More

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning sport management, 100% visstid, till Malmö universitet....

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå och avancerad nivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap. Undervisning i internationell master kan ingå i arbetsuppgifterna.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, 100%, till Malmö universitet. Ansök senast...

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer arbeta med kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och annan undervisning i ämnes- och ämnesdidaktiska inom grundlärar- och ämneslärarprogram. Handledning av studenters självständiga arbeten och examensarbeten kan förekomma.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsfysiologi, 50%, till Malmö universitet. Ansök senast...

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning, utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande fysiologi, näringsfysiologi och träningslära inom lärarprogram och idrottsvetenskapligt program. Vidare kommer du att arbeta med mätmetoder kopplade till fysisk aktivitet och hälsa. Handledning av studenters självständiga arbeten och examensarbeten kan förekomma.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsdidaktik, 100%, till Malmö universitet. Ansök senast...

  I den här tjänsten kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå. Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du ha undervisning i bland annat friluftsliv, simning och bollspel. Även undervisning inom exempelvis lek, motorik och träningslära ingår. I tjänster ingår även undervisning inom polisutbildningen t.ex. livräddning, orientering och vintervatten.

  Call for Papers | “Female Fandom: A Global Perspective”, Special Issue of Soccer &...

  The increasing interest for girls and women to follow football, both live and through old and new media, raises important issues regarding politics, engagement, identity, gender, and power relations. This special issue of Soccer & Society, with guest editors Aage Radmann and Susanna Hedenborg, highlights female fandom in a global perspective. We welcome multi-disciplinary approaches to the theme.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottspsykologi, 25%, till Malmö universitet. Ansök senast...

  Som universitetsadjunkt i idrottspsykologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med grundläggande idrottspsykologi inom grund- och ämneslärarprogram. Vidare kommer du att undervisa psykologi inom studie- och yrkesledarutbildningen.

  Call for Session Proposals | “Change Agents: Cultivating the Seeds of Access within the...

  The theme spotlights the necessity for Ujima, collective work and responsibility. Thus, we challenge the membership to submit sessions that promote, stimulate, and encourage the values of mentorship, collaborative ingenuity, inclusive sport diaspora, and how you/we cultivate the seeds of cultural competence across the Sociology of Sport spectrum.

  Ledig tjänst | Koordinator och utvecklare till Riksidrottsuniversitet i Stockholm (100 %). Sök senast...

  I uppdraget ingår att medverka i arbetet med att skapa en mötesplats och ett kompetenscentrum för en elitidrottsmiljö i Stockholmsregionen samt att ta emot forsknings- och utvecklingsfrågor från idrottsrörelsen och kommunicera dessa med forskare och samverkans-/finansieringspartners. Ytterligare ett uppdrag är att föra dialog med andra lärosäten inom Stockholmsregionen samt med RIG och NIU i syfte att utveckla RIU Stockholm.

  Save the Date | SVEBI Conference 2020 – “Good Sport or Sport for Good?...

  The Swedish Association for Behavioral and Social Sciences Sports Research serves the interest of research and education in sport. It promotes good research opportunities; builds national and international networks for researchers in the behavioral and social sciences; informs internally and externally about current research in the area; maintains contacts with sports organizations and other bodies essential to this field of research; promotes higher education in the field.

  Call for Papers | “Legal Aspects of Fantasy Sports” | Special issue of International...

  Fantasy sports have more recently grown in popularity in the world outside the US, raising a number of novel legal questions. The ISLJ wants to support fruitful global discussions about these questions through a special issue. We welcome contributions from different jurisdictions analyzing fantasy sports from the perspective of various areas of law including, but not limited to, intellectual property law, gambling law, and competition law.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial