åsa Bäckström 120125)
Klungan och barndomens sociala rum: Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen Kalle JonassonMalmö: Malmö högskola 2009 (Julia Rönnbäck 111214)
Ledning av idrottsföreningar: Berättelser från gräsrotsnivå Magnus Forslund Stockholm: Liber  2012 (Simon Junström 130905)
Lek med tanken: Mental träning för barn och ungdom Johan Plate & Anders Plate Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Christian Augustsson 091021)
Leka för livet Lars H Gustafsson Stockholm: Norstedts 2013 (David Wästerfors 140110)
Mental träning för unga idrottare Christian Augustsson Stockholm: Rabén & Sjögren 2008 (Johan Fallby 081126)
Motor Learning & Control for Practitioners Cheryl A. Coker Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2009 (Ingegerd Ericsson 100901)
Motor Learning and Development Pamela S. Haibach, Greg Reid & Douglas H. Collier Champaign, IL: Human Kinetics 2011 (Ingegerd Ericsson 130404)
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: En interventionsstudie i skolår 1–3Ingegerd Ericsson Malmö: Malmö högskola 2003 (Ingemar Wedman 031125)
Motorik, lek och lärande G. Langlo-Jagtøien, K. Hansen & C. Annerstedt Göteborg: Multicare 2002 (Ingegerd Ericsson & Fredrik Offerlind 040309)
Out of Play: Critical Essays on Gender and Sport Michael A. Messner Albany, NY: State University of New York Press 2007 (Ingela Kolfjord 101124)
ryalletalThe Philosophy of Play Emily Ryall, Wendy Russell & Malcolm MacLean (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Lars H Gustafsson 140918 )
Physical Activity in 6–10 Year Old Children: Variations over time, associations with metabolic risk factors and role in obesity prevention Gisela Nyberg Solna: Karolinska Institutet 2009 (Ingegerd Ericsson 090923)
Physical Activity Interventions in Children and Adolescents Dianne S. Ward, Ruth P. Saunders & Russell R. Pate Champaign, IL: Human Kinetics 2007 (Suzanne Lundvall 081126)
Physical Education for Young Children: Movement ABCs for the Little Ones Rae Pica Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (Ingegerd Ericsson 100217)
Raising Young Athletes: Parenting Your Children to Victory in Sports and Life Jim Taylor Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2018 (review in English by Johan Fallby, published 200320)
Research Methods in Physical Education and Youth Sport Kathleen Armour & Doune Macdonald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jane Meckbach 120919)
Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten Christine Dartsch, Johan R. Norberg & Johan Faskunger (red) Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Rethinking Gender and Youth Sport Ian Wellard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Karin Redelius 080423)
Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport: International perspectives in research, policy and practice Melanie Lang & Mike Hartill (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Lars H Gustafsson 151216)
Sexual Abuse in Youth Sport: A socio-cultural analysis Michael J. Hartill Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (review in English by Anders Östnäs, published 210416)
Sexual Harassment and Abuse in Sport: International Research and Policy Perspectives Celia Brackenridge & Kari Fasting (red) London: Whiting & Birch 2002 (Ingela Kolfjord 050419)
Skate Life: Re-Imagining White Masculinity Emily Chivers Yochim Ann Arbor: University of Michigan Press 2010 (David Cardell 120125)
Skateboarding: Subcultures, sites and shifts Kara-Jane Lombard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Åsa Bäckström 161026)
Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör Lars-Magnus Engström Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010 (Charlotte Østergaard 110608)
Social Support for Physical Activity Among Adolescents Sofia Bunke Lund: Lund University, Department of Psychology 2011 (Kirsten Kaya Roessler 120125)
Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta Johan R. Norberg et al Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
Sport and Exercise Psychology Joanne Thatcher, Melissa Day & Rachel Rahman London: Sage Publications 2011 (Sofia Bunke 130409)
Sport and Health: Exploring the Current State of Play Daniel Parnell & Peter Krustrup (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Katarina Sjögren Forss 181018)
Sport in the Lives of Young Australians Richard Light Sydney: Sydney University Press 2008 (Susanna Hedenborg 100606)
Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life Ronald E. Smith & Frank L. Smoll Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012 (Johan Fallby 170316)
Sportig ABC-bok Åsa Sandell & Malin Norlander (bild) Lerum: Idus Förlag 2020 (review in Swedish by Emma Tornborg, published 210122)
Sports-Based Youth Development Daniel F. Perkins & Suzanne Le Menestrel (red) San Francisco, CA: Jossey-Bass 2007 (Kristin Fransson 081126)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2012 Johan R. Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
Så blir du världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott Jim Thompson (Översättning Anette Glad) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2009 (Per Göran Fahlström 100310)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 Johan Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Så funkar ungdomsfotboll: Om gemenskap och konflikter i världens roligaste sport Fredrik Sundqvist Solna: Svenska FotbollFörlaget 2013 (Thomas Westerberg 140905)
Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Mette Krogh Christensen 120328)
Torkildsen’s Sport and Leisure Management: Sixth edition Peter Taylor (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Hans Lundberg 121205)
Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, risk and moral panic Heather Piper (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Eystein Enoksen 151202)
Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande Erik Andersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2020 (review in Swedish by Thomas Westerberg, published 210318)
Ung i Norge: Skole, fritid og ungdomskultur Åse Strandbu & Tormod Øia (red) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2007 (Ingela Kolfjord 070829)
Unga och föreningsidrotten: En studie om föreningsidrottens plats, betydelser och konsekvenser i ungas liv Mats Trondman Stockholm: Ungdomsstyrelsen 2005 (Lars B. Dahlin 060830)
Ungdom og idrett Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (Karin Redelius 170504)
Ungdomarna och idrotten: Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer Bengt Larsson Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 2008 (Anders Östnäs 081126)
Vilka stannar kvar och varför?: En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren Britta Thedin Jakobsson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Louis Palmgren 161027)
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport Joakim Ingrell Malmö: Malmö University 2019 (review in English by Frank Eirik Abrahamsen, published 191107)
Young People, Physical Activity and the Everyday Jan Wright & Doune Macdonald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Suzanne Lundvall 120418)
Young People’s Voices in Physical Education and Youth Sport Mary O’Sullivan & Ann MacPhail (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Mikael Londos 130612)
Your Dieting Daughter: Antidotes Parents can Provide for Body Dissatisfaction, Excessive Dieting, and Disordered Eating Carolyn Costin Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Gisela Nyberg 131205)
Youth, Sport and Active Leisure: Theory, Policy and Participation Anne Flintoff, Jonathan Long & Kevin Hylton (red) Eastbourne: Leisure Studies Association 2005 (Kristin Fransson 071107)
Youth Culture and Sport: Identity, Power, and Politics Michael D. Giardina & Michele K. Donnelly (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Kristin Fransson 080521)
hanstadetalThe Youth Olympic Games Dag Vidar Hanstad, Milena M. Parent & Barrie Houlihan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Björn Sandahl 151007)
Youth Soccer: From Science to Performance Gareth Stratton, Thomas Reilly, A. Mark Williams & Dave Richardson London: Routledge 2004 (Lars B. Dahlin 041123)