Book reviews

Idrott och alkohol – ett gammalt strävsamt par

Carwyn Rh. Jones är professor i idrottsetik vid Cardiff Metropolitan University, med en imponerande publikationslista. Hans senaste bok tar upp ett känsligt kapitel inom idrotten. Sport and Alcohol: An ethical perspective (Routledge) recenseras av Kutte Jönsson, som ser mycket i Jones’ resonemang som belyser också svenska förhållanden.

Uneven book on doping and public health

Conferences more often than not end up as anthologies or special journal issues. And indeed, Doping and Public Health, edited by Nader Ahmadi, Arne Ljungqvist & Göran Svedsäter (Routledge) is a conference report, and according to our reviewer Ask Vest Christiansen nor an altogether necessary addition to the already extensive body of literature on doping.

Exciting new anthology helps us understand sporting activities better

The anthology Defining Sport: Conceptions and Borderlines is the first title in a new series from Lexington Books, Studies in Philosopy of Sport. The series editor is Shawn E. Klein, and Dr. Klein is also the editor of this interesting anthology, which is reviewed here by Anne Tjønndal.

Viktiga texter om bevekelsegrunder för fysisk aktivitet

I antologin Tics, træning og tango: Bevæggrunde for bevægelse, sammanställd av Susanne Ravn och Jørn Hansen (Syddansk Universitetsforlag), diskuterar en rad idrottsforskare hur danskar kan förmås röra sig mer. Gunn Nyberg recenserar, och hon tycker att boken är uppslagsrik och tankeväckande. Men hon saknar Lars.Magnus Engströms input.

Et utfordrende prosjekt: å gjøre eksplisitt det som er taust

På grundval av sitt avhandlingsprojekt har Gunn Nyberg tillsammans med Håkan Larsson skrivit en lärobok för idrottslärarutbildare, Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande (Studentlitteratur). Vår recensent är Øyvind Førland Standal, och han är övervägande positiv till både ambitionen och utfallet.

An international perspective on the past, present, and future of sport psychology

Andreas Stenling har read the Routledge International Handbook of Sport Psychology, edited by Robert J. Schinke, Kerry R. McGannon and Brett Smith (Routledge). He finds this addition to the pile of sport psychology handbooks already adorning his office desk a welcome supplement, both for its attention to emerging topics in the field and for some exciting prognostications of future developments.

Where are the kids? They are in Scandinavia!

Tre professorer inom norsk idrottsforskning, Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord och Åse Strandbu, står bakom den omfångsrika antologin Ungdom og idrett (Cappelen Damm Akademisk). Vi bad en svensk forskare med ett brinnande intresse för barn- och ungdomsidrott, Karin Redelius, att recensera boken, och vi fick en bred och kunnig översikt av en uppenbart bra och viktig bok.

Tvåhundra år av dansk skolidrott

En väl genomförd studie, summerar Pia Lundquist Wanneberg sin recension av Per Jørgensens Fra borgerdyd til kompetenceudvikling: Idrætten i latin- og gymnasieskolen gennem 200 år (Syddansk Universitetsforlag). Den kunde med några enkla grepp blivit mer lättillgänglig, men den rekommenderas likafullt varmt av vår recensent.

All men must surf

Kalle Jonasson returns to the pages of idrottsforum.org with a perspicacious review of Belinda Wheaton’s 2013 book The Cultural Politics of Lifestyle Sports (Routledge). Jonasson’s critical scrutiny exposes some weaknesses in Wheaton’s analysis, however without deflecting from obvious merits of her theoretically fine-tuned and methodologically precise scholarly writing.

A Swedish story of speedy skiers and scientists

We put Daniel Svensson’s dissertation from 2017, Scientizing performance in endurance sports: The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930–1980 (KTH Royal Institute of Technology) into the hands of Erkki Vettenniemi, who’s insightful reading resulted in an engaging and highly informative review.