Topic | Sex, gender and sports


Go to Research Articles | Feature Articles | Book ReviewsSport films | Journals | Miscellaneous Resocurces

Photo by Kyle Pham on Unsplash

to-page-topResearch Articles

Alsarve, Daniel, Johan Jakobsson & Jens Helgesson Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Andersson, Petra & Susanna Radovic Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (110608)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (060913)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper & Thomas Johansson From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Apelmo, Elisabet ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet ”Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Bérczes, Judit De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsarbete (061115)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bergström, Max, Guro Strøm Solli, Øyvind Sandbakk & Stig Arve Sæther “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Berry, David A People’s History of Tennis: Feminists (201202)
Bolling, Hans & Leif Yttergren Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 [Social climbers in the gymnasium: An analysis of the female students who graduated from the Swedish School of Sports Science’s gymnastics teacher course in 1972] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (SWE 210309)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Dahlén, Peter Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollssidoler (061129)
Dahlén, Peter ”The Sex Issue”: Några tankar kring sexualiseringen av idrotten (080521)
Eichberg, Henning Køn i bevægelse (081212)
Eliasson, Inger & Jesper Fundberg Förändring av problematisk maskulinitet: En fallstudie av pojkars utbildning i idrottens omklädningsrum [Transforming Problematic Masculinity: A Case Study of Boys’ Education in the Sports Locker Room] (Published in Swedish in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 231115. English abstract available)
Ericsson, Christer & Björn Horgby Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (SWE 200921)
Fasting, K., C. Brackenridge &G. Kjølberg Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Fundberg, Jesper & Lars Lagergren Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Fur, Gunlög Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp, kön, och identitet i det sena 1900-talet (Skiss till ett forskningsprojekt) (050222)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (080903)
Grahn, Karin Interpretative repertoires of performance: Shaping gender in swimming (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Greiff, Mats & Susanna Hedenborg ”Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (050308)
Grene, Gudrun Tokle Se min kjole… En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresse (100310)
Hanssen, Petter Remen Kæm e kongen? En undersøkelse av kjønnskonstruksjoner i NRKs sportsrevy (130529)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Hedenborg, Susanna & Gertrud Pfister Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Hjelm, Jonny Den dåliga damfotbollsspelaren (070829)
Hjelm, Jonny & Eva Olofsson Genombrottet för svensk damfotboll ( 030921)
Hjelseth, Arve & Jorid Hovden Discursive struggles in the gendering of national team pay in Norwegian football (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 15, 2024, 240409)
Hovden, Jorid From rights-based to utility-oriented equalization: Gender-political discourses in Norwegian sports (040420)
Jamieson, Duncan Fast Women: A Review Essay (190422)
Janzon, Ellis, Hannele Piirainen & Ingrid Bolmsjö Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (130613)
Janzon, Ellin & Jennie Holgersson Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (140430)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Johansen, Hege Kjønnssegregering i norsk sprangridning: Få kvinner på topp, mange på bunn (090311)
Jonsson, Cecilia, Marie Eriksson & Evelina Källberg Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (150414)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, ”genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports(published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49-69)
Karlsson, Jesper Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik (161121)
Kavoura, Anna, Tatiana V. Ryba, Marja Kokkonen Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Lagergren, Lars & Jesper Fundberg På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (151125)
Larsson, Håkan Idrottens genus (030622)
Larsson, Håkan, Birgitta Fagrell & Karin Redelius Kön–Idrott–Skola (051214)
Lindkvist, Jonas Fairway: Medias representation av Annika Sörenstam (081112)
Lindkvist, Jonas Bland idrottare och idrottningar (090211)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
Lippe, Gerd von der Nanna With: Et tilbakeblikk på sportsjournalistikken (140227)
Lygre, Birgitte Ball uten sprett: En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-slutspillene (090606)
Mogensen, Mette, Laura Munch & Kirsten Kaya Roessler Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (100922)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Pfister, Gertrud A World Power in Women’s Sport – Women Without Power in Sport: Gender, Power and Sport in East Germany (031209)
Pfister, Gertrud & Sabine Radtke Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (050503)
Roscher, Monika Gender as Experience: Transcending Female and Male Expression in Sports (100127)
Severinsson, Emma Moderna sportkvinnor (181219)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skogshus, Janette Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst (170522)
Sossa Rojas, Alexis ‘I’m a woman who can kick ass!’ Practices, meanings, and corporeality in female gym-goers (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220201)
Stark, Tobias Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 171128)
