More

  Call for papers | “Reflections on football. Contributions from studies on the media, journalism...

  Appearing in the 19th century and popularised in the 20th century, football has reached the new millennium as a trend and behaviour setter, assuming itself as a complex “integral social factor” worthy of profound reflection and research by the Social, Human and Communication Sciences. The challenge of this issue is to demonstrate how football can and should be the subject of research in the academic and scientific sphere, given its social plasticity and appeal to interdisciplinary and/or multidisciplinary approaches.

  Ledig tjänst | Universitetslektor i kostvetenskap, 50%, med inriktning mot beteendevetenskap, till Göteborgs universitet...

  Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning om beteendevetenskap, både teori och praktisk tillämpning, inom samtliga av institutionens kostvetenskapliga utbildningar (lärarutbildning i hem- och konsumentkunskap, hälsopromotion, samt kost- och ledarskap). Handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Ledig tjänst | Universitetslektor i idrottsvetenskap, 50%, med inriktning mot beteendevetenskap, till Göteborgs universitet...

  Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning om beteendevetenskap, både teori och praktisk tillämpning, inom samtliga av institutionens idrottsvetenskapliga utbildningar (lärarutbildning i idrott och hälsa, hälsopromotion, samt sports coaching). Handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår också kursadministration.

  Vacancy | Tenure Track Assistant Professor at the Department of Public Health, Aarhus University...

  We offer an attractive career opportunity for promising and talented researchers from around the world. The position is a career development position with the possibility of transition into a tenured associate professorship. We will work together with you to develop your research talent through supervision, professional networks and pedagogical upgrading. As Tenure Track Assistant Professor your primary tasks will be research and research-based teaching.

  Call for Papers | “Lockdown Leisure”, Special issue of Leisure Studies | Call ends...

  The special issues explores the medium to long-term impacts of lockdowns, drawing inspiration from Ken Roberts’ ‘Lock down leisure in Britain’ (Leisure Studies 39(5): 617-628), but other questions emerge. These include: How have socially distanced, isolated and bubbled sociality affected leisure?  How might leisure lives have been ‘sanitised’ through the lockdown? How have these issues affected different demographics in different ways?  How have new leisure providers developed and what does this mean for older providers? How do these trends pan out internationally?

  Ledig tjänst | Stipendiatstilling /doktorandtjänst: Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og...

  Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag.

  Doktorandkurs | Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar, 7,5 hp. Malmö universitet, HT 2021

  Syftet med kursen är att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om idrottens och friluftslivets miljöpåverkan och miljöutmaningar historiskt och i dagens samhälle och hur de kan förstås utifrån sammanhang i tid och rum. Viktiga utgångspunkter är idrotten och friluftslivet som samhällsfenomen, rörelser och politikområden. Kursen behandlar olika aspekter av idrottens och friluftslivets utmaningar såsom historiska perspektiv, transporter, material och teknik, mark-och vatten användning, event, politik och påverkansinstrument.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottsvetenskap (sport management) till Örebro universitet. Ansök senast den...

  Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av idrottsvetenskap från ett samhällsvetenskapligt perspektiv (till exempel sociologi; genusvetenskap; pedagogik). Forskningsområdet vi önskar att utveckla relaterar till idrottares välfärd och skydd, med specifikt fokus på idrottsorganisationers omsorgsplikt gentemot idrottare, mänskliga och barns rättigheter och idrottares röst i organisationens verksamhet.

  Call for Papers | “Sport Psychology and The Olympic Games: Helping Athletes Shine in...

  The value and timeliness of a special issue on supporting high performance in stressful contexts lie in the unusual mix of a world-leading sport event and a worldwide life-changing pandemic. We believe that measures taken in these unusual circumstances may inform sport psychology work in general. We expect all submissions to be rigorous and have the potential to advance the field.

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH,...

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial