Topic: Danish sports, sport policy and sport studies


Go to Research Articles | Feature Articles | Book Reviews

(Shutterstock/FamVeld)

to-page-topResearch Articles

Agergaard, Sine Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse (041214)
Agergaard, Sine & Lars Tore Ronglan Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (published 150428 in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Ahrends, Helle & Kurt Curth Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (070912)
Alm, Jens Outnyttjade arenor – en utmaning för stora internationella idrottsevenemang (121031)
Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Andersen, Bjarne Tennis – en udviklingshistorie (151106)
Andersen, Tanja Thinggaard & Malene Norup Stolpe Kropsbevidsthed på skemaet (180205)
Andersen, Tanja ThinggaardMalene Norup Stolpe Body Awareness on the School Timetable (180925)
Andkjær, Søren Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv (050208)
Andkjær, Søren På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer?(100606)
Baumgarten, Louise Gottlob, Maise Johansen & Helle Winther Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (DAN 200616)
Becker-Larsen, Astrid, Kristoffer Henriksson & Natalia Stambulova “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Bennike, Søren, René Andersen, Henriette Folkmann Hansen & Laila Ottesen The management and preparation of ‘street ministers of health’ are essential: An interview with a practitioner on the process of preparing instructors who are about to implement team sport on prescription in a Danish municipally organised prevention centre (180530)
Bennike, SørenNikolaj Schelde & Adam B. Evans The diversity of organised grassroots football in Denmark (200908)
Bennike, Søren & Laila Ottesen ‘Welfare Alliances’ – a new social role for football in Denmark: Reflections on changes and challenges (201123)
Bjørner, Tomas ‘You’ve been in the house too long, she said, and I naturally fled’: An analysis of habitus among Danish e-sport players (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Bonde, Hans Gymnastik og national identitet: Svensk og dansk gymnastik med særligt henblik på Niels Bukh (030606)
Bredahl, Thomas Gjelstrup & Kirsten Kaya Roessler Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (110126)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergaard Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (120606)
Curth, Mikkel Lund & Lars Domino Østergard Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (130312)
Degerbøl, Stine Hvordan bevæger bevægelsen? Reflektioner over krop og nycirkus (080123)
Eichberg, Henning Bevægelsesantroplogi – om forskning mellem akademisk faglighed, projektkultur og kulturkamp (040504)
Eichberg, Henning “Fit for Consumption” – about the social production of the individual (081001)
Eichberg, Henning Hen imod sportens enhedsparti – Et tilbageblik på demokratiets fremtid (090325)
Eichberg, Henning Hvordan kan man analysere idrætspolitik? (060201)
Eichberg, Henning How to Study Body Culture: Observing Human Practice (070606)
Eichberg, Henning Idrætsopfattelsen, et foranderligt fænomen: Om faglighed, tværfaglighed og et skridt til (060412)
Eichberg, Henning Køn i bevægelse (081212)
Eichberg, Henning Pyramid or Democracy in Sports? Alternative Ways in European Sports Policies(080206)
Eichberg, Henning The Body, the Power, and the People: New Perspectives of Body Politics (080319)
Eichberg, Henning Kropsligt demokrati: Mellemfolkelig anerkendelse og udvikling gennem idræt (110420)
Engel, Lis På sporet af bevægelse – imagination og kreative processer: Om bevægelse, teknik, ord og billede som gensidigt skabende processer med udvalgte praksiseksempler fra Yumi Umeumares Butoh-træning (040210)
Engel, Lis ”the body-cosmos” – om oplevelse, krop, bevægelse, tid och rum. En oplevelsesanalyse af Chris Cunninghams videokunst (070606)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Gregersen, Martin Treumer ’Det forestillede fælleskab’: Strategier for etnisk integration i danske og svenske fodboldklubber (111214)
Hansen, Jørn Fra OL i Moskva til OL i Beijing: En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning (080606)
Hedenborg, Susanna & Gertrud Pfister Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Henriksen, Kristoffer & Janne Mortensen Reality and Dreams: A Comparison of Elite Athletes’ Lived Career Paths with Young Talented Athletes’ Imagined Career Paths (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Holm, Claus & Jens Christian Nielsen Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (151015)
Højbjerre Larsen, Signe Parkour and Critical Sociology: A review of Jeffrey Kidder’s Parkour and the City and a call for comparative and socio-culturally sensitive studies of lifestyle sports (181029)
Ibsen, Bjarne Danske Idrætsforeninger – den forkerte løsning på et problem (090325)
Ibsen, Bjarne TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Kvalificeret analyse som ikke anfægter den korporative idrætsmodel (081015)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Jensen, Christian Tolstrup The emergence of a national sport event policy in Denmark (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 15, 240604)
Junghagen, Sven, Simon D. Besjakov & Anders A. Lund Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Kayser Nielsen, Niels Topografi, krop og idræt – eller noget om at få en røget fisk som tak for kampen (070606)
Kolind, Magnus & Lars Domino Østergaard Hvad sker der når gade­idræt bliver organiseret væk fra gaden? Konsekvenser af en større organisering for gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211213)
Kural, René Mere liv i kirkerne! Vil idræts- og kulturaktiviteter i vore kirker kunne give dem en ny renæssance? (070516)
Lund, Ole, Susanne Ravn & Mette Krogh Christensen Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Madsen, Bo Vestergård Krop og demokrati (031028)
Madsen, Christina & Helle Winther Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange 130116)
Mau, Martin, Kirstine Wehner Rasmussen, Mikkel Jacobsen & Kirsten K. Roessler Walking against depression – a brief report (200526)
Mindegaard, Peter Towards New Forms of Popular Fooball? (070606)
Mogensen, Mette, Laura Munch & Kirsten Kaya Roessler Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (100922)
Nielsen, Glen & Reinhard Stelter Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (111012)
Nielsen, Line M., Walter Staiano, Ulrich Kirk & Kristoffer Henriksen Less Talk and More Action Please: Youth National Team Handball Players’ Experiences of a Mindfulness Training Program (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020, 200918)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (090408)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (090902)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (091111)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (091216)
Olsen, Nina Skyhøj Den danske ”muskeljøde”: Idrættens betydning for bevarelse af kulturel identitet og integration af en etnisk minoritet i mellemkrigstidens Danmark (130423)
Ottesen, Claus Løgstrup & Jesper von Seelen Physically Active Lessons in Secondary School: An Intervention Study (190325)
Pedersen, Henrik At stræbe efter fremskridt uanset alder: Et studie af Masters Athletes inden for løb [Striving to improve regardless of age: A study of Masters Athletes in running; English abstract available] (DAN 180523)
Pedersen, Henrik & Lone Friis Thing ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (DAN 160914)
Pedersen, Inge Kryger Doping fremmer et andet spil end sport (040224)
Pedersen, Lise Warren Dansk gymnastik- og idrætskultur i Nordamerika: Hvordan dansk folkelighed og gymnastik slog amerikanske rødder (051130)
Pfister, Gertrud A World Power in Women’s Sport – Women Without Power in Sport: Gender, Power and Sport in East Germany (031209)
Pfister, Gertrud & Sabine Radtke Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (050503)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Ravn, Susanne & Karsten Elmose-Østerlund The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10, 2019)
Roessler, Kirsten Kaya Når kriser skal tackles: Bevægelse i idrætten mellem integration och progression (091125)
Roessler, Kirsten Kaya Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Laura Munch, 100922)
Roessler, Kirsten Kaya Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Thomas Gjelstrup Bredahl, 110126)
Roessler, Kirsten Kaya ”Jeg har ikke brug for en flad mave, jeg skal bare løbe stærkt!” Motivation for at konkurrere hos kvindelige eliteudøvere og motionister (170921)
Rosenkilde, Nicolai, Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt: Ressourcer og barrierer i overgangen fra ungdoms- til førstehold i en dansk elitefodboldklub (181109)
Rosenkilde, Nicolai, Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing Being in the right place at the right time: Resources and barriers in the transition from youth to senior in a Danish elite football club (190129)
Sandal, Carsten & Helle Winther Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (160531)
Schubart, Malene Hannibal, Camilla Ottsen & Charlotte Svendler Nielsen Almen Kropsforståelse: En kropsligheds- og bevægelses­orienteret tilgang til dannelse I gymnasiet [Basic Bodily Awareness: An embodied and movement-based approach to education in Upper Secondary School] (published in Danish 240306; English abstract available)
Skovgaard, Thomas School Swimming in Denmark: A Survey (130130)
Skovgaard, Thomas & Kurt Lüders Swimming in Schools: New Danish Directions (131219)
Skovgaard, Thomas Physically active schools 2020: New pathways and possibilities (150318)
Skovhus, Mette & Helle Winther Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (190125)
Stage, Carsten & Stinne Bach Nielsen Reversal, normalization and self-care – three logics of countering body shame through fitness activities among young Danes (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230327)
Stelter, Reinhard Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv (070606)
Storm, Rasmus En verdenskrig om medaljer (080220)
Storm, Rasmus Vækst med underskud: Kan man lave forretning ud af en sportsvirksomhed? (071003)
Storm, Rasmus & Klaus Nielsen Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage (081029)
Storm, Rasmus & Klaus Nielsen Dansk eliteidræts konkurrenceevne: Resultater, målemetoder og investeringer (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Storm, Rasmus Skaber elite bredde? En analyse af aktuel forskning (111123)
Søndergaard, Steffen & Lars Domino Østergaard Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Sørensen, VibeSara Emborg & Helle Winther Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med  140211)
Thing, Lone F. Motion på recept – er en svær pille at sluge! En sociologisk diskussion af motion som behandling i velfærdsstaten (050419)
Thomassen, Anders Kornum Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab (170213)
Toftegaard, Nielsen, Jan Kunsten at få børn og unge i bevægelse (051005)
Vinther, Sidsel Brædder  & Lone Friis Thing Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Wagner, Ulrik The Publishing Game: The dubious mission of evaluating research and measuring performance in a cross-disciplinary field (published 2016-05-18, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Winther, Helle Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (040406)
Winther, Helle Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (070606)
Winther, Helle Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (artikel, med Christina Madsen, 130116)
Winther, Helle Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (artikel, med Vibe Sørensen & Sara Emborg, 140211)
Winther, Helle Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (141118)
Winther, Helle Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (160420)
Winther, Helle, Anne-Merete Kissow & Carsten Sandahl  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? [When Movement Moves: How can inclusive running activities create positive body experiences and life-changing fellowships for people with serious movement handicaps?] (191203)
Winther, Helle & Susanne Næsgaard Gröntved Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab [Dancing on the nursing degree programs? Innovative educational and clinic courses focusing on body language, self-contact, communication and leadership] (200602)
Winther, Helle & Mathias Sune Berg Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter [Arts-Based Research Methods: On Creative and Moving Sources for Bachelor and Master Theses, and Research Projects] (DAN 210531)
Ørsted, Gert & Lars Domino Østergaard Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (140912)
Østergaard, Lars Domino, Robert Juul Jønsson, Anders Bern Kronborg & Christian Lund Nørgaard StraszeFysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning (published in Danish 220408)