Strandbu, Åse Idrettsdeltakelse blant unge jenter med innvandrerbakgrunn (040620)
Tinmannsvik, Gunhild Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken (031125)
Tolvhed, Helena Vacker, löjlig eller seriös? Den kvinnliga olympiern i veckotidningen Se’s bevakning från sommarolympiaderna 1948–1964 (040518)
Tolvhed, Helena Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger ([Unruly Bodies: Obesity as Situation, Resistance and Critique in Roxane Gay’s Body Memoir Hunger], published in Swedish 190603; English abstract here)
Trondman, Mats & Cecilia Dovborn ”Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (060503)
Vilhelmsson, Helena Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten (070117)
Voyer, Richard A. Once Upon a Time, a Women’s Golf Tournament: Shenecossett Invitation, 1919–1940 (190928)
Walther-Ahrens, Tanja Lesbianism as the Last Taboo in Women’s Football (101103)
Wickman, Kim Genus och funktionshinder: Några nedsalg i forskningen kring handikappodrott (070516)
Widholm, Christian Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (040309)
Wijk, Johnny Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet: Vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten? (091125)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Åkesson, Karna Hur jämställt är handboll? (200228)

to-page-topFeature Articles

Ahlström, Magnhild Gästkrönikan: Kuddrum eller knogjärn (060913)
Ahlström, Magnus Gästkrönikan: En orgie i förutfattade meningar (070314)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Alsarve, Daniel The need for a violence prevention programme in ice hockey: A case study on how hegemonic masculinity supports and challenges violent behaviour in Swedish ice hockey | A summary (210429)
Andreasson, Jesper Är genusforskarens dilemma ett manligt problem? (070516)
Bach, Alice Riis, Kutte Jönsson, Håkan Larsson & Tobias Stark Hockeyskandalen: Forskarna har ordet (050222)
Barker Ruchti, Natalie, et al. “The future of women’s artistic gymnastics: Eight actions to protect gymnasts from abuse” | ISCWAG manifesto, August 19, 2020 (200831)
Bonde, Hans Jernhårde ladies? Et essay om kønsrepræsentation i sport (150127)
Bowes, Ali, Alan Bairner, Stuart Whigham & Niamh Kitching Women, War and Sport: The Battle of the 2019 Solheim Cup | A Summary (ENG 201112)
Brackenridge, Celia The World Village of Women Sports. Whose Vision? – A Letter to the Editor (100606)
Dahlén, Peter & Jesper Fundberg Debatt om etnicitet, sexualitet och invandrarflickors idrottande (080606)
Dashper, Katherine & Rebecca Finkel “Doing gender” in critical event studies: a dual agenda for research | A summary (210308)
Devine, Cathy, Emma Hilton, Leslie Howe, Miroslav Imbrišević, Tommy Lundberg & Jon Pike When Ideology Trumps Science: A response to the Canadian Centre for Ethics in Sport’s Review on Transwomen Athletes in the Female Category (221129)
Ehrlén, Veera Bibliography of Finnish Sports Journalism: A Review (230830)
Hedenborg, Susanna & Aage Radmann Women’s Sport in Africa – a Resource for Hope? (110330)
Hellborg, Anna Maria Professionell idrott för kvinnor – en (o)möjlig ekvation? Ett avhandlingsprojekt (feature 130419)
Heffernan, Conor ‘A strong woman’s troubles’: Victorina and the strong woman in Victorian Britain | A summary (210623)
Hellborg, Anna Maria Konferensrapport | Women’s Football. Played. Watched. Talked About. | København 21–22/6 2013 (130903)
Imbrišević, Miroslav Testosterone is not the only Game in Town: The Transgender Woman Athlete (190509)
Imbrišević, Miroslav Confusion about Inclusion: Transwomen Athletes in the Female Category (220623)
Imbrišević, Miroslav To Compete, or not to Compete, that is the Question: Which is Nobler for Transwomen Athletes? (210119)
Imbrišević, Miroslav UN Experts Don’t Understand Sport (Nor Human Rights) (231106)
Jespersen, Ejgil Honorary position of Danish national team players is required (170919)
Jönsson, Kutte Idrottsrörelsen och genusfängelset (081029)
Jönsson, Kutte Om idrott och manliga tårar (151020)
Knez, Kelly & Torun Mattsson Putting gender back on the agenda: women in sport pedagogy (conference report 160714)
Kolfjord, Ingela Maskulinisera inte allting! (070516)
Larneby, Marie Studies of gender in physical culture: Interesting and inspirational, but missing out on theory (140108)
Mattsson, Torun Conference report: IAPESGW 17th World Congress, Havana, Cuba (feature 130503)
Melin, Ing-Britt När vuxna män, och en och annan kvinna, gör något tillsammans (030706)
Netto, Kevin Should women athletes earn the same as men? The science says they work as hard (Conversation piece 160417)
Nilsson, Daniel Dags för en jämställd tennis! (080206)
Pavlidis, Adele How Chinese roller derby is empowering women (Conversation piece 160502)
Pavlidis, Adele & David Rowe The Sporting Bubble as Gilded Cage: Gendered Professional Sport in Pandemic Times and Beyond | A Summary (210621)
Pope, Stacey Women in sport: misogyny among male fans is rife but progressive masculinities are on the rise (220120)
Rowe, David Beckham and Ferguson: A Tale of Two Masculinities (130524)
Schenker, Katarina Seminarium den 7 mars: ”Genus och idrott” i Lund – om sport och mångfald (080319)
Schenker, Katarina Finns det plats för könsöverskridare inom idrotten? (100310)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative Explanations for Socioeconomic Inequality in Youth Sports | A Summary (210908)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative forklaringer på sosioøkonomisk ulikhet i ungdomsidretten | Et sammendrag (NOR 210908)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary (210427)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag (210427)
Skov, Torsten How not to study bias (230814)
Sund, Bill Damfotbollens definitiva genombrott (170905)
Sund, Bill Dam- och flickfotbollens historiska utveckling i Stockholmsområdet (180511)
Svan, Moa Familj? Ja stor! Om lesbiska fotbollstjärnor och tystnadskultur (SWE 210902)
