Topic: Sport history


Research Articles

Alexandersson, Markus Sportfilm och patriotism i Putins tjänst [Sport movies and patriotism for the benefit of Vladimir Putin] (SWE 200610)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Andersen, Bjarne Tennis – en udviklingshistorie (151106)
Andersson, Frida, Fredrika Vångell & Leif Yttergren Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (110511)
Berry, David A People’s History of Tennis: Feminists (201202)
Bolling, Hans Idrott för alla eller fysisk aktivitet enligt Lukasevangeliet (030921)
Bolling, Hans Hela Sverige får hemmagym: Träna med TV och svenskarnas fysiska aktiviteter (060215)
Bolling, Hans & Leif Yttergren Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 [Social climbers in the gymnasium: An analysis of the female students who graduated from the Swedish School of Sports Science’s gymnastics teacher course in 1972] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (SWE 210309)
Bonde, Hans Gymnastik og national identitet: Svensk og dansk gymnastik med særligt henblik på Niels Bukh (030606)
Brandt, Per ”Han skrev en prosa som ingen annan i denna värld”: En genre- och stilanalys av Åke Halls texter i Göteborgs-Posten (070314)
Dahlén, Peter Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (041026)
Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (171211)
Ericsson, Christer & Björn Horgby Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (SWE 200921)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande(100512)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (040620)
Gerner, Kristian Inför sommar-OS i Beijing 2008: En historisk betraktelse (080606)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (040831)
Greiff, Mats Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930–2003: Ett projekt i vardande (040420)
Hansson, Bo Om sportfrimärken (170321)
Hedenborg, Susanna The Popular Horse: From Army and Agriculture to Leisure (071121)
Hedenborg, Susanna & Gertrud Pfister Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hedenborg, Susanna “… and Allah took a handful of Southerly wind… and created the horse”: The history of international equestrian sports (140613)
Hjelm, Jonny ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Horgby, Björn Klassrivaler – Kamraterna och Sleipner i Norrköping (031209)
Horgby, Björn & Christer Ericsson Fotbollsföretagen och demokratin (SWE 200615)
Horgby, Björn & Christer Ericsson En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan [A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan] (published in Swedish 220429)
Jamieson, Duncan The Eclectic Bicycle (170529)
Jamieson, Duncan Fast Women: A Review Essay (190422)
Jönsson, Kutte Fascistisk estetik och olympiska ideal (140114)
Lidström, Isak Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (160209)
Lindkvist, Jonas Bland idrottare och idrottningar (090211)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup (040518)
Lippe, Gerd von der Nanna With: Et tilbakeblikk på sportsjournalistikken (140227)
Lundquist Wanneberg, Pia Sport’s Moral Contracts: An Analysis of Swedish Sport 1930 to 1950 (150522)
McDowell, Matthew L. Queen’s Park FC in Copenhagen, 1898–1903: Paradoxes in Early Transnational Amateurism (140514)
McGuinness, Mike Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966 World Cup to the Present (110330)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (090408)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (090902)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (091111)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (091216)
Olsen, Nina Skyhøj Den danske ”muskeljøde”: Idrættens betydning for bevarelse af kulturel identitet og integration af en etnisk minoritet i mellemkrigstidens Danmark (130423)
Queckfeldt, Eva Torsten Tegnér och hans tid: Opposition på Rolf Haslums doktorsavhandling Idrott, borgerlig folkfostran och frihet: Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930–1960 (060927)
Sandahl, Björn Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950–2000(040928)
Sandahl, Björn Idrottsämnet som samhällets spegel: En tentativ komparation av idrottsundervisningen i Europa och USA under 1900-talets andra hälft (051019)
Sandahl, Björn Dopningsfrågan i historisk belysning (061115)
Severinsson, Emma Moderna sportkvinnor (181219)
Silva, Diana Mendes Machado da, João Paulo França Streapco & Paulo Nascimento Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (101124)
Sjöblom, Paul En svensk idrottsmodell i marknadstappning: Värderingar, normer och strategier i kommuner och föreningar 1970–1999 (060315)
Sund, Bill Rebellen i fotbollsfamiljen (060606)
Taylor, Matthew Politics and the People’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain (070117)
Taylor, Matthew Football, Migration and Globalization: The Perspective of History (070314)
Thosteman, Erik Mänskliga eller omänskliga prestationer? Idrottens relation till dopning (200206)
Vamplew, Wray Alcohol and the Sportsperson: An Anomalous Alliance (070214)
Vamplew, Wray Child Work or Child Labour? The Caddie Question in Edwardian Golf (080423)
Vamplew, Wray Early Commercialisation in Sport: Looking for Evidence and Searching for Meaning (211118)
Vettenniemi, Erkki Paavo Nurmi’s Posthumous Doping Case: An Essay on Drugs, Money, and the Vagaries of Sports Journalism (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Vettenniemi, Erkki Notes on Nordic Nostalgia: Stockholm 1912 and Helsinki 1952 Revisited (121031)
Voyer, Richard A. Once Upon a Time, a Women’s Golf Tournament: Shenecossett Invitation, 1919–1940 (190928)
Widholm, Christian Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (040309)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet: Vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten? (091125)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Wijk, Johnny Tennisen före TV – profilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson på 1950-talet och utmaningen från den professionella tenniscirkusen (200408)
Wijk, Johnny Padeltennis – ny stor tävlingsidrott i RF-familjen eller en umgängesfluga för unga vuxna i medelklassen? På spaning efter ett idrottsgenombrott i tiden [Padel tennis – a new major competitive sport in the Swedish sports family or a social fad for young middle-class adults? In search of a contemporary sports breakthrough] (SWE 210604)
Yrlid, Rolf Med ”Bang” till Berlinolympiaden 1936 (080606)
Yttergren, Leif ”Avskaffa OS-Vinter-OS!” Edström, Vinter-OS och Skidlärarkonflikten (050118)
Yttergren, Leif J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 1936 (071024)

 

Feature Articles

Alexandersson, Markus Politik och moral – idrottsbojkottens grunder [Politics and morality, the foundations of sport boycotts] (SWE 201216)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Alsarve, Daniel & Hans Bolling Idrottshistoriskt nätverksmöte, 15–16 november 2018 (181127)
Alsiö, Martin Swedish Football’s 10 Biggest Mistakes (150916)
Backman, Jyri Perspektiv på NHL:s historiska framväxt (171127)
Bolling, Hans Sic transit gloria mundi | Idrottshistoriskt symposium med särskild betoning på OS i Stockholm 1912 (120606)
Buckhorn, Göran R. Sportswriters and Rowing Correspondents (201014)
Christensen, Arne Lie The Norwegian hytte: from peasant cottage to suburban fantasy? (180201)
Dahlén, Peter Vasaloppskarusellen (180305)
Dahlén, Peter Sveriges Radio 95 år: En hyllning till Radiosportens pionjärer 1925 (SWE 201229)
Dewhirst, John & Wray Vamplew Becoming a business: an environmental, transitional and organisational analysis of Bradford and Queen’s Park Football Clubs before 1914 | A Summary (201207)
Eichberg, Henning Leg i internationalt møde og sammenstød – en indonesisk regnskovsindianer fortæller(111214)
Hansen, Jørn Fra fritidsidræt til sundhedsaktivitet: Hvorledes idræt (på ny) blev til folkesundhed (120125)
Hedén, Birger Zlatan – möjligen störst, men inte först! (191014)
Hedenborg, Susanna, Gabriella Torell Palmquist & Annika Rosén The Emergence of the Swedish Horse-Riding School from the Mid-Twentieth Century | A Summary (211116)
Heffernan, Conor ‘A strong woman’s troubles’: Victorina and the strong woman in Victorian Britain | A summary (210623)
Hägerstrand, John Olympiska spel – en politisk arena? (170224)
Imbrišević, Miroslav Testosterone is not the only Game in Town: The Transgender Woman Athlete (190509)
Jansson, Alexander, Matilda Lindberg & Sepandarmaz Mashreghi Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa: Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22 till 23 november 2017 i Halmstad (konferensrapport 180119)
Jönsson, Kutte Om idrott och manliga tårar (151020)
Lake, Robert J. It’s All Change for Tennis Team Competitions, but What about the Players? (comment, published 190312)
Lidström, Isak Tankar från vasaloppsspåret – en hyllning till Stanislav Řezáč (180304)
Lidström, Isak Snöfall och vasalopp (200301)
Ljungberg, Gustav Kitesurfing – uppkomsten av en ny extremsport! (150430)
Ljunggren, Jens, Paul Sjöblom och Bill Sund Dags för ett historiskt grepp på svensk dopning och antidopningspolitik | Dopning i Sverige: ett historiskt forskningsprojekt (131206)
McDowell, Matthew L. Conference Report: “Soccer as the Beautiful Game: Football’s Artistry, Identity and Politics” (feature 140514)
Nybelius, Marit & Christof Thöny Report from the International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) Congress, August 18–22, 2013 (131018)
Peterson, Sven & Torbjörn Eriksson Varför är idrottshistoria viktigt? (SWE 211115)
Scott, Carl-Gustaf Bajen, Gnaget och Bananerna (121123)
Sund, Bill Debatt: Lennart K Perssons kritik (121031)
Sund, Bill Den fjärde cykelnormen – “omertà” (130228)
Sund, Bill Dam- och flickfotbollens historiska utveckling i Stockholmsområdet (180511)
Sund, Bill Herrallsvenskan 2018 – reflektioner med ett huvudstadsperspektiv (181218)
Svensson, Robert Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22–23 oktober, 2015 (151118)
Tolvhed, Helena Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017 (171124)

Book reviews

12 säsonger: Hammarby IF Fotboll 1991–2002 Hasse Gänger Västerås: Sportförlaget 2003 (Torbjörn Andersson 040219)
100 MFF:are Håkan Malmström Västerås: Sportförlaget 2010 (Ulf Svenning 101103)
100 Trailblazers: Great Women Athletes Who Opened Doors for Future Generations Richard Lapchick et al Morgantown, WV: Fitness Information Technology 2009 (Anders Östnäs 101215)
100 år med allsvensk fotboll Martin Alsiö Västerås: Idrottsförlaget 2011 (David Olsen 120307)
1001 fotbollsminnen Sam Pilger et al (Översättning Katarina Kuick & Sven Fridén) Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2008 (Frank Östergren 081126)
The 1908 Olympics: The First London Games Keith Baker Cheltenham, Glos: SportsBooks 2008 (Frank Östergren 080606)
1917: En berättelse om Sigfrid Edström, Asea, Västerås och revolutionen Anders Lif Västerås: Affidavit 2004 (Leif Yttergren 051214)
The 1929 Bunion Derby: Johnny Salo and the Great Footrace Across America Charles B. Kastner Syracuse, NY: Syracuse University Press 2014 (Diane McManus 140903)
The 1940 Tokyo Games: The Missing Olympics: Japan, the Asian Olympics and the Olympic MovementSandra Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Björn Sandahl 081112)
1958: När folkhemmet fick fotbolls-VM Arne Norlin Lund: Roos & Tegnér 2008 (Frank Östergren 081001)
1979: När Malmö FF var näst bäst i Europa Mats Weman Stockholm: Offside Press 2004 (Mickael Möller 041026)
200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2013 (Jørn Hansen 131219)
williamsA Contemporary History of Women’s Sport, Part One: Sporting Women, 1850–1960 Jean Williams Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Greta Bladh 150322)
‘A Proper Spectacle’: Women Olympians 1900–1936 Stephanie Daniels & Anita Tedder Houghton Conquest, Beds.: ZeNaNA Press 2000 (Åsa Änghede 070418)
A Wilder West: Rodeo in Western Canada Mary-Ellen Kelm Vancouver, BC: UBC Press 2011 (Susanna Hedenborg 140204)
Aboriginal Peoples and Sport in Canada: Historical Foundations and Contemporary Issues Janice Forsyth & Audrey R. Giles (red) Vancouver, BC: UBC Press 2013 (Helge Chr. Pedersen 150121)
Aboriginal Stars of the Turf: Jockeys of Australian Racing History John Maynard Canberra: Aboriginal Studies Press 2003 (Susanna Hedenborg 051116)
Agent 001: Börje Lantz – ”Kingen från Tomelilla” Ken Olofsson (red) Helsingborg: Helsingborgs Idrottsmuseum 2019 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 200327)
Ajax, the Dutch, the War: Fotball in Europe during the Second World War Simon Kuper London: Orion 2003 (Mickael Möller 040113)
All-Around Men: Heroes of a Forgotten Sport Frank Zarnowski Oxford: Scarecrow Press 2005 (Hans Bolling 060201)
All-Stars and Movie Stars: Sports in Film and History Ron Briley, Michael K. Schoenecke & Deborah A. Carmichael (red) Lexington, KY: University Press of Kentucky 2008 (Peter Dahlén 100606)
Alpe d’Huez: Cykelsportens største bjerg Peter Cossins (Translated by Jesper Ralbjerg) Aarhus: Turbine 2016 (Poul Porskær Poulsen 160913)
Amasoner på planen – svensk damfotboll 1965–1980 Jonny Hjelm Umeå: Boréa Bokförlag 2004 (Ingela Kolfjord 040928)
Amateurism in British Sport: It Matters Not Who Won Or Lost? Dilwyn Porter & Stephen Wagg (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Christer Ericsson 080507)
Amatör eller professionist? Studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903–1967 Karin Wikberg Stockholm: SISU Idrottsböcker 2005 (Christer Ericsson 050405)
American Indian Lacrosse: Little Brother of War Thomas Vennum Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 2008 [1994] (Halvdan Haugsbakken 090923)
The Ancient Olympics Nigel Spivey Oxford: Oxford University Press 2012 (Paavo Roos 121213)
The Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics Niko Besnier, Susan Brownell & Thomas F. Carter Berkeley, CA: University of California Press 2018 (review in English by Sepandarmaz Mashreghi, published 211207)
Arbete på stallbacken: Nittonhundratalets svenska galoppsport ur genus- och generationsperspektivSusanna Hedenborg Malmö: idrottsforum.org 2008 (Eva Ramel 081029)
Artistic Impressions: Figure Skating, Masculinity, and the Limits of Sport Mary Louise Adams Toronto, ON: University of Toronto Press 2011 (Anna Maria Hellborg 111012)
Association Football and Society in Pre-Partition Ireland Neal Garnham Belfast: Ulster Historical Foundation 2004 (Mats Greiff 060118)
Association Game: A History of British Football, The Matthew Taylor Harlow, Essex: Pearson Longman 2008 (Arve Hjelseth 091216)
Athlete First: A History of the Paralympic Movement Steve Bailey Hoboken, NJ: Wiley Publishing 2008 (Hans Bolling 090606)
Athletics and Philosophy in the Ancient World: Contests of Virtue Heather L. Reid Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Gunnar Breivik 120328)
sundBacke upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv Bill Sund Malmö: idrottsforum.org 2012 (Klaus Nielsen & Aage Hoffman 130221)
Baseball and Cricket: The Creation of American Team Sports, 1838–72 George B. Kirsch Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2007 (Mats Greiff 080521)
Baseball Over the Air: The National Pastime on the Radio and in the Imagination Tony Silvia Jefferson, NC: McFarland 2007 (Peter Dahlén 101103)
Becoming Centaur: Eighteenth-Century Masculinity and English Horsemanship Monica Mattfeld University Park, PA: Pennsylvania State University Press 2017 (Susanna Hedenborg 170901)
Becoming Native in a Foreign Land: Sport, Visual Culture and Identity in Montreal 1840–85 Gillian Poulter Vancouver, BC: UBC Press 2009 (Johnny Wijk 100606)
Before the Eyes of the World: Mexico and the 1968 Olympic Games Kevin B. Witherspoon DeKalb, IL: Northern Illinois University Press 2008 (Jon Helge Lesjø 091216)
The Beginnings of a Commercial Sporting Culture in Britain, 1793–1850 Adrian Harvey Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2004 (Daniel Arvidsson 070214)
Being Sugar Ray: The Life of Sugar Ray Robinson, America’s Greatest Boxer and First Celebrity AthleteKenneth Shropshire Jackson, TN: Basic Civitas Books 2007 (Peter Dahlén 111214)
Between exhausting sports and swinging rhythm: An inquiry into medical knowledge production about women’s sports and women’s gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the interwar years Kerstin Bornholdt Oslo: University of Oslo, Faculty of Humanities 2011 (Helena Tolvhed 130129)
Bevægelse i festen: Idrætshistorie som festhistorie Henning Eichberg Slagelse: Bavnebanke 2006 (Leif Yttergren 070228)
Bike Battles: A history of sharing the American road James Longhurst Seattle: University of Washington Press 2017 (Duncan Jamieson 171213)
Black Maestro: The Epic Life of an American Legend Joe Drape New York: William Morrow/HarperCollins 2006 (Susanna Hedenborg 071212)
Black Winning Jockeys in the Kentucky Derby James Robert Saunders & Monica Renae Saunders Jefferson, NC: McFarland 2003 (Susanna Hedenborg 060913)
”Blohm står när dom andra faller” Pelle Blohm Örebro: Shane Media & Communication 2017 (Jesper Fundberg 180118)
Blomstermålaren …och andra berömda män som varit i Åtvidaberg Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2020 (review in Swedish by Birger Hedén, published 210325)
Bloomer Girls: Women Baseball Pioneers Debra A. Shattuck Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Hans Bolling 181010)
Blå Boken 100 år: 1908–2008 Lars-Gunnar Björklund et al (red) Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande 2008 (Frank Östergren 090606)
Blågult: Fotbollslandslaget genom 100 år Jesper Högström Göteborg: Offside 2008 (Annika Eliasson 081212)
Bodies of Discourse: Sports Stars, Media and the Global Public Cornel Sandvoss, Michael Real & Alina Bernstein (red) Bern: Peter Lang Publishing Group 2012 (John Hellström 130502)
Body by Weimar: Athletes, Gender, and German Modernity Erik N. Jensen Oxford: Oxford University Press 2010 (Jens Ljunggren 120328)
Boken om 500 AIK:are: AIK:s alla allsvenska fotbollsspelare 1924–2007 Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll 2007 (Hans Bolling 080319)
Boken om vinterspelen: Del 1, Från Chamonix 1924 till Calgary 1988; Del 2, Från Albertville 1992 till Pyeongchang 2018 Lars Ingels Stockholm: Sportförlaget i Norden 2017 (Anders Östnäs 180209)
Born on the Links: A Concise History of Golf John Williamson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2018 (Johnny Wijk 190207)
Bosse Larsson: En skånsk samuraj Jonny Ambrius Västerås: Sportförlaget 2007 (Torbjörn Andersson 080220)
Boston’s Cycling Craze, 1880–1900: A story of race, sport and society Lorenz J. Finison Amherst, MA: University of Massachusetts Press 2014 (review in English by Duncan Jamieson, published 200528)
Boston’s Twentieth-Century Bicycling Renaissance: Cultural Change on Two Wheels Lorenz J. Finison Amherst, MA: University of Massachusetts Press 2019 (review in English by Duncan Jamieson, published 200528)
Bowl the Maidens Over: Our First Women Cricketers Louise Zedda-Sampson Melbourne, Victoria: Lzs Press 2021 (review in English by Rafaelle Nicholson, published 211208)
Boxing: A Concise History of the Sweet Science Gerald R. Gems Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2014 (Anne Tjønndal 150522)
A Brief History of American Sports: Second Edition Elliott J. Gorn & Warren Goldstein Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2013 (Tobias Stark 160128)
The British Horseracing Film: Representations of the ‘Sport of Kings’ in British Cinema Stephen Glynn London: Palgrave Macmillan 2019 (review in Swedish by Peter Dahlén, published 201223)
Britain’s Olympic Women: A History Jean Williams Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Gerd von der Lippe, published 230118)
The British Olympics: Britain’s Olympic Heritage 1612–2012 Martin Polley Swindon, Wilts: English Heritage 2011 (Björn Sandahl 120509)
British Sporting Literature and Culture in the Long Eighteenth Century Sharon Harrow (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Katarina Tornborg 160908)
Broderskap i näringslivet: En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890–1960 Therese Nordlund Edvinsson Lund: Sekel Bokförlag 2010 (Leif Yttergren 101124)
Brottaren från Vilshult Henrik Schönbeck Sandared: Recito Förlag 2013 (Bode Janzon 150605)
Building Europe with the Ball: Turning Points in the Europeanization of Football, 1905–1995 Philippe Vonnard, Grégory Quin & Nicolas Bancel (red) Bern: Peter Lang Publishing 2016 (review in Swedish by Hans Bolling, published 191031)
Bulldogs on Ice: Yale University Men’s Ice Hockey Daniel K. Fleschner Charleston, SC.: Arcadia 2003 (Tobias Stark 041214)
Can We Have Our Balls Back, Please: How the British Invented Sport (and then almost forgot how to play it) Julian Norridge London: Penguin Books 2009 (Leif Yttergren 091216)
The Cinema of Hockey: Four Decades of the Game on Screen Iri Cermak Jefferson, NC: McFarland 2017 (Tobias Stark 170831)
Cheerleader! An American Icon Adams, Nathalie Guice & Pamela J. Bettis New York: Palgrave Macmillan 2003 (Bo Carlsson 040831)
The Circus is in Town: Sport, Celebrity, and Spectacle Lisa Doris Alexander & Joel Nathan Rosen (ed.) Jackson, MS: University Press of Mississippi 2021 (review in English by Steph Doehler, published 221020)
The Cold War and the 1984 Olympic Games: A Soviet-American Surrogate War Philip A. D’Agati Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Kristian Gerner 140221)
Cold War Games: Propaganda, the Olympics, and U.S. Foreign Policy Toby C. Rider Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Kristian Gerner 170913)
Coming on Strong: Gender and Sexuality in Women’s Sport (2nd ed.) Susan K. Cahn Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2015 (Helena Tolvhed 160921)
Counterpunch: The Cultural Battles over Heavyweight Prizefighting in the American West Meg Frisbee Seattle: University of Washington Press 2016 (Anne Tjønndal 170131)
Cricket and Society in South Africa, 1910–1971: From Union to Isolation Bruce Murray, Richard Parry & Jonty Winch (eds.) London: Palgrave Macmillan 2018 (review in English by Russell Holden, published 200604)
Cricketing Lives: A characterful history from pitch to page Richard H. Thomas London: Reaktion Books 2021 (review in English by Russell Holden, published 220216)
A Cultural History of Association Football in Scotland, 1865-1902: Understanding Sports as a Way of Understanding Society Matthew L. McDowell Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2013 (Torbjörn Andersson 140206)
The Culture and Sport of Skiing: From Antiquity to World War II E. John B. Allen Amherst, MA: University of Massachusetts Press 2007 (Leif Yttergren 080305)
Cycling and the British: A Modern History Neil Carter London: Bloomsbury 2021 (review in English by Duncan R. Jamieson, published 211216)
Dagbok från Berlinolympiaden 1936: Redigerad och kommenterad av Rolf Yrlid Barbro Alving Stockholm: Atlantis 2008 (Emma Tornborg 080606)
Darby McCarthy: Against All Odds Lauren Callaway Melbourne: Melbourne Books 2004 (Susanna Hedenborg 051116)
Dark Sides of Sport Jörg Krieger & Stephan Wassong (eds.) Champaign, IL: Common Ground 2019 (review in English by Mark Brooke, published 200930)
De Danske Skytteforeninger gennem 150 år: Del III 1992–2011. Under konstant forandring Erling MadsenVingsted: De Danske Skytteforeninger 2011 (Therese Nordlund Edvinsson 120418)
De första 116 åren: Boken om AIK Fotboll 1897–2012 Hans Bolling & Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll AB 2012 (David Holt Olsen 130925)
De kalde lekene: Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene Halvor Kleppen Oslo: Akilles 2014 (Daniel Svensson 190320)
De Paralympiske Lege – set med danske øjne Jens Boe Nielsen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2021 (review in Swedish by Björn Sandahl, published 220907)
Deconstructing Sport History: A Postmodern Analysis Murray G. Phillips (red) Albany, NY: State University of New York Press 2006 (Mats Franzén 061115)
Defending the American Way of Life: Sport, Culture, and the Cold War Toby C. Rider & Kevin B. Witherspoon (eds.) Fayetteville, Ark.: The University of Arkansas Press 2018 (review in English by Kristian Gerner, published 210428)
Defining Physical Education: The Social Construction of a School Subject in Postwar Britain David Kirk Abingdon, Oxon: Routledge 2012 [1992] (Håkan Larsson 130315)
Degerfors IF – hela Sveriges lag: 100 år Gerhard Jansson (red) Degerfors: Degerfors IF 2006 (Christer Ericsson 071212)
Degrees of Difficulty: How women’s gymnastics rose to prominence and fell from grace Georgia Cervin Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Laura Misener, published 221007)
Den allvarlga leken: Krönikor från idrottens värld Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2018 (review in Swedish by Birger Hedén, published 191018)
Den döende bandyn? En säregen historia om svensk natur, nationalism och nostalgi Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2019 (review in Swedish by Ansgar Molzberger, published 191024)
”Den kvindelige Kvinde”: Kampen om kvindelighed, medborgerskab og professionalisering i dansk kvindegymnastik 1886–1940 Anne Lykke Poulsen København: Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 (Gerd von der Lippe 060830)
Den moralske stedfortræder – og andre historier om idræt og politik Jørn Hansen Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Kalle Jonasson 100127)
Den utställda drotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige John Berg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2022 (review in Swedish by Daniel Alsarve, published 220927)
Derbydags: Vänskaper och rivaliteter i Göteborgs fotbollshistoria Martin Alsiö Malmö: Arx Förlag 2014 (Lennart K. Persson 151203)
Digitale bevægelser: Idræt, historie og formidling (Idrætshistorisk Årbog 2005) Bo Vestergård Madsen & Thomas Skovgaard (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Bill Sund 070117)
Discourses of Olympism: From the Sorbonne 1894 to London 2012 Dikaia Chatziefstathiou & Ian P. Henry Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Jon Helge Lesjø 140605)
Doping in Elite Sports: Voices of French Sportspeople and Their Doctors, 1950–2010 Christophe Brissonneau & Jeffrey Montez de Oca Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Björn Sandahl 180926)
Duelism: Confronting Sport Through Its Doubles Brittany Reid & Taylor McKee (eds.) Champaign, IL: Common Ground 2021 (review in English by Steph Doehler, published 220311)
East Plays West: Sport and the Cold War Stephen Wagg & David L. Andrews (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Kristian Gerner 071024)
Egypt’s Football Revolution: Emotion, Masculinity, and Uneasy Politics Carl Rommel Austin, TX: University of Texas Press 2021 (review in English by Mahfoud Amara, published 220208)
ESPN: The Making of a Sport Media Empire Travis Vogan Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2015 (Matthew Teutsch 160414)
European Football and Collective Memory Wolfram Pyta & Nils Havemann (red) London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matthew L. McDowell, published 190517)0
European Football During the Second World War: Training and Entertainment, Ideology and Propaganda Markwart Herzog & Fabian Brändle (eds.) (Translated by Karina Berger) Oxford: Peter Lang 2018 (review by Alon K. Raab, published 190918)
The Fastest Game in the World: Hockey and the globalization of sports Bruce Berglund Berkeley, CA: University of California Press 2021 (review in English by Bo Carlsson, published 220602)
FIFA (Fédération Internationale de Football Association): The Men, the Myths and the Money Alan Tomlinson Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Arve Hjelseth 150326)
The FIFA World Cup 1930–2010: Politics, Commerce, Spectacle and Identities Stefan Rinke & Kay Schiller (red) Göttingen: Wallstein Verlag 2014 (Birger Hedén 190322)
Fight Pictures: A History of Boxing and Early Cinema Dan Streible Berleley, CA: University of California Press 2008 (Peter Dahlén 110608)
Fighting the Current: The Rise of American Women’s Swimming, 1870–1926 Lisa Bier Jefferson, NC: McFarland 2011 (Therese Nordlund Edvinsson 121129)
First Taste of Freedom: A Cultural History of Bicycle Marketing in the United States Robert J. Turpin Syracuse, NY: Syracuse University Press 2018 (Duncan Jamieson 181114)
Fit for America: Major John L. Griffith and the Quest for Athletic Fitness Matthew Lindaman Syracuse, NY: Syracuse University Press 2018 (review by Susan J. Rayl, published 190613)
Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 Tobias StarkMalmö: idrottsforum.org 2010 (Johnny Wijk 101215)
Following the Ball: The Migration of African Soccer Players across the Portuguese Colonial Empire, 1949–1975 Todd Cleveland Athens, OH: Ohio University Press 2017 (Peter Alegi 180525)
Football, Corruption and Lies: Revisiting Badfellas, the Book FIFA Tried to Ban John Sugden & Alan Tomlinson Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Rasmus Storm 171213)
Football and Colonialism: Body and Popular Culture in Urban Mozambique Nuno Domingos Athens, OH: Ohio University Press 2017 (Peter Alegi 180525)
Football and National Identities in Spain: The Strange Death of Don Quixote Alejandro Quiroga Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Matti Goksøyr 150213)
Football Fandom, Protest and Democracy: Supporter Activism in Turkey Dağhan Irak Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 200225)
Football in Fiction: A History Lee McGowan Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Daniel Alsarve, published 200903)
The Forgotten Legacy of Stella Walsh: The Greatest Female Athlete of Her Time Sheldon Anderson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Sarah Teetzel 190328)
Forty Years of Sport and Social Change, 1968–2008: “To Remember is to Resist” Russell Field & Bruce Kidd(red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Mats Franzén 111012)
Fotboll, kommersialisering, demokrati [Football, Commercialization, Democracy] Christer Ericsson, Björn Horgby & Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 (review in Swedish by Jens Ljunggren, published 191127)
Fotboll från Mielke till Merkel: Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland Joakim Glaser Malmö: Arx Förlag 2015 (Arve Hjelseth 160407)
Fotbollens kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild Torbjörn Andersson & Edvard Koinberg (foto) Malmö: Arx Förlag 2021 (review in Swedish by John Berg, published 211209)
Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (Robert Svensson 151008)
Fra udkant til forkant: Kampen om gymnastikken gennem 100 år Hans Bonde Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Swedish by Pia Lundquist Wanneberg, published 201009)
From Football to Soccer: The Early History of the Beautiful Game in the United States Brian D. Bunk Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Matthew L. McDowell, published 220303)
Frontlöparen: Gunder Hägg – hans uppgång och fall Björn Lundberg Lund: Historiska Media 2020 (review in Swedish by Björn Horgby, published 200611)
Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet [From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s] Robert Svensson Örebro: Örebro universitet 2019 (review in Danish by Jørn Hansen, published 191211)
Full-Court Quest: The Girls from Fort Shaw Indian School, Basketball Champions of the World Linda S. Peavy & Ursula Smith Norman, OK: University of Oklahoma Press 2008 (Malcolm MacLean 121220)
Game Faces: Sport celebrity and the laws of reputation Sarah K. Fields Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (John S. Hellström 171205)
Games People Played: A Global History of Sport Wray Vamplew London: Reaktion Books 2021 (review in English by Jens Ljunggren, published 211201)
The Gay Games: A History Caroline Symons Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 110309)
GB United: British Olympic Football and the End of the Amateur Dream Steve Menary Worthing, SX: Pitch Publishing 2010 (Arve Hjelseth 111214)
Gender Testing in Sport: Ethics, cases and controversies Sandy Montañola & Aurélie Olivesi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Girls With Balls: The Secret History of Women’s Football Tim Tate London: John Blake Publishing 2013 (Jean Williams 140219)
Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization Jean Williams Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Mattias Melkersson 140228)
Globalizing Cricket: Englishness, Empire and Identity Dominic Malcolm London: Bloomsbury 2013 (Russell Holden 130417)
Globetrotting: African American Athletes and Cold War Politics Damion L. Thomas Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Anders Östnäs 171011)
”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet Anna Maria Hellborg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 [“Candy money” or “lavish luxury” – about elite sports, economics and gender equality] (review in Swedish by Johnny Wijk, published 191007)
The Gold in the Rings: The People and Events that Transformed the Olympic Games Stephen R. Wenn & Robert K. Barney Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2020 (review in English by Martin Friis Andersen, published 210323)
Growing Up With the Trinity: An Englishman, a Scotsman and an Irishman Walked Onto a Football Pitch… Brendon McGuire Worthing, SX: Pitch Publishing 2019 (review in English by Hans Bolling, published 210407)
The Growth and Development of Sport in County Tipperary, 1840–1880 Pat Bracken Togher, Cork: Cork University Press 2018 (Hans Bolling 190313)
Gullracet: Medaljer, makt og mysterier i norsk langrenn Lars Backe Madsen Oslo: Gyldendal 2017 (Arve Hjelseth 171219)
Gymnastics, A Transatlantic Movement: From Europe to America Gertrud Pfister (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Pia Lundquist Wanneberg 110921)
Handbuch Sportgeschichte Michael Krüger & Hans Langenfeld (red) Schorndorf: Hofmann 2010 (Jens Ljunggren 111102)
Hearts of Lions: The History of American Bicycle Racing (2nd ed.) Peter Joffre Nye Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2020 (review in English by Duncan R. Jamieson, published 210304)
Heja Persson! Samisk triumf i Vasaloppet Isak Lidström Malmö: Arx Förlag 2018 (Helge Chr. Pedersen 190124)
Helter i sort og hvitt: Historien om Odds Ballklubb og byen gjennom 125 år Finn Olstad & Eivind Blikstad Skien: Odds ballklubb 2018 (review by Torbjörn Andersson, published 190912)
Helvetet tur och retur Andreas Haddad & Max Bergander Stockholm: Bladh by Bladh 2014 (Torbjörn Andersson 150925)
A History of British Sports Medicine Vanessa Heggie Manchester: Manchester University Press 2011 (Susanna Hedenborg 120307)
History and Philosophy of Sport and Physical Activity R. Scott Kretchmar, Mark Dyreson, Matthew P. Llewellyn & John Gleaves Champaign, IL: Human Kinetics 2017 (Gunnar Breivik 180214)
A History of Bradford City AFC in Objects: The definitive record of memorabilia from a hundred seasons of League football, 1903–1914 John Dewhirst Shipley: Bantamspast 2014 (review in English by Torbjörn Andersson, published 190927)
A History of Organizational Change: The case of Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), 1946–2020 Hans Erik Næss London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Cecilia Stenling, published 210928)
The History of Physical Culture in Ireland Conor Heffernan London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Hans Bolling, published 210504)
A History of Sports Coaching in Britain: Overcoming amateurism Dave Day & Tegan Carpenter Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Robert Svensson 190405)
A History of Sports Highlights: Replayed Plays from Edison to ESPN Raymond Gamache Jefferson, NC: McFarland 2010 (Marit Nybelius 110608)
A History of the U.S. Men’s National Soccer Team Clemente A. Lisi Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Jørn Hansen 190131)
Hit by Pitch: Ray Chapman, Carl Mays and the Fatal Fastball Molly Lawless Jefferson, NC: McFarland 2011 (Malcolm MacLean 130927)
(review in English by Tobias Stark, published 191010)
Hockey as Religion: The Montreal Canadians Olivier Bauer Champaign, IL: Common Ground 2011 (Tobias Stark 131001)
Hockeyns heraldik: Klubbmärkenas historia Leonard Jägerskiöld Velander Stockholm: Modernista 2021 (review in Swedish by Tobias Stark, published 220330)
Horse Nations: The Worldwide Impact of the Horse on Indigenous Societies Post-1492 Peter Mitchell Oxford: Oxford University Press 2015 (Susanna Hedenborg 160817)
Horse Racing and British Society in the Long Eighteenth Century Mike Huggins Woodbridge, Suffolk: Boydell Press 2018 (review by Mats Greiff, published 190618)
,Horse Racing the Chicago Way: Gambling, Politics, and Organized Crime, 1837-1911 Steven A. Riess Syracuse, NY: Syracuse University Press 2022 (review in English by Duncan R. Jamieson, published 221116)
Horseracing and the British 1919–39 Mike Huggins Manchester: Manchester University Press 2003 (Carl Johan Stolt, recension 050118)
How Football Began: A Global History of How the World’s Football Codes Were Born Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Bente Skogvang, published 210312)
How the Game was Played: Essays in Sports History Wray Vamplew Brighton, SX: Edward Everett Root 2016 (Hans Bolling 170330)
Hugo Levin: Den store eldsjälen i den unga svenska idrottsvärlden Bengt Göthberg Göteborg: Idrottsmuseet 2018 (review by Lennart K. Persson, published 190426)
hva er FOTBALL Matti Goksøyr Oslo: Universitetsforlaget 2014 (Bill Sund 150213)
Hyllade kroppar: Idrotten i arkiven Åsa Karlsson (red) Stockholm: Riksarkivet 2012 (Poul Porskær Poulsen 130605)
Den hårda kampen: Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget Lennart K PerssonLindome: Bricoleur Press 2011 (Hans Bolling 121010)
Hästkarlar, hästjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet Susanna Hedenborg Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet 2013 (Petra Andersson 140424)
Hösten 70 Jonas Cederquist & Magnus Hagström Västerås: Idrottsförlaget 2020 (review in Swedish by Hanserik Tönnheim, published 210616)
I det vita och det blå: Malmö FF:s matchtröjor genom tiderna Ole Törner & David Ellerth Malmö: Memory Lane 2022 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 221114)
I fight for a Living: Boxing and the battle for black manhood 1880–1915 Louis Moore Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Anne Tjønndal 181009)
I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande Karin S. Lindelöf & Annie Woube Stockholm: Makadam Förlag 2019 (review in Norwegian by Gerd von der Lippe, published 200205)
I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–89 Daniel Alsarve Örebro: Örebro universitet 2014 (Leif Yttergren 141030)
Idrott: Hundra år i Göteborg Cege Berglund & Gudrun Nyberg (red) Stockholm: Carlssons 2019 (review in Swedish by Bode Janzon, published 191206)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Kristian Gerner 120307)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Anders Östnäs 120307)
Idrottens spelberoende: Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitisks konsekvenser Johan R. Norberg Malmö: Arx Förlag 2016 (Jørn Hansen 171208)
Idrottsarvet: Årets bok 2018, 2019, 2020 Cege Berglund (red) Göteborg: Idrottsmuseet i Göteborg 2018–20 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 210519)
Idrottsplatsen i våra hjärtan: En k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr Göran Willis, Ronald Åman & Mats Tallkvist Malmö: Arx Förlag 2016 (Nils-Olof Zethrin 171214)
Idrætsanlæg i Herlev gennem 100 år Per Leon Jørgensen Herlev: Herlev Kommune 2009 (Bode Janzon 101124)
Ingenting är omöjligt: Mora IK 75 år Stellan Kvärre & Anders Norin Västerås: Idrottsförlaget 2010 (Tobias Stark 110608)
International Diplomacy and the Olympic Movement: The New Mediators Aaron Beacom Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Björn Sandahl 140305)
Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey Jyri Backman Malmö universitet: Malmö 2018 (Leif Yttergren 181205)
Italian Fascism and the Female Body: Sport, Submissive Women and Strong Mothers Gigliola Gori Abingdon, Oxon: Routledge 2004 (Kutte Jönsson 141217)
Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey Jyri Backman Malmö universitet: Malmö 2018 (Leif Yttergren 181205)
Jag är fotboll Zlatan Ibrahimovic & Mats Olsson Stockholm: Bonnier Fakta 2018 (Bill Sund 190307)
Japanese Imperialism: Politics and Sport in East Asia: Rejection, Resentment, Revanchism J.A. Mangan, Peter Horton, Tianwei Ren & Gwang Ok (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Kristian Gerner 180608)
Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo Robin Kietlinski London: Bloomsbury 2013 (Anders Östnäs 170124)
The Jewish Olympics: The History of the Maccabiah Games Ron Kaplan New York, NY: Skyhorse Publishing 2015 (Joseph L. Price 160212)
Joining the Clubs: The Business of the National Hockey League to 1945 J. Andrew Ross Syracuse, NY: Syracuse University Press 2015 (Tobias Stark 160930)
Julmatchen på västfronten: Fotboll i Ingen mans land 1914 Pehr Thermaenius Stockholm: Atlantis 2014 (Torbjörn Andersson 141127)
De kanadensiska bombflygarna och Leksands IF Lars Ingels Västerås: Idrottsförlaget 2019 (review in Swedish by Tobias Stark, published 200902)
King of the Court: Bill Russell and the Basketball Revolution Aram Goudsouzian Berkeley, CA: University of California Press 2010 (Hans Bolling 131106)
Knockout: The Boxer and Boxing in American Cinema Leger Grindon Jackson, MS: University Press of Mississippi 2011 (Peter Dahlén 111214)
Den koloniala simskolan Axel Andersson Göteborg: Glänta 2016 (Katarina Schenker 170202)
Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960 Emma Pihl Skoog Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet 2017 (Leif Yttergren 190410)
Kung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2014 (David Holt Olsen 150227)
Kvinner i norsk idrett Per Jorsett Olso: Akilles 2008 (Anders Östnäs 101215)
Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963–2020: Ett lokalt perspektiv på skytterörelsen i Sverige Mats Greiff & Anders Lindh Malmö: Arx Förlag 2022 (review in Swedish by Hans Bolling, published 221111)
Kyrkan och idrotten under 2000 år: Antika, medeltida och moderna attityder till idrott Martin Nykvist & Alexander Maurits (red) Malmö: Universus Academic Press 2015 (Dagmar Dahl 160609)
Ladies and Lords: A History of Women’s Cricket in Britain Rafaelle Nicholson Bern: Peter Lang Publishing 2019 (review in English by Russell Holden, published 200408)
Landslaget: Fra verdenstoppen til fotballens bakgård Birger Løfaldli Oslo: Kagge Forlag 2017 (Arve Hjelseth 171101)
Le sport et la guerre: XIXe et XXe siècles Luc Robène (red) Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2012 (Kristian Gerner 130912)
Legends Never Die: Athletes and Their Afterlives in Modern America Richard Ian Kimball Syracuse, NY: Syracuse University Press 2017 (Matthew Teutsch 180419)
Leisure Cultures and the Making of Modern Ski Resorts Philipp Strobl & Aneta Podkalicka (red) London: Palgrave Macmillan 2019 (review in English by Leif Yttergren, published 210608)
Leksands IF 100 år: En kavalkad i ord och bild Elin Broman, Lars Ingels, Gunnar Persson (red) & Ronnie Rönnkvist Västerås: Idrottsförlaget 2019 (review in Swedish by Tobias Stark, published 200902)
License to Jump! A Story of Women’s Ski Jumping Marit Stub Nybelius & Annette R. Hofmann (red) Göteborg: Beijbom Books 2015 (Daniel Svensson 160601)
Love Game: A History of Tennis, From Victorian Pastime to Global Phenomenon Elizabeth Wilson London: Serpent’s Tail 2014 (Hans Bolling 150123)
Løvehjerte [Lionheart] Ståle Solbakken, with Peter Sloth & Knut Espen Svegaarden (Translated from Danish by Inge Ulrik Gundersen) Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200311)
Major Problems in American Sport History: Second Edition Steven A. Riess (red) Andover, Hants.: Wadsworth Publishing 2014 (Tobias Stark 160128)
The Making of Les Bleus: Sport in France, 1958–2010 Lindsay Sarah Krasnoff Lanham, MD: Lexington Books 2013 (Kristian Gerner 140124)
Makt och antidoping: Den svenska cykelsportens kamp i ett modernhistoriskt och internationellt perspektiv Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 200303)
The Many Faces of Snow Sports: Ski Congress 2017 Heikki Roiko-Jokela & Piia Pöyhönen (red) Jyväskylä: Jyväskylä University Press 2017 (Daniel Svensson 180531)
Marked Men: Sport and Masculinity in Victorian Popular Culture, 1866-1904 Shannon Rose Smith Kingston, ON.: Queen’s University 2012 (review in English by Matthew L. McDowell, published 200214)
Marxism, Colonialism, and Cricket: C. L. R. James’s Beyond a Boundary David Featherstone, Christopher Gair, Christian Høgsbjerg & Andrew Smith (eds.) Durham, NC: Duke University Press 2018 (Russell Holden 190402)
Maximilian Stejskal: Folklig Idrott Marie-Isabel Vogel & Alan Rappaport Zürich: Edition Patrick Frey 2016 (Isak Lidström 170118)
Med kroppen ind i kulturen: Idrætshistoriske strejflys Hans Bonde, under medverkan av Stanis Elsborg Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in Danish by Martin Friis Andersen, published 210930)
Medicine, Sport and the Body: A Historical Perspective Neil Carter London: Bloomsbury 2012 (Susanna Hedenborg 141105)
Methodology in Sports History Wray Vamplew & Dave Day (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Robert Svensson 180612)
Mine kamper: Biografien om Drillo Alfred Fidjestøl Oslo: Gyldendal 2020 (review in Norwegian by Arve Hjelseth, published 201106)
More Power: The story of Jurgen Grobler, the most successful Olympic coach of all time Hugh Matheson & Christopher Dodd New York: HarperCollins Publishers 2018 (review by Göran R. Buckhorn, published 190412)
Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games David Clay Large Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2012 (Björn Sandahl 130528)
Muscle on Wheels: Louise Armaindo and the High-Wheel Racers of Nineteenth-Century America M. Ann Hall Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press 2018 (review by Duncan Jamieson, published 190422)
Myths and Milestones in the History of Sport Stephen Wagg (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (Jens Ljunggren 120919)
Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla Peter Dahlén Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Johnny Wijk 160512)
Nedsläpp: Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne Hasse Sjöström (red) Helsingborg: Helsingborgs Idrottsmuseum 2016 (Tobias Stark 170404)
Nils Arne: Et liv i svart og hvittOtto Ulseth Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 190329)
Nils Arne: Et liv i svart og hvitt Otto Ulseth Oslo: Aschehoug 2018 (review in English by Mads Skauge, published 190523)
Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd Kyle Keiderling Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2016 (Pam R. Sailors 170222)
Olympic Victor Lists and Ancient Greek History Paul Christesen Cambridge, Cambs: Cambridge University Press 2007 (Paavo Roos 140609)
The Olympic Games and Cultural Policy Beatriz Garcia Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Christian Widholm 140819)
Olympic Visions: Images of the Games Through History Mike O’Mahoney London: Reaktion Books 2012 (Birger Hedén 140117)
The Olympics: The Basics Andy Miah & Beatriz García Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Christian Widholm 130207)
Olympiske kvinder: Om topsport og kvindeliv gennem 100 år Else Trangbæk Odense: Syddansk Universitetsforlag 2018 (review by Martin Friis Andersen, published 190607)
Olympiske værdier og konflikter: Ivar Vind, en dansk frontkæmper Else Trangbæk, Søren Riiskjær & Morten Mølholm Hansen Brøndby: Danmarks Idrætsforbund 2021 (review in Norwegian by Jon Helge Lesjø, published 220125)
Oss håller inga bojor, oss binder inga band!: På långritt i 1920-talets Europa med Linde Klinckowström-von Rosen Jan Mårtenson & Susanna Giraud Stockholm: Bonnier Fakta 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
The Palgrave Handbook of Olympic Studies Helen Jefferson Lenskyj & Stephen Wagg (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Jon Helge Lesjø 130319)
Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering Bode Janzon Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Leif Yttergren 161214)
Paralympic Legacies David Legg & Keith Gilbert (red) Champaign, IL: Common Ground 2011 (Oskar Krantz 130515)
Pastime Lost: The Humble, Original, and Now Completely Forgotten Game of English Baseball David Block Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2019 (review in English by Isak Lidström, published 200415)
Pelle Lindbergh Thomas Tynander Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Tobias Stark 171127)
The Pentathlon of the Ancient World Frank Zarnowski Jefferson, NC: McFarland 2013 (Paavo Roos 131023)
A People’s History of Tennis David Berry London: Pluto Press 2020 (review in English by Robert J. Lake, published 201202)
Physical Education in Irish Schools, 1900–2000: A History Conor Curran Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Björn Sandahl, published 221027)
Pitch Battles: Sport, Racism and Resistance Peter Hain & André Odendaal Oxford, Oxon.: Rowman & Littlefield Education 2021 (review in English by Wray Vamplew, published 210527)
Playing for Change: The Continuing Struggle for Sport and Recreation Russell Field (ed.) Toronto, ON: University of Toronto Press 2016 (Alan Bairner 160928)
The Politics of the Male Body in Global Sport: The Danish Involvement Hans Bonde Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 120215)
Polo in Britain: A History Horace A. Laffaye Jefferson, NC: McFarland 2012 (Hans Bolling 130205)
Power and Politics in World Athletics: A Critical History Jörg Krieger Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Malcolm MacLean, published 220316)
The Prehistories of Baseball Seelochan Beharry Jefferson, NC: McFarland 2016 (Isak Lidström 180426)
Professionals, Amateurs and Performance: Sports Coaching in England, 1789–1914 Dave Day Bern: Peter Lang Publishing Group 2012 (Leif Yttergren 150416)
På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 Helena Tolvhed Göteborg: Makadam förlag 2015 (Gerd von der Lippe 160310)
På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia Isak Lidström Malmö: Malmö universitet 2021 (review in Swedish by Jonny Hjelm, published 220203)
Qualifying Times: Points of Change in U.S. Women’s Sport Jaime Schultz Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2014 (Jean Williams 141120)
Quest for Speed: A History of Early Bicycle Racing 1868–1903 Andrew Ritchie El Cerrito, CA: Andrew Ritchie 2011 (Bill Sund 120328)
The Rebirth of Professional Soccer in America: The strange days of the United States Soccer Association Dennis J. Seese Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2015 (Matthew L. McDowell 161020)
Reclaiming Tom Longboat: Indigenous Self-Determination in Canadian Sport Janice Forsyth Regina, SK: University of Regina Press 2020 (review in English by Malcolm MacLean, published 210914)
Reflections on Mexico ’68 Keith Brewster (red) Oxford, Oxon.: Wiley Blackwell 2010 (Jørn Hansen 110608)
Replays, Rivalries, and Rumbles: The Most Iconic Moments in American Sports Steven Gietschier (red) Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Hans Bolling 180508)
The Revolt of the Black Athlete: 50th Anniversary Edition Harry Edwards Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Jorid Hovden 181128)
The Rise and Fall of Olympic Amateurism Matthew P. Llewellyn & John Gleaves Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Susan J. Rayl 170223)
Routledge Handbook of Tennis: History, Culture and Politics Robert J. Lake (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Johnny Wijk, published 201202)
Rule Britannia: Nationalism, Identity and the Modern Olympic Games Matthew P. Llewellyn Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jon Helge Lesjø 121010)
The Same but Different: Hockey in Quebec Jason Blake & Andrew C. Holman (red) Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press 2017 (Tobias Stark 180411)
The Self-Propelled Voyager: How the Cycle Revolutionized Travel Duncan R. Jamieson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2015 (Bill Sund 161005)
The Sisterhood: The 99ers and the Rise of U.S. Women’s Soccer Rob Goldman Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (review in English by Bente Skogvang, published 220412)
Sex Testing: Gender Policing in Women’s Sports Lindsay Parks Pieper Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Shifting Currents: A World History of Swimming Karen Eva Carr London: Reaktion Books 2022 (review in English by Dave Day, published 221004)
Six Minutes in Berlin: Broadcast Spectacle and Rowing Gold at the Nazi Olympics Michael J. Socolow Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Christian Widholm 170928)
Skateboarding: Subcultures, sites and shifts Kara-Jane Lombard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Åsa Bäckström 161026)
Skjebnekamp: Norsk idrett under okkupasjonen 1940–1945 Matti Goksøyr & Finn Olstad Oslo: Aschehoug 2017 (Johnny Wijk 180404)
Soccer Diplomacy: International Relations and Football since 1914 Heather L. Dichter (ed.) Lexington, KY: University Press of Kentucky 2020 (review in English by Kristian Gerner, published 220119)
Soccer Empire: The World Cup and the Future of France Laurent Dubois Berkeley, CA: University of California Press 2010 (Christer Ericsson 110420)
A Social History of English Rugby Union Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Malcolm MacLean 130115) 
A Social History of Tennis in Britain Robert J. Lake Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Hans Bolling 151126)
A Sociology of Football in a Global Context Jamie Cleland Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Torbjörn Andersson 160824)
Spanish Football and Social Change: Sociological Investigations Ramón Llopis-Goig London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matti Goksøyr, published 190509)
”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Del 1 Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg Torbjörn AnderssonStehag: Symposion 2011 (Matti Goksøyr 120418)
”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början Torbjörn Andersson Stehag: Östlings Bokförlag Symposion 2016 (Matti Goksøyr 170308)
Sport: Race, Ethnicity and Identity: Building Global Understanding Daryl Adair (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Helge Chr. Pedersen 140131)
Sport, Militarism and the Great War: Martial Manliness and Armageddon Thierry Terret & J.A. Mangan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 130530)
Sport, Politics and Society in the Land of Israel: Past and Present Yair Galily & Amir Ben-Porat (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Hans Bolling 111012)
nielsen-eSport and the British World, 1900–1930: Amateurism and National Identity in Australasia and Beyond Erik Nielsen Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Hans Bolling 150612)
Sport and the Military: The British Armed Forces 1880-1960 Tony Mason & Eliza Riedi Cambridge, Cambs: Cambridge University Press 2010 (Jørn Hansen 111214)
Sport and the Transformation of Modern Europe: States, media and markets 1950–2010 Alan Tomlinson, Christopher Young & Richard Holt (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Christian Widholm 120509)
Sport as History: Essays in Honor of Wray Vamplew Tony Collins (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Johnny Wijk 111214)
Sport for all’ in new settings: A study of the Norwegian Confederation of Sports’ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s Solveig Straume Oslo: Norges idrettshøgskole 2013 (Henning Eichberg 140321)
Sport History: The Basics Gerald R. Gems Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Jens Ljunggren, published 220307)
Sport in Aotearoa New Zealand: Contested Terrain Damion Sturm & Roslyn Kerr (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Rod Philpott, published 221216)
Sport in Capitalist Society: A Short History Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Tobias Stark 140207)
Sport in History: An Introduction Jeffrey Hill Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (Hans Bolling 110420)
Sport in Ireland, 1600-1840 James Kelly Dublin: Four Courts Press 2014 (Connie Ann Kirk 150129)
Sport in the Pacific: Colonial and Postcolonial Consequences C. Richard King (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Hans Bolling 181220)
Sport Past and Present in South Africa: (Trans)forming the Nation Scarlet Cornelissen & Albert Grundlingh(red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Hans Bolling 120418)
Sport under  Communism: Behind the East German ‘Miracle’ Mike Dennis & Jonathan Grix Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Kristian Gerner 121211)
Sport’s Relationship with Other Leisure Industries: Historical Perspectives Dion Georgiou & Benjamin Litherland (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (review in English by Anne Tjønndal, published 210209)
Sporting Cultures: Global Perspectives Nick Piercey & Samantha-Jayne Oldfield (eds.) Manchester, UK: MMU Sport and Leisure History 2019 (review in English by Björn Sandahl, published 200924)
Sporting Females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports Jennifer Hargreaves Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (1994) (review in Swedish by Christian Widholm, published 191121)
Sporting Gender: Women Athletes and Celebrity-Making during China’s National Crisis, 1931–45 Yunxiang Gao Vancouver, BC: UBC Press 20113 (Hans Bolling 140827)
Sporting Lives Dave Day (red) Crewe, Ches.: MMU Institute for Performance Research 2011 (review in English by John S. Hellström, published 210421)
Sports and Christianity: Historical and Contemporary Perspectives Nick J. Watson & Andrew Parker (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Erkki Vettenniemi 140226)
Sports Diplomacy: Sports in the Diplomatic Activities of States and Non-State Actors Michał Marcin Kobierecki Lanham, MD: Lexington Books 2020 (review in English by Kristian Gerner, published 220908)
Sport Heritage Gregory Ramshaw (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Christian Widholm 151118)
Sports and the Racial Divide: African American and Latino Experience in an Era of Change Michael E. Lomax (red) Jackson, MS: University Press of Mississippi 2011 (Halvdan Haugsbakken 111123)
Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice Stuart Murray Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Kristian Gerner 190130)
Sports History: A Practical Guide Martin Polley Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007 (Mats Greiff, Daniel Arvidsson 070418)
The Sports Show: Athletics as Image and Spectacle David E. Little Minneapolis: Minneapolis Institute of Arts 2012 (Linda Fagerström 130531)
Sports Through the Lens of Economic History Richard Pomfret & John K. Wilson (red) Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2016 (Susanna Hedenborg 170301)
SportsWorld: An American Dreamland Robert Lipsyte New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 190522)
Stockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna – människorna – staden Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Stockholmia förlag 2012 (Jørn Hansen 130206)
The Story of the Giro d’Italia: A Year-by-Year History of the Tour of Italy. Volume One 1909–1970 Bill & Carol McGann Cherokee Village, AR: McGann Publishing 2011 (Bill Sund 120215)
Strong, Beautiful and Modern: National Fitness in Britain, New Zealand, Australia and Canada, 1935–1960 Charlotte Macdonald Vancouver, BC: UBC Press 2013 (Matthew L. McDowell 140514)
Striking Distance: Bruce Lee and the Dawn of Martial Arts in America Charles Russo Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2016 (Brian Burmeister 160907)
Den svenska idrottens historia Jens Ljunggren Stockholm: Natur & Kultur 2020 (review in Swedish by Isak Lidström, published 210526)
Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag John S. Hellström Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2014 (Ansgar Molzberger 160318)
The Swimsuit: Fashion from Poolside to Catwalk Christine Schmidt Oxford: Berg Publishers 2012 (Malcolm MacLean 130523)
Take Me Out to the Ball Game: The Story of the Sensational Baseball Song Amy Whorf McGuiggan Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2009 (Peter Dahlén 101215)
Tall Tales and Short Shorts: Dr. J, Pistol Pete, & the Birth of the Modern NBA Adam J. Criblez Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (review in Swedish by Hans Bolling, published 200226)
Tennis: A History from American Amateurs to Global Professionals Greg Ruth Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Johnny Wijk, published 220517)
This Sporting Life: Sport and Liberty in England, 1760–1960 Robert Colls Oxford: Oxford University Press 2020 (review in English by Dave Day, published 210420)
Thomi Keller: A Life In Sport David Owen Auckland: Independent Publishing Network 2018 (Göran R. Buckhorn 181011)
Till häst: Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år Marianne Andersson & Johan Sjöberg (red) Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
Tour de France: Historien om världens största cykellopp Joakim Jakobsen (Translated by Elisabet Fredholm & Thomas Andersson) Stockholm: Natur & Kultur 2014 (Bill Sund 151125)
Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 Leif Yttergren Malmö: idrottsforum.org 2012 (Torsten Buhre 130226)
Tröjorna i taken: Hissade tröjor och pensionerade tröjnummer i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och NHL Lars Ingels Västerås: Sportförlaget 2016 (Tobias Stark 171108)
Understanding the Olympics John Horne & Garry Whannel Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jørn Hansen 120328)
Vasaloppet: 90 kvinnor och män i fäders spår Henrik Lenngren Stockholm: Louise Bäckelin Förlag 2021 (review in Swedish by Isak Lidström, published 211207)
Vasaloppet – resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering Joacim Larsson von Garaguly Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm 2016 (Isak Lidström 161028)
Vilka vill spola kröken? En studie av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte Lennart Johansson Eget förlag 2010 (Åke Andrén-Sandberg 120125)
Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994 Gaute Slåen Heyerdahl Oslo: Norges idrettshøgskole 2014 (Leif Yttergren 151022)
Violence and Racism in Football: Politics and Cultural Conflict in British Society, 1968–1998 Brett Bebber London: Pickering & Chatto 2012 (Lise Joern 130904)
Visions of a Better World: Football in the Cameroonian Social Imagination Bea Vidacs Münster: LIT Verlag 2011 (Peter Alegi 111102)
The Visual in Sport Mike Huggins & Mike O’Mahony (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Leif Yttergren 121206)
Von spielenden Soldaten und kämpfenden Athleten: Die Genese des Modernen Fünfkamps Sandra Heck Göttingen: V & R unipress 2013 (Ansgar Molzberger 140924)
Vägledning till Solskensolympiaden Åke Jönsson Stockholm: Klocktornet Media AB 2012 (Jørn Hansen 130206)
Värmlands guld: Mer än 100 år med värmländsk idrottshistoria Håkan Kamp med flera Karlstad: Värmlands udrottshistoriska sällskap 2021 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 220615)
Wanderlust: A History of Walking Rebecca Solnit London: Granta Books 2014 (review in English by Jörgen Andersson, published 220210)
Wanderlust: Att gå till fots Rebecca Solnit (Translated by Helena Hansson & Djordje Zarkovic) Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2019 (review in Swedish by Jörgen Andersson, published 220210)
The War of the Wheels: H. G. Wells and the Bicycle Jeremy Withers Syracuse, NY: Syracuse University Press 2017 (Duncan Jamieson 171026)
“We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs Katarzyna Herd Lund University: Lund 2018 (Birgitta Svensson 190123)
When Boxing Was a Jewish Sport Allen Bodner Albany, NY: Excelsior Editions (Suny Press) 2011 (Birger Hedén 111214)
When Running Made History Roger Robinson Syracuse, NY: Syracuse University Press 2018 (Christian Widholm 190118)
Who Owns Sport Andrew Adams & Leigh Robinson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Mark Brooke, published 200219)
The Whole World was Watching: Sport in the Cold War Robert Edelman & Christopher Young (eds.) Stanford, CA: Stanford University Press 2020 (review in English by Kristian Gerner, published 220323)
Wimbledon: En skön grön dröm Sune Sylvén Malmö: Arx Förlag 2016 (Birger Hedén 160525)
Wink: The Incredible Life and Epic Journey of Jimmy Winkfield Ed HotalingMaidenhead, Berks.: McGraw Hill Educational Europe 2004 (Susanna Hedenborg 051116)
Winning the Double: The Story of Leamington Town’s 1912–13 Season Wyn Grant Leamington: Leamington FC Vice-Prersidents Club 2013 (Hans Bolling 140205)
Winter’s Children: A Celebration of Nordic Skiing Ryan Rodgers Minneapolis: University of Minnesota Press 2021 (review in English by Daniel Svensson, published 230124)
Women in Sports History Carol A. Osborne & Fiona Skillen (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Susanna Hedenborg 120307)
Women on the Move: The Forgotten Era of Women’s Bicycle Racing Roger Gilles Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2018 (review by Duncan Jamieson, published 190422)
Women, Sport and Modernity in Interwar Britain Fiona Skillen Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Therese Nordlund Edvinsson 141128)
Women, Sport, Society: Further Reflections, Reaffirming Mary Wollstonecraft Roberta J. Park & Patricia Vertinsky (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Jonny Hjelm 111214)
Writing the Prizefight: Pierce Egan’s Boxiana World David Snowdon Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Birger Hedén 150104)
lidstromZorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen: Kampen om längdskidåkningen i Vasaloppets förhistoria Isak Lidström Mora: Zornmuseet 2015 (Eivind Å. Skille 151104)

Journals

The International Journal of the History of Sport (Routledge)
Journal of Sport History (NASSH)
Physical Culture and Sport. Studies and Research* (De Gruyter)
Sport History Review (Human Kinetics)
Sport in History (Routledge)