Book reviews

Religion og idrett: Nye vinklinger på et viktig forskningsfelt?

I den amerikanska religionsprofessorn Rebecca Alperts nya bok Religion and Sports: An Introduction and Case Studies (Columbia University Press) känner Dagmar Dahl igen tankegångar från sina egna studier av idrott och religion. Bokens cases gör den lämplig som undervisningslitteratur inom såväl idrottsvetenskap som religions- och samhällsvetenskap.

An autoethnographic account of sorts, that doesn’t quite pan out

In his latest book, Why Would Anyone Do That? Lifestyle Sport in the Twenty-First Century (Rutgers University Press) Stephen Poulson revisits his childhood experiences of action sports. Åke Nilsén, also sociologist, also expert in the field, takes issue with parts of Poulson’s conceptual and theoretical foundations. But he likes the thick descriptions of Poulson’s own action sport adventures.

Ett balanserat perspektiv på ungdomsidrott, snyggt levererat

Två veteraner inom tillämpad idrottspsykologi, Ronald E. Smith och Frank L. Smoll, står bakom boken Sport Psychology for Youth Coaches: Developing Champions in Sports and Life (Rowman & Littlefield). Vi bad Johan Fallby om en recension, och han finner mycket klokt och nyttigt i boken, men saknar några viktiga aspekter på ungdomscoachning.

Etik och idrott: svårt, mångfacetterat och viktigt

Mike McNamee är en synnerligen flitig forskare på det idrottsfilosofiska/-etiska fältet, med en mångfald publikationer och uppmärksammade redaktörskap. Hans Sport, Medicine, Ethics (Routledge) kom till oss sent, men nu kan vi presentera en recension av boken av Åke Andrén-Sandberg, som oaktat viss kritik kan definiera en passande läsekrets.

Opmærksomhed på bevægelse – et perspektivskifte på læring i idræt

Charlotte Svendler Nielsen har läst Gunn Nybergs avhandling från 2014, Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move (Stockholm University). Vår recensent uppskattar Nybergs originella ansatser och synsätt när det gäller görande och lärande, färdighet och kunskap, och praktik och teori, som hon gärna ser mer av i framtida forskning.

”Andersson pløyer dypt og bredt og løfter blikket når det trengs. Imponerende er ordet”

Torbjörn Andersson rundar av sin formidabla utforskning av svensk klubbfotboll med andra delen av ”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början (Symposion). Matti Goksøyr fick den äran också denna gång, och hans recension präglas av respekt och beundran inför Anderssons forskargärning.

Speglingar i den kristna evangelikala rörelsens idrottsbruk – kvinnor, erfarenheter och normativa beteendemönster

Annie Blazers etnografiska studie av hur evangelikala kvinnor ser på idrott i USA avrapporteras i boken Playing for God: Evangelical Women and the Unintended Consequencies of Sports Ministry (New York University Press). Vår recensent Mikael Lindfelt finner boken intressant, men är inte imponerad av vare sig författarens ingångstes eller hennes resultat.

Sport and economy are connected! And here’s how it works.

It is not an everyday occasion that the historical development of sport is considered by economic historians. But a new anthology, Sports Through the Lens of Economic History by Richard Pomfret & John K. Wilson (Edward Elgar) aims at filling that gap. Not bad, concedes our reviewer Susanna Hedenborg; still, a wider geographical scope would have increased the efficacy of the this rather slim volume.

Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization

The rise and Fall of Olympic Amateurism by Matthew P. Llewellyn and John Gleaves (University of Illinois Press) captures the history of the Olympic Games through the development of Rule 26, the Olympic amateurism rule. Our reviewer is Susan J. Rayl, and she considers this an “excellent scholarly book that should grace the libraries of Olympic and sport historians”.

Well-researched and well-written, albeit somewhat one-sided, about controversial collision

Kyle Keiderling’s new book, Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd (University of Nebraska Press) follows the two protagonists from childhood up to the fatal collision in the 3000m race at the 1984 Olympics. Pam R. Sailors is impressed by Keiderling’s research and writing, but warns that this is not the book for Mary Decker fans.