Topic: Sociology of sport


Research Articles

Aalberg, Ruben Ringereide & Stig Arve Sæther Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (131024)
Agergaard, Sine & Lars Tore Ronglan Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (041012)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (060913)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper & Thomas Johansson From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Apelmo, Elisabet ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet ”Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Barker, Dean, Anthony Rossi, Uwe Pühse Managing Teams: Comparing Organizational and Sport Psychological Approaches to Teamwork (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Bennike, Søren & Laila Ottesen ‘Welfare Alliances’ – a new social role for football in Denmark: Reflections on changes and challenges (201123)
Bentzen, Marte & Kristin Vindhol Evensen “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (210419)
Berglund, Vegard & Anne Tjønndal Sosial inkludering i e-sport [Social inclusion in e-sports] (Article in Norwegian, published 221118. English abstract available)
Bjørner, Tomas ‘You’ve been in the house too long, she said, and I naturally fled’: An analysis of habitus among Danish e-sport players (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (ENG 210406)
Carlsson, Bo Vad bör idrottssociologin göra? (150210)
Carlsson, Bo & Martin Svensson Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (150930)
Carlsson, Johan Authenticity – a major concern in sports (170515)
Carlsson, Johan Sverige – padelns andra hem: Essä söker nya perspektiv om idrottspandemin som tagit Europa med storm – men hur länge varar den? [Sweden – the second home of padel: Essay seeks new perspectives on the sports pandemic that has taken Europe by storm – but how long will it last?] (Article in Swedish, published 220524. English abstract available)
Daudi, Aurélien Thus spoke Monica Aldama: Cheerleading and Nietzschean transcendence (ENG 200609)
Dumas, Alex & Sophie Laforest Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (080409)
Eichberg, Henning Kropsligt demokrati: Mellemfolkelig anerkendelse og udvikling gennem idræt (110420)
Eichberg, Henning Review Essay: Individuals? Factors? Definitions? The sociological abstraction of the body (published 2014-11-10, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Ekholm, David Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review (published 131017  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Ekholm, David Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik (181015)
Elmose-Østerlund, Karsten, Svenja Feiler, Christoph Breuer, Jenny Adler Zwahlen & Siegfried Nagel Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Fasting, K., C. Brackenridge &G. Kjølberg Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Hanssen, Petter Remen Kæm e kongen? En undersøkelse av kjønnskonstruksjoner i NRKs sportsrevy (130529)
Hanstad, Dag Vidar & Eivind ÅSkille Does Elite Sport Develop Mass Sport? A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum March 31, 2010)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Håman, Linn, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Højbjerre Larsen, Signe Parkour and Critical Sociology: A review of Jeffrey Kidder’s Parkour and the City and a call for comparative and socio-culturally sensitive studies of lifestyle sports (181029)
Jakobsen, Arne Martin How can a Sports Team Go From Good to Great and Then Turn Great Results into Enduring Great Results (131212)
Jonsson, Cecilia, Marie Eriksson & Evelina Källberg Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (150414)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Jönsson, Emelie ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare (161116)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Karlsson, Jesper, Magnus Kilger, Åsa Bäckström & Karin Redelius Barn- och ungdomsidrottens entreprenörer på en kommersiell spelplan – en positioneringsanalys [Child and youth sports entrepreneurs on a commercial playing field – a positioning analysis] (Published in Swedish in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230419)
Kilger, Magnus & Mats Börjesson Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Kristiansen, Elsa, Eivind Å. Skille & Dag Vidar Hanstad From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Mashreghi, Sepandarmaz Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview (published in Scandinavian Sport Studies Forum 200522)
Nesse, Martin, Jan Erik Ingebrigdsen & Tomas Peterson Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (171012)
Netland, Katrine O., Vidar Schei & Therese E. Sverdrup The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Nevala, Arto Lokal och global fotboll? Aspekter på sociologisk forskning om fotboll i Finland (041109)
Nygård, Stig-Ivan, Egil Galaaen Gjølme & Stig Leirdal Personlig Trener – nåtid og fremtid (150507)
Næss, Hans Erik Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8 2017)
Næss, Hans Erik Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (191007)
Pedersen, Henrik At stræbe efter fremskridt uanset alder: Et studie af Masters Athletes inden for løb [Striving to improve regardless of age: A study of Masters Athletes in running; English abstract available] (DAN 180523)
Pedersen, Henrik & Lone Friis Thing ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (DAN 160914)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas Är du rädd för dina egna barn, lilla mamma? Om socialt entreprenörskap inom idrotten (180427)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Vilka elever antas till en idrottsskola? (190910)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Who are admitted to a sport school? (200127)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Rashid, Dastan, Timmy Nilsson & Mikael Londos The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (published 221101)
Ronglan, Lars Tore Coaching – en sak for idrettssosiologien? (110309)
Saleh, Dylan & Jørgen Bagger Kjær Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma [To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career] (Article in Swedish, published 220621. English abstract available)
Sund, Bill Fotbollens mäktiga globalisering (SWE 151221)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Tangen, Jan Ove Forskning på demokrati og makt i den frivillige idretten i Norge – noen refleksjoner(091111)
Thing, Lone F. Motion på recept – er en svær pille at sluge! En sociologisk diskussion af motion som behandling i velfærdsstaten (050419)
Tjønndal, Anne Idrett, innovasjon og sosial inkludering: Fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 9, 2018)
Tjønndal, AnneArve Hjelseth & Verena Lenneis Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 10, 2019, 190520)
Ulseth, Anne-Lene Bakken & Ørnulf Seippel Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (111123)
Vettenniemi, Erkki Paradise (Totally) Lost: Kalevi Heinilä’s Totalization Theory Revisited (100901)
Vinther, Sidsel Brædder  & Lone Friis Thing Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Wagner, Ulrik The Publishing Game: The dubious mission of evaluating research and measuring performance in a cross-disciplinary field (published 2016-05-18, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Zirin, Dave Calling Sports Sociology Off the Bench (081126)
Wester, Julia Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården ([The “rowdy” school football pitch: A study of the significance of the place for social life on the football field and the school yard], published in Swedish 190923, English abstract here)

Feature Articles

Adlwarth, Anna, Mads Skauge & Anne Tjønndal Norway’s first PhD course in sociology of sport at Nord University (191119)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Alsarve, Daniel The need for a violence prevention programme in ice hockey: A case study on how hegemonic masculinity supports and challenges violent behaviour in Swedish ice hockey | A summary (210429)
Andersson, Karin & Jesper Andreasson Being a Group Fitness Instructor during the COVID-19 Crisis: Navigating Professional Identity, Social Distancing, and Community | A Summary (210617)
Barker Ruchti, Natalie, et al. “The future of women’s artistic gymnastics: Eight actions to protect gymnasts from abuse” | ISCWAG manifesto, August 19, 2020 (200831)
Boije af Gennäs, Klara & Sara Karlén Sport in a changing world – rapport från SVEBI-konferensen 2022 (SWE 220920)
Bowes, Ali, Alan Bairner, Stuart Whigham & Niamh Kitching Women, War and Sport: The Battle of the 2019 Solheim Cup | A Summary (ENG 201112)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable cultures in cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms | A summary (210525)
Dashper, Katherine & Rebecca Finkel “Doing gender” in critical event studies: a dual agenda for research | A summary (210308)
Daudi, Aurélien Sålunda talade Monica Aldama: Cheerleading och Nietzscheansk transcendens (200331)
Diefendorf, Sarah What happens to men who stay abstinent until marriage? (Conversation piece 151010)
Fröberg, Andreas, Suzanne Lundvall & Petter Wiklander A new research project explores the contribution of physical education and health to the sustainable development agenda: the POSSIBILITY project (220913)
Gammelsæter, Hallgeir Sport is not industry: bringing sport back to sport management | A summary (210420)
Halldorsson, Vi∂ar The Black Swan of elite football: The case of Iceland | A summary (210901)
Hedenborg, Susanna & Aage Radmann NASSS Conference: “Sport in place”, New Orleans, LA, 2012 (conference report 130109)
Hellborg, Anna Maria Professionell idrott för kvinnor – en (o)möjlig ekvation? Ett avhandlingsprojekt (feature 130419)
Horgen, André Avkolonisering av friluftsliv (NOR 220126)
Horgen. André Decolonising outdoor recreation (220308)
Högman, Johan, Christian Augustsson & Pernilla Hedström “Being or becoming physically active”: Unpacking conceptions about objectives and methods in partnership-based alternative sports activities | A summary (210211)
Imbrišević, Miroslav Testosterone is not the only Game in Town: The Transgender Woman Athlete (190509)
James, Gary Manchester City Women – a response to Jean Williams’ review (210413)
Kappes, Andreas Why improving your own performance isn’t always good for the team (Conversation piece, 151209)
Karlén, Sara The Role and Function of Tifos in the Swedish Football Supporter Culture (220901)
Lewandowski, Joseph D.  Between rounds: the aesthetics and ethics of sixty seconds (scholarly article summary, published 201027)
Lippe, Gerd von der ‘We can!’ – women’s football in the Occupied West Bank | A summary (210127)
MacLean, Malcolm Opening up a space for social justice and sport & leisure activism (conference report 130929)
Mashreghi, Sepand “Where is the sport science in this?”: The crumbling of the coloniality of social sciences and re-existence of the otherwise (210518)
McKay, Jim Netball Australia should and can do better with First Nations players (230127)
Moore, Kevin There are gay footballers – and there always have been (book excerpt, 201029)
Parry, Keith The formation of heroes and the myth of national identity | A Summary (210930)
Pavlidis, Adele & David Rowe The Sporting Bubble as Gilded Cage: Gendered Professional Sport in Pandemic Times and Beyond | A Summary (210621)
Piggin, Joe & Alan Bairner An urgent call for clarity regarding England Rugby’s injury claims (published 170523)
Pope, Stacey Women in sport: misogyny among male fans is rife but progressive masculinities are on the rise (220120)
Radmann, Aage, Susanna Hedenborg & Lovisa Broms Social Media Influencers in Equestrian Sport | A Summary (210615)
Salasuo, Mikko, Mikko Piispa & Helena Huhta Exceptional Life Courses: Elite Athletes and Successful Artists in 2000s Finland (160525)
Sinyutin, Mikhail, Sanjana Tewari, Aleksandr Gonashvili & Snezhana Starovoitova Russian Perceptions of Doping Issues: A sociological study (180613)
Sinyutin, Mikhail V., Alexander V. Tavrovsky & Aleksandr S. Gonashvili The Opinion of the Residents of St. Petersburg About Sports Mega-Events (200213)
Skauge, Mads & Ørnulf Seippel Where do They all Come From? Youth, Fitness Gyms, Sport Clubs and Social Inequality | A Summary (210303)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary (210427)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag (210427)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Organized Sport and School as Complementary and Competing Venues: Different Patterns for Minority and Majority Youth? | A Summary (210602)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Organisert idrett og skole som komplementære og konkurrerende arenaer: ulike mønstre for minoritets- og majoritetsungdom? Et sammendrag (NOR 210602)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative Explanations for Socioeconomic Inequality in Youth Sports | A Summary (210908)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative forklaringer på sosioøkonomisk ulikhet i ungdomsidretten | Et sammendrag (NOR 210908)
Skauge, Mads Football Fanatics: Explanatory Hypotheses, Developments, and Possible Threats for The Beautiful Game (220228)
Stub, Henrik Hon tar fighten mot idrottskorruptionen. Henrik Stub intervjuar Sylvia Schenk (150626)
Sund, Bill Den fjärde cykelnormen – “omertà” (130228)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Viden (171013)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Djævelen ligger i detaljen (171027)
Sørensen, Svend Aage Sproget om sport og samfund der blev væk: Sproget om Målsætning (171117)
Tjønndal, Anne At the intersection of sociology, sport and society: a summary of the Norwegian Journal of Sociology’s special issue on Sport (171006)
Wagner, Ulrik Seduced by Open Access capitalism? When the cure is worse than the disease (230412)
Östnäs, Anders 40 år med SVEBI – några sammanfattande reflektioner fritt ur minnet (160221)

Book Reviews

21st Century Jocks: Sporting Men and Contemporary Heterosexuality Eric Andersson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Marie Larneby 141113)
Aboriginal Peoples and Sport in Canada: Historical Foundations and Contemporary Issues Janice Forsyth & Audrey R. Giles (red) Vancouver, BC: UBC Press 2013 (Helge Chr. Pedersen 150121)
Advanced Introduction to the Sociology of Sport Eric Anderson & Rory Magrath Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2022 (review in English by Alan Bairner, published 220829)
Adventure and Society Simon Beames, Chris Mackie & Matthew Atencio London: Palgrave Macmillan 2019 (review in English by Anne Tjønndal, published 200417)
Against the Elements: The eruption of Icelandic football Matt McGinn Worthing, SX: Pitch Publishing 2020 (review in English by Daniel Alsarve, published 211103)
Ageing, Physical Activity, Recreation and Wellbeing Barbara Humberstone & Maria Konstantaki (red) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2016 (Mark Brooke 170609)
Alkohol i den danske idrætsverden – mellem vision og virkelighed Solveig Skovmose Vinther Århus: Aarhus Universitet 2011 (Henning Eichberg 130322)
American Sport in the Shadow of a Pandemic: Communicative Insights Andrew C. Billings, Lawrence A, Wenner & Marie Hardin (ed.) Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Britt-Marie Ringfjord, published 230509)
Animals, Work, and the Promise of Interspecies Solidarity Kendra Coulter Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Susanna Hedenborg 160526)
The Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics Niko Besnier, Susan Brownell & Thomas F. Carter Berkeley, CA: University of California Press 2018 (review in English by Sepandarmaz Mashreghi, published 211207)
The Anthropology of Sport and Human Movement: A Biocultural Perspective Robert R. Sands & Linda R. Sands (red) Lanham, MD: Lexington Books 2010 (Kalle Jonasson 140523)
Applied Ethics for Sport Managers Kadence Otto Durham, NC: Carolina Academic Press 2019 (review in English by Hallgeir Gammelsæter, published 200527)
The Art of Tifo: Identity, Representation, and Performing Fandom in Football/Soccer Jeffrey W. Kassing & Lindsey J. Meân New York: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Sara Karlén, published 221214)
Artistic Impressions: Figure Skating, Masculinity, and the Limits of Sport Mary Louise Adams Toronto, ON: University of Toronto Press 2011 (Anna Maria Hellborg 111012)
Athlete Activism: Contemporary Perspectives Rory Magrath (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Steph Doehler, published 230119)
Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework Natalie Barker-Ruchti (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Benjamin Moreland, published 211102)
Athlete Transitions into Retirement: Experiences in Elite Sport and Options for Effective Support Deborah Agnew (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Christian Augustsson, published 230203)
Athletes’ Careers Across Cultures Natalia B.  Stambulova & Tatiana V. Ryba (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Sepand Mashreghi 141211)
Becoming Centaur: Eighteenth-Century Masculinity and English Horsemanship Monica Mattfeld University Park, PA: Pennsylvania State University Press 2017 (Susanna Hedenborg 170901)
Bicycling beyond the Divide: Two Journeys into the West Daryl Farmer Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2012 (Bill Sund 141024)
Bodies of Discourse: Sports Stars, Media and the Global Public Cornel Sandvoss, Michael Real & Alina Bernstein (red) Bern: Peter Lang Publishing Group 2012 (John Hellström 130502)
The Body and Everyday Life Helen Thomas Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Mats Franzén 140530)
The Body and Social Theory: Third Edition Chris Shilling London: Sage Publications 2012 (Henning Eichberg 141110)
Body, town planning, and participation: The roles of young people and sport Antonio Borgogni Jyväskylä: University of Jyväskylä 2012 (Henning Eichberg 130307)
Boston’s Cycling Craze, 1880–1900: A story of race, sport and society Lorenz J. Finison Amherst, MA: University of Massachusetts Press 2014 (review in English by Duncan Jamieson, published 200528)
Boston’s Twentieth-Century Bicycling Renaissance: Cultural Change on Two Wheels Lorenz J. Finison Amherst, MA: University of Massachusetts Press 2019 (review in English by Duncan Jamieson, published 200528)
Capitalism and Sport: Politics, Protest, People and Play Michael Lavalette (red) London: Bookmarks Publication 2013 (Russell Holden 140923)
Case Studies in Sport Socialisation Mark Brooke Champaign, IL: Common Ground 2019 (review by Alan Bairner, published 190903)
Children and Organised Sport Kate Alexander & Anne Stafford Edinburgh: Dunedin Academic Press 2011 (Karin Redelius 130906)
The Circus is in Town: Sport, Celebrity, and Spectacle Lisa Doris Alexander & Joel Nathan Rosen (ed.) Jackson, MS: University Press of Mississippi 2021 (review in English by Steph Doehler, published 221020)
Collective Action and Football Fandom: A Relational Sociological Approach Jamie Cleland, Mark Doidge, Peter Millward & Paul Widdop Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Arve Hjelseth 181024; in Norwegian)
Collective Action and Football Fandom: A Relational Sociological Approach Jamie Cleland, Mark Doidge, Peter Millward & Paul Widdop Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Arve Hjelseth 181115; in English)
A Companion to Sport David L. Andrews & Ben Carrington (red) Oxford, Oxon.: Wiley Blackwell 2013 (Alan Bairner 140425)
The Concussion Crisis in Sport Dominic Malcolm Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Tobias Stark, published 210302)
Consuming Football in Late Modern Life Kevin Dixon Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2013 (Arve Hjelseth 140917)
Contemporary Issues in Physical Education: International Perspectives Ken Hardman & Ken Green (red) Maidenhead, Berks.: Meyer & Meyer Sport  (Claes Annerstedt 130614)
Counterpunch: The Cultural Battles over Heavyweight Prizefighting in the American West Meg Frisbee Seattle: University of Washington Press 2016 (Anne Tjønndal 170131)
Cricket and Contemporary Society in Britain: Crisis and Continuity Russell Holden Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Daniel Norcross, published 221123)
Cricket and Society in South Africa, 1910–1971: From Union to Isolation Bruce Murray, Richard Parry & Jonty Winch (eds.) London: Palgrave Macmillan 2018 (review in English by Russell Holden, published 200604)
Critical Geographies of Sport: Space, power and sport in global perspective Natalie Koch (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Karin Book 170908)
Critical Readings in Bodybuilding Adam Locks & Niall Richardson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jesper Andreasson 140311)
The Cultural Politics of Lifestyle Sports Belinda Wheaton Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Kalle Jonasson 170426)
The Cultural Politics of Post-9/11 American Sport: Power, Pedagogy and the Popular Michael Silk Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Rasmus Storm 121010)
Cycling: A Sociology of Vélomobility Peter Cox Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Duncan Jamieson, published 191016)
Cycling and the British: A Modern History Neil Carter London: Bloomsbury 2021 (review in English by Duncan R. Jamieson, published 211216)
Dark Sides of Sport Jörg Krieger & Stephan Wassong (eds.) Champaign, IL: Common Ground 2019 (review in English by Mark Brooke, published 200930)
Decolonial Re-existence and Sports: Stories of Afghan youth in Sweden Sepandarmaz Mashreghi Malmö: Malmö University 2021 (review in English by Kristin Walseth, published 220510)
Deconstructing Martial Arts Paul Bowman Cardiff: Cardiff University Press 2019 (review in English by Anne Tjønndal, published 191204)
Defending the American Way of Life: Sport, Culture, and the Cold War Toby C. Rider & Kevin B. Witherspoon (eds.) Fayetteville, Ark.: The University of Arkansas Press 2018 (review in English by Kristian Gerner, published 210428)
Defining Sport: Conceptions and Borderlines Shawn E. Klein (red) Lanham, MD: Lexington Books 2017 (Anne Tjønndal 170517)
Deleuze and the Physically Active Body Pirkko Markula Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Kalle Jonasson, published 200422)
Delivering Olympic and Elite Sport in a Cross Cultural Context: From Beijing to London Fan Hong & Lu Zhouziang (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Jon Helge Lesjø 170119)
Demystifying Talent Management: A Critical Approach to the Realities of Talent Billy Adamsen Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (Inge Kryger Pedersen 160608)
Design for Sport Anxo Cereijo Roibás, Emmanuel Stamatakis & Ken Black (red) Farnham, Surrey: Gower 2011 (Karl Palmås 121121)
Detecting Doping in Sport Stephen Moston & Terry Engelberg Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Anna Qvarfordt 181122)
The Development of Women’s Soccer: Legacies, Participation, and Popularity in Germany Henk Erik Meier Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Jean Williams, published 210916)
Deviance and Social Control in Sport Michael Atkinson & Kevin Young Champaign, IL: Human Kinetics 2008 (Inge Kryger Pedersen 091216)
Diego Maradona: A Socio-Cultural Study Pablo Brescia & Mariano Paz (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Russell Holden, published 230517)
Different Class: The Untold Story of English Cricket Duncan Stone London: Repeater Books 2022 (review in English by Daniel Norcross, published 230503)
Digital Football Cultures: Fandom, Identities and Resistance Stefan Lawrence & Garry Crawford (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 191114)
Doping and Public Health Nader Ahmadi, Arne Ljungqvist & Göran Svedsäter (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Ask Vest Christiansen 170518)
Duelism: Confronting Sport Through Its Doubles Brittany Reid & Taylor McKee (eds.) Champaign, IL: Common Ground 2021 (review in English by Steph Doehler, published 220311)
Endurance Running: A socio-cultural examination William Bridel, Pirkko Markula & Jim Denison (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Øyvind Førland Standal 160428)
Equestrian Cultures in Global and Local Contexts Miriam Adelman & Kirrilly Thompson (red) Dordrecht: Springer 2017 (Susanna Hedenborg 181017)
Equine Cultures in Transition: Ethical Questions Jonna Bornemark, Petra Andersson & Ulla Ekström von Essen (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Susanna Hedenborg, published 191212)
Equity and Difference in Physical Education, Youth Sport and Health: A Narrative Approach Fiona Dowling, Hayley Fitzgerald & Anne Flintoff (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (review by Mads Skauge, published 190502)
Esports Insights Emily Hayday, Holly Collison-Randall & Sarah Kelly Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Egil Rogstad, published 230130)
Ethical Concerns in Sport Governance Souvik Naha & David Hassan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review by Pam R. Sailors, published 190618)
Ethics and Governance in Sport: The future of sport imagined Yves Vanden Auweele, Elaine Cook & Jim Parry (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Pam R. Sailors 171220)
Ethnomethodology at Play Peter Tolmie & Mark Rouncefield (red) Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2013 (Björn Sjöblom 140821)
Ethnosport: The End of Decline Alexey Kylasov Münster: Lit Verlag 2015 (Henning Eichberg 160519)
European Football and Collective Memory Wolfram Pyta & Nils Havemann (red) London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matthew L. McDowell, published 190517)
Examining Sports Development Mike Collins (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Björn Sandahl 121010)
The Exercising Female: Science and Its Application Jacky Forsyth & Claire-Marie Roberts (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Kajsa Gilenstam, published 200403)
Exploring Sports and Society: A critical introduction for students Karl Spracklen Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Håvard Bergesen Dalen 160203)
Extreme Sports, Extreme Bodies: Gender, Identities and Bodies in Motion Jesper Andreasson & Thomas Johansson London: Palgrave Macmillan 2019 (review in Swedish by Oskar Krantz, published 201111)
Fame to Infamy: Race, Sport, and the Fall from Grace David C. Ogden & Joel Nathan Rosen (red) Jackson, MS: University Press of Mississippi 2010 (Wendy Varney 120215)
Families, Sport, Leisure and Social Justice: From Protest to Progress Dawn E. Trussell & Ruth Jeanes (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Solveig Straume, published 220503)
The Fantasy Sport Industry: Games within games Andrew C. Billings & Brody J. Ruihley Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Shawn E. Klein 141003)
A Fateful Love: Essays on Football in the North-East of England 1880–1930 Gavin Kitching Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2021 (review in English by Hans Bolling, published 230505)
Female Fans, Gender Relations and Football Fandom: Challenging the Brotherhood Culture Honorata Jakubowska, Dominik Antonowicz & Radosław Kossakowski Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Payam Ansari & Gary Sinclair, published 230404)
Feminist New Materialisms, Sport and Fitness: A Lively Entanglement Holly Thorpe, Julie Brice & Marianne Clark London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Pam R. Sailors, published 211019)
The Feminization of Sports Fandom: A Sociological Study Stacey Pope Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Aage Radmann 171221)
FIFA (Fédération Internationale de Football Association): The Men, the Myths and the Money Alan Tomlinson Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Arve Hjelseth 150326)
Fit for Consumption: Sociology and the Business of Fitness Jennifer Smith Maguire Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Henning Eichberg 081001)
Fitness Doping: Trajectories, Gender, Bodies and Health Jesper Andreasson & Thomas Johansson London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Anders Schmidt Vinther, published 211007)
Fitness Philanthropy: Sport, Charity and Everyday Giving Catherine Palmer Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2020 (review in English by Aurélien Daudi, published 210610)
Football, Ethnicity and Community: The Life of an African-Caribbean Football Club Paul Ian Campbell Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 (Mattias Melkersson 180509)
Football, Fandom and Consumption Oliver Brooks Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Andy Fuller, published 191218)
Football Fandom, Protest and Democracy: Supporter Activism in Turkey Dağhan Irak Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 200225)
Football Fans, Rivalry and Cooperation Christian Brandt, Fabian Hertel & Sean Huddleston (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Lise Joern 171205)
Football and Manliness: An Unauthorized Feminist Account of the NFL Thomas P. Oates Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Britt-Marie Ringfjord 180117)
Football as Medicine: Prescribing Football for Global Health Promotion Peter Krustrup & Daniel Parnell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Dominic Malcolm, published 200429)
Football in Asia: History, Culture and Business Younghan Cho (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bill Sund 151221)
Football Murals: A celebration of soccer’s greatest street art Andy Brassell London: Bloomsbury 2022 (review in English by Jacob Kimvall, published 230410)
The Forgotten Legacy of Stella Walsh: The Greatest Female Athlete of Her Time Sheldon Anderson Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Sarah Teetzel 190328)
Fortellinger om doping og kroppskultur Bjørn Barland Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2016 (Morten Renslo Sandvik 160427)
Fútbol in the Park: Immigrants, Soccer, and the Creation of Social Ties David Trouille Chicago, IL.: University of Chicago Press 2021 (review in English by Nicole Hernandez, published 220131)
Gender, Athletes’ Rights, and the Court of Arbitration for Sport Helen Jefferson Lenskyj Bingley, UK: Emerald Publishing 2018 (review in English by Mikael Hansson, published 200520)
Gender, Sport, and the Role of Alter Ego in Roller Derby Colleen Arendt Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (Greta Bladh 190312)
Gender and Equestrian Sport: Riding Around the World Miriam Adelman & Jorge Knijnik (red) Dordrecht: Springer 2013 (Petra Andersson 140304)
Gender and Sport: Changes and Challenges Gertrud Pfister & Mari Kristin Sisjord (red) Münster: Waxmann 2013 (Helena Tolvhed 140313)
Gender Testing in Sport: Ethics, cases and controversies Sandy Montañola & Aurélie Olivesi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Glitch i Idrottslandet: En kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) [Glitching sport (science): a criticalcreative inquiry of queerings in Swedish sport (science)] Eva Linghede Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2019 (review in English by Anna Adlwarth, published 200618)
The Global Football League: Transnational Networks, Social Movements and Sport in the New Media Age Peter Millward Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (David Holt Olsen 130131)
Global Perspectives on Football in Afrika: Visualising the Game Susann Baller, Giorgio Miescher & Ciraj Rassool (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Bill Sund 151221)
Global Sports Fandom in South Korea: American Major League Baseball and Its Fans in the Online Community Younghan Cho London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Mark Brooke, published 211216)
Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization Jean Williams Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Mattias Melkersson 140228)
Globalizing Boxing Kath Woodward London: Bloomsbury 2015 (Anne Tjønndal 160104)
Globalization and Football Richard Giulianotti & Roland Robertson London: Sage Publications 2009 (Bo Carlsson 101103)
Globalizing Cricket: Englishness, Empire and Identity Dominic Malcolm London: Bloomsbury 2013 (Russell Holden 130417)
Great Expectations: The Sociology of Survival and Success in Organized Team Sports Christopher B. Doob Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (review in English by Anders Östnäs, published 200430)
Growing Up With the Trinity: An Englishman, a Scotsman and an Irishman Walked Onto a Football Pitch… Brendon McGuire Worthing, SX: Pitch Publishing 2019 (review in English by Hans Bolling, published 210407)
Grundbog i idrætssociologi Lone Friis Thing & Ulrik Wagner (red) København: Munksgaard Danmark 2011 (Arve Hjelseth 121121)
Gym Bodies: Exploring Fitness Cultures James Brighton, Ian Wellard & Amy Clark Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Greta Bladh, published 230116)
Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano Alan Scott Haft Syracuse, NY: Syracuse University Press 2020 (review in English by Joseph Lewandowski, published 230227)
Health and Elite Sport: Is High Performance Sport a Healthy Pursuit? Joseph Baker, Parissa Safai & Jessica Fraser-Thomas (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Suzanne Lundvall 160407)
A History of Organizational Change: The case of Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), 1946–2020 Hans Erik Næss London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Cecilia Stenling, published 210928)
A History of Sports Coaching in Britain: Overcoming amateurism Dave Day & Tegan Carpenter Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Robert Svensson 190405)
Hoop Dreams on Wheels: Disability and the Competitive Wheelchair Athlete Ronald J. Berger Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Oskar Krantz 100310)
Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter Aage Radmann Malmö: Malmö högskola 2013 (Hans Kristian Hognestad 130320)
Human–Animal Relationships in Equestrian Sport and Leisure Katherine Dashper Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Susanna Hedenborg 170901)
Hvordan er idrett mulig? Skisse til en idrettssosiologi Jan Ove Tangen Kristiansand: Høyskoleforlaget 2004 (David Hoff 050914)
I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande Karin S. Lindelöf & Annie Woube Stockholm: Makadam Förlag 2019 (review in Norwegian by Gerd von der Lippe, published 200205)
The Ideals of Global Sport: From Peace to Human Rights Barbara J. Keys (red) Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press 2019 (review in English by Andreas Tullberg, published 200325)
Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football Mattias Melkersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2017 (Jean Williams 171005)
Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden Anne Tjønndal (red.) Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Leah Monsees, published 211123)
Idrett, politikk og menneskerettigheter Hans Erik Næss Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Karin Zackari, published 220405)
Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen Kolbjørn Rafoss & Gunnar Breivik Oslo: Akilles 2010 (Jens Høyer-Kruse 120919)
Idrettsdemokratiet: Makt og styring i idretten Bernard Enjolras & Ragnhild Holmen Waldahl Olso: Akilles 2009 (Bjarne Ibsen 091216)
Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn Jon Helge Lesjø Oslo: Abstrakt Forlag 2008 (Hallgeir Gammelsæter 090606)
Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten Daniel Bjärsholm Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Solveig Straume, published 200424)
Idrottens akademisering: Idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden Joakim Wirén Åkesson Malmö: Malmö högskola 2014 (Bjarne Ibsen 151014)
Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad Magnus Dahlstedt & David Ekholm (red.) Lund: Studentlitteratur 2021 (review in Danish by Jørn Hansen, published 211111)
Idræt og køn. Temanummer av Dansk Sociologi Nr. 2/15. Årg. juli 2004 Inge Kryger Pedersen (red) København: Dansk sociologförening 2004 (Ingela Kolfjord 040914)
Immaterial Bodies: Affect, Embodiment, Mediation Lisa Blackman London: Sage Publications 2012 (Ørnulf Seippel 131015)
Inclusion and Exclusion Through Youth Sport Symeon Dagkas & Kathleen Armour (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Karin Redelius 120509)
Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game Rory Magrath Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Marie Larneby 170405)
Italian Fascism and the Female Body: Sport, Submissive Women and Strong Mothers Gigliola Gori Abingdon, Oxon: Routledge 2004 (Kutte Jönsson 141217)
Jag hör till de få som kan leva: En bok om supporterkultur Katarina Kuick & Björn Qvarfordt Stockholm: Ordblandning Förlag 2013 (Torbjörn Andersson 141007)
Kampen om tribunen: Fotball, identitet & makt Hans K. Hognestad & Arve Hjelseth (red) Trondheim: Akademika Forlag 2012 (Rasmus Storm 131009)
Key Concepts in Body & Society Kate Cregan London: Sage Publications 2012 (Henning Eichberg 141110)
Key Concepts in Sports Studies Stephen Wagg et al London: Sage Publications 2009 (Lars-Erik Alkvist 100901)
Key Themes in Youth Sport Ken Green Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Åsa Bäckström 120125)
Kicking Center: Gender and the selling of women’s professional soccer Rachel Allison New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (review in English by Anna Maria  Hellborg, published 191128)
Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv Gerd von der Lippe & Hans K. Hognestad (red) Oslo: Novus forlag 2014 (Suzanne Lundvall 150508)
Krop og bevægelse i idræt og sundhed: Kulturanalytiske tilgange Susanne Ravn & Signe Højbjerre Larsen (red.) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2020 (review in English by Frida Wågan, published 211125)
Kändisskap och statuspassager: Idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst Jonas Stier Lund: Studentlitteratur 2011 (John Hellström 140328)
Ladies and Lords: A History of Women’s Cricket in Britain Rafaelle Nicholson Bern: Peter Lang Publishing 2019 (review in English by Russell Holden, published 200408)
The League of Ireland: An Historical and Contemporary Assessment Conor Curran (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Dilwyn Porter, published 230428)
Das Leben in 90 Minuten: Eine Philosophie des Fussballs Gunter Gebauer München: Pantheon Verlag 2016 (Mats Franzén 170920)
Legal Responses to Football “Hooliganism” in Europe Anastassia Tsoukala, Geoff Pearson & Peter T.M. Coenen (red) Haag: TMC Asser Press 2016 (Aage Radmann 170406)
Legends Never Die: Athletes and Their Afterlives in Modern America Richard Ian Kimball Syracuse, NY: Syracuse University Press 2017 (Matthew Teutsch 180419)
Leisure, Sports & Society Karl Spracklen Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Erik Backman 141114)
Leka för livet Lars H Gustafsson Stockholm: Norstedts 2013 (David Wästerfors 140110)
License to Jump! A Story of Women’s Ski Jumping Marit Stub Nybelius & Annette R. Hofmann (red) Göteborg: Beijbom Books 2015 (Daniel Svensson 160601)
Life Story Research in Sport: Understanding the experiences of elite and professional athletes through narrative Kitrina Douglas & David Carless Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (John Hellström 160309)
The Making of Sporting Cultures John Hughson Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Ørnulf Seippel 121010)
Making Meaning out of Mountain: The Political Ecology of Skiing Mark C.J. Stoddart Vancouver, BC: UBC Press 2012 (Eivind Å. Skille 130426)
Making Sense of Sports: Fifth Edition Ellis Cashmore Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Lars-Erik Alkvist 121121)
Making Sport Great Again: The Uber-Sport Assemblage, Neoliberalism, and the Trump Conjuncture David L. Andrews London: Palgrave Macmillan 2019 (review in English by Paul Dimeo, published 191217)
Managing Sport Development: An international approach Emma Sherry, Nico Schulenkorf & Pamm Phillips (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Anders Östnäs 170608)
Manchester City Women: An Oral History Gary James Halifax, W Yorkshire: James Ward 2019 (review in English by Jean Williams, published 210331)
Marxism, Colonialism, and Cricket: C. L. R. James’s Beyond a Boundary David Featherstone, Christopher Gair, Christian Høgsbjerg & Andrew Smith (eds.) Durham, NC: Duke University Press 2018 (Russell Holden 190402)
Skateboarding and Urban Landscapes in Asia: Endless Spots Duncan McDuie-Ra Amsterdam: Amsterdam University Press 2021 (review in English by Mark Brooke, published 221108)
Men and the War on Obesity: A Sociological Study Lee F. Monaghan Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Inge Kryger Pedersen 081126)
Mentoring in Physical Education and Sports Coaching Fiona C. Chambers (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Pia Lundquist Wanneberg 151215)
Midnight Basketball: Race, Sports, and Neoliberal Social Policy Douglas Hartmann Chicago, IL.: University of Chicago Press 2016 (David Ekholm 171102)
Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: Et studie fra Det Sydfynske Øhav Jakob Haahr Odense: Syddansk Universitet 2016 (Jonas Mikaels 180328)
New Sporting Femininities: Embodied Politics in Postfeminist Times Kim Toffoletti, Holly Thorpe & Jessica Francombe-Webb (red) London: Palgrave Macmillan 2018 (Karin S. Lindelöf 190327)
No Slam Dunk: Gender, Sport, and the Unevenness of Social Change Cheryl Cooky & Mike A. Messner New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (Alan Bairner 190409)
NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles, Tokyo and Beyond Jules Boykoff Black Point, Nova Scotia: Fernwood Publishing 2020 (review in English by Jens Ljunggren, published 210727)
NOlympics: Tokyo 2020/1 in der Kritik Steffi Richter, Andreas Singler & Dorothea Mladenova (red) Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2020 (review in English by Jens Ljunggren, published 210727)
Non-levelled playing fields and the rise of fitness: Social inequality in late modern youth sport in Norway Mads Skauge Bodø: Nord University 2022 (review in English by Marie Larneby, published 221025)
The Nordic Model and Physical Culture Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Joe Piggin, published 201016)
The ‘Olympic and Paralympic’ Effect on Public Policy Daniel Bloyce & Andy Smith (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Jon Helge Lesjø 170119)
Olympic Ceremonialism and the Performance of National Character: From London 2012 to Rio 2016 Rodanthi Tzanelli Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Björn Sandahl 141204)
The Olympic Games and the Environment John Karamichas Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Erik Jönsson 140902)
The Olympics: The Basics Andy Miah & Beatriz García Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Christian Widholm 130207)
On Boxing: Critical Interventions in the Bittersweet Science Joseph D. Lewandowski Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Anne Tjønndal, published 220915)
On the Sidelines: Gendered Neoliberalism and the Female Sportscaster Guy Harrison Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (review in English by Britt-Marie Ringfjord, published 220301)
Only a Black Athlete Can Save Us Now Grant Farred Minneapolis: University of Minnesota Press 2022 (review in English by Duncan R. Jamieson, published 230519)
Out of Left Field: Social Inequality and Sports Gamal Abdel-Shehid & Nathan Kalman-Lamb Black Point, Nova Scotia: Fernwood Publishing 2011 (Russell Holden 131124)
Out of Thin Air: Running Wisdom and Magic from Above the Clouds in Ethiopia Michael Crawley London: Bloomsbury 2020 (review in English by Erkki Vettenniemi, published 211215)
The Oxford Handbook of Sport and Society Lawrence A. Wenner (ed.) Oxford: Oxford University Press 2023 (review in English by Richard Giulianotti, published 230426)
The Palgrave Handbook of Olympic Studies Helen Jefferson Lenskyj & Stephen Wagg (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Jon Helge Lesjø 130319)
The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning Tonia Gray & Denise Mitten (eds.) London: Palgrave Macmillan 2018 (review in Swedish by Jonas Mikaels, published 191115)
Parkour, Deviance and Leisure in the Late-Capitalist City: An Ethnography Thomas Raymen Bingley: Emerald 3019 (review in English by Jenny Hall, published 220421)
Parkour and the City: Risk, Masculinity. and Meaning in a Postmodern Sport Jeffrey L. Kidder New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2017 (Signe Højbjerre Larsen 181029)
Pedagogies of Social Justice in Physical Education and Youth Sport Shrehan Lynch, Jennifer L. Walton-Fisette & Carla Luguetti Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Karin Redelius, published 230215)
A People’s History of Tennis David Berry London: Pluto Press 2020 (review in English by Robert J. Lake, published 201202)
Performance Cultures and Doped Bodies: Challenging categories, gender norms, and policy responses Jesper Andreasson & April Henning Champaign, IL: Common Ground 2021 (review in English by Alexis Sossa, published 220309)
The Philosophy of Football Steffen Borge Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Mats Franzén, published 200310)
Pierre Bourdieu and Physical Culture  lisahunter, Wayne Smith & elke emerald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Mats Franzén 151022)
Pitch Battles: Sport, Racism and Resistance Peter Hain & André Odendaal Oxford, Oxon.: Rowman & Littlefield Education 2021 (review in English by Wray Vamplew, published 210527)
Play in Philosophy and Social Thought Henning Eichberg & Signe Højbjerre Larsen (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Ejgil Jespersen 181030)
Playing for Change: The Continuing Struggle for Sport and Recreation Russell Field (ed.) Toronto, ON: University of Toronto Press 2016 (Alan Bairner 160928)
The Politics of Physical Activity Joe Piggin Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Karin Redelius, published 211013)
The Politics of Sport: Community, Mobility, Identity Paul Gilchrist & Russell Holden (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Mats Franzén 121031)
Power Games: A Critical Sociology of Sport John Sugden & Alan Tomlinson (red) London: Routledge 2002 (Åke Nilsén 040420)
The Power of Sports: Media and Spectacle in American Culture Michael Serazio New York, NY: New York University Press 2019 (review in English by Steph Doehler, published 210907)
The Professionalisation of Women’s Sport: Issues and Debates Ali Bowes & Alex Culvin (eds.) Bingley, UK: Emerald Publishing 2021 (review in English by Alan Bairner, published 220608)
Proffsliv och karriärslut: En sociologisk studie av identitet Jonas Stier Malmö: Liber 2005 (Hallgeir Gammelsæter 060118)
Qualifying Times: Points of Change in U.S. Women’s Sport Jaime Schultz Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2014 (Jean Williams 141120)
Questioning Play: What play can tell us about social life Henning Eichberg Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Ejgil Jespersen 170113)
Race, Gender and Sport: The Politics of Ethnic ‘Other’ Girls and Women Aarti Ratna & Samaya Farooq Samie (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Sepand Mashreghi Blank 180919)
Race, Sport and Politics: The Sporting Black Diaspora Ben Carrington London: Sage Publications 2010 (Wendy Varney 120215)
Racism and English Football: For Club and Country Daniel Burdsey Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Mads Skauge, published 221206)
Reclaiming Tom Longboat: Indigenous Self-Determination in Canadian Sport Janice Forsyth Regina, SK: University of Regina Press 2020 (review in English by Malcolm MacLean, published 210914)
Referees, Match Officials and Abuse: Research and Implications for Policy Tom Webb, Mike Rayner, Jamie Cleland & Jimmy O’Gorman Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Bo Carlsson, published 230210)
Research Handbook on Sport and Society Elizabeth C.J. Pike (ed.) Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2021 (review in English by Alan Bairner, published 211214)
The Research Process in Sport, Exercise and Health: Case Studies of Active Researchers Rich Neil, Sheldon Hanton, Scott Fleming & Kylie Wilson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Andreas Ivarsson 140527)
*Restart: Sport After the Covid-19 Time Out Jörg Krieger, April Henning & Lindsay Parks Pieper (eds.) Champaign, IL: Common Ground 2022 (review in English by Jan Ove Tangen, published 230529)
Restoring Trust in Sport: Corruption Cases and Solutions Catherine Ordway (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Mikael Hansson, published 220315)
Re-thinking Leisure in a Digital Age Michael Silk, Brad Millington, Emma Rich & Anthony Bush (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Anne Tjønndal, published 191025)
Rethinking Olympic Legacy Vassil Girginov Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Jon Helge Lesjø 181207)
Rethinking Sports and Integration: Developing a Transnational Perspective on Migrants and Descendants in Sports Sine Agergaard Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Sepand Mashreghi Blank 190116)
The Revolt of the Black Athlete: 50th Anniversary Edition Harry Edwards Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2017 (Jorid Hovden 181128)
Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise Brett Smith & Andrew C. Sparkes (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Mark Brooke 190321)
Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality Jennifer Hargreaves & Eric Anderson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (review by Benjamin Moreland, published 190425)
Running, Identity and Meaning: The Pursuit of Distinction Through Sport Neil Baxter Bingley, UK: Emerald Publishing 2021 (review in English by Lise Joern, published 220922)
Russia and the 2018 FIFA World Cup Richard Arnold (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Kristian Gerner, published 211110)
Serving Equality: Feminism, Media, and Women’s Sports Cheryl Cooky & Dunja Antunovic Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Katie Taylor, published 230427)
Sex Integration in Sport and Physical Culture: Promises and Pitfalls Alex Channon, Katherine Dashper, Thomas Fletcher & Robert J. Lake (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Mark Brooke 171206)
Sex Testing: Gender Policing in Women’s Sports Lindsay Parks Pieper Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (Sarah Teetzel 170614)
Sex, Power and the Games Kath Woodward Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Helena Tolvhed 130827)
Sexual Abuse in Youth Sport: A socio-cultural analysis Michael J. Hartill Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (review in English by Anders Östnäs, published 210416)
The Sexual and Gender Politics of Sport Mega-Events: Roving Colonialism Heather Sykes Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Maria  Zuiderveld 181212)
Sexual Minorities in Sports: Predudice at Play Melanie L. Sartore-Baldwin (red) New York & London: Lynne Rienner Publishers 2013 (Jesper Fundberg 150312)
Skateboarding: Subcultures, sites and shifts Kara-Jane Lombard (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Åsa Bäckström 161026)
Soccer in Mind: A thinking fan’s guide to the global game Andrew M. Guest New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2022 (review in English by Arve Hjelseth, published 221110)
Soccer in the Middle East Alon Raab & Issam Khalidi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bill Sund 151221)
Social Capital and Sport Governance in Europe Margaret Groeneveld, Barrie Houlihan & Fabien Ohl (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Bjarne Ibsen 130110)
The Social Geography of Healthy Aging: The Importance of Place and Space Jasmin Tahmaseb McConatha & Karin Volkwein-Caplan Maidenhead, Berks.: Meyer & Meyer Sport 2012 (Josefin Eman 140522)
Social Innovation in Sport Anne Tjønndal (ed.) London: Palgrave Macmillan 2021 (review in English by Alan Bairner, published 210903)
Social Sciences in Sport Joseph Maguire (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2014 (Alan Bairner 140930)
Sociocultural Examinations of Sports Concussions Matt Ventresca & Mary G. McDonald (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Tobias Stark, published 210302)
A Sociology of Football in a Global Context Jamie Cleland Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Torbjörn Andersson 160824)
Sociology of North American Sports: 8th Edition D. Stanley Eitzen & George H. Sage Boulder, CO: Paradigm Publishers 2009 (Steven Connolley & Jon Helge Lesjø 090923)
Sociology of Sport: Vol I: Core Theories and Perspectives; Vol II: Social Divisions and Conflicts in Sport; Vol III: Social Identities and Sites of Sport; Vol IV: Sport and Globalization Richard Giulianotti (red) London: Sage Publications 2011 (Bo Carlsson 120919)
Sociology of Sport and Social Theory Earl Smith (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2010 (Inge Kryger Pedersen 111012)
Sociology of Sports: An Introduction, The Tim Delaney & Tim Madigan Jefferson, NC: McFarland 2009 (Jan O. Tangen 091021)
Som vem som helst: Kön, funktionalitet och idrottande kroppar Elisabet Apelmo Göteborg: Daidalos 2013 (Marie Larneby 131101)
Spanish Football and Social Change: Sociological Investigations Ramón Llopis-Goig London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matti Goksøyr, published 190509)
Spenningssøkingens sosialitet: En sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport Tommy Langseth Oslo: Norges idrettshøgskole 2012 (Åke Nilsén 131129)
Sport 2.0: Transforming Sports for a Digital World Andy Miah Cambridge, Mass: The MIT Press 2017 (Anne Tjønndal 180601)
Sport: A Critical Sociology Richard Giulianotti Cambridge: Polity Press 2005 (Kutte Jönsson 050606)
Sport, Alcohol and Social Inquiry: A Global Cocktail Sarah Gee (red) Bingley, UK: Emerald Publishing 2020 (review in English by Alan Bairner, published 201119)
Sport, Film and National Culture Seán Crosson (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Garry Whannel, published 221121)
Sport, Health and Drugs: A Critical Sociological Perspective Ivan Waddington London: E & FN Spon 2000 (David Hoff 040518)
Sport, Leisure and Social Justice Jonathan Long, Thomas Fletcher & Beccy Watson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Ørnulf Seippel 180125)
Sport, Masculinities and the Body Ian Wellard Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Jesper Fundberg 111012)
Sport, Media and Mega-Events Lawrence A. Wenner & Andrew C. Billings (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Henk Erik Meier 171020)
Sport, Medicine and Health: The Medicalization of Sport? Dominic Malcolm Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (review by Anne Tjønndal, published 190510)
Sport, Mental Illness, and Sociology Michael Atkinson (red) Bingley, UK: Emerald Publishing 2019 (review in English by Frida Wågan, published 210831)
Sport, Politics and Society in the Arab World Mahfoud Amara Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Halvdan Haugsbakken 121031)
Sport. Politics, and Society in the Middle East Danyel Reiche & Tamir Sorek (red) London: Hurst Publishers 2019 (review in English by Dan-Erik Andersson, published 200312)
Sport, Protest and Globalisation: Stopping Play Jon Dart & Stephen Wagg (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (Russell Holden 170921)
Sport, Race and Ethnicity: The Scope of Belonging Katie Liston & Paddy Dolan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Helge Chr. Pedersen 160121)
Sport, Rhetoric, and Political Struggle Daniel A. Grano & Michael L. Butterworth (ed.) Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2019 (review in English by Alan Bairner, published 230417)
Sport, Social Media, and Digital Technology: Sociological Approaches Jimmy Sanderson (ed.) Bingley, UK: Emerald Publishing 2022 (review in English by Stian Røsten, Anne Tjønndal, Sigbjørn Børreson Skirbekk, Frida Austmo Wågan & Egil Trasti Rogstad, published 221220)
Sport, Technology and the Body: The Nature of Performance Tara Magdalinski Abingdon, Oxon: Routledge 2009 (Wendy Varney 100901)
Sport, Theory and Social Problems: A Critical Introduction Eric Anderson Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (David Hoff 111012)
Sport, Theory and Social Problems: A Critical Introduction (Second Edition) Eric Anderson & Adam White Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Anne Tjønndal 180614)
Sport, Violence and Society Kevin Young Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (David Wästerfors 121010)
Sport and Alcohol: An ethical perspective Carwyn Rh. Jones Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Kutte Jönsson 170524)
Sport and Gender Identities: Masculinities, Femininities and Sexualities Cara Carmichael Aitchison (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Gunlög Fur 071107)
Sport and Health: Exploring the Current State of Play Daniel Parnell & Peter Krustrup (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Katarina Sjögren Forss 181018)
Sport and Migration: Borders, Boundaries and Crossings Joseph Maguire & Mark Falcous (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Isabella Grujoska 111012)
Sport and Modernity Richard Gruneau Cambridge, Cambs.: Polity Press 2017 (Alan Bairner 180904)
Sport and Neoliberalism: Politics, Consumption, and Culture David L. Andrews & Michail L. Silk (red) Philadelphia, PA: Temple University Press 2012 (Russell Holden 161013)
Sport and Physical Activity across the Life Span: Critical Perspectives Rylee A. Dionigi & Michael Gard (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Mark Brooke 180607)
Sport and Public Policy: Social, Political and Economic Perspectives Charles A. Santo & Gerard C.S. Mildner (red) Champaign, IL: Human Kinetics 2010 (Anders Östnäs 131120)
Sport and Secessionism Mariann Vaczi & Alan Bairner (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Matti Goksøyr, published 230331)
Sport and Social Entrepreneurship in Sweden Tomas Peterson & Katarina Schenker (red) (Translated by Staffan Klinborg) London: Palgrave Macmillan 2018 (Anne Tjønndal 180913)
Sport and Social Exclusion: Second Edition Mike Collins & Tess Kay Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Anne Tjønndal 150305)
Sport and Social Exclusion in Global Society Ramón Spaaij, Jonathan Magee & Ruth Jeanes Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Anders Östnäs 150408)
Sport and Social Identities John Harris & Andrew Parker (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2009 (Mats Franzén 100606)
Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries Ramón Spaaij Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Mats Franzén 161103)
Sport and Social Movements: From the Local to the Global Jean Harvey & et al. London: Bloomsbury 2014 (Anne Tjønndal 180201)
Sport & Society: A student introduction Barrie Houlihan (red) London: Sage Publications 2003 (Bosse Carlsson 031111)
Sport and Society: 3rd Edition Barrie Houlihan & Dominic Malcolm (red) London: Sage Publications 2016 (Jay Coakley 170127)
Sport and Society in the Global Age Timothy Marjoribanks & Karen Farquharson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Malcolm MacLean 160601)
The Sport and Society Reader David Karen & Robert E. Washington (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Lars-Erik Alkvist 110126)
Sport and Sociology Dominic Malcolm Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Lars-Erik Alkvist 130516)
Sport and the Environment: Politics and Preferred Futures Brian Wilson & Brad Millington (red) Bingley, UK: Emerald Publishing 2020 (review in English by Daniel Svensson, published 210310)
Sport and the Female Disabled Body Elisabet Apelmo Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Anne-Merete Kissow 180907)
Sport and the Transformation of Modern Europe: States, media and markets 1950–2010 Alan Tomlinson, Christopher Young & Richard Holt (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Christian Widholm 120509)
Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change David Ekholm Linköping: Linköping University 2016 (Alan Bairner 171122)
Sport for all’ in new settings: A study of the Norwegian Confederation of Sports’ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s Solveig Straume Oslo: Norges idrettshøgskole 2013 (Henning Eichberg 140321)
Sport Governance: International Case Studies Ian O’Boyle & Trish Bradbury (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Hallgeir Gammelsæter 150409)
Sport in a Changing World Howard L. Nixon II Boulder, CO: Paradigm Publishers 2008 (Hallgeir Gammelsæter 090606)
Sport in Aotearoa New Zealand: Contested Terrain Damion Sturm & Roslyn Kerr (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Rod Philpott, published 221216)
Sport in Capitalist Society: A Short History Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2013 (Tobias Stark 140207)
Sport in Iceland: How Small Nations Achieve International Success Vidar Halldorsson Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Eivind Å. Skille 171115)
Sport in Prison: Exploring the role of physical activity in correctional settings Rosie Meek Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Lars-Erik Alkvist 140326)
Sport in the Pacific: Colonial and Postcolonial Consequences C. Richard King (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Hans Bolling 181220)
The Sport Marriage: Women Who Make It Work Steven M. Ortiz Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2020 (review in English by Anne Tjønndal, published 220525)
Sport Policy and Development: An Introduction Daniel Bloyce & Andy Smith Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Anders Östnäs 100217)
Sport Policy Systems and Sport Federations: A Cross-National Perspective Jeroen Scheerder, Annick Willem & Elien Claes (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2017 (Hallgeir Gammelsæter 180222)
Sport Sociology: Second Edition Peter Craig & Paul Beedie (red) London: Sage Publications 2010 (Lars-Erik Alkvist 140116)
Sport Sociology: 3rd Edition Peter Craig London: Sage Publications 2016 (Jay Coakley 170127)
Sport Teams, Fans, and Twitter: The Influence of Social Media on Relationships and Branding Brandi Watkins Lanham, MD: Lexington Books 2019 (review in English by Lise Joern, published 200318)
Sport’s Relationship with Other Leisure Industries: Historical Perspectives Dion Georgiou & Benjamin Litherland (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (review in English by Anne Tjønndal, published 210209)
Sporting Females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports Jennifer Hargreaves Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (1994) (review in Swedish by Christian Widholm, published 191121)
Sportista: Female Fandom in the United States Andrei S. Markovits & Emily K. Albertson Philadelphia, PA: Temple University Press 2012 (Lise Joern 140214)
Sports: Why People Love Them! Tim Delaney & Tim Madigan Lanham, MD: University Press of America 2009 (Jan O. Tangen 110608)
Sports Economics for Non-Economists Wray Vamplew Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Mads Skauge, published 230516)
Sports Fans, Identity and Socialization: Exploring the Fandemonium Adam C. Earnheardt, Paul M. Haridakis & Barbara S. Hugenberg (red) Lanham, MD: Lexington Books 2010 (Lise Joern 121214)
The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance David Epstein New York: Current (The Penguin Group) 2013 (Håvard Bergesen Dalen 150416)
Sports in Society: Issues and Controversies (Tenth Edition) Jay Coakley Dubuque, IA: McGraw Hill (Higher Education) 2009 (Bill Sund 100310)
Sports Officials and Officiating: Science and Practice Clare MacMahon & et al Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bente Ovèdie Skogvang 160330)
SportsWorld: An American Dreamland Robert Lipsyte New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 190522)
The Struggle for Clean Sports: Anti-doping strategies from 1960 to 2009 Ulrik Wagner København: Institut for Idræt 2009 (David Hoff 110126)
Success and Failure of Countries at the Olympic Games Danyel Reiche Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Björn Sandahl 170207)
Supporter Ownership in English Football: Class, Culture and Politics Chris Porter London: Palgrave Macmillan 2019 (review in English by Arve Hjelseth, published 200221)
Surfing, Sex, Genders and Sexualities lisahunter (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Anna Adlwarth, published 210622)
Surfing Life: Surface, Substructure and the Commodification of the Sublime Mark Stranger Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2011 (Åsa Bäckström 121010)
Sustainability and Sport Jill Savery & Keith Gilbert (red) Champaign, IL: Common Ground 2011 (Karin Book 141010)
The Swimsuit: Fashion from Poolside to Catwalk Christine Schmidt Oxford: Berg Publishers 2012 (Malcolm MacLean 130523)
Taking Sport Seriously: Social Issues in Canadian Sport Peter Donnelly (red) Toronto, ON: Thompson Educational Publishing 2011 (Anders Östnäs 110921)
Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Mette Krogh Christensen 120328)
Testing for Athlete Citizenship: Regulating Doping and Sex in Sport Kathryn E. Henne New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2015 (Anna Efverström 160316)
Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, risk and moral panic Heather Piper (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Eystein Enoksen 151202)
The Transformation of European Football: Towards the Europeanisation of the National Game Arne Niemann, Borja García & Wyn Grant (red) Manchester: Manchester University Press 2011 (Arve Hjelseth 121031)
Transgender Athletes in Competitive Sport Eric Anderson & Ann Travers (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Jesper Fundberg 181123)
Transnational Sport: Gender, Media, and Global Korea Rachael Miyung Joo Durham, NC: Duke University Press 2012 (Anders Östnäs 130405)
Trends and Advances in Sport and Leisure Management: Expanding the Frontiers Vassilios Ziakas (ed.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2022 (review in English by Hans Lundberg, published 230530)
Ultras: The passion and performance of contemporary football fandom Mark Doidge, Radosław Kossakowski & Svenja Mintert Manchester: Manchester University Press 2020 (review in English by Lise Joern, published 201126)
Understanding the Sociology of Health: 3rd edition Anne-Marie Barry & Chris Yuill London: Sage Publications 2012 (Inge Kryger Pedersen 130124) 
Ungdom og idrett Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (Karin Redelius 170504)
The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and Gender in the Ring Benita Heiskanen Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Anne Tjønndal 160331)
Urban Politics of a Sporting Mega Event: Legitimacy and Legacy of Euro 2012 in Anthropological Perspective Malgorzata Zofia Kowalska London: Palgrave Macmillan 2017 (review in English by Christian Tolstrup Jensen, published 191002)
Utafor sporet?: Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] Helge Chr. Pedersen & Eivind Å. Skille (red) Vallset: Oplandske Bokforlag 2016 (Daniel Svensson 170209)
En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Niklas Hafen Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Ulf Jonsson 171018)
Venner på tur: Naturguiding som relasjonell kunnskap Thomas Vold Oslo: Norges idrettshøgskole 2015 (Henning Eichberg 160421)
Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Mari Kristin Sisjord, published 211028)
Vilka stannar kvar och varför?: En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren Britta Thedin Jakobsson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Louis Palmgren 161027)
The War on Drugs in Sport: Moral Panics and Organizational Legitimacy Vanessa McDermott Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Anna Efverström 160316)
Watching the Olympics: Politics, Power and Representation John Sugden & Alan Tomlinson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jon Helge Lesjø 120328)
“We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs Katarzyna Herd Lund University: Lund 2018 (Birgitta Svensson 190123)
“We just knew that we had to be a part of it”: The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation Roald Undlien Elverum: Inland Norway University of Applied Sciences 2020 (review in English by Daniela Schwarz, published 211014)
We Love to Hate Each Other: Mediated Football Fan Culture Roy Krøvel & Thore Roksvold (red) Gothenburg, Sweden: Nordicom 2012 (Henk Erik Meier 121031)
When Women Rule the Court: Gender, Race, and Japanese American Basketball Nicole Willms New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2017 (review in English by Mark Brooke, published 191030)
Who Owns Sport Andrew Adams & Leigh Robinson (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Mark Brooke, published 200219)
Whose Game? Gender and Power in Fantasy Sports Rebecca Joyce Kissane & Sarah Winslow Philadelphia, PA: Temple University Press 2020 (review in English by Richard Tacon, published 210909)
(review in English by Russell Holden, published 211209)
Why Would Anyone Do That? Lifestyle Sport in the Twenty-First Century Stephen C. Poulson New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2016 (Åke Nilsén 170322)
Women and Sport in Brazil: Many Roles, a Single Struggle Katia Rubio (ed.) São Paulo: Editora Laços 2021 (review in English by Alan Bairner, published 221208)
Women, Horseracing and Gender: Becoming ‘One of the Lads’ Deborah Butler Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (Susanna Hedenborg 181017)
Women in Action Sport Cultures: Identity, Politics and Experience Holly Thorpe & Rebecca Olive (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2016 (Åsa Bäckström 171123)
Women Sport Fans: Identification, Participation, Representation Kim Toffoletti Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Aage Radmann 180920)
Women, Soccer and Transnational Migration Sine Agergaard & Nina Clara Tiesler (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Jonny Hjelm 161014)
The World Anti-Doping Code: Fit for Purpose? Lovely Dasgupta Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Anna Qvarfordt, published 200611)
Writing the Prizefight: Pierce Egan’s Boxiana World David Snowdon Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Birger Hedén 150104)
The Youth Olympic Games Dag Vidar Hanstad, Milena M. Parent & Barrie Houlihan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Björn Sandahl 151007)
Youth Sport, Migration and Culture: Two football teams and the changing face of Ireland Max Mauro Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Dilwyn Porter, published 211020)
Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta Johan Hvenmark (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2012 (Johan Carlsson 141001)

Scholary Journals

Asia Pacific Journal of Sport and Social Science (Routledge)
European Journal for Sport and Society (European Association for Sociology of Sport)
Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research (University of Worcester)
International Journal of the Sociology of Leisure* (Springer International Publishing)
International Review for the Sociology of Sport (Sage)
Journal of Amateur Sport* (University of Kansas & Wichita State University)
Journal of Sport and Social Issues (Sage Publications)
Journal of Sport Behavior* (University of South Alabama)
Kinesiology Review* (Human Kinetics) Homepage
Performance Enhancement & Health (Elsevier)
Physical Culture and Sport. Studies and Research* (De Gruyter)
Quest (Routledge)
Soccer & Society (Routledge)
Sociology of Sport Journal (Human Kinetics)
Sport in Society (Routledge)