to-page-topFeature Articles

Andersen, Michael Which sports nation is best in Scandinavia? A new report from SNE (170812)
Andersen, Michael Which nation is best in Nordic elite sport? The 2018 report from SNE now available (180801)
Bertelsen, Morten & Camilla Goul Tryghed og konkurrence: kan modsætninger mødes? (230904)
Bonde, Hans Jernhårde ladies? Et esay om kønsrepræsentation i sport (150127)
ChristiansenAsk Vest Kontrolsport (090923)
EichbergHenning Leg i internationalt møde og sammenstød – en indonesisk regnskovsindianer fortæller(111214)
Eichberg, Henning Om mennesket som divid og om plural fænomenologi: Idrætsfilosofisk samtale med Rasmus Bysted Møller (140612)
Eichberg, Henning Det teletransporterede ”individ” – eller at filosofere ud fra kroppen og den anden? (140911)
Eichberg, Henning Play with words, play with numbers: About academic games (170110)
Poul Ferland Tre teser om Oplyst sport (111123)
Jørn Hansen Fra fritidsidræt til sundhedsaktivitet: Hvorledes idræt (på ny) blev til folkesundhed (120125)
Jespersen, Ejgil Honorary position of Danish national team players is required (170919)
Carsten Kraushaar Martensen & Simon Riis Talent i dansk fodbold – medfødt eller hårdt arbejde? (130412)
Krieger, Jörg Danish Cycling’s Ethical Dilemma (210421)
Ladefoged, Mathias Selvorganiserede facebookbaserede idrætsfællesskaber – med SICK Project som case (DAN 171110)
Madsen, Henrik & Jens Boe Nielsen Skal en bladerunner kunne deltage i OL? (210609)
Martin Mau & Kirsten K. Roessler Det handler ikke om at løbe længst: Et projekt med alkoholpatienter (140320)
Møller, Rasmus Bysted Vad är filosofi? Rasmus Bysted Møller om Henning Eichbergs idétotalitarisme (140603)
Møller, Rasmus Bysted Om jeg’ets udelelighed, tankeeksperimenter og ordenes singularis (140904)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport der blev væk. Del 1 (170201)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport der blev væk. Del 2 (170208)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport der blev væk. Del 3 (1702015)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Viden (171013)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Djævelen ligger i detaljen (171027)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Målsætning (171117)
Sørensen, Svend Aage Kampen om egoet (DAN 201007)
Wagner, Ulrik Seduced by Open Access capitalism? When the cure is worse than the disease (230412)

to-page-topBook Reviews

Alkohol i den danske idrætsverden – mellem vision og virkelighed Solveig Skovmose Vinther Århus: Aarhus Universitet 2011 (Henning Eichberg 130322)
AproPOS – Arkitektur, pædagogik og sundhed René Kural, Bjarne Bruun Jensen & Inge Mette Kirkeby (red) København: Kunstakademiets Arkitektskole 2010 (Else Trangbæk 110216)
Bevægelse i festen: Idrætshistorie som festhistorie Henning Eichberg Slagelse: Bavnebanke 2006 (Leif Yttergren 070228)
Bevægelse i rum og rammer Bo Vestergård Madsen, Jens-Ole Jensen & Signe Højbjerre Larsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2013 (Kolbjørn Rafoss 140606)
Bevægelsens poetik: Om den æstetiske dimension i bevægelse Lis Engel et al (red) København: Museum Tusculanum 2006 (Frans Oddner 070606)
Bevægende rammer: Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Jens Troelsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010 (Karin Book 110921)
Bodily Democracy: Towards a Philosophy of Sport For All Henning Eichberg Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Kalle Jonasson 101215)
Bolden i spil: Teambold i teori og praksis Anders Halling et al Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Hans Hinic 061011)
Boldspil for livet: Spil sammen om sundhed og velvære Peter Krustrup & Jens Bangsbo København: Frydenlund 2017 (Torsten Buhre 181107)
Børn, fysisk aktivitet og læring Vivian Grønfeldt København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2007 (Ingegerd Ericsson 071212)
Children’s Daily Physical Activity: Patterns and the influence of socio-cultural factors Glen Nielsen København: Institut for Idræt 2011 (Kristin Fransson 130823)
Dance Spaces: Practices of Movement Susanne Ravn & Leena Rouhiainen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2012 (Torun Mattsson 170530)
Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance Mie Lykke Nielsen (red) København: Frydenlund 2019 (review in Swedish by Märtha Gripson, published 200401)
Dans i idræt: Øvelser og koreografier Solveig Løvendahl Gustafsson København: Frydenlund 2012 (Torun Mattsson 130920)
Dansk Håndbold: Bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser Rasmus K. Storm (red) Slagelse: Bavnebanke 2008 (Daniel Arvidsson 090902)
Dansk idrætspolitik: Idrætten i Kulturministeriet gennem 50 år Claus Bøje & Søren Riiskjær København: Gads Forlag 2023 (review in Danish by Christian Tolstrup Jensen, published 240322)
De Danske Skytteforeninger gennem 150 år: Del III 1992–2011. Under konstant forandring Erling MadsenVingsted: De Danske Skytteforeninger 2011 (Therese Nordlund Edvinsson 120418)
De Paralympiske Lege – set med danske øjne Jens Boe Nielsen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2021 (review in Swedish by Björn Sandahl, published 220907)
Demystifying Talent Management: A Critical Approach to the Realities of Talent Billy Adamsen Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (Inge Kryger Pedersen 160608)
”Den kvindelige Kvinde”: Kampen om kvindelighed, medborgerskab og professionalisering i dansk kvindegymnastik 1886–1940 Anne Lykke Poulsen København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 (Gerd von der Lippe 060830)
Den moralske stedfortræder – og andre historier om idræt og politik Jørn Hansen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Kalle Jonasson 100127)
Digitale bevægelser: Idræt, historie og formidling (Idrætshistorisk Årbog 2005) Bo Vestergård Madsen & Thomas Skovgaard (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Bill Sund 070117)
Elite-Bildung: An Existential-Phenomenological Study of Talents Developing in Football Kenneth Aggerholm Århus: Århus University 2012 (Gunnar Breivik 140318)
Eliteidrættens kanon Else Trangbæk, Rasmus Bech & Rama Pryce (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007 (John Hellström 090429)
Elitesportens virkelighed: Ti udøvere og otte forskere om livet i og uden for arenaen Steen Brock (red) Århus: Aarhus Universitetsforlag 2007 (Birger Hedén 090429)
Energiske faciliteter: Bæredygtig idrætsarkitektur Vibeke Grupe Larsen København: Lokale- & Anlægsfonden 2009 (Karin Book 100606)
The Ethics of Doping and Anti-Doping: Redeeming the Soul of Sport Verner Møller Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Kutte Jönsson 101013)
Fagdidaktik i idræt Kasper Lasthein Madsen & Annemari Munk Svendsen (ed.) København: Frydenlund 2022 (review in Swedish by Joacim Andersson, published 230919)
Fascination og forretning i dansk tv-sport Kirsten Frandsen Århus: Aarhus Universitetsforlag 2013 (Marit Stub Nybelius 140925)
Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie Allan Grønkjær & David Holt Olsen Århus: Turbine Forlaget 2007 (Arve Hjelseth 080305)
Fodbold med fjenden: Dansk idræt under hagekorset Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006 (Hans Bolling 070829)
Fodbold uden grænser: Om transnationale passioner Jakob Genz & Jonas Havelund (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2015 (Arve Hjelseth 161109)
Fodboldbilleder: Fodboldspillet set med billedkunstnerens øje Mogens Eilertsen København: Frydenlund 2008 (Torbjörn Andersson 081112)
Fodfæste og himmelkys: Undevisningsbog i bevægelse, rytmisk gymnastik og dans Helle Winther, Lis Engel, Maj-Britt Nørgaard & Mia Herskind Værløse: Billesø & Baltzer 2015 (Torun Mattsson 161006)
Football as Medicine: Prescribing Football for Global Health Promotion Peter Krustrup & Daniel Parnell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Dominic Malcolm, published 200429)
Football With the Foe: Danish Sport under the Swastika Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Wendy Varney 090606)
Forskning i bevægelse: Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv Anne Lykke Poulsen et al (red) København: Museum Tusculanum 2009 (Pia Lundquist Wanneberg 091111)
Forty Years of Sport and Social Change, 1968–2008: “To Remember is to Resist” Russell Field & Bruce Kidd(red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Mats Franzén 111012)
wagneretalForum for idræt 2014 Sport Management Ulrik Wagner, Rasmus K. Storm & Peter Juul Jacobsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014 (Simon Junström 150306)
Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år Per Jørgensen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014 (Pia Lundquist Wanneberg 170427)
Fra muskelmasse til massebevægelse: Indblik i den kommercielle fitness-sektors historie Kasper Lund Kirkegaard København: Idrættens Analyseinstitut 2007 (Anne-Lene Bakken Ulseth 080123)
Fra udkant til forkant: Kampen om gymnastikken gennem 100 år Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Swedish by Pia Lundquist Wanneberg, published 201009)
Friluftsliv: Natur, samfund og pædagogik Peter Bentsen, Søren Andkjær & Niels Ejbye-Ernst København: Munksgaard Danmark 2009 (Erik Backman 111012)
Gymnastics and Politics: Niels Bukh and Male Aesthetics Hans Bonde København: Museum Tusculanum 2006 (Wendy Varney 070516)
Homo Fanaticus: Passionerede fodboldssupportere Lise Joern Slagelse: Bavnebanke 2006 (Rasmus Storm 061129)
Hooligan – de danske broderskaber: Respekten, æren, rusen Jonas Nyrup & Tom Carstensen København: Lindhardt og Ringhof 2011 (Martin Alsiö 110921)
Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori Hans Bonde et al København: Frydenlund 2007 (Mats Franzén 081112)
Hvorfor har vi ingen Zlatan i dansk fodbold? Martin Treumer Gregersen København: Frydenlund 2011 (Mickael Möller 111214)
Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav Jens Alm Malmö: Malmö högskola 2017 (Kolbjørn Rafoss 180320)
I idrætsforeningernes tjeneste: En undesøgelse af ledelse af danske idrætsanlæg Peter Forsberg København: Idrættens Analyseinstitut 2020 (review in Norwegian by Eivind Å. Skille, published 210507)
I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien Erik Backman & Lena Larsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Øyvind Førland Standal 141008)
Idræt, oplevelse og identitet Jørgen Hinsby Slagelse: Bavnebanke 2006 (Suzanne Lundvall 070328)
Idræt og køn. Temanummer av Dansk Sociologi Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Inge Kryger Pedersen (red) København: Dansk sociologförening 2004 (Ingela Kolfjord 040914)
Idræt og sport i den danske oplevelsesøkonomi: Mellem forening och forretning Rasmus K. Storm & Henrik H. Brandt (red) Fredriksberg: Imagine. 2008 (Harry Arne Solberg 090606)
Idræt som fest: Bogen om landsstævnet Henning Eichberg & Bo Vestergård Madsen Århus: Forlaget Klim 2006 (Ørnulf Seippel 070131)
Idræt som kommunal velfærd: Mentalitet, velfærd og idrætspolitik i København, Ballerup og Skive 1870–1970 Morten Mortensen København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2004 (Christer Ericsson 061011)
Idrætsanlæg i Herlev gennem 100 år Per Leon Jørgensen Herlev: Herlev Kommune 2009 (Bode Janzon 101124)
Idrætspolitik i komparativ belysning: National og international Henning Eichberg Odense: Syddansk Universitetsforlag 2012 (Johan Norberg 140130)
Idrætspædagogisk Årbog 2003 Kurt Lüders & Niels Vogensen (red) Århus: Klim 2003 (Suzanne Lundvall 040620)
Idrætspædagogisk Årbog 2004/05 Kurt Lüders & Niels Vogensen (red) Slagelse: Forlaget Bavnebanke 2005 (Suzanne Lundvall 060517)
Idrætsundervisning: En grundbog i idrætsdidaktik Helle Rønholt & Birger Peitersen (red) København: Museum Tusculanum 2008 (Jane Meckbach 081015)
Idrættens illusoriske intimitet Jan Toftegaard Nielsen Købehavn: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2004 (Ingela Kolfjord 041214)
Idrættens kulturelle pol: En analyse af idrætsfeltets autonomi belyst ved Pierre Bourdieus metodeMartin D. Munk & Jakob B. Lind København: Museum Tuscalanums Forlag 2004 (Joakim Åkesson 051102)
Ikke for pengenes skyld: Et indblik i moderne cykelsport Ask Vest Christiansen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Bill Sund 051214)
Ind i bevægelsen: Et performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed. mening og kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i skolen Charlotte Svendler Nielsen København: Institut for Idræt 2008 (Jane Meckbach 100331)
Inspiration til talentudvikling: Et psykologisk perspektiv Kristoffer Henriksen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Joakim Ingrell 081029)
Kampen om idrættens kulturpolitik: Mere mening – mere skønhed Claus Bøje Hellerup: Forlaget Spring 2021 (review in Swedish by Kalle Jonasson, published 221124)
Kend din krop, mand: Sundhed Sex Sport Sind Kaare Christensen et al København: Aschehoug 2006 (Håkan Larsson 061011)
Kontrolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere Ask Vest Christiansen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 (David Hoff 100421)
Krop og bevægelse i idræt og sundhed: Kulturanalytiske tilgange Susanne Ravn & Signe Højbjerre Larsen (red.) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in English by Frida Wågan, published 211125)
Lidenskab og livskvalitet gennem idræt Rasmus Bysted Møller & Jan Kahr Sørensen (ed.) Århus: Aarhus Universitetsforlag 2019 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 231103)
Motion og bevægelse i skolen Jens-Ole Jensen, Henrik Taarsted Jørgensen & Esben Stilund Volshøj (red) København: Hans Reitzels Forlag 2018 (Ejgil Jespersen 180313)
Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen Anne-Merete Kissow & Bo Therkildsen (red) Roskilde: Handicapidrættens Videnscenter 2006 (Anders Östnäs 080220)
Kroppens sprog i professionel praksis: Om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation Helle Winther (red) Værløse: Billesø & Baltzer 2012 (Håkan Larsson 131107)
Kunst, krop og terapi Helle Winther, Jan Toft & Simo Køppe (ed.) København: Hans Reitzels Forlag 2023 (review in Swedish by Märtha Gripson, published 240125)
Kvinder, køn og krop: Kulturelle fortællinger Anne Lykke Poulsen & Else Trangbæk (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag (Idrætshistorisk Årbog 2006) 2005 (Gerd von der Lippe 070606)
Kvindernes idræt: Fra rødder til top Else Trangbæk Købehavn: Gyldendal 2005 (Gertrud Pfister 060315)
“Local Heroes”: The influence of place of early development in Danish handball and football talent development Niels Nygaard Rossing Aalborg: Aalborg University Press 2018 (review in English by Tor Söderström, published 201211)
Løvehjerte [Lionheart] Ståle Solbakken, with Peter Sloth & Knut Espen Svegaarden (Translated from Danish by Inge Ulrik Gundersen) Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200311)
Med kroppen ind i kulturen: Idrætshistoriske strejflys Hans Bonde, under medverkan av Stanis Elsborg Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Danish by Martin Friis Andersen, published 210930)
Mennesket i bevægelse: Krop, læring, aktivitet og deltagelse Anne-Merete Kissow & Hanne Pallesen København: Munksgaard 2016 (Lars Kristén 180222)
Metoder i idrætsforskning Lone Friis Thing & Laila Susanne Ottesen (red) København: Munksgaard Danmark 2013 (Anders Östnäs 140502)
Midt i en surfertid: Den rekreative by mellem fast og flydende modernitet Klaus Eskelund Århus: Aarhus Universitetsforlag 2013 (Simon Junström 150423)
Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: Et studie fra Det Sydfynske Øhav Jakob Haahr Odense: Syddansk Universitet 2016 (Jonas Mikaels 180328)
Mål, medicin og moral: Om eliteatleters opfattelse af sport, doping og fairplay Ask Vest Christiansen & Verner Møller Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007 (David Hoff 081015)
Mænd og muskler: En bog om styrketræning og anabole steroider A. R. Bach København: Tiderne Skifter 2005 (Håkan Larsson 060215)
The Nordic Model and Physical Culture Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Joe Piggin, published 201016)
Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen (red) København: Idrættens Analyseinstitut 2009 (Paul Sjöblom 091021)
Når idræt gør ont… – skader, smerter, stress Kirsten Kaya Roessler Århus: Klim 2002 (Rolf Jonsson 040406)
Olympiske kvinder: Om topsport og kvindeliv gennem 100 år Else Trangbæk Odense: Syddansk Universitetsforlag 2018 (review by Martin Friis Andersen, published 190607)
Olympiske værdier og konflikter: Ivar Vind, en dansk frontkæmper Else Trangbæk, Søren Riiskjær & Morten Mølholm Hansen Brøndby: Danmarks Idrætsforbund 2021 (review in Norwegian by Jon Helge Lesjø, published 220125)
Oplysning i bevægelse: Kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik Bo Vestergård Madsen Århus: Klim 2003 (Lis Engel 301028)
Oplyst sport: Filosofiske refleksioner Poul Ferland København: Books on Demand 2010 (Mikael Lindfelt 111102)
Oprøret i parken: Dansk idræt under hagekorsets tegn Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Mickael Möller 100217)
Overblik over den danske fitness-sektor: En undersøgelse of danske fitnesscentre Kasper Lund Kirkegaard København: Idrættens Analyseinstitut 2007 (Anne-Lene Bakken Ulseth 080123)
Parkour and the City: Risk, Masculinity. and Meaning in a Postmodern Sport Jeffrey L. Kidder New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2017 (Signe Højbjerre Larsen 181029)
The People of Democracy: Understanding Self-Determination on the Basis of Body and MovementHenning Eichberg Århus: Klim 2004 (Lena Halldenius 041109)
Phenomenological Approaches to Sport Irena Martínková & Jim Parry (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Henning Eichberg 140403)
Play in Philosophy and Social Thought Henning Eichberg & Signe Højbjerre Larsen (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Ejgil Jespersen 181030)
The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish Involvement Hans Bonde Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 120215)
Professionel fodbold Jacob Magnussen & Rasmus K. Storm (red) Århus: Klim 2005 (Torbjörn Andersson 060301)
Professional Team Sports and the Soft Budget Constraint Rasmus K. Storm, Klaus Nielsen & Zsolt Havran (ed.) Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2022 (review in English by Giuseppe Telesca, published 230616)
Questioning Play: What play can tell us about social life Henning Eichberg Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Ejgil Jespersen 170113)
Sejren på Wembley Christian Tolstrup Jensen Århus: Aarhus Universitetsforlag 2022 (review in Swedish by Hans Bolling, published 230220)
Spillet om FCK Christian Thye-Petersen & Kasper Steenbach København: JP Bøger 2002 (review in Swedish by Mattias Andersson, published 030706)
Sport, sundhed og identitet Laila Ottesen et al København: Frydenlund 2009 (Pia Lundquist Wanneberg 100901)
Sport og etik: En moralfilosofisk analyse af sporten Rasmus Bysted Møller Århus: Aarhus Universitet 2013 (Gunnar Breivik 140411)
Sport og etik: En moralfilosofisk analyse af sporten Rasmus Bysted Møller Århus: Aarhus Universitet 2013 (Henning Eichberg 140411)
Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard København: Idrættens Analyseinstitut 2009 (Mikael Londos 110511)
Sport på dansk tv: En analyse af samspillet mellem sport og dansk tv, 1993–2005 Martin Hedal København: Idrættens Analyseinstitut 2006 (Marit Nybelius 071003)
Sportens forførende skønhed – en antologi om sport og æstetik Verner Møller & Jørgen Povlsen (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003 (Helle Winther 031009)
Sportsmanagement: Ledelse og kommercialisering i sportsbranchen Kenneth Cortsen, Michael Hehr & Renate Nielsen København: Hans Reitzels Forlag 2021 (review in Danish by Allan Bennich Grønkjær, published 220120)
Sundhed i bevægelse: Udfordringer til et begreb Thomas Gjelstrup Bredahl & Charlotte Svendler Nielsen (red) København: Frydenlund 2007 (Håkan Larsson 080423)
Sundhedsapostlen J.P. Müller: Bind 1: Det kropsligt moderne gennembrud 1864–1904 Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Swedish by Pia Lundquist Wanneberg, published 210218)
Talangutveckling: Motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom Britta Riis & Per Boldt Jørgensen (red) (Översättning från danskan av Britt Marie Öland) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2006 (Torsten Buhre 061115)
Talentudvikling og elitesport i skolen Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen Århus: Aarhus Universitetsforlag 2019 (review in Swedish by Magnus Ferry, published 200211)
Team: Udvikling og læring Reinhard Stelter & Morten Bertelsen (red) Virum: Dansk Psykologisk Forlag 2005 (Magnus Lindwall 060830)
Tour de France: Historien om världens största cykellopp Joakim Jakobsen (Translated by Elisabet Fredholm & Thomas Andersson) Stockholm: Natur & Kultur 2014 (Bill Sund 151125)
Udeskole: Outdoor Teaching and Use of Green Space in Danish Schools Peter Bentsen København: University of Copenhagen 2010 (Birgitta Fagrell 110921)
Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver André Horgen et al (red) Bergen: Fagbokforlaget 2016 (Erik Backman 170216)
Vanvid og virkelighed: En økologisk omtænkning John Holten-Andersen Højbjerg: Hovedland 2007 (Henning Eichberg 080319)
Århus som idrætslandskab: Topografiske fortællinger og analyser Sine Agergaard & Niels Kayser Nielsen(red) Århus: Aarhus Universitetsforlag 2007 (Mats Franzén 070912)