Topic: Football


Go to Research Articles | Feature Articles | Book Reviews | Journals

(Pixabay)

to-page-topResearch Articles

Alsiö, Martin The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions (130118)
Alsiö, Martin Why Hooligans Love Their Soccer (130208)
Alsiö, Martin Tre fördömda män (130220)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Alsiö, Martin Suggestions on hooliganism: Global Inspirations and a Theory of Non-Violence (130321)
Andersen, Trine Lise Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse og machiavellisk ledelse [The rise and fall of a national coach in football: A study of how a national football coach combines transformational leadership and Machiavellian leadership] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020 (200427)
Andersson, Filip Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering (190415)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (artikel publicerad 041012)
Andersson, Torbjörn Fotbollen i Södertälje (artikel publicerad 051102)
Andersson, Torbjörn Fotboll och marknadsföring av svenska städer (artikel publicerad 061213)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (artikel publicerad 060913)
Apelmo, Elisabet ”Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (artikel publicerad 051005)
Aspvik, Nils PetterIngar MehusStig Arve Sæther & Anne Tjønndal Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel 160408)
Backman, Jyri Aktiebolag inom svensk elitfotboll (090408)
Backman, Jyri ”Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Bengtsson, Sverker & Tord Emnert Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (060215)
Bennike, SørenNikolaj Schelde & Adam B. Evans The diversity of organised grassroots football in Denmark (200908)
Bennike, Søren & Laila Ottesen ‘Welfare Alliances’ – a new social role for football in Denmark: Reflections on changes and challenges (201123)
Borglund, Hanna & Jonas Carlsson ”Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (artikel publicerad 061101)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (artikel publicerad 060606)
Dahlén, Peter Beckham – mannen, myten och varumärket (artikel publicerad 031209)
Dahlén, Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (artikel publicerad 050606)
Dahlén, Peter Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollssidoler (artikel publicerad 061129)
Davidsson, Fanny Fotboll för fred: Fotboll som redskap för fred och försoning (091216)
Dolles, Harald, Hallgeir GammelsæterOskar Solenes & Solveig Straume The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Dovborn, Cecilia & Mats Trondman Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (artikel publicerad 070328)
Ekholm, David Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik (181015)
Eliassi, Barzoo, Dan-Erik Andersson & Leif Stenberg Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (140521)
Eliasson, Annika Engelskt eller svenskt? Striden om den pedagogiska makten över svensk herrfotboll på seniornivå 1974-82 (artikel publicerad 030819)
Eliasson, Annika Svensk fotbolls möte med globaliseringen (artikel publicerad 041012)
Ericsson, Christer & Björn Horgby Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (SWE 200921)
Flekke, Bernt Ove Kunst og konstruktion: Nasjonale stereotypiar i norske sportskommentarar under fotball-VM ’02 (artikel publicerad 030907)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (artikel publicerad 040620)
Frøyland, Rolf Kampen mellom byborgeren of bonden: En stereotypisk fremstilling av lokaloppgjøret mellom Viking FK och Bryne FK (070418)
Fundberg, Jesper & Lars Lagergren Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Fur, Gunlög Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp, kön, och identitet i det sena 1900-talet (Skiss till ett forskningsprojekt) (artikel publicerad 050222)
Gammelsæter, Hallgeir & Stig-Erik Jakobsen Utlendinger of spillerutvikling i norsk fotball (artikel publicerad 060606)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (artikel publicerad 040831)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Gregersen, Martin Treumer ’Det forestillede fælleskab’: Strategier for etnisk integration i danske og svenske fodboldklubber (111214)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Haugen, Kjetil K. The “Norwegian Soccer Wonder” A Game Theoretic Approach (published in Scandinavian Sport Studies Forum March 31, 2010)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Haugsbakken, Halvdan Fotballselskapet (091007)
Haugsbakken, Halvdan Udødelige Brann (100606)
Haugsbakken, Halvdan Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet: Et antropologisk essay om casuals(111102)
Haulan, Christian & Stig Arve Sæther Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (110831)
Haulan, Christian & Stig Arve Sæther Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (150331)
Havelund, Jonas, Neil Williams, Anders Almgren & Filip Lundberg Verendel “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (191023)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Helland, Knut Sport som attraksjon: Symbiosen mellom fotball og medier (artikel publicerad 040620)
Hjelm, Jonny Den dåliga damfotbollsspelaren (artikel, publicerad 070829)
Hjelm, Jonny & Eva Olofsson Genombrottet för svensk damfotboll (artikel publicerad 030921)
Hjelseth, Arve Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball (NOR 090211)
Hjelseth, Arve & Jorid Hovden Discursive struggles in the gendering of national team pay in Norwegian football (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 15, 2024, 240409)
Horgby, Björn Klassrivaler – Kamraterna och Sleipner i Norrköping (artikel publicerad 031209)
Horgby, Björn & Christer Ericsson Fotbollsföretagen och demokratin (SWE 200615)
Horgby, Björn & Christer Ericsson En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan [A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan] (published in Swedish 220429)
Imbrišević, Miroslav Why Break the Rules – in Life and in Sport? (ENG 200617)
Imbrišević, Miroslav Sporting Propaganda: The Language of Strategic Fouling (ENG 200928)
Jakobsen, Arne Martin How can a Sports Team Go From Good to Great and Then Turn Great Results into Enduring Great Results (131212)
Johansson, Fredrik & Pascal Rotter Nilsson Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (artikel publicerad 051019)
Kamras, David, Joakim Ovin & Jens Persson Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (030706)
Kronberg, Marie The Future of Football in the European Union – from a Legal Point of View (101013)
Lagergren, Lars & Jesper Fundberg På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (151125)
Larsson, Jonas, M Charlotte Olsson, Ann Bremander & Ingrid Larsson Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup ( 040518)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
McDowell, Matthew L. Queen’s Park FC in Copenhagen, 1898–1903: Paradoxes in Early Transnational Amateurism (140514)
McGuinness, Mike Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966 World Cup to the Present (110330)
Macody Lund, Mathias, Ketil Østrem & Rune Høigaard En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (160216)
Madsen, Erik, Sammyh Khan, Neil Williams & Jonas Havelund Swedish Supporter Liaison Officers in Action (190226)
Manoli, Argyro Elisavet The football industry through traditional management theories (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Mehus, Ingar & Guy Osborn Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Melin, Roger Technology and the Existential Element in Sport (181206)
Mindegaard, Peter Towards New Forms of Popular Fooball? (070606)
Möller, Ola Männen i svart: Fotbolldomarteamet i ljuset av Goffmans dramaturgiska teori (041109)
Nesse, Martin, Jan Erik Ingebrigdsen & Tomas Peterson Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (171012)
Nevala, Arto Lokal och global fotboll? Aspekter på sociologisk forskning om fotboll i Finland (041109)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Et flashback fra La Castellane: En analyse av fremstillingen av Zinedine Zidane under fotball-VM 2006 i norsk dagspresse (080409)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (090408)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (090902)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (091111)
Olsen, David Holt & Allan B. Grønkjær Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (091216)
Palmén, Magnus & Ola Sahlgren Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (071107)
Pereira Martins, Constantino & Luísa Ávila da Costa Back to the basics: On ethics, football, and youth (published in English 231116)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but finding Age (pfd-file 090429)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Porsfelt, Dan Supporterrock i Sverige (050914)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Rosenkilde, Nicolai, Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt: Ressourcer og barrierer i overgangen fra ungdoms- til førstehold i en dansk elitefodboldklub (181109)
Rosenkilde, Nicolai, Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing Being in the right place at the right time: Resources and barriers in the transition from youth to senior in a Danish elite football club (190129)
Rämme, Ulf Does Artificial Turf Matter? Estimating the Impact of Artificial Turf on Goal Production and Game Outcomes in Swedish elite football for men (150615)
Silva, Diana Mendes Machado da, João Paulo França Streapco & Paulo Nascimento Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (101124)
Skogvang, Bente Ovèdie Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (061129)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Sund, Bill Fotbollen som arbetsmarknad (030606)
Sund, Bill Rebellen i fotbollsfamiljen (060606)
Sund, Bill Fotbollens mäktiga globalisering (SWE 151221)
Sundström, Peter Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen (SWE 200115)
Szerovay, Mihály A new playing field: Changing logics in the use of spaces by Finnish sport clubs (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 14, 230509)
Sæther, Stig Arve Spilletid for talenter i norsk toppfotball: Status for tippeligasesongen 2009 (101124)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve Identification of Talent in Soccer – What Do Coaches Look For? (140319)
Söderström, Tor, Peter Brusvik & Stefan Lund Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Taylor, Matthew Politics and the People’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain (070117)
Taylor, Matthew Football, Migration and Globalization: The Perspective of History (070314)
Thiborg, Jesper Fotbollsspelares moral (051116)
Thomassen, Anders Kornum Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab (170213)
Trondman, Mats Filmade straffars sociala ordning: En kritisk förståelse av ungdomars bedömning av att filma inom ramen för Talcott Parsons handlingsteori (061011)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Walther-Ahrens, Tanja Lesbianism as the Last Taboo in Women’s Football (101103)
van Veen, Ewoud Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken (030907)
Wester, Julia Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården ([The “rowdy” school football pitch: A study of the significance of the place for social life on the football field and the school yard], published in Swedish 190923, English abstract here)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)

to-page-topFeature Articles

Alsiö, Martin Swedish Football’s 10 Biggest Mistakes (150916)
AnderssonTorbjörn En Berlinresa (030606)
Augestad, Pål, Mats Bruu & Frode Telseth ‘You create your own luck, in a way’. About Norwegian footballers’ understanding of success, in a world where most fail | A summary (210409)
Barker-Ruchti, Natalie, Robert SvenssonDaniel Svensson & Dan Fransson Don’t buy a pig in a poke: Considering challenges of and problems with performance analysis technologies in Swedish men’s elite football | A Summary (211027)
Biron, Dean The ‘new football’ should stop engaging in ‘old soccer’ debates (Conversation piece 151203)
Borge, Steffen A Critical Note on Sporting Supererogation | A Summary (211021)
Borgström, Claes Mäns(kliga) rättigheter? (060606)
Chadwick, Simon Why sticking with your manager is better for football clubs in the long-run (Conversation piece, 151105)
Davidsson, Fanny Fotboll i Sydafrika – inte bara FIFA World Cup (100922)
Dewhirst, John & Wray Vamplew Becoming a business: an environmental, transitional and organisational analysis of Bradford and Queen’s Park Football Clubs before 1914 | A Summary (201207)
Ekelund, Fredrik Från Leônidas till Ronaldinho: Brasiliansk fotboll, förr och nu (060606)
Erichs, Johan Ny revolution inom dansk fotboll (060606)
ErikssonKjell E. Peter Robinson, fotbollsfotograf (040224)
ErikssonKjell E. En kärlekshistoria med förhinder (050118)
Freitas, Guilherme Silva Pires Analyzing migratory waves through sports and leisure practices in the 21st century: The Refugees and Immigrants Football Cup in São Paulo (240528)
Gerner, Kristian ”Det är bara historia” – fotboll som levande historia (040210)
Halldorsson, Vi∂ar The Black Swan of elite football: The case of Iceland | A summary (210901)
Hausken-Sutter, Solveig Elisabeth, Richard Pringle, Astrid Schubring, Stefan Grau & Natalie Barker-Ruchti Youth sport injury research: a narrative review and the potential of interdisciplinary research | A summary (210317)
HedénBirger Låt oss se fler ändringar av fotbollens regler (151001)
Hedén, Birger Zlatan – möjligen störst, men inte först! (191014)
Hellborg, Anna Maria Konferensrapport | Women’s Football. Played. Watched. Talked About. | København 21–22/6 2013 (130903)
Herd, Katarzyna Dealing with sportswashing – an exercise in honour and popular culture (240327)
HjelmJonny Viktigt att avslöja myter: Svar till Jönsson och Tolvhed (071024)
Hjelseth, Arve Leicester City! (160509)
Ingvarsson, Martin Att stå i centrum men helst utan att synas (030726)
James, Gary Manchester City Women – a response to Jean Williams’ review (210413)
Jespersen, Ejgil Honorary position of Danish national team players is required (170919)
JönssonKutte Idrott och kön (031028)
JönssonKutte ”This is England” – ett reportage kring en FA-cupsemifinal (och final) (060606)
Jönsson, Kutte Om idrott och manliga tårar (151020)
Jönsson, Kutte När Zlatan blev en den av konsthistorien (160112)
Jönsson, Kutte Om idrottens förlorade själ [The lost soul of sports] (SWE 211012)
JönssonKutte & Helena Tolvhed Att ta jämförelsesjukan in i det akademiska rummet (070310)
Karlén, Sara The Role and Function of Tifos in the Swedish Football Supporter Culture (220901)
Karlsson, Göran B. Dags att kvalitetssäkra föreningarns verksamhet? (071003)
Lippe, Gerd von der ‘We can!’ – women’s football in the Occupied West Bank | A summary (210127)
Martensen, Carsten Kraushaar & Simon Riis Talent i dansk fodbold – medfødt eller hårdt arbejde? (130412)
Lunde, Anders Firing “I have been predicting football’s imminent death since 1990” (translated from Norwegian by Jeremy Crump) (200909)
McDowell, Matthew L. Conference Report: “Soccer as the Beautiful Game: Football’s Artistry, Identity and Politics” (feature 140514)
Manoli, Elisavet Argyro How corruption in Greek football makes the game’s future uncertain (Conversation piece, 170516)
Melin, Ing-Britt När vuxna män, och en och annan kvinna, gör något tillsammans (030706)
Moore, Kevin There are gay footballers – and there always have been (book excerpt, 201029)
Nyberg, Robert Toppning, nivåindelning eller nivåanpassning inom ungdomsfotbollen? (160812)
OddnerFrans Fotbollsfrisyrer (060606)
Rowe, David Beckham and Ferguson: A Tale of Two Masculinities (130524)
Rowe, David The case for a home-grown coach in a global sports market (131025)
Scott, Carl-Gustaf Bajen, Gnaget och Bananerna (121123)
Sjöholm, Magnus Därför vinner aldrig Spanien VM i fotboll (060606)
Skauge, Mads Diamonds or stones? Rosenborg FC in the year of 2018 (translated from Norwegian by Jeremy Crump) (181127)
Skauge, Mads Five reasons why VAR is doomed to failure (191004)
Skauge, Mads Football Fanatics: Explanatory Hypotheses, Developments, and Possible Threats for The Beautiful Game (220228)
Skov, Torsten How not to study bias (230814)
Sund, Bill Konferensrapport: Fotbollen utmanas (110921)
Sund, Bill Debatt: Lennart K Perssons kritik (121031)
Sund, Bill Totalfotbollens makt och den centraleuropeiska fotbollens bestående inflytande (141119)
Sund, Bill EM – ett allt viktigare fotbollsevent (160527)
Sund, Bill Fotbolls-EM 2016: Den defensiva fotbollens triumf (160819)
Sund, Bill Damfotbollens definitiva genombrott (170905)
Sund, Bill Dam- och flickfotbollens historiska utveckling i Stockholmsområdet (180511)
Sund, Bill Fotbolls-VM 2018 bjöd på bra fotboll med europeisk dominans (180903)
Sund, Bill Herrallsvenskan 2018 – reflektioner med ett huvudstadsperspektiv (181218)
Sund, Bill Välförtjänt svensk framgång i Världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 (190920)
Sund, Bill Årets dominerande herr- och damallsvenska lag med allt vad det innebär (191213)
Svan, Moa Familj? Ja stor! Om lesbiska fotbollstjärnor och tystnadskultur (SWE 210902)
Tamburrini, Claudio The Right to Celebrate (060606)
Wahlsten, Tommy Rune Idh och landslagsmålet som hamnade fel (080123)

to-page-topBook Reviews

12 säsonger: Hammarby IF Fotboll 1991–2002 Hasse Gänger Västerås: Sportförlaget 2003 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 040219)
100 MFF:are Håkan Malmström Västerås: Sportförlaget 2010 (Ulf Svenning 101103)
100 år med allsvensk fotboll Martin Alsiö Västerås: Idrottsförlaget 2011 (David Olsen 120307)
1001 fotbollsminnen Sam Pilger et al (Översättning Katarina Kuick & Sven Fridén) Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2008 (Frank Östergren 081126)
1958: När folkhemmet fick fotbolls-VM Arne Norlin Lund: Roos & Tegnér 2008 (Frank Östergren 081001)
1979: När Malmö FF var näst bäst i Europa Mats Weman Stockholm: Offside Press 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041026)
31 år på gress Arild Stavrum Oslo: Oktober 2008 (Ørnulf Seippel 081112)
Africa’s World Cup: Critical Reflections on Play, Patriotism, Spectatorship, and Space Peter Alegi & Chris Bolsmann (red) Ann Arbor: University of Michigan Press 2013 (Maria  Zuiderveld 131104)
African Footballers in Sweden: Race, Immigration, and Integration in the Age of Globalization Carl-Gustaf Scott Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Peter Alegi 160226)
Against the Elements: The eruption of Icelandic football Matt McGinn Worthing, SX: Pitch Publishing 2020 (review in English by Daniel Alsarve, published 211103)
AIK: En supporters handbok Lars Grimlund & Frederic Pavlidis Stockholm: Bokförlaget DN 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041012)
Ajax, the Dutch, the War: Fotball in Europé during the Second World War Simon Kuper London: Orion 2003 (recension av Mickael Möller publicerad 040113)
Allsvenskan enligt Lundh: Makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll [The Swedish Premier League according to Lundh: Power, money and silence in Swedish club football] Olof Lundh Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200220)
Amasoner på planen – svensk damfotboll 1965–1980 Jonny Hjelm Umeå: Boréa Bokförlag 2004 (recension av Ingela Kolfjord publicerad 040928)
The Art of Tifo: Identity, Representation, and Performing Fandom in Football/Soccer Jeffrey W. Kassing & Lindsey J. Meân New York: Peter Lang Publishing 2022 (review in English by Sara Karlén, published 221214)
Association Football and Society in Pre-Partition Ireland Neal Garnham Belfast: Ulster Historical Foundation 2004 (recension av Mats Greiff publicerad 060118)
Association Game: A History of British Football, The Matthew Taylor Harlow, Essex: Pearson Longman 2008 (Arve Hjelseth 091216)
Det assyrisk-syrianska fotbollsundret Robert Erickson Stockholm: GML Förlag 2010 (Torbjörn Andersson 110420)
The Balotelli Generation: Issues of Inclusion and Belonging in Italian Football and Society Max Mauro Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 (Mattias Melkersson 180126)
A Beautiful Game: International Perspectives on Women’s Football Jean Williams Oxford: Berg Publishers 2007 (Hans Bolling 081212)
The Beautiful Game is Over: The Globalisation of Football John Samuels Brighton, Sx: Book Guild 2008 (Matti Goksøyr 090311)
”Blohm står när dom andra faller” Pelle Blohm Örebro: Shane Media & Communication 2017 (Jesper Fundberg 180118)
Blomstermålaren …och andra berömda män som varit i Åtvidaberg Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2020 (review in Swedish by Birger Hedén, published 210325)
Blågult: Fotbollslandslaget genom 100 år Jesper Högström Göteborg: Offside 2008 (Annika Eliasson 081212)
Boken om 500 AIK:are: AIK:s alla allsvenska fotbollsspelare 1924–2007 Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll 2007 (Hans Bolling 080319)
Bosse Larsson: En skånsk samuraj Jonny Ambrius Västerås: Sportförlaget 2007 (Torbjörn Andersson 080220)
Broken Dreams: Vanity, Greed and the Souring of British Football Tom Bower London: Pocket Books 2003 (recension av Jan Olsson publicerad 041002)
Brytningstid i Bajen: Från svänggäng till big business Ulf Roosvald (red) Stockholm: Offset Press 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041026)
Building Europe with the Ball: Turning Points in the Europeanization of Football, 1905–1995 Philippe Vonnard, Grégory Quin & Nicolas Bancel (red) Bern: Peter Lang Publishing 2016 (review in Swedish by Hans Bolling, published 191031)
Cantona: The Rebel who would be King Philippe Auclair London: Pan Books 2009 (Mickael Möller 101103)
Casuals: Football, Fighting and Fashion – the Story of a Fashion Cult Phil Thornton Lytham: Milo Books 2003 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 040323)
Celtic Minded: Essays on Religion, Politics, Society, Identity… and Football Joseph M. Bradley (red)Glendaruel: Argyll Publishing 2004 (recension av Magnus Sjöholm publicerad 041123)
Celtic Minded 2: Essays on Celtic Football Culture and Identity Joseph M. Bradley (red) Glendaruel, Argyll: Argyll Publishing 2006 (recension av Henning Eichberg publicerad 070228)
Child Welfare in Football: An Exploration of Children’s Welfare in the Modern Game Celia Brackenridge et al Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Bo Carlsson 071003)
Coaching Soccer for Dummies National Alliance for Youth Sports & Greg Bach Hoboken, NJ: Wiley Publishing 2006 (Ørnulf Seippel 100331)
Collective Action and Football Fandom: A Relational Sociological Approach Jamie Cleland, Mark Doidge, Peter Millward & Paul Widdop Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Arve Hjelseth 181024; in Norwegian)
Collective Action and Football Fandom: A Relational Sociological Approach Jamie Cleland, Mark Doidge, Peter Millward & Paul Widdop Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Arve Hjelseth 181115; in English)
Consuming Football in Late Modern Life Kevin Dixon Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2013 (Arve Hjelseth 140917)
Critical Issues in Football: A Sociological Analysis of the Beautiful Game Will Roberts, Stuart Whigham, Alex Culvin & Daniel Parnell (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Arve Hjelseth, published 240424)
Cultural History of Association Football in Scotland, 1865-1902: Understanding Sports as a Way of Understanding Society Matthew L. McDowell Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2013 (Torbjörn Andersson 140206)
Da fagbevegelsen inntok idretten: Historien om NISO Jens Olav Simensen, Morgan Andersen & Jan Erik Mustad Bergen: Vigmostad Bjørke 2004 (recension av Anders Östnäs publicerad 060315)
Damelvan: Ett porträtt av svensk damfotboll Jennifer Wegerup Stockholm: Bokförlaget Forum 2005 (recension av Ingela Kolfjord publicerad 050914)
De första 116 åren: Boken om AIK Fotboll 1897–2012 Hans Bolling & Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll AB 2012 (David Holt Olsen 130925)
Degerfors IF – hela Sveriges lag: 100 år Gerhard Jansson (red) Degerfors: Degerfors IF 2006 (Christer Ericsson 071212)
Den allvarlga leken: Krönikor från idrottens värld Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2018 (review in Swedish by Birger Hedén, published 191018)
Den forsvunne diamanten: Historien om fotballens mørke side Lars Backe Madsen & Jens M. Johansson Oslo: Tiden 2008 (Kristin Fransson 091007)
Den nya världsfotbollen Erik Niva Stockholm: Modernista 2008 (Frank Östergren 100310)
Det riktiga landslaget Moa Svan Stockholm: Leopard Förlag 2015 (Torbjörn Andersson 160127)
Den sista utposten: En berättelse om svensk fotboll Noa Bachner Stockholm: Mondial 2023 (review in Swedish by Sara Karlén, published 240227)
Det viktigste av alt uviktig Egil Olsen, Nils Arne Eggen & Otto Ulseth Oslo: Aschehoug 2010 (Arve Hjelseth 110216)
The Development of Women’s Soccer: Legacies, Participation, and Popularity in Germany Henk Erik Meier Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Jean Williams, published 210916)
Diego Maradona: A Socio-Cultural Study Pablo Brescia & Mariano Paz (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Russell Holden, published 230517)
Digital Football Cultures: Fandom, Identities and Resistance Stefan Lawrence & Garry Crawford (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 191114)
Disamore: Makten, maffian och fotbollen Malena Johansson & Mats Lerneby Stockholm: Forum 2010 (Mats Greiff 110921)
Djurgården: En supporters handbok Lars Grimlund & Frederic Pavlidis Stockholm: Bokförlaget DN 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041012)
Drömmen om Europa: Djugården vill mer… Henrik Ystén Stockholm: Offside Press 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041026)
Egypt’s Football Revolution: Emotion, Masculinity, and Uneasy Politics Carl Rommel Austin, TX: University of Texas Press 2021 (review in English by Mahfoud Amara, published 220208)
Elite-Bildung: An Existential-Phenomenological Study of Talents Developing in Football Kenneth Aggerholm Århus: Århus University 2012 (Gunnar Breivik 140318)
En kramgo knalle: … eller konsten att bygga en klubb Mikael Hjerpe Västerås: Idrottsförlaget 2010 (Torbjörn Andersson 110831)
En massa planer: Från AIK-vallen till Övrevi Björn Risén Göteborg: B4PRESS 2008 (Torbjörn Andersson 090902)
Ethnicity and Race in Association Football: Case Study Analyses in Europe, Africa and the USA David Hassan (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (David Holt Olsen 140423)
An ethnography of English football fans: Cans, cops and carnivals Geoff Pearson Manchester: Manchester University Press 2012 (Lise Joern 131113)
Etta på bollen: Historien om Öxabäcks damlag Daniel Svensson & Florence Oppenheim Landvetter: Oppenheim Förlag 2015 (Jonny Hjelm 151119)
European Football and Collective Memory Wolfram Pyta & Nils Havemann (red) London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matthew L. McDowell, published 190517)
European Football During the Second World War: Training and Entertainment, Ideology and Propaganda Markwart Herzog & Fabian Brändle (eds.) (Translated by Karina Berger) Oxford: Peter Lang 2018 (review by Alon K. Raab, published 190918)
European Football in Black and White: Tackling Racism in Football Christos Kassimeris Lanham, MD: Lexington Books 2008 (Allan Bennich Grønkjær 091216)
The European Game: The Sectrets of European Football Success Daniel Fieldsend Edinburgh: Arena Sport 2017 (Arve Hjelseth 171011)
A Fateful Love: Essays on Football in the North-East of England 1880–1930 Gavin Kitching Oxford, Oxon: Peter Lang Publishing 2021 (review in English by Hans Bolling, published 230505)
Female Fans, Gender Relations and Football Fandom: Challenging the Brotherhood Culture Honorata Jakubowska, Dominik Antonowicz & Radosław Kossakowski Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Payam Ansari & Gary Sinclair, published 230404)
Female Football Players and Fans: Intruding into a Man’s World Gertrud Pfister & Stacey Pope (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2018 (Lise Joern 180906)
Fictional Representations of English Football and Fan Cultures: Slum sport, slum people Cyprian Piskurek London: Palgrave Macmillan 2018 (review by Arve Hjelseth, published 190531)
FIFA (Fédération Internationale de Football Association): The Men, the Myths and the Money Alan Tomlinson Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Arve Hjelseth 150326)
The FIFA World Cup: A History of the Planet’s Biggest Sporting Event Clemente A. Lisi Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2022 (review in English by Hans Bolling, published 240201)
The FIFA World Cup 1930–2010: Politics, Commerce, Spectacle and Identities Stefan Rinke & Kay Schiller (red) Göttingen: Wallstein Verlag 2014 (Birger Hedén 190322)
Fiks fotballen Jon Morten Melhus & Morten Eriksen-Deinoff Oslo: Melhus Communication 2018 (Mads Skauge 190214)
Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie Allan Grønkjær & David Holt Olsen Århus: Turbine Forlaget 2007 (Arve Hjelseth 080305)
Fodbold uden grænser: Om transnationale passioner Jakob Genz & Jonas Havelund (red) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2015 (Arve Hjelseth 161109)
Fodboldbilleder: Fodboldspillet set med billedkunstnerens øje Mogens Eilertsen København: Frydenlund 2008 (Torbjörn Andersson 081112)
Fodboldhæren: Englands hooligankultur set og fortalt indefra Peter Grønlund Danmark: Herreværelset 2013 (Aage Radmann 140416)
Following the Ball: The Migration of African Soccer Players across the Portuguese Colonial Empire, 1949–1975 Todd Cleveland Athens, OH: Ohio University Press 2017 (Peter Alegi 180525)
Football: The Philosophy Behind the Game Stephen Mumford Cambridge: Polity Press 2019 (review in English by Kutte Jönsson, published 200604)
Football, Corruption and Lies: Revisiting Badfellas, the Book FIFA Tried to Ban John Sugden & Alan Tomlinson Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Rasmus Storm 171213)
Football, Ethnicity and Community: The Life of an African-Caribbean Football Club Paul Ian Campbell Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 (Mattias Melkersson 180509)
Football, Fandom and Consumption Oliver Brooks Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Andy Fuller, published 191218)
Football and Colonialism: Body and Popular Culture in Urban Mozambique Nuno Domingos Athens, OH: Ohio University Press 2017 (Peter Alegi 180525)
Football and European Identity: Historical Narratives Through the Press Liz Crolley & David HandAbingdon, Oxon: Routledge 2006 (Matti Goksøyr 080305)
Football and Fascism: The National Game Under Mussolini Simon Martin Oxford: Berg Publishers 2004 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 060201)
Football and Fascism: The Politics of Popular Culture in Portugal Rahul Kumar Berlin: De Gruyter 2023 (review in English by Torbjörn Andersson, published 240223)
Football and Management: Comparison between Sport and Enterprise Sten Söderman Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Hallgeir Gammelsæter 130508)
Football and National Identities in Spain: The Strange Death of Don Quixote Alejandro Quiroga Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Matti Goksøyr 150213)
Football and Supporter Activism in Europe: Whose Game Is It? Borja García & Jinming Zheng (red) London: Palgrave Macmillan 2017 (Daniel Alsarve 190206)
Football as Medicine: Prescribing Football for Global Health Promotion Peter Krustrup & Daniel Parnell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Dominic Malcolm, published 200429)
Football Brands Sue Bridgewater Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2010 (Bo Carlsson 110511)
Football Delirium Chris Oakley London: Karnac Books 2007 (Johan Fallby 080521)
Football Fandom, Protest and Democracy: Supporter Activism in Turkey Dağhan Irak Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Lise Joern, published 200225)
Football Fandom and Migration: An Ethnography of Transnational Practices and Narratives in Vienna and Istanbul Nina Szogs London: Palgrave Macmillan 2017 (Lise Joern 190228)
Football Fans, Rivalry and Cooperation Christian Brandt, Fabian Hertel & Sean Huddleston (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Lise Joern 171205)
Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics Sean Brown (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2007 (Arve Hjelseth 081126)
Football Hooliganism in Europe: Security and Civil Liberties in the Balance Anastassia TsoukalaBasingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2009 (Aage Radmann 110216)
Football in Asia: History, Culture and Business Younghan Cho (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bill Sund 151221)
Football in Fiction: A History Lee McGowan Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Daniel Alsarve, published 200903)
Football in France: A Cultural History Geoff Hare Oxford: Berg Publishers 2003 (recension av Jan Olsson publicerad 031009)
Football Landscapes [Jalkapallon jäljet] Mikko Auerniitty & Harri Heinonen Helsinki: Suomen Urheilumuseosäätiö 2011 (Torbjörn Andersson 120418)
Football Lexicon John Leigh & David Woodhouse London: Faber and Faber 2004 (recension av Bill Sund publicerad 060606)
Football Management Sue Bridgewater Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2010 (Magnus Forslund 110330)
Football Murals: A celebration of soccer’s greatest street art Andy Brassell London: Bloomsbury 2022 (review in English by Jacob Kimvall, published 230410)
Football Nation: The Playing Fields of German Culture, History, and Society Rebeccah Dawson, Bastian Heinsohn, Oliver Knabe & Alan McDougall (ed.) New York, NY: Berghahn Books 2023 (review in English by Mats Franzén, published 230615)
Football Psychology: From Theory to Practice Erkut Konter, Jürgen Beckman & Todd M. Loughead (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Karl Marius Aksum, published 211118)
Foreign Players and Football Supporters: The Old Firm, Arsenal, Paris Saint-Germain David Ranc Manchester: Manchester University Press 2012 (Arve Hjelseth 131015)
The Football Manager: A History Neil Carter Oxford: Routledge 2006 (Jørn Hansen 061129)
Fotball!:  Norges Fotballforbund 100 år Matti Goksøyr & Finn Olstad Bergen: Fagbokforlaget 2002 (review in Swedish by Bill Sund, published 030706)
Fotballens etikk: Idealer og realiteter Ove Olsen Sæle Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in English by Lise Joern, published 220317)
Fotboll: Hur världens största sport växte fram Åke Jönsson Lund: Historiska Media 2006 (recension av Jørn Hansen publicerad 060606)
Fotboll, bandy och makt. Idrott i brukssamhället Christer Ericsson Stockholm: Carlssons 2004 (recension av Bill Sund publicerad 040323)
Fotboll, kommersialisering, demokrati [Football, Commercialization, Democracy] Christer Ericsson, Björn Horgby & Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 (review in Swedish by Jens Ljunggren, published 191127)
Fotboll från Mielke till Merkel: Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland Joakim Glaser Malmö: Arx Förlag 2015 (Arve Hjelseth 160407)
Fotboll förklarar världen: En [osannolik] teori om globaliseringen Franklin Foer (Översättning Henrik Grundenäs) Stockholm: Ordfront 2006 (Torbjörn Andersson 060606)
Fotboll och religion: Vad finns det i fotboll? Magnus Engstrand Stockholm: Proprius 2003 (recension av Ingela Kolfjord publicerad 040420)
”Fotboll är livet”: En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport Britt-Marie Ringfjord Lund: Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet 2006 (Elisabet Apelmo 070606)
Fotbollens höga visa Pierre Mens & Björn Ranelid Malmö: We Are Sailing 2009 (Mickael Möller 100512)
Fotbollens kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild Torbjörn Andersson & Edvard Koinberg (foto) Malmö: Arx Förlag 2021 (review in Swedish by John Berg, published 211209)
Fotbollens strateger: Spelsystem och ledarskap i ett internationellt och svenskt historiskt perspektiv Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (Robert Svensson 151008)
Fotbollsindustrin: Andra upplagan Bill Sund Visby: Nomen Förlag 2008 (Rasmus Storm 081015)
Foul Play: The inside story of the biggest corruption trial in British sporting history David Thomas London: Bantam Press 2003 (recension av Mickael Möller publicerad 040113)
A Friendly Business? A critical evaluation of the globalisation and commercialisation of the preseason friendly Steve Menary Neuchâtel: Editions CIES 2018 (review by Jørn Hansen, published 190911)
Fringe Nations in World Soccer Kausik Bandyopadhyay & Sabyasachi Mallick (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Bill Sund 090225)
From Boot Money to Bosman: Football, society and the Law David McArdle London: Cavendish Publishing 2000 (recension av Bosse Carlsson publicerad 030622)
From Football to Soccer: The Early History of the Beautiful Game in the United States Brian D. Bunk Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2021 (review in English by Matthew L. McDowell, published 220303)
Från tredje våningen: Samlade krönikor oktober 05 – november 06 Jonas Svensson Stockholm: SvenskaFans.com 2006 (Bill Sund 070912)
Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet [From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s] Robert Svensson Örebro: Örebro universitet 2019 (review in Danish by Jørn Hansen, published 191211)
Fútbol, Jews, and the Making of Argentina Raanan Rein (Översättning Martha Grenzeback) Stanford, CA: Stanford University Press 2015 (Johnny Wijk 150908)
Fútbol in the Park: Immigrants, Soccer, and the Creation of Social Ties David Trouille Chicago, IL.: University of Chicago Press 2021 (review in English by Nicole Hernandez, published 220131)
Färdväg mot stjärnorna: Umeå IK:s damfotbollslag 1985–2005 Susanne Granberg Umeå: h:ström 2007 (Torbjörn Andersson 081029)
Förbannade GAIS: Trettio år av underprestation. GAIS 1976–2006 Robert Lindberg & Patrik PerssonGöteborg: april78 2006 (Torbjörn Andersson 070516)
Försummat kulturarv: Det närliggande förflutna och fotbollens platser Håkan Karlsson Ranered: Bricoleur Press 2004 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 041214)
GAIS: Vägen tillbaka Hasse Andersson Västerås: Sportförlaget 2006 (Torbjörn Andersson 070516)
A Game for Rough Girls? A History of Women’s Football in Britain Jean Williams London: Routledge 2003 (recension av Ingela Kolfjord publicerad 040224)
GB United: British Olympic Football and the End of the Amateur Dream Steve Menary Worthing, SX: Pitch Publishing 2010 (Arve Hjelseth 111214)
Girls With Balls: The Secret History of Women’s Football Tim Tate London: John Blake Publishing 2013 (Jean Williams 140219)
Global and Local Football: Politics and Europeanisation on the Fringes of EU Gary Armstrong & Jon P. Mitchell Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Torbjörn Andersson 100606)
The Global Football League: Transnational Networks, Social Movements and Sport in the New Media Age Peter Millward Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (David Holt Olsen 130131)
Global Perspectives on Football in Afrika: Visualising the Game Susann Baller, Giorgio Miescher & Ciraj Rassool (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Bill Sund 151221)
Globalising Women’s Football: Europe, Migration and Professionalization Jean Williams Bern: Peter Lang Publishing Group 2013 (Mattias Melkersson 140228)
Globalization and Football Richard Giulianotti & Roland Robertson London: Sage Publications 2009 (Bo Carlsson 101103)
”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet Anna Maria Hellborg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 [“Candy money” or “lavish luxury” – about elite sports, economics and gender equality] (review in Swedish by Johnny Wijk, published 191007)
Governance, Citizenship and the New European Football Championship: The European SpectacleWolfram Manzenreiter & Georg Spitaler (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Hallgeir Gammelsæter 120328)
Governance Relationships in Football Between Management and Labour: Players, Clubs, Leagues & National Associations Kevin Tallec Marston, Camille Boillat & Fernando Roitman Neuchâtel: Editions CIES 2017 (Bill Sund 180624)
Growing Up With the Trinity: An Englishman, a Scotsman and an Irishman Walked Onto a Football Pitch… Brendon McGuire Worthing, SX: Pitch Publishing 2019 (review in English by Hans Bolling, published 210407)
Guds hand: Om röda djävlar och glidtacklande helgon Petter Karlsson Stockholm: Verbum Cordia 2008 (Frank Östergren 081015)
Hammarby: En supporters handbok Lars Grimlund & Frederic Pavlidis Stockholm: Bokförlaget DN 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041012)
Hasse Borg: Ett liv för fotbollen – En säsong i himmelriket Konstantis Foussianis Västerås: Sportförlaget 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 050222)
”Heja judarna!” IK Makkabi 1933–2003 Mattias Grosin & Urban Orzolek Stockholm: Hillelförlaget 2003 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 040113)
Helter i sort og hvitt: Historien om Odds Ballklubb og byen gjennom 125 år Finn Olstad & Eivind Blikstad Skien: Odds ballklubb 2018 (review by Torbjörn Andersson, published 190912)
Helvetet tur och retur Andreas Haddad & Max Bergander Stockholm: Bladh by Bladh 2014 (Torbjörn Andersson 150925)
Highbury: The Story of Arsenal Stadium Bruce Smith Edinburgh: Mainstream Publishing 2005 (recension av Christer Ericsson publicerad 060315)
A History of Bradford City AFC in Objects: The definitive record of memorabilia from a hundred seasons of League football, 1903–1914 John Dewhirst Shipley: Bantamspast 2014 (review in English by Torbjörn Andersson, published 190927)
A History of the U.S. Men’s National Soccer Team Clemente A. Lisi Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2017 (Jørn Hansen 190131)
Hjältarna: Historien om Åtvidabergs FF Mats Samuelsson Västerås: Sportförlaget 2004 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 051019)
Home, Draw and Away: Bland vinnare och förlorare i fotbollens hemland Tobias Regnell & Henrik Ystén(red) Göteborg: Offside 2008 (Frank Östergren 090225)
Homo Fanaticus: Passionerede fodboldssupportere Lise Joern Slagelse: Bavnebanke 2006 (recension av Rasmus Storm 061129)
Hooligan – de danske broderskaber: Respekten, æren, rusen Jonas Nyrup & Tom Carstensen København: Lindhardt og Ringhof 2011 (Martin Alsiö 110921)
How Football Began: A Global History of How the World’s Football Codes Were Born Tony Collins Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Bente Skogvang, published 210312)
Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter Aage Radmann Malmö: Malmö högskola 2013 (Hans Kristian Hognestad 130320)
hva er FOTBALL Matti Goksøyr Oslo: Universitetsforlaget 2014 (Bill Sund 150213)
Hvorfor har vi ingen Zlatan i dansk fodbold? Martin Treumer Gregersen København: Frydenlund 2011 (Mickael Möller 111214)
Den hårda kampen: Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget Lennart K Persson Lindome: Bricoleur Press 2011 (Hans Bolling 121010)
Hösten 70 Jonas Cederquist & Magnus Hagström Västerås: Idrottsförlaget 2020 (review in Swedish by Hanserik Tönnheim, published 210616)
I det vita och det blå: Malmö FF:s matchtröjor genom tiderna Ole Törner & David Ellerth Malmö: Memory Lane 2022 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 221114)
I fotbollens tjänst Lennart Johansson & Ken Olofsson Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2008 (Hans Bolling 081126)
I huvudet på Zlatan Ibramhimovic Simon Bank (red) Stockholm: Scampi Förlag 2005 (Kalle Jonasson 060606)
Identities and Images in Football: A case study of brands and the organisational settings in the development of Scandinavian women’s club football Mattias Melkersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2017 (Jean Williams 171005)
Idrottens kön: Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag Jesper Andreasson Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2006 (Ingela Kolfjord 070418)
Inclusive Masculinities in Contemporary Football: Men in the Beautiful Game Rory Magrath Abingdon, Oxon: Routledge 2017 (Marie Larneby 170405)
The Internationalization of European Sports Teams and the Issue of National Citizenship: Can Sports Transcend Political Borders? Heike C. Alberts & Kazimierz J. Zaniewski Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2011 (Anders Östnäs 130808)
Inverting the Pyramid: A History of Football Tactics Jonathan Wilson London: Orion Books 2008 (Hans Bolling 090429)
Jag hör till de få som kan leva: En bok om supporterkultur Katarina Kuick & Björn Qvarfordt Stockholm: Ordblandning Förlag 2013 (Torbjörn Andersson 141007)
Jag är fotboll Zlatan Ibrahimovic & Mats Olsson Stockholm: Bonnier Fakta 2018 (Bill Sund 190307)
Julmatchen på västfronten: Fotboll i Ingen mans land 1914 Pehr Thermaenius Stockholm: Atlantis 2014 (Torbjörn Andersson 141127)
Kamp om bollen: Brukslagen, arbetarlagen och kamratklubbarna Tomas Ekman & Gerhard Jansson Stockholm: Bilda Förlag 2008 (Martin Alsiö 090520)
Kampen om tribunen: Fotball, identitet & makt Hans K. Hognestad & Arve Hjelseth (red) Trondheim: Akademika Forlag 2012 (Rasmus Storm 131009)
Kicking Center: Gender and the selling of women’s professional soccer Rachel Allison New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2018 (review in English by Anna Maria  Hellborg, published 191128)
Klanen: Den kollektive kroppen Elisabeth Skoglund Johnsen Olso: Akilles 2007 (Arve Hjelseth 080917)
Klungan och barndomens sociala rum: Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen Kalle JonassonMalmö: Malmö högskola 2009 (Julia Rönnbäck 111214)
Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter JesperFundberg Stockholm: Carlssons 2003 (recension av Peter Dahlén publicerad040620)
Kung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2014 (David Holt Olsen 150227)
Kurre Hamrin: Udda finter – många mål Hans Bolling Västerås: Sportförlaget 2007 (Torbjörn Andersson 080220)
The Lady Footballers: Struggling to Play in Victorian Britain James F. Lee Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (Jonny Hjelm 091007)
Landslaget: Fra verdenstoppen til fotballens bakgård Birger Løfaldli Oslo: Kagge Forlag 2017 (Arve Hjelseth 171101)
Le sport et la guerre: XIXe et XXe siècles Luc Robène (red) Rennes: Presses Universitaires de Rennes 2012 (Kristian Gerner 130912)
The League of Ireland: An Historical and Contemporary Assessment Conor Curran (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Dilwyn Porter, published 230428)
The Leaguers: The Making of Professional Football in England, 1900–1939 Matthew Taylor Liverpool: Liverpool University Press 2005 (recension av Hans Bolling publicerad 060830)
Das Leben in 90 Minuten: Eine Philosophie des Fussballs Gunter Gebauer München: Pantheon Verlag 2016 (Mats Franzén 170920)
Ledning av idrottsföreningar: Berättelser från gräsrotsnivå Magnus Forslund Stockholm: Liber  2012 (Simon Junström 130905)
The Legacy of Bosman: Revisiting the Relationship between EU Law and Sport Antoine Duval & Ben Van Rompuy (eds.) Haag: TMC Asser Press 2016 (Mikael Hansson 161123)
Legal Responses to Football “Hooliganism” in Europe Anastassia Tsoukala, Geoff Pearson & Peter T.M. Coenen (red) Haag: TMC Asser Press 2016 (Aage Radmann 170406)
Liverpoolhjerter: Hva fotball gjør med fansen Ragnhild Lund Ansnes Trondheim: Trinity Mirror Sport Media 2010 (Arve Hjelseth 110309)
Livets mening? En bok om fotbollens roll i världen Karl-Erik Norrman Stockholm: Wahlström & Widstrand 2002 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 030907)
Løvehjerte [Lionheart] Ståle Solbakken, with Peter Sloth & Knut Espen Svegaarden (Translated from Danish by Inge Ulrik Gundersen) Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200311)
The Making of a Global FIFA: Cold War Politics and the Rise of João Havelange to the FIFA Presidency, 1950–1974 Luiz Guilherme Burlamaqui (Translated by John Ellis-Guardiola) Berlin: De Gruyter 2023 (review in English by Björn Horgby, published 230921)
The Making of Les Bleus: Sport in France, 1958–2010 Lindsay Sarah Krasnoff Lanham, MD: Lexington Books 2013 (Kristian Gerner 140124)
Managing Football: An International Perspective Sean Hamil & Simon Chadwick (red) Oxford, Oxon: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009 (Magnus Forslund 100512)
Manchester City Women: An Oral History Gary James Halifax, W Yorkshire: James Ward 2019 (review in English by Jean Williams, published 210331)
Manchester United: A Thematic Study David L. Andrews (red) London: Routledge 2004 (recension av Ola Johnsson publicerad 060301)
Manchester United Ruined My Wife David Blatt Manchester: The Parrs Wood Press 2004 (recension av Mickael Möller publicerad 041214)
Mario Balotelli forklarer Europa Peter Samdal Oslo: Libretto forlag 2015 (Daniel Alsarve 160504)
Marketing & Football: An International Perspective Michel Desbordes (red) Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2007 (Hallgeir Gammelsæter 070912)
Martas seger: En berättelse om fotbollspassion och krigarhjärta Emma Lindqvist Umeå: Holms Förlag 2008 (Torbjörn Andersson 090606)
Match of the Day: 40th Anniversary Martyn Smith London: BBC Books 2004 (recension av Peter Dahlén publicerad 060606)
zethrinMellan masskonsumtion och folkrörelse: Idrottens kommersialisering under mellankrigstiden Nils-Olof Zethrin Örebro: Örebro University 2015 (Mats Greiff 160107)
Mellom børs, katedral og karneval: Norske supporters forhandlinger om kommersialisering av fotballArve Hjelseth Bergen: Universitetet i Bergen 2006 (Rasmus Storm 070502)
Mental trening i fotball Anne Marte Pensgaard & Per-Mathias Høgmo Oslo: Akilles 2004 (recension av Sverker Bengtsson publicerad 060606)
Milliardspillet: Kampen mellom TV 2 og NRK om TV-fotballen – sett fra insiden Bjørn TaalesenOslo: Damm 2006 (Peter Dahlén 060606)
Mine kamper: Biografien om Drillo Alfred Fidjestøl Oslo: Gyldendal 2020 (review in Norwegian by Arve Hjelseth, published 201106)
Myths and Facts About Football: The Economics and Psychology of the World’s Greatest Sport Patric Andersson, Peter Ayton & Carsten Schmidt (red) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2008 (Rasmus Storm 091111)
Nacka och drömmen om det goda livet Gunnar Persson Stockholm: Norstedt 2008 (Hans Bolling 081001)
National Pastime: How the Americans Play Baseball and the Rest of the World Plays Soccer Stefan Szymanski & Andrew Zimbalist Washington, D.C.: Brookings Institution Press 2005 (recension av Göran Eriksson publicerad 060830)
Nils Arne: Et liv i svart og hvittOtto Ulseth Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, publisheed 190329)
Nils Arne: Et liv i svart og hvitt Otto Ulseth Oslo: Aschehoug 2018 (review in English by Mads Skauge, published 190523)
Offside VM-special: Nr 5 2006 Tobias Regnell & Mattias Göransson (red) Göteborg: Offside Press 2006 (Joakim Åkesson 060606)
One Night at the Palace: A Referee’s Story Alan Wilkie Manchester: The Parrs Wood Press 2002 (recension av Martin Ingvarsson publicerad 031028)
Outcasts!: The Lands That FIFA Forgot Steve Menary Studley, Warks.: Know the Score Books 2007 (Bill Sund 090225)
Outcome Uncertainty in Sporting Events: Winning, Losing and Competitive Balance Plácido Rodríguez, Stefan Kesenne & Brad R. Humphreys (red) Cheltenham, Glos: Edward Elgar 2020 (review in English by Kjetil Haugen, published 201105)
The People’s Game? Football, Finance and Society Stephen Morrow London: Palgrave Macmillan 2003 (recension av Kutte Jönsson publicerad 051130)
The Philosophy of Football Steffen Borge Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Mats Franzén, published 200310)
The Price of Football: Understanding Football Club Finance (2nd ed.) Kieran Maguire Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing 2020 (review in English by Kjetil Haugen, published 210430)
Policing Football: Social Interaction and Negotiated Disorder Megan O’Neill Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2006 (recension av Bo Carlsson publicerad 070131)
The Political Football Stadium: Identity Discourses and Power Struggle Başak Alpan, Albrecht Sonntag & Katarzyna Herd (ed.) London: Palgrave Macmillan 2023 (review in English by Alan Bairner, published 240118)
The Precarity of Masculinity: Football, Pentecostalism, and Transnational Aspirations in Cameroon Uroš Kovač New York, NY: Berghahn Books 2022 (review in English by Daniel Alsarve, published 230324)
Professionel fodbold Jacob Magnussen & Rasmus K. Storm (red) Århus: Klim 2005 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 060301)
Psychology in Football: Working with Elite and Professional Players Mark Nesti Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Johan Fallby 120919)
Queridas patrias: Un Testimonio de Ricardo Pizarro Ricardo Pizarro & Manuel Pizarro Stockholm: Editorial Senda/Senda Förlag 2009 (Enrique Pérez 100922)
Rakas jalkapallo: Sata vuotta suomalaista jalkapalloa (Älskade fotboll: 100 år av finsk fotboll) Yrjö Lautela & Göran Wallén (red) Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos 2007 (Arto Nevala 070829)
Racism and English Football: For Club and Country Daniel Burdsey Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Mads Skauge, published 221206)
The Rebirth of Professional Soccer in America: The strange days of the United States Soccer Association Dennis J. Seese Lanham, MD: Rowman & Littlefield 2015 (Matthew L. McDowell 161020)
Regulating Football: Commodification, consumption and the law Steve Greenfield & Guy Osborn London: Pluto Press 2001 (recension av Bosse Carlsson publicerad 030622
The Rivals Game: Inside the British Derby Douglas Beattie Studley, Warks.: Know the Score Books 2008 (Torbjörn Andersson 090408)
Russia and the 2018 FIFA World Cup Richard Arnold (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2021 (review in English by Kristian Gerner, published 211110)
Sejren på Wembley Christian Tolstrup Jensen Århus: Aarhus Universitetsforlag 2022 (review in Swedish by Hans Bolling, published 230220)
The Sisterhood: The 99ers and the Rise of U.S. Women’s Soccer Rob Goldman Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2021 (review in English by Bente Skogvang, published 220412)
Skaffa dig ett liv 2 Lasse Anrell & Stig Claesson (bild) Stockholm: Ordupplaget 2008 (Torbjörn Andersson 090902)
Soccer, Women, Sexual Liberation – Kicking Off a New Era Fan Hong & J. A. Mangan London: Frank Cass 2004 (recension av Ingela Kolfjord publicerad 041012)
Soccer and Disaster: International Perspectives Paul Darby & Martin Johnes & Gavin Mellor (red) London: Routledge 2005 (recension av Bo Carlsson publicerad 060201)
Soccer and Society in Dublin: A History of Association Football in Ireland’s Capital Conor Curran Dublin: Four Courts Press 2023 (review in English by Hans Bolling, published 230921)
Soccer Diplomacy: International Relations and Football since 1914 Heather L. Dichter (ed.) Lexington, KY: University Press of Kentucky 2020 (review in English by Kristian Gerner, published 220119)
Soccer Empire: The World Cup and the Future of France Laurent Dubois Berkeley, CA: University of California Press 2010 (Christer Ericsson 110420)
Soccer in Mind: A thinking fan’s guide to the global game Andrew M. Guest New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2022 (review in English by Arve Hjelseth, published 221110)
Soccer in the Middle East Alon Raab & Issam Khalidi (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bill Sund 151221)
Soccer vs. the State: Tackling Football and Radical Politics Gabriel Kuhn Oakland, CA: PM Press 2011 (Matti Goksøyr 111102)
A Sociology of Football in a Global Context Jamie Cleland Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Torbjörn Andersson 160824)
South Africa and the Global Game: Football, Apartheid and Beyond Peter Alegi & Chris Bolsmann (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (Daniel Alsarve 120418)
Spanish Football and Social Change: Sociological Investigations Ramón Llopis-Goig London: Palgrave Macmillan 2015 (review by Matti Goksøyr, published 190509)
”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Del 1 Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg Torbjörn AnderssonStehag: Symposion 2011 (Matti Goksøyr 120418)
”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början Torbjörn Andersson Stehag: Östlings Bokförlag Symposion 2016 (Matti Goksøyr 170308)
Spelförståelse och kommunikationsförmåga: En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion Per Ohlsson Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication 2019 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 211214)
Spillet om FCK Christian Thye-Petersen & Kasper Steenbach København: JP Bøger 2002 (review in Swedish by Mattias Andersson, published 030706)
Sport, Globalisation and Identity: New Perspectives on Regions and Nations Jim O’Brien, Russell Holden & Xavier Ginesta (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Christer Ericsson, published 240404)
Sport, medier og journalistikk: Med fotballandslaget til EM Knut Helland Oslo: Fagbokforlaget 2003 (recension av Göran Eriksson publicerad 051005)
Sport, Politics and Society in the Arab World Mahfoud Amara Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012 (Halvdan Haugsbakken 121031)
Sports Officials and Officiating: Science and Practice Clare MacMahon & et al Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (Bente Ovèdie Skogvang 160330)
Stadium Design Anja Llorella (red) Köln: Daab 2006 (Jan O. Tangen 061115)
Stjärnor på flykt: Historien om Hakoah Wien Gunnar Persson Stockholm: Norstedts 2004 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 050517)
Stockholm United Fotbollsklubb Patrik Asplund Stockholm: Hjalmarsson & Högberg 2002 (recension av Torbjörn Andersson publicerad 031111)
Studying Football Ellis Cashmore & Kevin Dixon (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2016 (Torbjörn Andersson 180221)
Supporter Ownership in English Football: Class, Culture and Politics Chris Porter London: Palgrave Macmillan 2019 (review in English by Arve Hjelseth, published 200221)
Svennis krig Peter Wennman Stockholm: Big Bok 2006 (recension av Tobias Olsson publicerad 060606)
Så funkar ungdomsfotboll: Om gemenskap och konflikter i världens roligaste sport Fredrik Sundqvist Solna: Svenska FotbollFörlaget 2013 (Thomas Westerberg 140905)
Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Mette Krogh Christensen 120328)
The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong Chris Anderson & David Sally New York, NY: Viking 2013 (Ørnulf Seippel 140507)
The Politics of Football Christos Kassimeris Abingdon, Oxon: Routledge 2024 (review in English by Mads Skauge, published 240521)
TIFO: Visionärerna i Hammarby Per Cornell Stockholm: Supportrarnas Matchprogram 2023 (review in Swedish by Sara Karlén, published 230612)
Toppfotball – et felt i forandring Bente Ovèdie Skogvang Oslo: Norges Idrettshøgskole 2006 (Jørn Hansen 070418)
Tor! The Story of German Football Ulrich Hesse-Lichtenberger London: WSC Books 2003 (recension av Jan Olsson publicerad 031009)
The Transformation of European Football: Towards the Europeanisation of the National Game Arne Niemann, Borja García & Wyn Grant (red) Manchester: Manchester University Press 2011 (Arve Hjelseth 121031)
Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande Erik Andersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2020 (review in Swedish by Thomas Westerberg, published 210318)
The UEFA European Football Championships: Politics, Media Spectacle and Social Change Jan Andre Lee Ludvigsen & Renan Petersen-Wagner Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Björn Horgby, published 240423)
Ultras: The passion and performance of contemporary football fandom Mark Doidge, Radosław Kossakowski & Svenja Mintert Manchester: Manchester University Press 2020 (review in English by Lise Joern, published 201126)
Urban Politics of a Sporting Mega Event: Legitimacy and Legacy of Euro 2012 in Anthropological Perspective Malgorzata Zofia Kowalska London: Palgrave Macmillan 2017 (review in English by Christian Tolstrup Jensen, published 191002)
The Use of Video Technologies in Refereeing Football and Other Sports Manuel Armenteros, Anto J. Benitez & Miguel Ángel Betancor (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Marcio Telles, published 211005)
Utafor sporet?: Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] Helge Chr. Pedersen & Eivind Å. Skille (red) Vallset: Oplandske Bokforlag 2016 (Daniel Svensson 170209)
Va för jävla pack e ni?: Berättelsen om Stockholms fotbollsklackar Magnus Hagström, Peter Johansson & Carl Jurell Stockholm: Imperial Publishing 2010 (Torbjörn Andersson 101124)
En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Niklas Hafen Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Ulf Jonsson 171018)
“We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs Katarzyna Herd Lund University: Lund 2018 (Birgitta Svensson 190123)
We Love to Hate Each Other: Mediated Football Fan Culture Roy Krøvel & Thore Roksvold (red) Gothenburg, Sweden: Nordicom 2012 (Henk Erik Meier 121031)
What You Think You Know About Football is Wrong: The Global Game’s Greatest Myths and Untruths Kevin Moore London: Bloomsbury 2019 (review in English by Hans Bolling, published 201029)
Who Owns Football?: The Governance and Management of the Club Game Worldwide David Hassan & Sean Hamil (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (Torbjörn Andersson 120215)
Why England Lose: And Other Curious Football Phenomena Explained Simon Kuper & Stefan SzymanskiLondon: HarperSport 2010 (Magnus Forslund 100922)
Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg Anders Kjäll, Mathias Henriksson (red), John Pettersson & Johan Elisson Göteborg: Supporterklubben Änglarna 2014 (Torbjörn Andersson 150319)
Vilka har Sveriges bästa hejarklack Robert Lindberg, Patrik Persson & Peo Ek Göteborg: Bakaou Produktion 2012 (Torbjörn Andersson 130918)
Vilka vill spola kröken? En studie av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte Lennart Johansson Eget förlag 2010 (Åke Andrén-Sandberg 120125)
Villains: The Inside Story of Aston Villa’s Hooligan Gangs Danny Brown & Paul Brittle Wrea Green, Lancs: Milo Books 2006 (Halvdan Haugsbakken 081029)
Winning the Double: The Story of Leamington Town’s 1912–13 Season Wyn Grant Leamington: Leamington FC Vice-Prersidents Club 2013 (Hans Bolling 140205)

Violence and Racism in Football: Politics and Cultural Conflict in British Society, 1968–1998 Brett Bebber London: Pickering & Chatto 2012 (Lise Joern 130904)
Visions of a Better World: Football in the Cameroonian Social Imagination Bea Vidacs Münster: LIT Verlag 2011 (Peter Alegi 111102)
VM-boken Jesper Högström & Gunnar Persson (statistik) Stockholm: Offside Norstedt 2006 (recension av Birger Hedén publicerad 060606)
Våldsamma teorier: Därför slåss killar i klubbarnas namn Patrik  Asplund & Jonas Hållén Stockholm: Hjalmarsson & Högberg 2013 (Aage Radmann 140416)
Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experiences Jonathan Magee et al (red) Oxford, Oxon: Mayer & Meyer Sport 2007 (Jonny Hjelm 081126)
Women, Soccer and Transnational Migration Sine Agergaard & Nina Clara Tiesler (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (Jonny Hjelm 161014)
Women’s Football in the UK: Continuing with Gender Analysis Jayne Caudwell (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (Jonny Hjelm 120919)
The Work of Professional Football: A Labour of Love? Martin Roderick Oxford: Routledge 2006 (recension av Rasmus Storm publicerad 061101)
Youth Soccer: From Science to Performance Gareth Stratton, Thomas Reilly, A. Mark Williams & Dave Richardson London: Routledge 2004 (recension av Lars B. Dahlin publicerad 041123)
Youth Sport, Migration and Culture: Two football teams and the changing face of Ireland Max Mauro Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Dilwyn Porter, published 211020)

to-page-topJournals

Soccer & Society (Routledge)