Book reviews

Olympic amateurism from de Coubertin to Samaranch: A story of professionalization and commercialization

The rise and Fall of Olympic Amateurism by Matthew P. Llewellyn and John Gleaves (University of Illinois Press) captures the history of the Olympic Games through the development of Rule 26, the Olympic amateurism rule. Our reviewer is Susan J. Rayl, and she considers this an “excellent scholarly book that should grace the libraries of Olympic and sport historians”.

Well-researched and well-written, albeit somewhat one-sided, about controversial collision

Kyle Keiderling’s new book, Olympic Collision: The Story of Mary Decker and Zola Budd (University of Nebraska Press) follows the two protagonists from childhood up to the fatal collision in the 3000m race at the 1984 Olympics. Pam R. Sailors is impressed by Keiderling’s research and writing, but warns that this is not the book for Mary Decker fans.

Forskning om friluftsliv i Norge: reproduktion av det nationella eller nyfikenhet på det globala?

Erik Backman har läst den norska antologin Ute!: Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver, sammanställd av André Horgen et al. (Fagbokforlaget). Vår recensent är imponerad över bredden och djupet i norsk friluftsforskning, och ser stora möjligheter i en framtida gemensam skandinavisk forskningsansats i området.

Idrottslärare skriver om sin undervisning

Deltagare i forskarskolan Idrott och hälsas didaktik, ett resultat av Lärarlyftet, har sammanfattat sin forskning om bland annat planering av lektioner och bedömning av elevinsatserna i skolämnet idrott och hälsa. Ingegerd Ericsson har läst antologin, och pekar på såväl matnyttiga som mindre lyckade inslag de olikai bidragen.

Identities, Ethnicities, Histories and Sports in Northern Norway

Daniel Svensson has read Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] (Oplandske Bokforlag), an anthology edited by Helge Chr. Pedersen och Eivind Å. Skille. Our reviewer is mostly content, but would have liked further comparative efforts.

Finns det en framgångsmodell för OS?

Danyel Reiche undersöker i boken Success and Failure of Countries at the Olympic Games (Routledge) om man kan hitta specifika faktorer som var för sig eller tillsammans kan förklara nationella olympiska framgångar. Björn Sandahl är milt intresserad men hade gärna sett att studien, och därmed boken, varit mer ingående och omfattande.

Postkoloniala aspekter på simkonstens utveckling i informationstät volym

Axel Andersson disputerade i historia vid European University Institute i Florence, och är verksam som författare och kritiker. Ett uttryck för hans intresse för postkolonialismen är boken, Den koloniala simskolan (Glänta), som här recenseras av Katarina Schenker, doktor i pedagogik från Malmö högskola och lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet; dessutom en entusiastisk simmare.

Entertaining and engaging, a book for boxing aficionados, sport historians and sociologists alike

Denver-based history professor Meg Frisbee has written a well-researched book, asserts Anne Tjønndal after reading Counterpunch: The Cultural Battles over Heavyweight Prizefighting in the American West (University of Washington Press). Her study is based on biographies, autobiographies and eyewitness accounts, and the result is a rich and compelling narrative about an important part of American boxing history.

Two text books on the sociology of sport that probably work best together

In this original review for idrottsforum.org, Jay Coakley takes on two introductory textbooks in the sociology of sport, Sport Sociology by Peter Craig and Sport and Society, edited by Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (both Sage Publications). His critical analysis from the point of view of the academic teacher leads him to a well-argued conclusions that will be rewarding reading for teachers as well as for the respective author/editors.

Kvinnors idrott i Japan genom ett olympiskt raster

Anders Östnäs har läst Robin Kietlinskis bok från 2013 om kvinnor och idrott i Japan, Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo (Bloomsbury) Boken följer kvinnoidrottens utveckling ur ett OS-perspektiv. Välskriven och viktig volym att lyfta fram, menar vår recensent, den fyller en besvärande kunskapslucka.