More
  Home Tags Vacancies

  Tag: Vacancies

  Ledig tjänst | Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrott och hälsa, till Högskolan Dalarna. Sök senast 2020-05-15

  Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Övergångar från idrottslärarutbildning till undervisningspraktiker i idrott och hälsa”. Den forskarstuderande kommer samarbeta med flera seniora forskare vid såväl Högskolan Dalarna som Örebro Universitet. Tjänsten ingår i ett befintligt projekt vilket innebär att doktorandprojektet ska formuleras inom givna projektramar men sökande formulerar inom dessa ramar ett självständigt innehåll och utformning för sitt avhandlingsarbete.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning sport management, 100% visstid, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå och avancerad nivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap. Undervisning i internationell master kan ingå i arbetsuppgifterna.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, 100%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer arbeta med kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och annan undervisning i ämnes- och ämnesdidaktiska inom grundlärar- och ämneslärarprogram. Handledning av studenters självständiga arbeten och examensarbeten kan förekomma.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, 50%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning, utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande fysiologi, näringsfysiologi och träningslära inom lärarprogram och idrottsvetenskapligt program. Vidare kommer du att arbeta med mätmetoder kopplade till fysisk aktivitet och hälsa. Handledning av studenters självständiga arbeten och examensarbeten kan förekomma.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik, 100%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  I den här tjänsten kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du ha undervisning i bland annat friluftsliv, simning och bollspel. Även undervisning inom exempelvis lek, motorik och träningslära ingår. I tjänster ingår även undervisning inom polisutbildningen t.ex. livräddning, orientering och vintervatten.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, 25%, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Som universitetsadjunkt i idrottspsykologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande idrottspsykologi inom grund- och ämneslärarprogram. Vidare kommer du att undervisa psykologi inom studie- och yrkesledarutbildningen.

  Ledig tjänst | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm (100 %). Sök senast den 25 mars

  I uppdraget ingår att medverka i arbetet med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen samt att ta emot forsknings- och utvecklingsfrågor från idrottsrörelsen och kommunicera dessa med forskare och samverkans-/finansieringspartners. Ytterligare ett uppdrag är att föra dialog med andra lärosäten inom Stockholmsregionen samt med RIG och NIU i syfte att utveckla RIU Stockholm.

  Vacancy | Associate or assistant professor in human computer interaction, play, movement, and learning | University of Southern Denmark. Apply by March 22, 2020

  We expect the applicant to participate in the further development of the department’s research in computer-human interaction (HCI and CHI-play) related to play, sports and health. The digital design related to human movement, play, sport, and health is perceived as an interdisciplinary field closely connected with design-related, aesthetic, and technological methods.

  Lediga platser | Prefekter till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast den 15 mars 2020

  Vi utlyser nu tre prefekttjänster. Prefektuppdraget är på fyra år, med möjlighet till förlängning. För uppdraget som prefekt utgår ett särskilt uppdragstillägg. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare motsvarande 100 % av heltid. Sex månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställningar. Villkor och tillträde enligt överenskommelse.

  Ledig tjänst, visstidsanställning | Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management till Malmö universitet | Ansök senast 2020-03-10

  Anställningen som universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning på sport management riktas främst mot det idrottsvetenskapliga programmet och inriktningen sport management med fokus inom kunskapsområdena ekonomi, juridik, organisation och verksamhetsstyrning. Anställningen innebär också programansvar för det internationella masterprogrammet Sport in Society.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial