More
    Home Tags Department chair

    Tag: department chair

    Sökes: Instituttleder/prefekt | Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole | Ansök senast 3 mars, 2024

    Ansatte på ILF driver med forskning og undervisning innen generell pedagogikk, kroppsøving/idrettsfag, frilufslivsfag, fagdidaktikk og fysisk aktivitet og funksjonshemming. Instituttets forskningsportefølje omfatter læring og erfaringsdannelse hos ulike grupper, på ulike arenaer og i ulike bevegelser og aktiviteter. Instituttet tilbyr femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (LKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF).
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial