About idrottsforum.org

På svenska


  • idrottsforum.org [sports forum] is a non-refereed, open access sport studies web journal, publishing scientific and popular science articles on sport studies and sport science research, primarily within social science and the humanities. The journal also publishes book reviews of Nordic and international literature in a wider sense associated with sport studies and sport science research. Emphasis is placed on the mutual interaction between sport and society. idrottsforum.org is registered at the Royal Academic Library with ISSN 1652-7224..
  • idrottsforum.org is multidisciplinary, and publishes texts within sociology, sociology of law, education, psychology, and media and communication studies; philosophy, history and ethnology; economics, business, and law.
  • idrottsforum.org is aimed primarily at researchers, teachers, graduate students and students in sport studies and sport science. Published texts might, in varying degrees, be of interest for active athletes, leaders and other officials in sports, and for all sports fans whose interest is not limited to televised competitions and results tables.
  • idrottsforum.org was first published on the Internet on June 6, 2003, and is updated continuously, with articles and book reviews. A comprehensive coverage of scholarly sport studies/sciences journals is a powerful and popular feature of the site. News items from the world of sport studies and sport science is published daily, including Calls for papers for conferences, journals and anthologies. The extensive archive of published articles and reviews are always accessible.
  • idrottsforum.org welcomes your contributions. Please contact the editor and provide some information about yourself and what you want to write about. Articles should be around 4-7000 words, reviews about 800-1600 words. Feature texts can be of variable length. We encourage authors to, as far as possible, utilize web media and its interactive potential by including links, images and video sequences. Fees are not paid. Further instructions for authors will be uploaded soon..

  • idrottsforum.org är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora. Vidare publiceras recensioner av nordisk och internationell litteratur som i vid mening är idrottsvetenskaplig eller behandlar idrottsforskning. Tonvikten ligger på det ömsesidiga samspelet mellan idrotten och samhället. idrottsforum.org är registrerad vid periodicaenheten på Kungl. Biblioteket med ISSN 1652–7224.
  • idrottsforum.org är flervetenskaplig och publicerar texter inom sociologi, rättssociologi, pedagogik, psykologi och media- och kommunikationsvetenskap; filosofi, historia och etnologi; företagsekonomi; samt juridik.
  • idrottsforum.org riktar sig i första hand till forskare, lärare, doktorander och studenter inom idrottsforskning och idrottsvetenskap. Texterna bör i varierande utsträckning kunna vara av intresse också för aktiva, ledare och andra funktionärer inom idrottens praktiska tillämpningar, och för alla idrottsintresserade vars intresse inte är begränsat till televiserade tävlingar och resultattabeller.
  • idrottsforum.org publicerades på Internet första gången den 6 juni 2003, och uppdateras löpande under terminstid med artiklar och bokrecensioner, features, tidskriftspresentationer och nyhetsnotiser. Det omfattande arkivet med publicerade artiklar och recensioner finns alltid tillgängligt.
  • idrottsforum.org välkomnar bidrag. Kontakta redaktören och berätta lite om dig själv och vad du vill skriva om. Artiklar bör vara ca 4–7.000 ord, recensioner ca 800–2.000 ord. Featuretexter kan vara av varierande längd. Vi vill uppmana författare att så långt möjligt utnyttja webbmediet och dess interaktiva potential genom att i texterna inkludera länkar, bilder och videosekvenser. Arvode utgår ej. Instruktion för författare finns här.

Idrottsforums invigning

Idrottsforums premiär den 6 juni 2003 begicks med pompa och ståt – kokt varmkorv, mellanöl och mingel – på Malmö Stadsbibliotek. Kjell Eriksson hade kameran med sig.

idrottsforum.org – en idrottsvetenskaplig resurs på Internet av Kjell E. Eriksson

Kjell Eriksson, idrottsforum.orgs redaktör tittar i en krönika bakåt och framåt med anledning av att sajten funnits i två och ett halvt år och hunnit med 50 uppdateringar.

Idrottsforum breddar ansatsen, satsar på referentgranskade vetenskapliga artiklar. Intervju med redaktör Kjell Eriksson av Aage Radmann

Inför höstens lansering av referentgranskade artiklar på idrottsforum.org intervjuas forumets redaktör Kjell Eriksson av dess ansvarige utgivare, Aage Radmann.

idrottsforum.org 2.0 av Kristian Sjövik och Bo Carlsson

idrottfoum.orgs ansvarige ugivare och dess grundare beskriver tankegångarna bakom det stora omgörningen av forumet som lanserades den 19 september 2012.

idrottsforum.org 2012-09-19 – 2013-03-19. lite statistik 

Some key stats

Testimonial