Research articles published on idrottsforum.org, by author

A–C  |  D–F  |  G–I  |  J–L  |  M–O  |  P–R  |  S–U  |  V–Z  |  Å–Ö

Click here for articles by year of publication


A–C


Aalberg, Ruben Ringereide Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (med Stig Arve Sæther, 131024)
Aarden, Jurgen The clash between traditional sport structures and new, emerging activities: Sportification of esports and padel in Sweden, through the perspectives of institutionalization and standardization (with Erik Demi, published 220401)
Abalo Caldera, Ernesto Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Martin Danielsson, 060118)
Abrahamsen, Frank National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches (with Eivind Å. Skille, Per Øystein Hansen & Stiliani “Ani” Chroni, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020)
Adler Zwahlen, Jenny Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (with Elmose-Østerlund, Karsten, Svenja Feiler, Christoph Breuer & Siegfried Nagel, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Ageberg, Eva Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Agergaard, Sine Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse (041214)
Agergaard, Sine Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (with Lars Tore Ronglan, published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Ahrends, Helle Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Kurt Curth, 070912)
Alexandersson, Markus Sportfilm och patriotism i Putins tjänst [Sport movies and patriotism for the benefit of Vladimir Putin] (SWE 200610)
Alm, Jens Outnyttjade arenor – en utmaning för stora internationella idrottsevenemang (121031)
Almgren, Anders “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (with Jonas Havelund, Neil Williams & Filip Lundberg Verendel 191023)
Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Alsarve, Daniel Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Johan Jakobsson & Jens Helgesson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Alsiö, Martin The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions (130118)
Alsiö, Martin Why Hooligans Love Their Soccer (130208)
Alsiö, Martin Tre fördömda män (130220)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Alsiö, Martin Suggestions on hooliganism: Global Inspirations and a Theory of Non-Violence (130321)
Andersen, Bjarne Tennis – en udviklingshistorie (151106)
Andersen, Tanja Thinggaard Kropsbevidsthed på skemaet (med Malene Norup Stolpe, 180205)
Andersen, Tanja Thinggaard Body Awareness on the School Timetable (with Malene Norup Stolpe, 180925)
Andersen, Trine Lise Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse og machiavellisk ledelse [The rise and fall of a national coach in football: A study of how a national football coach combines transformational leadership and Machiavellian leadership] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020 (200427)
Andersson, Annie Online Learning in Swedish Physical Education and Health during COVID-19: An Opportunity for a Changed Teaching Practice? (with Emelie Liljeström, published 220506)
Andersson, Dan-Erik Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Barzoo Eliassi och Leif Stenberg, 140521)
Andersson, Filip Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering (190415)

Andersson, Filip En ny idrottsutbildning ”för elever som verkligen är på elitnivå”: Ett förslag och möjliga implikationer [English summary here: A new sports education “for students who are really at the elite level”: A proposal and possible implications] (SWE 211129)

 Andersson, Frida Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Fredrika Vångell & Leif Yttergren, 110511)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (041012)
Andersson, Petra Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Susanna Radovic, 110608)
Andersson, Viktor Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa (med Patrik Jauring, 190617)
Andersen, René The management and preparation of ‘street ministers of health’ are essential: An interview with a practitioner on the process of preparing instructors who are about to implement team sport on prescription in a Danish municipally organised prevention centre (with Søren Bennike, Henriette Folkmann Hansen & Laila Ottesen, 180530)
Andersson, Torbjörn Fotboll och marknadsföring av svenska städer (061213)
Andersson, Torbjörn Fotbollen i Södertälje (051102)
Andkjær, Søren Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv (050208)
Andkjær, Søren På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer? (100606)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (060913)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published 130522  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (with Thomas Johansson, published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Andrén-Sandberg, Åke Nordic Conference on Steroids Abuse 2007 (080123)
Annerstedt, Claes Det tränade ögat – om att ge feedback i idrott (070502)
Apelmo, Elisabet “Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet “Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Apitzsch, Erwin Motiv för och spontana förändringar i fysisk aktivitet: Ett forskningsprojekt (040323)
Aspvik, Nils Petter Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Ingar Mehus, Stig Arve Sæther & Anne Tjønndal, 160408)
Backman, Jyri Aktiebolag inom svensk elitfotboll (090408)
Backman, Jyri “Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Barker, Dean, Anthony Rossi, Uwe Pühse Managing Teams: Comparing Organizational and Sport Psychological Approaches to Teamwork (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Barker-Ruchti, Natalie The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Baumgarten, Louise Gottlob Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (med Maise Johansen & Helle Winther, DAN 200616)
Becker-Larsen, Astrid “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Kristoffer Henriksson & Natalia Stambulova, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Bengtsson, Helene Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Camilla Svensson, 060927)
Bengtsson, Sverker Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Tord Emnert, 060215)
Bennike, Søren The management and preparation of ‘street ministers of health’ are essential: An interview with a practitioner on the process of preparing instructors who are about to implement team sport on prescription in a Danish municipally organised prevention centre (with René Andersen, Henriette Folkmann Hansen & Laila Ottesen, 180530)
Bennike, Søren The diversity of organised grassroots football in Denmark (with Nikolaj Schelde & Adam B. Evans 200908)
Bennike, Søren ‘Welfare Alliances’ – a new social role for football in Denmark: Reflections on changes and challenges (with Laila Ottesen 201123)
Bentzen, Marte Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Lovisa Broms, Aage Radmann & Susanna Hedenborg, ENG 210406)
Bentzen, Marte “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Kristin Vindhol Evensen, 210419)
Bérczes, Judit De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsarbete (061115)
Berg, Mathias Sune Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter [Arts-Based Research Methods: On Creative and Moving Sources for Bachelor and Master Theses, and Research Projects] (with Helle Winther, DAN 210531)
Berglund, Sara En släktsaga i hästväg: Hur blodsband tolkas och organiseras inom travsporten (050308)
Berglund, Vegard Sosial inkludering i e-sport [Social inclusion in e-sports] (Article in Norwegian with Anne Tjønndal, published 221118. English abstract available)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bergsgard, Nils Asle Statens politikk overfor idrettsfeltet i Norge (050606)
Bergsgard, Nils Asle Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Hilmar Rommetvedt, 060517)
Bergsgard, Nils Asle TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Et norsk blikk på svensk idrettspolitik (081015)
Bergsgard, Nils Asle Eliteidrettens virvelstrømmer: Norge (og naboene) i verden (110420)
Bergström, Max “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (with Guro Strøm Solli, Øyvind Sandbakk & Stig Arve Sæther, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Berry, David A People’s History of Tennis: Feminists (201202)
Besjakov, Simon D. Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Sven Junghagen & Anders A. Lund, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Bjørner, Tomas ‘You’ve been in the house too long, she said, and I naturally fled’: An analysis of habitus among Danish e-sport players (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Bladh, Greta Hard Body 2.0 – The Construction of the Fitness Subject: An Analysis of Swedish Fitness Blogs (150224)
Boge, Arild Reflections from CrossFitters on the themes of body and community (with Ove Olsen Sæle & Hilde Stokvold Gundersen, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220609)
Bolling, Hans Idrott för alla eller fysisk aktivitet enligt Lukasevangeliet (030921)
Bolling, Hans Hela Sverige får hemmagym: Träna med TV och svenskarnas fysiska aktiviteter (060215)
Bolling, Hans Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 (med Leif Yttergren, 210309)
Bolmsjö, Ingrid Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Ellis Janzon & Hannele Piirainen, 130613)
Bonde, Hans Gymnastik og national identitet: Svensk og dansk gymnastik med særligt henblik på Niels Bukh (030606)
Book, Karin Vardagsliv kontra imagebyggande: Planering och utveckling i den postindustriella staden (061213)
Borglund, Hanna “Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Jonas Carlsson, 061101)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Brackenridge, C. Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with K. Fasting & G. Kjølberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Brandt, Per “Han skrev en prosa som ingen annan i denna värld”: En genre- och stilanalys av Åke Halls texter i Göteborgs-Posten (070314)
Bredahl, Thomas Gjelstrup Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Kirsten Kaya Roessler, 110126)
Breivik, Gunnar Ekstremsport – et senmoderne fenomen? (041214)
Bremander, Ann Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Bremander, Ann Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (with Jonas Larsson, M Charlotte Olsson & Ingrid Larsson, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Breuer, Christoph Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (with Karsten Elmose-Østerlund, Svenja Feiler, Jenny Adler Zwahlen & Siegfried Nagel, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Broms, Lovisa Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg, ENG 210406)
Brun Sundblad, Gunilla Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (with Marie Graffman-Sahlberg & Suzanne Lundvall, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Brusvik, Peter Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (with Tor Söderström and Stefan Lund, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Bäckström, Åsa Frihet, ungdomlighet, gemenskap: Stereotypier inom skateboard- och snowboardkultur (041214)
Bäckström, Åsa Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (with Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Börjesson, Mats Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (with Magnus Kilger, published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Carlsson, Bo Idrottens förrättsligande (040113)
Carlsson, Bo En essä om golfturism, The Anti-Golf Movement och golfbanor med KRAV-märkning (041109)
Carlsson, Bo Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Kristin Fransson, 051130)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (060606)
Carlsson, Bo Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Isabella Grujoska, 071107)
Carlsson, Bo Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! (141202)
Carlsson, Bo Vad bör idrottssociologin göra? (150210)
Carlsson, Bo Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (with Martin Svensson, 150930)
Carlsson, Johan Authenticity – a major concern in sports (170515)
Carlsson, Johan Sverige – padelns andra hem: Essä söker nya perspektiv om idrottspandemin som tagit Europa med storm – men hur länge varar den? [Sweden – the second home of padel: Essay seeks new perspectives on the sports pandemic that has taken Europe by storm – but how long will it last?] (Article in Swedish, published 220524. English abstract available)
Carlsson, Jonas “Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Hanna Berglund, 061101)
Cederberg, Margareta Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Ingegerd Ericsson, 110330)
Christensen, Jens Behrend Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Christensen, Mette Krogh Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Ole Lund and Susanne Ravn, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Christiansen, Nikolaj At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt: Ressourcer og barrierer i overgangen fra ungdoms- til førstehold i en dansk elitefodboldklub (med Nicolai Rosenkilde & Niels Nygaard Rossing, 181109)
Christiansen, Nikolaj Being in the right place at the right time: Resources and barriers in the transition from youth to senior in a Danish elite football club (with Nicolai Rosenkilde & Niels Nygaard Rossing, 190129)
Chroni, Stiliani “Ani” National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches (with Eivind Å. Skille, Frank Abrahamsen & Per Øystein Hansen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020)
Curth, Kurt Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Helle Ahrends, 070912)
Curth, Mikkel Lund Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Lars Domino Østergaard, 120606)
Curth, Mikkel Lund Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (med Lars Domino Østergaard, 130312)

to-page-topD–F


Dahl, Dagmar Idrett og religion: Mellom kors, halvmåne og olympiske ringer – refleksjoner over mulighetene og nye perspektiver av et uvanlig partnerskap (040914)
Dahlén, Peter Beckham – mannen, myten och varumärket (031209)
Dahlén, Peter Berättelser om idrott och kroppskultur i Norden: Tvärvetenskapliga perspektiv (060412)
Dahlén, Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (050606)
Dahlén, Peter Helskogs monster (030606)
Dahlén, Peter Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollsidoler (061129)
Dahlén, Peter Industrikapitalismens genombrott i Kina (080606)
Dahlén, Peter Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (041026)
Dahlén, PeterRasfrågan i amerikansk idrott (050405)
Dahlén, Peter Sport, medier eller mittemellan? Några tankar kring etnologisk idrottsforskning med anledning av Tankar från baslinjen, en vänbok till Mats Hellspong (060301)
Dahlén, Peter Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs: Mohammad Ali, Michael Jordan och Mike Tyson i jämförande belysning (051019 [del 1], 051102 [del 2]), 051116 [del 3]
Dahlén, Peter“The Sex Issue”: Några tankar kring sexualiseringen av idrotten (080521)
Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (171211)
Dahlin, Lars B. Kan idrott förbereda ungdomar för vuxenlivet eller slår den ut potentiella indrottsutövare? (040210)
Danielsson, Kalle Motion mot motion. Ett idrottspolitiskt program för Sverige: Idrottsrörelsen – en anomali i postmodern tid (030614)
Danielsson, Kalle E-sport: rörelse utan rörelse (051214)
Danielsson, Martin Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Ernesto Abalo Caldera, 060118)
Davidsson, Fanny Fotboll för fred: Fotboll som redskap för fred och försoning (091216)
Daudi, Aurélien Thus spoke Monica Aldama: Cheerleading and Nietzschean transcendence (200609)
Daudi, Aurélien The epistemology of the anointed (210505)
Day, Simon An inferiority complex: Managing semi-professional clubs (with Elsa Kristiansen, 170428)
Degerbøl, Stine Hvordan bevæger bevægelsen? Reflektioner over krop og nycirkus (080123)
Demi. Erik The clash between traditional sport structures and new, emerging activities: Sportification of esports and padel in Sweden, through the perspectives of institutionalization and standardization (with Jurgen Aarden, published 220401)
Dencker, Magus Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Dolles, Harald The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Hallgeir Gammelsæter, Oskar Solenes & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Dovborn, Cecilia Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Mats Trondman, 070328)
Dovborn, Cecilia “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Mats Trondman, 060503)
Dumas, Alex Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Sophie Laforest, 080409)
Eichberg, Henning Bevægelsesantroplogi – om forskning mellem akademisk faglighed, projektkultur og kulturkamp (040504)
Eichberg, Henning Hvordan kan man analysere idrætspolitik? (060201)
Eichberg, Henning Idrætsopfattelsen, et foranderligt fænomen: Om faglighed, tværfaglighed og et skridt til (060412)
Eichberg, Henning How to Study Body Culture: Observing Human Practice (070606)
Eichberg, Henning Pyramid or Democracy in Sports? Alternative Ways in European Sports Policies (080206)
Eichberg, Henning The Body, the Power, and the People: New Perspectives of Body Politics (080319)
Eichberg, Henning “Fit for Consumption” – about the social production of the individual (081001)
Eichberg, Henning Køn i bevægelse (081212)
Eichberg, Henning Hen imod sportens enhedsparti – Et tilbageblik på demokratiets fremtid (090325)
Eichberg, Henning Kropsligt demokrati: Mellemfolkelig anerkendelse og udvikling gennem idræt (110420)
Eichberg, Henning Review Essay: Individuals? Factors? Definitions? The sociological abstraction of the body (published 2014-11-10, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Eid, Anders Fenomenet Petter Northug: Konstruksjonen av en norsk idrettshelt (100901)
Ek, Staffan Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Ekberg, Jan-Eric Bourdieu och Idrottsläraren (050606)
Ekholm, David Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review (published 131017  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Ekholm, David Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik (181015)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Elam, Ingrid TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Målen, medlen – och de som fördelar dem (081015)
Eliassi, Barzoo Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Dan-Erik Andersson och Leif Stenberg, 140521)
Eliasson, Annika Snooker – en introduktion (080521)
Eliasson, Annika Svensk fotbolls möte med globaliseringen (041012)
Eliasson, Annika Svenskt eller engelskt? Striden om den pedagogiska makten över svensk herrfotboll på seniornivå 1974-82 (030819)
Elmose-Østerlund, Karsten The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes (with Susanne Ravn, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10, 2019)
Elmose-Østerlund, Karsten Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (with Svenja Feiler, Christoph Breuer, Jenny Adler Zwahlen & Siegfried Nagel, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Elvung, Ellen Vad är ”till övervägande del”? En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning (med Matilda Petersson, 180412)
Emborg, Sara Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Vibe Sørensen & Helle Winther, 140211)
Emnert, Tord Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Sverker Bengtsson, 060215)
Enehag, Peter USA sitter i vinnarhålet: EU och förrättsligandet av idrottsfältet (080507)
Engel, Lis På sporet af bevægelse – imagination og kreative processer: Om bevægelse, teknik, ord og billede som gensidigt skabende processer med udvalgte praksiseksempler fra Yumi Umeumares Butoh-træning (040210)
Engel, Lis “the body-cosmos” – om oplevelse, krop, bevægelse, tid och rum. En oplevelsesanalyse af Chris Cunninghams videokunst (070606)
Engström, Lars-Magnus Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck (050831)
Engström, Lars-Magnus TEMA Den svenska idrottsstödsutrendningen: Balansgång mellan samhällsnytta och egenvärde (081015)
Enoksen, Eystein Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Ericsson, Christer Fotbollsföretagen och demokratin (med Björn Horgby, 200615)
Ericsson, Christer Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (med Björn Horgby, 200921)
Ericsson, Christer En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan [A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan] (with Björn Horgby, published in Swedish 220429)
Ericsson, Ingegerd Mer medveten motorisk träning behövs (031125)
Ericsson, Ingegerd Motorikobservationer och skolprestationer (071121)
Ericsson, Ingegerd Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Margareta Cederberg, 110330)
Ericsson, Ingegerd Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Magnus K. Karlsson, 120509)
Ericsson, Ingegerd Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb (130930)
Ericsson, Ingegerd Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (med Magnus K. Karlsson, 140123)
Ericsson, Ingegerd Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance (170907)
Ericsson, Ingegerd Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande (180216)
Erikstad, Martin Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (med Stig Arve Sæther, Anders Nygaard & Bjørn Tore Johansen, NOR 210510)
Eriksson, Marie Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Cecilia Jonsson & Evelina Källberg, 150414)
Evans, Adam B. The diversity of organised grassroots football in Denmark (with Søren Bennike & Nikolaj Schelde 200908)
Evensen, Kristin Vindhol “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Marte Bentzen, 210419)
Fagrell, Birgitta Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Karin Redelius, 051214)
Fahlström, Per Göran Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Fasting, Kari Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport (050405)
Fasting, K., Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with C. Brackenridge & G. Kjølberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Fasting, Kari Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Feiler, Svenja Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (with Karsten Elmose-Østerlund, Christoph Breuer, Jenny Adler Zwahlen & Siegfried Nagel, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande (100512)
Fikse, Camilla Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Frode Moen, 110921)
Flekke, Bernt Ove Kunst og konstruktion: Nasjonale stereotypiar i norske sportskommentarar under fotball-VM ’02 (030907)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fransson, Kristin Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Bo Carlsson,051130)
Franzén, Mats TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Idrottens svarta låda och andra okända storheter (081015)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (NOR 040620)
Fröberg, Andreas Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students (with Julius Gerth & Anders Raustorp, published in Scandinavian Sport Studies Forum 190923)
Fröberg, Filip Bortom fysisk bildning inom idrott och hälsa [School physical education – beyond physical activity] (Article in Swedish, published 221213. English abstract available)
Frøyland, Rolf Kampen mellom byborgeren og bonden: En stereotypisk fremstilling av lokaloppgjøret mellom Viking FK och Bryne FK (070418)
Fundberg, Jesper Vi vs Dom: Idrottens förmåga och problem med integration (041026)
Fundberg, Jesper Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (med Lars Lagergren, publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Fundberg, Jesper På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (med Lats Lagergren, 151125)
Fur, Gunlög Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp, kön, och identitet i det sena 1900-talet (Skiss till ett forskningsprojekt) (050222)

to-page-topG–I


Gammelsæter, Hallgeir Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Stig-Erik Jakobsen, 060606)
Gammelsæter, Hallgeir The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Oskar Solenes & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Garland, Kristin Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Frode Moen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Gerner, Kristian Inför sommar-OS i Beijing 2008: En historisk betraktelse (080606)
Gerth, Julius Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students (with Anders Raustorp & Andreas Fröberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum 190923)
Gjølme, Egil Galaaen Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Stig-Ivan Nygård & Stig Leirdal, 150507)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (040831)
Gotvassli, Kjell-Åge Topp prestasjoner – rasjonalitet eller intuisjon of følelser? (070131)
Graffman-Sahlberg, Marie Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (with Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (080903)
Grahn, Karin Interpretative repertoires of performance: Shaping gender in swimming (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Granberg, Niklas Elitidrottens medikalisering En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Nadja Korhonen, 071212)
Granerud, Øivind Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen [Dreaming of becoming a top performer in sports: Circumstances that affect the ability to realize the dream] (NOR 200420)
Greenfield, Steve The Role of Law within Sport (with Guy Osborn 030622)
Gregersen, Martin Treumer ’Det forestillede fælleskab’: Strategier for etnisk integration i danske og svenske fodboldklubber (111214)
Greiff, Mats Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930–2003: Ett projekt i vardande (040420)
Greiff, Mats “Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Susanna Hedenborg, 050308)
Grene, Gudrun Tokle Se min kjole… En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresse (100310)
Grujoska, Isabella Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Bo Carlsson, 071107)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med David Holt Olsen, 090408)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med David Holt Olsen, 090902)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med David Holt Olsen, 091111)
Grønkjær, Allan B Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med David Holt Olsen, 091216)
Gröntved, Susanne Næsgaard Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab [Dancing on the nursing degree programs? Innovative educational and clinic courses focusing on body language, self-contact, communication and leadership] (with Helle Winther, 200602)
Gundersen, Hilde Stokvold Reflections from CrossFitters on the themes of body and community (with Arild Boge & Ove Olsen Sæle, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220609)
Gustafsson, Johan Idrott, ledarskap och medier (medThomas Svensson, 041026)
Gustavsson, Kjell Idrott som folkbildning eller utbildning? Några noteringar om idrottens studieförbund (050606)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hafen, Niklas Idrott för utveckling och fred – en litteraturöversikt (111012)
Hagen, Ruben V. Reliability of Self-Regulated Repeated Sprint Performance in Male Professional Football Players (with Shaun M. Phillips, 180316)
Hageskog, Carl-Axel Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Hansen, Henriette Folkmann The management and preparation of ‘street ministers of health’ are essential: An interview with a practitioner on the process of preparing instructors who are about to implement team sport on prescription in a Danish municipally organised prevention centre (with Søren Bennike. René Andersen & Laila Ottesen, 180530)
Hansen, Jørn Fra OL i Moskva til OL i Beijing: En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning (080606)
Hansen, Per Øystein National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches (with Eivind Å. Skille, Frank Abrahamsen & Stiliani “Ani” Chroni, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020)
Hanssen, Petter Remen Kæm e kongen? En undersøkelse av kjønnskonstruksjoner i NRKs sportsrevy (130529)
Hansson, Bo Om sportfrimärken (170321)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Hanstad, Dag Vidar Kommersialiseringen av skiskyting (051214)
Hanstad, Dag Vidar & Eivind Å. Skille Does Elite Sport Develop Mass Sport? A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Hanstad, Dag Vidar From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Elsa Kristiansen & Eivind Å. Skille, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Hasselgård, Anders Norwegian Human Rights Organisations and the Olympic Games (with Andreas Selliaas, published 140128 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Hastie, Peter Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, John Henriksson & Kent Ketomäki; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Haugen, Kjetil K. The “Norwegian Soccer Wonder” A Game Theoretic Approach (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Haugsbakken, Halvdan El Espectáculo, a Deep Play: The FC Barcelona and Real Madrid Rivalry in Basketball (080305)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Haugsbakken, Halvdan Fotballselskapet (091007)
Haugsbakken, Halvdan Udødelige Brann (100606)
Haugsbakken, Halvdan Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet: Et antropologisk essay om casuals (111102)
Haulan, Christian Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Stig Arve Sæther, 110831)
Haulan, Christian Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (med Stig Arve Sæther150331)
Havelund, Jonas Swedish Supporter Liaison Officers in Action (with Erik Madsen, Sammyh Khan & Neil Williams 190226)
Havelund, Jonas “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (with Neil Williams, Anders Almgren & Filip Lundberg Verendel 191023)
Hedén, Biger Förloraren en vinnare? Friidrotten i litteraturen (041123)
Hedenborg, Susanna “Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Mats Greiff, 050308)
Hedenborg, Susanna The Popular Horse: From Army and Agriculture to Leisure (071121)
Hedenborg, Susanna Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Gertrud Pfister published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hedenborg, Susanna “… and Allah took a handful of Southerly wind… and created the horse”: The history of international equestrian sports (140613)
Hedenborg, Susanna Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Hedenborg, Susanna Marketing the Perfect Ride: A Study of the Marketing of Horse Tourism on the Internet (with Aage Radmann, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019)
Hedenborg, Susanna Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (with Joakim Ingrell, Marie Larneby and Urban Johnson, 190610)
Hedenborg, Susanna Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (med Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes, Guro Fiskergård Werner, 201015)
Hedenborg, Susanna Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Lovisa Broms, Marte Bentzen & Aage Radmann, ENG 210406)
Helgesson, Jens Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Dniel Alsarve  & Johan Jakobsson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Helland, Knut Sport som attraksjon: Symbiosen mellom fotball og medier (040620)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Hellspong, Mats Stockholms idrottspublik. Några reflektioner med anledning av en pågående undersökning (040504)
Hemstad, Hanna “Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”: Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Marie Öhman, 100512)
Henriksen, Kristoffer Reality and Dreams: A Comparison of Elite Athletes’ Lived Career Paths with Young Talented Athletes’ Imagined Career Paths (with Janne Mortensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Henriksen, Kristoffer “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Astrid Becker-Larsen & Natalia Stambulova, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Henriksen, Kristoffer Less Talk and More Action Please: Youth National Team Handball Players’ Experiences of a Mindfulness Training Program (with Line M. Nielsen, Walter Staiano & Ulrich Kirk, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020, 200918)
Henriksson, John Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, Kent Ketomäki & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Hertting, Krister Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (with Inger Karlefors, 160125)
Hjelm, Jonny Genombrottet för svensk damfotboll (med Eva Olofsson, 030921)
Hjelm, Jonny Den dåliga damfotbollsspelaren (070829)
Hjelm, Jonny “Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelm, Jonny Den svenska statens stöd till idrotten 2012 (130911)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Hjelm, Jonny Ideellt arbete och föreningsdemokrati: Det demokratiska ledarskapets krav och utmaningar i IF Stoor – en fallstudie (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9 2018, 2018-05-14)
Hjelseth, Arve Forskning på idrett/sport og populærkultur – berøringspunkter og forskjeller (070228)
Hjelseth, Arve Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball (NOR 090211)
Hjelseth, Arve Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge (med Anne Tjønndal & Verena Lenneis, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 10, 2019, 190520)
Hoff, David Sociala styrningsformer och antidopningspolicy – en rättssociologisk forskningsstrategi tillämpad på antodopningsarbetet inom idrotten (041123)
Hoff, David Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Holgersson, Jennie Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (med Ellis Janzon, 140430)
Holm, Claus Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (med Jens Christian Nielsen, 151015)
Horgby, Björn Klassrivaler – Kamraterna och Sleipner i Norrköping (031209)
Horgby, Björn Kommunal idrottspolitik under 1900-talet (060503)
Horgby, Björn Fotbollsföretagen och demokratin (med Christer Ericsson, 200615)
Horgby, Björn Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (med Christer Ericsson, 200921)
Horgby, Björn En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan [A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan] (with Christer Ericsson, published in Swedish 220429)
Hovden, Jorid From rights-based to utility-oriented equalization: Gender-political discourses in Norwegian sports (040420)
Håman, Linn The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Högberg, Jan-Ola Idrottsledaren som hälsofostrare (070328)
Högberg, Jan-Ola Om idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens (080319)
Høigaard, Rune Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog & Jens Behrend Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Høigaard, Rune En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Mathias Macody Lund & Ketil Østrem, 160216)
Højbjerre Larsen, Signe Parkour and Critical Sociology: A review of Jeffrey Kidder’s Parkour and the City and a call for comparative and socio-culturally sensitive studies of lifestyle sports (181029)
Ibsen, Bjarne Danske Idrætsforeninger – den forkerte løsning på et problem (090325)
Ibsen, Bjarne TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Kvalificeret analyse som ikke anfægter den korporative idrætsmodel (081015)
Imbrišević, Miroslav Why Break the Rules – in Life and in Sport? (ENG 200617)
Imbrišević, Miroslav Sporting Propaganda: The Language of Strategic Fouling (ENG 200928)
Ingebrigdsen, Jan Erik Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Martin Nesse & Tomas Peterson, 171012)
Ingrell, Joakim Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Ingrell, Joakim Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (with Marie Larneby, Urban Johnson and Susanna Hedenborg, 190610)
Isberg, Mattias Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Johan Lindblad, 070214)

