More

  Call for Participation | British Society of Sports History Virtual Conference August 26-28, 2020...

  Sessions include a keynote from Dr Prashant Kidambi, Blurred Boundaries: Writing the Social History of Sport; panels on Edwardian Sport, Boxing, The Writing of History and Sporting Inequalities; and a roundtable on "The Future of Sports History", featuring Dr Christienna Fryar, Dr Geoff Levett (producer of the Sport In History podcast), Dr Carol Osborne, and Professor Kay Schiller (Editor-in-Chief of Sport in History)

  Book Announcement | Gym Culture, Identity and Performance-Enhancing Drugs: Tracing a Typology of Steroid...

  Building on the international research literature and in-depth interviews with men who have experience of image and performance enhancing drugs (IPEDs), this book explores the fascination with muscles, motivations for using drugs to enhance them, assessments of risks, and experience of side effects. The book examines what the altered body does to the men’s identity, self-image and relationships with peers and partners.

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist...

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

  Ledig tjänst | Professor i idrottsvetenskap, inriktning sport management och coaching, till Örebro universitet....

  Som ett led i den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid enheten för idrott söker vi någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom sport management och coaching. En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning, ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök...

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  Ledig tjänst | Forskningsassistent i idrottsvetenskap, minst 1, till Malmö universitet. Ansök senast 2020-07-15

  Som forskningsassistent kommer du arbeta inom två olika forskningsprojekt: ”Röster från en stängd idrottsvärld” som handlar om idrottsutövares, idrottledares och  supportrarnas erfarenheter under corona-pandemin, samt ”Mistra sport and outdoors: Vägen tillbaka efter Corona” som handlar om vilka erfarenheter kopplade till miljöfrågor som idrotts- och friluftsutövare kan ta med sig från Coronakrisen.

  Ledig tjänst | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap | Örebro universitet. Sök senast 2020-08-03

  Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Idrottspsykologi/coaching för vikariatsanställning. Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap och Inriktningen för anställningen är idrottspsykologi. Anställningen är ett vikariat och är begränsad till 6 månader från 2020-08-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2020-02-20, och omfattningen på anställningen är 50%.

  Call for Papers | Special issue of the Journal of Sport History to mark...

  The year 2022 marks the 50th Anniversary of the first meeting of the North American Society for Sport History (NASSH) held in 1973 at The Ohio State University. A 50th anniversary issue of the Journal of Sport History will take stock of the field of sport history, highlighting the history of NASSH and proposed future directions of the organization and the field. We invite scholars of all career stages to submit paper proposals.

  Call for Papers | “New challenges in sociology of sports and physical activity: economic...

  The main aim of this special issue is to bring scholars, researchers, educators, students, professionals and other groups interested in sports and physical activity to propose their works. The focus of this special issue lays in the new challenges that sociology of sports and physical activity have to face to understand these new complexscenarios, the main issues we had to face, the successes, the criticalities and the lessons learned.

  Call for Paper | “Sporting Objects: Materials and Technology in the History of Sport”...

  This special issue will examine the history of sportswear and sports equipment as technology by focusing on the development and distribution of sporting goods, on processes of standardization, as well as their popularization. These lines of inquiry also open up questions about the materiality of the objects themselves: their function, the values attached to them, and their power to shape sport.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial