Articles

Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst

Vi har tidigare i dessa spalter berört hästsportens genusrepresentation i dagspress, men nu är det ett annat slags medium det handlar om. Janette Skogshus’ C-uppsats behandlar hästtjejserietidningen Min häst, vars utgivning under fyra decennier granskas ingående genom genusglasögon. Vi har nöjet att här publicera en artikel baserad på uppsatsen.

Authenticity – a major concern in sports

The purpose of Johan Carlsson’s article is to investigate why and how authenticity can be studied in sports, through the analysis of five autobiographies written by five Swedish athletes. Authenticity is a complex theoretical concept because it can be applied both in sports people’s quest for authenticity and for the authenticity of sport in and of itself.

An inferiority complex: Managing semi-professional clubs

In an original article for idrottsforum.org, Simon Day and Elsa Kristiansen presents a study of a Norwegian women’s semi-professional football club from sport management (stakeholder theory) and sport psychology (stressor theory) perspectives, and utilizing observations as well as interviews as methods for investigating the club’s management effectiveness and efficiency.

Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They?

In this peer reviewed article by Kari Fasting, Mari Kristin Sisjord and Trond Svela Sand, elite-level coaches’ are studied, with the aim to get an overview of the gender distribution of Norwegian national team coaches with respect to different demographic variables, such as age, education and marital status. It turns out that only 14% of the elite-level coaches are women.

Om sportfrimärken

Bo Hansson, född 1933, är en Sveriges mest kända och ansedda sportjournalister. Fotboll är hans främsta sportintresse, och bredvid idrotten är Hansson en hängiven frimärkssamlare med speciell inriktning på sportfrimärken. I sin faktarika och persoliga exposé över sitt eget sportmärkessamlande uppmärksammar Hansson en undanskymd aspekt av idrottshistorien.

The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers

In a new peer reviewed article in Scandinavian Sport Studies Forum, Jonny Hjelm presents his penetrating study of Swedish sports scholarship within social sciences and the humanities, 1970–2010. Based on analyses of 77 doctoral theses, Hjelm concludes that the general distaste for competitive sports that is evident, is rooted in leftist anti-market sentiments as well as a glorification of the virtue of play and games.

Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab

Kina håller på att utveckla den nationella fotbollen med hjälp av ofantliga penninginjektioner, bättre organiserade ligor, stramare regelverk. Till dels beror detta, enligt Anders Kornum Thomassen, på en fotbollstokiga president, men det ska framför allt ses som ett uttryck för den obändiga kraften bakom globaliseringen av ”the beautiful game”.

Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik

Jesper Karlsson undersöker i denna artikeln hur kön skapas inom ishockeysporten, så manligt könad, under så lång tid. På senare tid hotas emellertid den maskulina hegemonin inom denna sport av en växande damishockey som dock ges begränsat utrymme inte bara i hallar och på is utan också i ishockeyförbundets egen tidning!

’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare

Syftet med den här studien av Emelie Jönsson är att med hjälp av Sumners begrepp etnocentrism och Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) skapa en förståelse för hur ledare från två skånska idrottsföreningar ser på sig själva och sitt arbete i mötet med nyanlända invandrare. Kan idrotten bidra till integrationen?

Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football

In this new article for Scandinavian Sport Studies Forum, Sven Junghagen, Simon D. Besjakov and Anders A. Lund show in what way football clubs in smaller leagues with limited capacity utilisation can increase their per-game revenue by increasing the attendance frequency.