to-page-topJ–L


Jacobsen, Mikkel Walking against depression – a brief report (with Martin Mau, Kirstine Wehner Rasmussen & Kirsten K. Roessler, 200526)
Jakobsen, Arne Martin Trivsel hos norske kroppsøvingslærere: Hvor godt trives lærerne som underviser i kroppsøving på ungdomsskolen i Norge og hvor sannsynlig er det at de underviser i faget om fem år (120307)
Jakobsen, Arne Martin Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving (121010)
Jakobsen, Arne Martin How can a Sports Team Go From Good to Great and Then Turn Great Results into Enduring Great Results (131212)
Jakobsen, Stig-Erik Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Hallgeir Gammelsæter, 060606)
Jakobsson, Johan Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Dniel Alsarve  & Jens Helgesson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Jamieson, Duncan The Eclectic Bicycle (170529)
Jamieson, Duncan Fast Women: A Review Essay (190422)
Jansson, Thomas Landskap för spontanidrott (071003)
Janzon, Ellis Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Hannele Piirainen & Ingrid Bolmsjö, 130613)
Janzon, Ellis Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (med Jennie Holgersson, 140430)
Jauring, Patrik Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa (med Viktor Andersson, 190617)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Jestin, Michael ”Idrott åt alla” men anläggningar för vissa: En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik (190516)
Johansen, Bjørn Tore Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Johansen, Bjrn Tore Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (med Stig Arve Sæther, Anders Nygaard & Martin Erikstad, NOR 210510)
Johansen, Hege Kjønnssegregering i norsk sprangridning: Få kvinner på topp, mange på bunn (090311)
Johansen, Maise Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (med Louise Gottlob Baumgarten & Helle Winther, DAN 200616)
Johansson, Fredrik Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Pascal Rotter Nilsson, 051019)
Johansson, Thomas From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (with Jesper Andreasson, published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Johnson, Urban Sport Injury, Psychology and Intervention: An overview of empirical findings (061011)
Johnson, Urban Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Johnson, Urban Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (with Joakim Ingrell, Marie Larneby and Susanna Hedenborg, 190610)
Johnsson, Mats Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? (090606)
Jonasson, Kalle A Philosophy of S(p)orts: A review essay on A Philosophy of Sport by Steven Connor (120509)
Jonsson, Cecilia Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Marie Eriksson & Evelina Källberg, 150414)
Jonsson, Linus Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Natalia Stambulova, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Jonsson, Rolf Smärtans och skadans normalisering inom tävlingsidrotten: En ministudie av kvällstidningarnas sportsidor (040928)
Junghagen, Sven Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Simon D. Besjakov & Anders A. Lund, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Jönsson, Emelie ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare (161116)
Jönsson, Erik Golf, golflandskap och relationen till naturen: Om Donald Trumps golfanläggning i norra Skottland (090311)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, “genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Djuren, sporten och etiken (081001)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49–69, 120328)
Jönsson, Kutte Naturen, sporten och etiken (121010)
Jönsson, Kutte Fascistisk estetik och olympiska ideal (140114)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Jønsson, Robert Juul Fysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning (with Lars Domino Østergaard, Anders Bern Kronborg & Christian Lund Nørgaard Straszek, published in Danish 220408)
Kalaja, Sami, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt The Role of Gender, Enjoyment, Perceived Physical Activity Competence, and Fundamental Movement Skills as Correlates of the Physical Activity Engagement of Finnish Physical Education Students (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kamras, David, Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med Joakim Ovin & Jens Persson, 030706)
Karlefors, Inger Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (with Krister Hertting, 160125)
Karlefors, Inger Searching for the ’How’: Teaching methods in Swedish physical education (with Håkan Larsson; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9, 2018-02-23)
Karlsson, Jesper Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik (161121)
Karlsson, Magnus K. Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Ingegerd Ericsson, 120509)
Karlsson, Magnus K. Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (med Ingegerd Ericsson, 140123)
Karlsson, Magnus Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Karp, Staffan Sport for adults: Using frame factor theory to investigate the significance of local sports instructors for a new Sport for All programme in Sweden (with Anna Renström, published 2018-11-21 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 9, 2018)
Karp, Staffan Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process (with Madelene Nordlund, Kim Wickman & Lotta Vikström, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 221012)
Kavoura, Anna, Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Tatiana V. Ryba & Marja Kokkonen; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Kay, Joyce A Blinkered Approach? Attitudes Towards Children and Young People in British Horseracing and Equestrian Sport (080507)
Kayser Nielsen, Niels Topografi, krop og idræt – eller noget om at få en røget fisk som tak for kampen (070606)
Ketomäki, Kent Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, John Henriksson & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Kahn, Sammyh Swedish Supporter Liaison Officers in Action (with Erik Madsen, Neil Williams & Jonas Havelund, 190226)
Kilger, Magnus Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (with Mats Börjesson, published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Kilger, Magnus From Hard Work to Grit: On the discursive formation of talent (published 190403 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019)
Kirk, Ulrich Less Talk and More Action Please: Youth National Team Handball Players’ Experiences of a Mindfulness Training Program (with Line M. Nielsen, Walter Staiano & Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020, 200918)
Kirkelund, Lasse, et. al. Cleaners’ Experiences with Group-Based Workplace Physical Training (120606)
Kissow, Anne-Merete Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? (med Helle Winther & Carsten Sandahl, 191203)
Kjær, Jørgen Bagger Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma [To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career] (with Dylan Daleh; article in Swedish, published 220621. English abstract available)
Kjølberg, G. Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with K. Fasting, & C. Brackenridge, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Kokkonen, Juha, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kokkonen, Marja Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Anna Kavoura & Tatiana V. Ryba; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Kolind, Magnus Hvad sker der når gade­idræt bliver organiseret væk fra gaden? Konsekvenser af en større organisering for gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen (with Lars Domino Østergaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211213)
Kolfjord, Ingela Landskrona i förvandling – en idrotts- och kunskapsstad i vardande (051102)
Kolfjord, Ingela Kan idrotten vara brottsreducerande? (080206)
Korhonen, Nadja Elitidrottens medikalisering: En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Niklas Granberg, 071212)
Kristiansen, Elsa  From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Eivind Å. Skille & Dag Vidar Hanstad, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Kristiansen, Elsa An inferiority complex: Managing semi-professional clubs (with Simon Day, 170428)
Kronberg, Marie The Future of Football in the European Union – from a Legal Point of View (101013)
Kronborg, Anders Bern Fysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning (with Lars Domino Østergaard, Robert Juul Jønsson & Christian Lund Nørgaard Straszek, published in Danish 220408)
Kulseng, Anders B. Om merkevarebygging i sportindustrien (040309)
Kural, René Mere liv i kirkerne! Vil idræts- og kulturaktiviteter i vore kirker kunne give dem en ny renæssance? (070516)
Källberg, Evelina Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Cecilia Jonsson & Marie Eriksson, 150414)
Laforest, Sophie Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Alex Dumas, 080409)
Lagergren, Lars Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (med Jesper Fundberg, publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Lagergren, Lars På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (med Jesper Fundberg, 151125)
Lambertz, Göran Rättvisa inom idrotten (110309)
Larneby, Marie Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (121120)
Larneby, Marie Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Larneby, Marie Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (with Joakim Ingrell, Urban Johnson and Susanna Hedenborg, 190610)
Larsson, Håkan Idrottens genus (030622)
Larsson, Håkan Kön–Idrott–Skola (med Birgitta Fagrell & Karin Redelius, 051214)
Larsson, Håkan Idrott och hälsa i framtiden – status quo, utveckling eller avveckling? (120307)
Larsson, Håkan Searching for the ’How’: Teaching methods in Swedish physical education (with Inger Karlefors; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9, 2018-02-23)
Larsson, Ingrid Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (with Jonas Larsson, M Charlotte Olsson & Ann Bremander, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Larsson, Jonas Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (with M Charlotte Olsson, Ann Bremander & Ingrid Larsson, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Leirdal, Stig Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Stig-Ivan Nygård & Egil Galaaen Gjølme, 150507)
Lenneis, Verena Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge (med Anne Tjønndal & Arve Hjelseth, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 10, 2019, 190520)
Lidström, Isak Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (160209)
Liljeström, Emelie Online Learning in Swedish Physical Education and Health during COVID-19: An Opportunity for a Changed Teaching Practice? (with Annie Andersson, published 220506)
Lindblad, Johan Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Mattias Isberg, 070214)
Lindfelt, Mikael Idrottsetikens ständiga balansgång: Idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv (030606)
Lindfelt, Mikael Idrott, människosyn och religion: En tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder (050503)
Lindfelt, Mikael Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tännsjös idrottsetiska finrum (080423)
Lindgren, Eva-Carin The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti & Göran Patriksson, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Lindkvist, Jonas Fairway: Medias representation av Annika Sörenstam (081112)
Lindkvist, Jonas Bland idrottare och idrottningar (090211)
Lindstedt, Inger Användningen av affektiva namn inom idrottsspråket (040914)
Linna, Kyösti Föreningsidrott och alkohol: Finlandssvenska idrottares förhållande till idrott och alkohol (061101)
Linnér, Susanne Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (with Katarina Lundin & Katarina Schenker, SWE 210611)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup (040518)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
Lippe, Gerd von der Nanna With: Et tilbakeblikk på sportsjournalistikken (140227)
Loland, Sigmund Kroppssyn, idrett og mosjon (031009)
Loland, Sigmund Technology in Sport: Three Ideal-Typical Views and Their Implications (031009)
Londos, Mikael The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (with Dastan Rashid & Timmy Nilsson, published 221101)
Lu, Chunlei How China Plays the Game: A Cultural Perspective on Sports in China (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Lund, Anders A. Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Sven Junghagen & Simon D. Besjakov, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Lund, Ole  Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Susanne Ravn and Mette Krogh Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Lund, Stefan Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (with Tor Söderström and Peter Brusvik, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Lundberg Verendel, Filip “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (with Jonas Havelund, Neil Williams & Amders Almgren 191023)
Lundberg, Hans Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens konceptuella gränser och begränsningar (050322)
Lundgren, Charlotte Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie (published 2017-09-15, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8, 2017)
Lundin, Katarina Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter (191010)
Lundin, Katarina Återkoppling till tränande barn – hur och varför? [Feedback to training children – how and why?] (SWE 200504)
Lundin, Katarina Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (with Susanne Linnér & Katarina Schenker, SWE 210611)
Lundin, Katarina Using “good” as feedback – meaningless or meaningful in sports contexts? A comment on praise and feedback on the personal level (published 2021-09-23, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 12, 2021)
Lundquist Wanneberg, Pia Sport’s Moral Contracts: An Analysis of Swedish Sport 1930 to 1950 (150522)
Lundvall, Suzanne “It’s really about understanding human beings…”: Exploring PE teachers’ perception of working in multicultural schools (060517)
Lundvall, Suzanne Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (with Marie Graffman-Sahlberg & Gunilla Brun Sundblad, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Lygre, Birgitte Ball uten sprett: En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-slutspillene (090606)