Tjønndal, Anne ”Kvinnliga tränare säger som det är.” Henrik Stub intervjuar Anne Tjønndal (150624)
Tolvhed, Helena ”Damolympiaden” i Göteborg 1926 och det olympiska spelet kring kvinnlig friidrott(060312)

to-page-topBook Reviews

100 Trailblazers: Great Women Athletes Who Opened Doors for Future Generations Richard Lapchick et alMorgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (Anders Östnäs 101215)
21st Century Jocks: Sporting Men and Contemporary Heterosexuality Eric Andersson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Marie Larneby 141113)
williamsA Contemporary History of Women’s Sport, Part One: Sporting Women, 1850–1960 Jean Williams Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Greta Bladh 150322)
‘A Proper Spectacle’: Women Olympians 1900–1936 Stephanie Daniels & Anita Tedder Houghton Conquest, Beds.: ZeNaNA Press 2000 (Åsa Änghede 070418)
Aggression in the Sports World: A Social Psychological Perspective Gordon W. Russell Oxford: Oxford University Press 2008 (Lise Joern 081001)
Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn Åse Strandbu & Anders Bakken Oslo: Nova 2007 (Ingela Kolfjord 070829)
Amasoner på planen – svensk damfotboll 1965–1980 Jonny Hjelm Umeå: Boréa Bokförlag 2004 (Ingela Kolfjord 040928)
Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektivSusanna Hedenborg Malmö: idrottsforum.org 2008 (Eva Ramel 081029)
Artistic Impressions: Figure Skating, Masculinity, and the Limits of Sport Mary Louise Adams Toronto, ON: University of Toronto Press 2011 (Anna Maria Hellborg 111012)
Athletic Intruders: Ethnographic Research on Women, Culture, and Exercise Anne Bolin & Jane Granskog(red) Albany, NY: State University of New York Press 2003 (Åsa Bäckström 110216)
Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv Inga Oliynyk Malmö: Malmö högskola 2014 (Owe Stråhlman 161122)
Att utveckla handlingskraft: Om flickors identitetsskapande processer i stallet (Elektronisk resurs) Lena Forsberg Luleå: Luleå tekniska universitet 2007 (Helena Tolvhed 090211)
A Beautiful Game: International Perspectives on Women’s Football Jean Williams Oxford: Berg Publishers 2007 (Hans Bolling 081212)
Becoming Centaur: Eighteenth-Century Masculinity and English Horsemanship Monica Mattfeld University Park, PA: Pennsylvania State University Press 2017 (Susanna Hedenborg 170901)
Beryl Maxine Peake London: Bloomsbury 2014 (review in English by Russell Holden, published 231019)
Beryl: In Search of Britain’s Greatest Athlete Jeremy Wilson London: Pursuit Books 2022 (review in English by Russell Holden, published 231019)
Between exhausting sports and swinging rhythm: An inquiry into medical knowledge production about women’s sports and women’s gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the interwar years Kerstin Bornholdt Oslo: University of Oslo, Faculty of Humanities 2011 (Helena Tolvhed 130129)
Bloomer Girls: Women Baseball Pioneers Debra A. Shattuck Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Hans Bolling 181010)
Blows to the Head: How Boxing Changed My Mind Binnie Klein Albany, NY: State University of New York Press 2010 (Birger Hedén 101103)
Body Panic: Gender, Health, and the Selling of Fitness Shari L. Dworkin & Faye Linda Wachs New York, NY: New York University Press 2009 (Inge Kryger Pedersen 101013)
Body Shots: Hollywood and the Culture of Eating Disorders Emily Fox-Kales Albany, NY: Excelsior Editions (Suny Press) 2011 (Henning Eichberg 111123)
Born on the Links: A Concise History of Golf John Williamson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2018 (Johnny Wijk 190207)
Bowl the Maidens Over: Our First Women Cricketers Louise Zedda-Sampson Melbourne, Victoria: Lzs Press 2021 (review in English by Rafaelle Nicholson, published 211208)
Boxing, Masculinity and Indentity: The ‘I’ of the Tiger Kath Woodward Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Wendy Varney 080903)
Britain’s Olympic Women: A History Jean Williams Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Gerd von der Lippe, published 230118)
British Sporting Literature and Culture in the Long Eighteenth Century Sharon Harrow (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Katarina Tornborg 160908)
Broderskap i näringslivet: En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890–1960 Therese Nordlund Edvinsson Lund: Sekel Bokförlag 2010 (Leif Yttergren 101124)
Built to Win: The Female Athlete as Cultural Icon Leslie Heywood & Shari L. Dworkin Minneapolis, MN: University of Minnesota Press 2003 (Torunn G. Saunes 040504)
Cheerleader! An American Icon Adams, Nathalie Guice & Pamela J. Bettis New York: Palgrave Macmillan 2003 (Bo Carlsson 040831)
Coming on Strong: Gender and Sexuality in Women’s Sport (2nd ed.) Susan K. Cahn Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2015 (Helena Tolvhed 160921)
Critical Readings in Bodybuilding Adam Locks & Niall Richardson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jesper Andreasson 140311)
The Cultural Politics of Lifestyle Sports Belinda Wheaton Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Kalle Jonasson 170426)
Damelvan: Ett porträtt av svensk damfotboll Jennifer Wegerup Stockholm: Bokförlaget Forum 2005 (Ingela Kolfjord 050914)
”Den kvindelige Kvinde”: Kampen om kvindelighed, medborgerskab og professionalisering i dansk kvindegymnastik 1886–1940 Anne Lykke Poulsen København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 (Gerd von der Lippe 060830)
Det riktiga landslaget Moa Svan Stockholm: Leopard Förlag 2015 (Torbjörn Andersson 160127)
Degrees of Difficulty: How women’s gymnastics rose to prominence and fell from grace Georgia Cervin Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Laura Misener, published 221007)
The Development of Women’s Soccer: Legacies, Participation, and Popularity in Germany Henk Erik Meier Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Jean Williams, published 210916)
Digital Football Cultures: Fandom, Identities and Resistance Stefan Lawrence & Garry Crawford (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 191114)
Du och jag och vi Pia Hagmar Stockholm: Damm förlag 2012 (Susanna Hedenborg 130411)
Dubbelfel Lionel Shriver (Översättning Cajsa Mitchell) Stockholm: Ordfront 2009 (Annika Eliasson 100310)
Embodied Masculinities in Global Sport Jorge Knijnik & Daryl Adair (red) Morgantown, WV: FiT Publishing 2015 (Anna Maria Jennerheim Hellborg 160218)
Equestrian Cultures in Global and Local Contexts Miriam Adelman & Kirrilly Thompson (red) Dordrecht: Springer 2017 (Susanna Hedenborg 181017)
The Exercising Female: Science and Its Application Jacky Forsyth & Claire-Marie Roberts (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Kajsa Gilenstam, published 200403)
Female Football Players and Fans: Intruding into a Man’s World Gertrud Pfister & Stacey Pope (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Lise Joern 180906)
Female Fans, Gender Relations and Football Fandom: Challenging the Brotherhood Culture Honorata Jakubowska, Dominik Antonowicz & Radosław Kossakowski Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Payam Ansari & Gary Sinclair, published 230404)
Female Gladiators: Gender, Law, and Contact Sport in America Sarah K. Fields Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2005 (Bo Carlsson 050914)
Feminist Sport Studies: Sharing Experiences of Joy and Pain Pirkko Markula (red) Albany, NY: State University of New York Press 2005 (Helena Tolvhed 110216)
The Feminization of Sports Fandom: A Sociological Study Stacey Pope Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Aage Radmann 171221)
Fighting the Current: The Rise of American Women’s Swimming, 1870–1926 Lisa Bier Jefferson, NC: McFarland 2011 (Therese Nordlund Edvinsson 121129)
Fitnessrevolutionen: Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering Jesper Andreasson & Thomas Johansson Stockholm: Carlssons 2015 (Morten Renslo Sandvik 161207)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (Suzanne Lundvall 090606)
Football and Manliness: An Unauthorized Feminist Account of the NFL Thomas P. Oates Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Britt-Marie Ringfjord 180117)
”Fotboll är livet”: En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport Britt-Marie Ringfjord Lund: Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet 2006 (Elisabet Apelmo 070606)
The Forgotten Legacy of Stella Walsh: The Greatest Female Athlete of Her Time Sheldon Anderson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Sarah Teetzel 190328)
Full-Court Quest: The Girls from Fort Shaw Indian School, Basketball Champions of the World Linda S. Peavy & Ursula Smith Norman, OK: University of Oklahoma Press 2008 (Malcolm MacLean 121220)
A Game for Rough Girls? A History of Women’s Football in Britain Jean Williams London: Routledge 2003 (Ingela Kolfjord 040224)
The Gay Games: A History Caroline Symons Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 110309)
Gender, Athletes’ Rights, and the Court of Arbitration for Sport Helen Jefferson Lenskyj Bingley, UK: Emerald Publishing 2018 (review in English by Mikael Hansson, published 200520)
Gender, Sport, and the Role of Alter Ego in Roller Derby Colleen Arendt Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (Greta Bladh 190312)
Gender and Equestrian Sport: Riding Around the World Miriam Adelman & Jorge Knijnik (red) Dordrecht: Springer 2013 (Petra Andersson 140304)
Gender and Physiology in Ice Hockey: A multidimensional study Kajsa Gilenstam Umeå: Umeå University, Department of Surgical and Perioperative Sciences 2010 (Torsten Buhre 110608)
Gender and Sport: A Reader Sheila Scraton & Anne Flintoff (red) London: Routledge 2001 (Håkan Larsson 030921)
Gender and Sport: Changes and Challenges Gertrud Pfister & Mari Kristin Sisjord (red) Münster: Waxmann 2013 (Helena Tolvhed 140313)
Gender Testing in Sport: Ethics, cases and controversies Sandy Montañola & Aurélie Olivesi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Getting in the Game: Title IX and the Women’s Sports Revolution Deborah L. Brake New York, NY: New York University Press 2011 (Annika Staaf 120418)
Girls With Balls: The Secret History of Women’s Football Tim Tate London: John Blake Publishing 2013 (Jean Williams 140219)
Glitch i Idrottslandet: En kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) [Glitching sport (science): a criticalcreative inquiry of queerings in Swedish sport (science)] Eva Linghede Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2019 (review in English by Anna Adlwarth, published 200618)
The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies Jesper Andreasson & Thomas Johansson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Morten Renslo Sandvik 161207)
Global Perspectives on Women in Combat Sports: Women Warriors around the World Alex Channon & Christopher R. Matthews (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Anne Tjønndal 160624)
Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization Jean Williams Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Mattias Melkersson 140228)
”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet Anna Maria Hellborg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 [“Candy money” or “lavish luxury” – about elite sports, economics and gender equality] (review in Swedish by Johnny Wijk, published 191007)
Hegemony and Sport: Power Through Culture in Theory and Practice April Henning & Jesper Andreasson Champaign, IL: Common Ground 2022 (review in English by Hallgeir Gammelsæter, published 230607)
Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter Aage Radmann Malmö: Malmö högskola 2013 (Hans Kristian Hognestad 130320)
Hunting: In Search of the Wild Life Nathan Kowalsky (red) Oxford, Oxon.: Wiley Blackwell 2010 (Kim Wickman 111102)
Hästar, män och andra djur Nina Lekander Stockholm: Norstedts 2012 (Susanna Hedenborg 130411)
Hästkarlar, hästjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet Susanna Hedenborg Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet 2013 (Petra Andersson 140424)
“I have a pacemaker and hip replacement, but I’m up and running”: Rural Norwegian men’s meanings related to health. body and physical activity Stein Egil Kolderup Hervik Oslo: Norges idrettshøgskole 2017 (Suzanne Lundvall 180315)
I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande Karin S. Lindelöf & Annie Woube Stockholm: Makadam Förlag 2019 (review in Norwegian by Gerd von der Lippe, published 200205)
Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football Mattias Melkersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2017 (Jean Williams 171005)
Idrett, kjønn, kropp og kultur: Minoritetsjenters møte med norsk idrett Åse Strandbu Oslo: Nova 2006 (Jesper Fundberg 080123)
Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden Anne Tjønndal (red.) Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Leah Monsees, published 211123)
Idrottens kön: Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag Jesper Andreasson Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2006 (Ingela Kolfjord 070418)
Idræt og køn. Temanummer av Dansk Sociologi Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Inge Kryger Pedersen (red) København: Dansk sociologförening 2004 (Ingela Kolfjord 040914)
Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game Rory Magrath Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Marie Larneby 170405)
Italian Fascism and the Female Body: Sport, Submissive Women and Strong Mothers Gigliola Gori Abingdon, Oxon: Routledge 2004 (Kutte Jönsson 141217)
Iscensättandet av Solskensolympiaden: Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912 Christian Widholm Umeå: h:ström 2008 (Jørn Hansen 100217)
Iscensättningen av kön i idrott: En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan Håkan LarssonStockholm: HLS 2001 (Hans-Eric Olson 030726)
It’s All for the Kids: Gender, Families and Youth Sports Michael A. Messner Berleley, CA: University of California Press 2009 (Susanna Hedenborg 090902)
Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo Robin Kietlinski London: Bloomsbury 2013 (Anders Östnäs 170124)
Justice for Trans Athletes: Challenges and Struggles Ali Durham Greey & Helen Jefferson Lenskyj (ed.) Bingley, UK: Emerald Publishing 2023 (review in English by Miroslav Imbrišević, published 20328)
Kend din krop, mand: Sundhed Sex Sport Sind Kaare Christensen et al København: Aschehoug 2006 (Håkan Larsson 061011)
Kicking Center: Gender and the selling of women’s professional soccer Rachel Allison New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (review in English by Anna Maria  Hellborg, published 191128)
Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv Gerd von der Lippe & Hans K. Hognestad (red) Oslo: Novus forlag 2014 (Suzanne Lundvall 150508)
Knäböj: Om kvinnor och styrketräning Sara Martinsson Stockholm: Weylers Förlag 2021 (review in Swedish by Helena Tolvhed, published 211117)
Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter JesperFundberg Stockholm: Carlssons 2003 (Peter Dahlén 040620)
Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960 Emma Pihl Skoog Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet 2017 (Leif Yttergren 190410)
Kroppens apostlar: Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020 Leif Yttergren & Hans Bolling Stockholm: Stockholmia förlag 2022 (review in Danish by Jørn Hansen, published 240314)
Kvinder, Køn og Forskning 2–3 2004. Tema: Idrættens og kønnets grænser Jan Toftegaard Nielsen, Anne Lykke & Helle Poulsen (red) København: Koordinationen for kønsforskning 2004 (Håkan Larsson 050118)
Kvinder, køn og krop: Kulturelle fortællinger Anne Lykke Poulsen & Else Trangbæk (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag (Idrætshistorisk Årbog 2006) 2005 (Gerd von der Lippe 070606)
Kvindernes idræt: Fra rødder til top Else Trangbæk Købehavn: Gyldendal 2005 (Gertrud Pfister 060315)
Kvinner i norsk idrett Per Jorsett Olso: Akilles 2008 (Anders Östnäs 101215)
Kvinnor i skånsk idrott 1908–2008 Anne-Lis Nilsson & Roger Gottfridsson Malmö: Skånes Idrottsförbund 2009 (Björn Sandahl 100310)
Ladies and Lords: A History of Women’s Cricket in Britain Rafaelle Nicholson Bern: Peter Lang Publishing 2019 (review in English by Russell Holden, published 200408)
The Lady Footballers: Struggling to Play in Victorian Britain James F. Lee Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Jonny Hjelm 091007)
License to Jump! A Story of Women’s Ski Jumping Marit Stub Nybelius & Annette R. Hofmann (red) Göteborg: Beijbom Books 2015 (Daniel Svensson 160601)
Love Game: A History of Tennis, From Victorian Pastime to Global Phenomenon Elizabeth Wilson London: Serpent’s Tail 2014 (Hans Bolling 150123)
Man talar om jämställd idrott: Om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott Matthis Kempe-Bergman Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2014 (Anna Maria Jennerheim Hellborg 161012)
Manchester City Women: An Oral History Gary James Halifax, W Yorkshire: James Ward 2019 (review in English by Jean Williams, published 210331)
Mario Balotelli forklarer Europa Peter Samdal Oslo: Libretto forlag 2015 (Daniel Alsarve 160504)
Marked Men: Sport and Masculinity in Victorian Popular Culture, 1866-1904 Shannon Rose Smith Kingston, ON.: Queen’s University 2012 (review in English by Matthew L. McDowell, published 200214)
Martial Arts: The step-by-step companion to the Martial Arts genre PTJ Rance London: Virgin Books 2005 (Anna Kavoura 121130)
Marxism, Colonialism, and Cricket: C. L. R. James’s Beyond a Boundary David Featherstone, Christopher Gair, Christian Høgsbjerg & Andrew Smith (eds.) Durham, NC: Duke University Press 2018 (Russell Holden 190402)
”May the Best Man Win”: Sport, Masculinity and Nationalism in Great Britain and the Empire, 1880–1935 Patrick F. McDevitt London: Palgrave Macmillan 2004 (Helena Tolvhed 051214)
Men and the War on Obesity: A Sociological Study Lee F. Monaghan Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Inge Kryger Pedersen 081126)
The Metrosexual: Gender, Sexuality and Sport David Coad Albany, NY: State University of New York Press 2008 (Håkan Larsson 090325)
Muscle on Wheels: Louise Armaindo and the High-Wheel Racers of Nineteenth-Century America M. Ann Hall Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press 2018 (review by Duncan Jamieson, published 190422)
The Muscular Ideal: Psychological, Social, and Medical Perspectives J. Kevin Thompson & Guy Cafri (red) Washington, DC: American Psychological Association 2007 (Magnus Lindwall 080409)
Muslim Women and Sport Tansin Benn, Gertud Pfister & Haifaa Jawad (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Dagmar Dahl 110831)
Muslim Women and Sports in the Malay World: The Crossroads of Modernity and Faith Wirdati Mohammad Radzi Chiang Mai, Thailand: Silkworm Books 2006 (Marit Nybelius 081001)
My Life at the Gym: Feminist Perspectives on Community Through the Body Jo Malin (red) Albany, NY: State University of New York Press 2010 (Henning Eichberg 100901)
Mænd og muskler: En bog om styrketræning og anabole steroider A. R. Bach København: Tiderne Skifter 2005 (Håkan Larsson 060215)
Nakna män: Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900–1915 Patrik Steorn Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag 2006 (Lis Engel 071107)
Nationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948–1972 Helena Tolvhed Umeå: h:ström 2008 (Johnny Wijk 090225)
New Sporting Femininities: Embodied Politics in Postfeminist Times Kim Toffoletti, Holly Thorpe & Jessica Francombe-Webb (red) London: Palgrave Macmillan 2018 (Karin S. Lindelöf 190327)
No Slam Dunk: Gender, Sport, and the Unevenness of Social Change Cheryl Cooky & Mike A. Messner New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (Alan Bairner 190409)
Non-levelled playing fields and the rise of fitness: Social inequality in late modern youth sport in Norway Mads Skauge Bodø: Nord University 2022 (review in English by Marie Larneby, published 221025)
Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd Kyle Keiderling Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2016 (Pam R. Sailors 170222)
Olympic Women and the Media: International Perspectives Pirkko Markula (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2009 (Helena Tolvhed 100922)
Olympiske kvinder: Om topsport og kvindeliv gennem 100 år Else Trangbæk Odense: Syddansk Universitetsforlag 2018 (review by Martin Friis Andersen, published 190607)
On the Sidelines: Gendered Neoliberalism and the Female Sportscaster Guy Harrison Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (review in English by Britt-Marie Ringfjord, published 220301)
The Origins and History of the All-American Girls Professional Baseball League Merrie A. Fidler Jefferson, NC: McFarland 2006 (Hans Bolling 060927)
Out of Left Field: Social Inequality and Sports Gamal Abdel-Shehid & Nathan Kalman-Lamb Black Point, Nova Scotia: Fernwood Publishing 2011 (Russell Holden 131124)
Out of Play: Critical Essays on Gender and Sport Michael A. Messner Albany, NY: State University of New York Press 2007 (Ingela Kolfjord 101124)
The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning Tonia Gray & Denise Mitten (eds.) London: Palgrave Macmillan 2018 (review in Swedish by Jonas Mikaels, published 191115)
Philosophical Perspectives on Gender in Sport and Physical Activity Paul Davis & Charlene Weaving (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Kutte Jönsson 110511)
Playing with the Boys: Why Separate Is Not Equal in Sports Eileen McDonagh & Laura Pappano New York: Oxford University Press 2008 (Sara Edenheim 090325)
The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish Involvement Hans Bonde Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 120215)
Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik Märtha Pastorek Gripson Göteborg: Göteborgs universitet 2016 (review in Swedish by Tone Pernille Østern, published 201023)
The Precarity of Masculinity: Football, Pentecostalism, and Transnational Aspirations in Cameroon Uroš Kovač New York, NY: Berghahn Books 2022 (review in English by Daniel Alsarve, published 230324)
The Professionalisation of Women’s Sport: Issues and Debates Ali Bowes & Alex Culvin (eds.) Bingley, UK: Emerald Publishing 2021 (review in English by Alan Bairner, published 220608)
På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 Helena Tolvhed Göteborg: Makadam förlag 2015 (Gerd von der Lippe 160310)
Qualifying Times: Points of Change in U.S. Women’s Sport Jaime Schultz Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2014 (Jean Williams 141120)
Race, Gender and Sport: The Politics of Ethnic ‘Other’ Girls and Women Aarti Ratna & Samaya Farooq Samie (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Sepand Mashreghi Blank 180919)
Red Nails, Black Skates: Gender, Cash, and Pleasure On and Off the Ice Erica Rand Durham, NC: Duke University Press 2012 (Anna Maria Hellborg 130301)
Reframing Disability? Media, (Dis)Empowerment and Voice in the 2012 Paralympics Daniel Jackson, Caroline E. M. Hodges, Mike Molesworth & Richard Scullion (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Elisabet Apelmo 160615)
(Re)Presenting Wilma Rudolph Rita Liberti & Maureen M. Smith Syracuse, NY: Syracuse University Press 2015 (Grace Butcher 151113)
Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten Christine Dartsch, Johan R. Norberg & Johan Faskunger (red) Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Rethinking Gender and Youth Sport Ian Wellard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Karin Redelius 080423)
Revolt of the White Athlete: Race, Media and the Emergence of Extreme Athletes in America Kyle KuszBern: Peter Lang Publishing Group 2007 (Kalle Jonasson 070912)
Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality Jennifer Hargreaves & Eric Anderson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (review by Benjamin Moreland, published 190425)
Running Lindsey A. Freeman Durham, NC: Duke University Press 2023 (review in English by Karin S. Lindelöf, published 240208)
Running, Identity and Meaning: The Pursuit of Distinction Through Sport Neil Baxter Bingley, UK: Emerald Publishing 2021 (review in English by Lise Joern, published 220922)
Serving Equality: Feminism, Media, and Women’s Sports Cheryl Cooky & Dunja Antunovic Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Katie Taylor, published 230427)
Sex Integration in Sport and Physical Culture: Promises and Pitfalls Alex Channon, Katherine Dashper, Thomas Fletcher & Robert J. Lake (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Mark Brooke 171206)
Sex Testing: Gender Policing in Women’s Sports Lindsay Parks Pieper Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Sex, Power and the Games Kath Woodward Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Helena Tolvhed 130827)
The Sexual and Gender Politics of Sport Mega-Events: Roving Colonialism Heather Sykes Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Maria  Zuiderveld 181212)
Sexual Sports Rhetoric: Global and Universal Contexts Linda K. Fuller (red) Bern: Peter Lang Publishing Group 2010 (Gerd von der Lippe 110126)
The Sisterhood: The 99ers and the Rise of U.S. Women’s Soccer Rob Goldman Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (review in English by Bente Skogvang, published 220412)
Sisterhood in Sports: How Female Athletes Collaborate and Compete Joan Steidinger Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2014 (Connie Ann Kirk 150218)
Skate Life: Re-Imagining White Masculinity Emily Chivers Yochim Ann Arbor: University of Michigan Press 2010 (David Cardell 120125)
Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era Fan Hong & J. A. Mangan London: Frank Cass 2004 (Ingela Kolfjord 041012)
Som vem som helst: Kön, funktionalitet och idrottande kroppar Elisabet Apelmo Göteborg: Daidalos 2013 (Marie Larneby 131101)
Sport, Gender and Mega-Events Katherine Dashper (ed.) Bingley, UK: Emerald Publishing 2022 (review in English by Sepandarmaz Mashreghi, published 231013)
Sport, Gender and Power: The Rise of Roller Derby. Gender, Bodies and Transformation Adele Pavlidis & Simone Fullagar Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2014 (Greta Bladh 151028)
Sport, Leisure and Social Justice Jonathan Long, Thomas Fletcher & Beccy Watson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Ørnulf Seippel 180125)
Sport, Masculinities and the Body Ian Wellard Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Jesper Fundberg 111012)
Sport, Militarism and the Great War: Martial Manliness and Armageddon Thierry Terret & J.A. Mangan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 130530)
Sport, Sexualities and Queer/Theory Jayne Caudwell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Terry Goldie 080917)
Sport, Theory and Social Problems: A Critical Introduction Eric Anderson Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (David Hoff 111012)
Sport, Theory and Social Problems: A Critical Introduction (Second Edition) Eric Anderson & Adam White Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Anne Tjønndal 180614)
Sport, Violence and Society Kevin Young Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (David Wästerfors 121010)
Sport and Gender Identities: Masculinities, Femininities and Sexualities Cara Carmichael Aitchison (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Gunlög Fur 071107)
Sport and Sociology Dominic Malcolm Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Lars-Erik Alkvist 130516)
Sport and the Female Disabled Body Elisabet Apelmo Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Anne-Merete Kissow 180907)
Sport and Women: Social Issues in International Perspective Ilse Hartmann-Tews & Gertrud Pfister (red) London: Routledge 2002 (Håkan Larsson 030921)
Sport in Aotearoa New Zealand: Contested Terrain Damion Sturm & Roslyn Kerr (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Rod Philpott, published 221216)
The Sport Marriage: Women Who Make It Work Steven M. Ortiz Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2020 (review in English by Anne Tjønndal, published 220525)
Sport, Rhetoric and Gender: Historical Perspectives and Media Representations Linda K. Fuller (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2006 (Ingela Kolfjord 070214)
Sportig ABC-bok Åsa Sandell & Malin Norlander (bild) Lerum: Idus Förlag 2020 (review in Swedish by Emma Tornborg, published 210122)
Sporting Females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports Jennifer Hargreaves Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (1994) (review in Swedish by Christian Widholm, published 191121)
Sporting Gender: Women Athletes and Celebrity-Making during China’s National Crisis, 1931–45 Yunxiang Gao Vancouver, BC: UBC Press 20113 (Hans Bolling 140827)
Sportista: Female Fandom in the United States Andrei S. Markovits & Emily K. Albertson Philadelphia, PA: Temple University Press 2012 (Lise Joern 140214)
Sports Heroines on Film: A Critical Study of Cinematic Women Athletes, Coaches and Owners Viridiana Lieberman Jefferson, NC: McFarland  (Susan Bandy 160915)
Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage Toni Bruce, Jorid Hovden & Pirkko Markula (red) Rotterdam: Sense Publishers 2010 (Christian Widholm 110511)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 Johan Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Strong Women, Deep Closets: Lesbians and Homophobia in Sport Pat Griffin Champaign, IL: Human Kinetics 1998 (Julia Rönnbäck 110921)
Stå upp när det blåser: Hur lagidrotten kan verka för inkludering mot homofobi och våld Sofia B. Karlsson Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Marie Larneby 171019)
Sudden Death: Dikter Tom Malmquist Stockholm: Wahlström & Widstrand 2007 (Ingrid Elam 070516)
Surfing, Sex, Genders and Sexualities lisahunter (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Anna Adlwarth, published 210622)
The Swimsuit: Fashion from Poolside to Catwalk Christine Schmidt Oxford: Berg Publishers 2012 (Malcolm MacLean 130523)
Taking the Field: Women, Men, and Sports Michael A. Messner Minneapolis, MN.: University of Minnesota Press (Peter Dahlén 040620)
Tennis: A History from American Amateurs to Global Professionals Greg Ruth Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Johnny Wijk, published 220517)
Title IX Linda Jean Carpenter & R. Vivian Acosta Champaign, Ill.: Human Kinetics 2005 (Bo Carlsson 050914)
Toppfotball – et felt i forandring Bente Ovèdie Skogvang Oslo: Norges Idrettshøgskole 2006 (Jørn Hansen 070418)
Transgender Athletes in Competitive Sport Eric Anderson & Ann Travers (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Jesper Fundberg 181123)
Transnational Sport: Gender, Media, and Global Korea Rachael Miyung Joo Durham, NC: Duke University Press 2012 (Anders Östnäs 130405)
The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and Gender in the Ring Benita Heiskanen Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Anne Tjønndal 160331)
En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Niklas Hafen Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Ulf Jonsson 171018)
Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Mari Kristin Sisjord, published 211028)
Våldsamma teorier: Därför slåss killar i klubbarnas namn Patrik  Asplund & Jonas Hållén Stockholm: Hjalmarsson & Högberg 2013 (Aage Radmann 140416)
Walt Whitman’s Guide to Manly Health and Training Walt Whitman Emeryville, CA: Ten Speed Press 2017 (Duncan Jamieson 180308)
When Women Rule the Court: Gender, Race, and Japanese American Basketball Nicole Willms New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2017 (review in English by Mark Brooke, published 191030)
When Women Stood: The Untold History of Females Who Changed Sports and the World Alexandra Allred Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2023 (review in English by Katie Taylor, published 240209)
Whose Game? Gender and Power in Fantasy Sports Rebecca Joyce Kissane & Sarah Winslow Philadelphia, PA: Temple University Press 2020 (review in English by Richard Tacon, published 210909)
Women and Exercise: The Body, Health and Consumerism Eileen Kennedy & Pirkko Markula (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Suzanne Lundvall 111214)
Women and Martial Art in Japan Kate Sylvester Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Anna Kavoura, published 240403)
Women and Sport in Brazil: Many Roles, a Single Struggle Katia Rubio (ed.) São Paulo: Editora Laços 2021 (review in English by Alan Bairner, published 221208)
Women and Sport: Continuing a Journey of Liberation and Celebration Ellen J. Staurowsky (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2016 (Anna Maria Jennerheim Hellborg 171116)
Women and Sports in the United States: A Documentary Reader Jean O’Reilly & Susan K. Cahn (red) Boston, MA: Northeastern University Press/University Press of New England 2007 (Tobias Stark 071212)
Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience Holly Thorpe & Rebecca Olive (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (Åsa Bäckström 171123)
Women in Sports Coaching Nicole M. LaVoi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Anne Tjønndal 181213)
Women in Sports History Carol A. Osborne & Fiona Skillen (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Susanna Hedenborg 120307)
Women on the Move: The Forgotten Era of Women’s Bicycle Racing Roger Gilles Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2018 (review by Duncan Jamieson, published 190422)
Women Sport Fans: Identification, Participation, Representation Kim Toffoletti Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Aage Radmann 180920)
Women’s Football in the UK: Continuing with Gender Analysis Jayne Caudwell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jonny Hjelm 120919)
Women’s Sport in Africa Michelle Sikes & John Bale (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Anders Östnäs 160210)
Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experiences Jonathan Magee et al (red) Oxford, Oxon: Mayer & Meyer Sport 2007 (Jonny Hjelm 081126)
Women, Horse Sports, and Liberation: Equestrianism and Britain from the 18th to the 20th Centuries Erica Munkwitz Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Petra Andersson, published 230601)
Women, Horseracing and Gender: Becoming ‘One of the Lads’ Deborah Butler Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Susanna Hedenborg 181017)
Women, Soccer and Transnational Migration Sine Agergaard & Nina Clara Tiesler (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Jonny Hjelm 161014)
Women, Sport and Modernity in Interwar Britain Fiona Skillen Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Therese Nordlund Edvinsson 141128)
Women, Sport, Society: Further Reflections, Reaffirming Mary Wollstonecraft Roberta J. Park & Patricia Vertinsky (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Jonny Hjelm 111214)

to-page-topSport films

Dahlén, Peter The Longest Yard: Maktkritisk fotbollsfilm i fängelsemiljö (100217)
Dahlén, Peter Pat and Mike: Tidig film om tävlingsidrottande kvinna (081029)

to-page-topJournals

Women in Sport and Physical Activity Journal (Human Kinetics) Homepage

to-page-topMiscellaneous Resocurces

Payoshni Mitra Challenging Stereotypes: The Case of Muslim Female Boxers in Bengal The International Journal of the History of Sport Vol. 26 Issue 12, 2009