to-page-topM–O


McDonald, Ian One-Dimensional Sport (071212)
McDowell, Matthew L. Queen’s Park FC in Copenhagen, 1898–1903: Paradoxes in Early Transnational Amateurism (140514)
McGuinness, Mike Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966 World Cup to the Present (110330)
Macody Lund, Mathias En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Ketil Østrem & Rune Høigaard, 160216)
Madsen, Bo Vestergård Krop og demokrati (031028)
Madsen, Christina Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (med Helle Winther 130116)
Madsen, Erik Swedish Supporter Liaison Officers in Action (with Sammyh Khan, Neil Williams & Jonas Havelund, 190226)
Maivorsdotter, Ninitha Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (with Åsa Bäckström, Mikael Quennerstedt & Jane Meckbach, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Mandić, Mirna Motivasjon i klatring (med Anne Tjønndal, 151211)
Manoli, Argyro Elisavet The football industry through traditional management theories (published 2014-11-04, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Mashreghi, Sepandarmaz Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview (published in Scandinavian Sport Studies Forum 200522)
Mau, Martin Walking against depression – a brief report (with Kirstine Wehner Rasmussen, Mikkel Jacobsen & Kirsten K. Roessler, 200526)
Meckbach, Jane A Study of PE Teachers from Different Environments in Sweden (060315)
Meckbach, Jane Idrottslärarstudenten vid GIH (med Ingemar Wedman, 070131)
Meckbach, Jane, Den reflekterande friluftsläraren (med Kerstin Stenberg 120919)
Meckbach, Jane Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (with Åsa Bäckström, Mikael Quennerstedt & Ninitha Maivorsdotte, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Mehus, Ingar Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Nils Petter Aspvik, Stig Arve Sæther & Anne Tjønndal, 160408)
Mehus, Ingar & Guy Osborn Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Melin, Roger Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (050118)
Melin, Roger Instrumentalization of the Body in Sports (131118)
Melin, Roger Technology and the Existential Element in Sport (181206)
Mindegaard, Peter Towards New Forms of Popular Fooball? (070606)
Moen, Frode Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Camilla Fikse, 110921)
Moen, Frode Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Kristin Garland, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Mogensen, Mette Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Laura Munch & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Moen, Kjersti Moen Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt [Physical education and sport in Norway – overlapping but distinctive fields] (with Eivind Å. Skille, published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211006)
Mortensen, Janne Reality and Dreams: A Comparison of Elite Athletes’ Lived Career Paths with Young Talented Athletes’ Imagined Career Paths (with Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Moser, Thomas Hva kan idretten lære meg om meg selv? Om foholdet mellom selvbilde og deltakelse i idrett/fysisk aktivitet (060927)
Munch, Laura Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige (110126)
Möller, Ola Männen i svart: Fotbolldomarteamet i ljuset av Goffmans dramaturgiska teori (041109)
Nagel, Siegfrie Characteristics of voluntary sports clubs with targeted initiatives for underrepresented population groups: The role of organisational goals, resources, structure and context (with Karsten Elmose-Østerlund, Svenja Feiler, Christoph Breuer & Jenny Adler Zwahlen, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220306)
Nascimento, Paulo Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & João Paulo França Streapco, 101124)
Nesse, Martin Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Jan Erik Ingebrigdsen & Tomas Peterson, 171012)
Netland, Katrine O. The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Vidar Schei and Therese E. Sverdrup, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Nevala, Arto Lokal och global fotboll? Aspekter på sociologisk forskning om fotboll i Finland (041109)
Nielsen, Glen Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Reinhard Stelter, 111012)
Nielsen, Jens Christian Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (med Claus Holm, 151015)
Nielsen, Klaus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage(med Rasmus Storm, 060201)
Nielsen, Line M. Less Talk and More Action Please: Youth National Team Handball Players’ Experiences of a Mindfulness Training Program (with Walter Staiano, Ulrich Kirk & Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020, 200918)
Nilsson, Lina CSR in Swedish Football: A multiple case study of four clubs in Allsvenskan (published 190524)
Nilsson, Timmy The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (with Dastan Rashid & Mikael Londos, published 221101)
Norberg, Johan R. Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende (060201)
Nordin, Sanna Whatever “It” is, it’s Not Simple: A Review of Four Books on Talent (090923)
Nordlund, Madelene Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process (with Kim Wickman, Staffan Karp & Lotta Vikström, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 221012)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Norge, Italia og de andre: En analyse av åpningsseremonien i Torino OL 2006 på NRK1 (061011)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Et flashback fra La Castellane: En analyse av fremstillingen av Zinedine Zidane under fotball-VM 2006 i norsk dagspresse (080409)
Nygaard, Anders Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (med Stig Arve Sæther, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad, NOR 210510)
Nygård, Stig-Ivan Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Egil Galaaen Gjølme & Stig Leirdal, 150507)
Næss, Hans Erik Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8 2017)
Næss, Hans Erik Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (191007)
Ohlsson, Anders Idrottsstjärnors självbiografier i medieåldern (040323)
Olofsson, Eva Genombrottet för svensk damfotboll (med Jonny Hjelm, 030921)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med Allan B. Grønkjær, 090408)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med Allan B. Grønkjær, 090902)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med Allan B. Grønkjær, 091111)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med Allan B. Grønkjær, 091216)
Olsen, Nina Skyhøj Den danske ”muskeljøde”: Idrættens betydning for bevarelse af kulturel identitet og integration af en etnisk minoritet i mellemkrigstidens Danmark (130423)
Olsson, M. Charlotte Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Olsson, M Charlotte Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (with Jonas Larsson, Ann Bremander & Ingrid Larsson, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Osborn, Guy The Role of Law within Sport (med Steve Greenfield, 030622)
Ottesen, Claus Løgstrup Physically Active Lessons in Secondary School: An Intervention Study (with Jesper von Seelen, (190325)
Ottesen, Laila The management and preparation of ‘street ministers of health’ are essential: An interview with a practitioner on the process of preparing instructors who are about to implement team sport on prescription in a Danish municipally organised prevention centre (with Søren Bennike, René Andersen & Henriette Folkmann Hansen, 180530)
Ottesen, Laila ‘Welfare Alliances’ – a new social role for football in Denmark: Reflections on changes and challenges (with Søren Bennike 201123)
Ovin, Joakim Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Jens Persson, 030706)

to-page-topP–R


Palmén, Magnus Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Ola Sahlgren, 071107)
Papaioannou, Athanasios G. Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Natalia Stambulova & Karin Weman-Josefsson, 130416)
Patriksson, Göran The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Pedersen, Inge Kryger Doping fremmer et andet spil end sport (040224)
Palmås, Karl Bodies Without Bodhis: Towards a Philosophy of Surfing (130123)
Pedersen, Henrik At stræbe efter fremskridt uanset alder: Et studie af Masters Athletes inden for løb [Striving to improve regardless of age: A study of Masters Athletes in running; English abstract available] (DAN 180523)
Pedersen, Henrik ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (med Lone Friis Thing, 160914)
Pedersen, Lise Warren Dansk gymnastik- og idrætskultur i Nordamerika: Hvordan dansk folkelighed og gymnastik slog amerikanske rødder (051130)
Perenyi, Szilvia Value Preferences of the Physically Active and Non-Active Hungarian Youth Population (081029)
Persson, Jens Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Joakim Ovin, 030706)
Persson, H. Thomas R. Socialt ansvar och socialt kapital: Idrottens nya utmaningar (071212)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The Professionalization of Sport in the Scandinavian Countries (080220)
Peterson, Tomas TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: En kort sammanfattning (081015)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but Finding Age (090429)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Martin Nesse & Jan Erik Ingebrigdsen, 171012)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Peterson, Tomas Är du rädd för dina egna barn, lilla mamma? Om socialt entreprenörskap inom idrotten (180427)
Peterson, Tomas Vilka elever antas till en idrottsskola? (med Per Wollmer, 190910)
Peterson, Tomas Who are admitted to a sport school? (with Per Wollmer, 200127)
Petersson, Matilda Vad är ”till övervägande del”? En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning (med Ellen Elvung, 180412)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Pfister, Gertrud A World Power in Women’s Sport – Women Without Power in Sport: Gender, Power and Sport in East Germany (031209)
Pfister, Gertrud Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Sabine Radtke, 050503)
Pfister, Gertrud Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Susanna Hedenborg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Phillips, Shaun M. Reliability of Self-Regulated Repeated Sprint Performance in Male Professional Football Players (with Ruben V. Hagen, 180316)
Piirainen, Hannele Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Ellis Janzon & Ingrid Bolmsjö, 130613)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Porsfelt, Dan Supporterrock i Sverige (050914)
Preuss, Holger Lasting Effects of Major Sporting Events (061213)
Queckfeldt, Eva Torsten Tegnér och hans tid: Opposition på Rolf Haslums doktorsavhandling Idrott, borgerlig folkfostran och frihet: Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930–1960 (060927)
Quennerstedt, Mikael Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (with Åsa Bäckström, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach, published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Radmann, Aage Marketing the Perfect Ride: A Study of the Marketing of Horse Tourism on the Internet (with Susanna Hedenborg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019)
Radmann, Aage Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (with Lovisa Broms, Marte Bentzen & Susanna Hedenborg, ENG 210406)
Radovic, Susanna Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Petra Andersson, 110608)
Radtke, Sabine Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Gertrud Pfister, 050503)
Rashid, Dastan, The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (with Timmy Nilsson & Mikael Londos, published 221101)
Raustorp, Anders Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students (with Julius Gerth & Andreas Fröberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum 190923)
Ravn, Susanne  Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Ole Lund and Mette Krogh Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Ravn, Susanne The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes (with Karsten Elmose-Østerlund, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10, 2019)
Redelius, Karin Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Birgitta Fagrell, 051214)
Reimer, Bo Idrott och massmedier: Några reflektioner vid Idrottshistoriskt symposium, Idrottsmuseet i Malmö den 6 november 2003 (040127)
Renström, Anna Sport for adults: Using frame factor theory to investigate the significance of local sports instructors for a new Sport for All programme in Sweden (with Staffan Karp, published 2018-11-21 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 9, 2018)
Riling, Y. Predrag World’s Fastest Drummer: Extreme Sport Drumming (071121)
Ringfjord, Britt-Marie Bilder av idrottskroppen (050517)
Rodis, Anastasios G. Swedish Swimmers’ Perception of Parental Involvement (131126)
Roessler, Kirsten Kaya Når kriser skal tackles: Bevægelse i idrætten mellem integration och progression (091125)
Roessler, Kirsten Kaya Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Laura Munch, 100922)
Roessler, Kirsten Kaya Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Thomas Gjelstrup Bredahl, 110126)
Roessler, Kirsten Kaya ”Jeg har ikke brug for en flad mave, jeg skal bare løbe stærkt!” Motivation for at konkurrere hos kvindelige eliteudøvere og motionister (170921)
Roessler, Kirsten K. Walking against depression – a brief report (with Martin Mau, Kirstine Wehner Rasmussen & Mikkel Jacobsen, 200526)
Rogstad, Egil Trasti Virtual Light in the Sports Blackout: An enduring boost of virtual sports or just a temporary respite? (ENG 201008)
Romar, Jan-Erik Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with John Henriksson, Kent Ketomäki & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Rommetvedt, Hilmar Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Nils Asle Bergsgard, 060517)
Ronglan, Lars Tore Coaching – en sak for idrettssosiologien? (110309)
Ronglan, Lars Tore Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (with Sine Agergaard, published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Roscher, Monika Forming of Aesthetic Judgements in Movement (090923)
Roscher, Monika Gender as Experience: Transcending female and male expression in Sports (100127)
Rosén, Annika Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (med Susanna Hedenborg, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes, Guro Fiskergård Werner, 201015)
Rosenkilde, Nicolai At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt: Ressourcer og barrierer i overgangen fra ungdoms- til førstehold i en dansk elitefodboldklub (med Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing, 181109)
Rosenkilde, Nicolai Being in the right place at the right time: Resources and barriers in the transition from youth to senior in a Danish elite football club (with Nikolaj Christiansen & Niels Nygaard Rossing, 190129)
Rossing, Niels Nygaard At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt: Ressourcer og barrierer i overgangen fra ungdoms- til førstehold i en dansk elitefodboldklub (med Nicolai Rosenkilde & Nikolaj Christiansen, 181109)
Rossing, Niels Nygaard Being in the right place at the right time: Resources and barriers in the transition from youth to senior in a Danish elite football club (with Nicolai Rosenkilde & Nikolaj Christiansen, 190129)
Rotter Nilsson, Pascal Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Fredrik Johansson, 051019)
Ryba, Tatjana V. Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Anna Kavoura & Marja Kokkonen; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Rämme, Ulf Does Artificial Turf Matter? Estimating the Impact of Artificial Turf on Goal Production and Game Outcomes in Swedish elite football for men (150615)

to-page-topS–U


Sahlgren, Ola Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Magnus Palmén, 071107)
Saleh, Dylan Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma [To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career] (with Jørgen Bagger Kjær; article in Swedish, published 220621. English abstract available)
Sand, Trond Svela Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Kari Fasting & Mari Kristin Sisjord, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Sandahl, Björn Dopningsfrågan i historisk belysning (061115)
Sandahl, Björn Hur dopningen blev ett samhällsproblem: En gestaltning av dopningsfrågan i de olympiska spelen utifrån två fallstudier (080606)
Sandahl, Björn Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950–2000 (040928)
Sandahl, Björn Idrottsämnet som samhällets spegel: En tentativ komparation av idrottsundervisningen i Europa och USA under 1900-talets andra hälft (051019)
Sandahl, Carsten Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Helle Winther, 160531)
Sandahl, Carsten Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? (med Helle Winther & Anne-Merete Kissow, 191203)
Sandbakk, Øyvind “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (with Max Bergström, Guro Strøm Solli, & Stig Arve Sæther, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Schei, Vidar The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Katrine O. Netland and Therese E. Sverdrup, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Schelde, Nikolaj The diversity of organised grassroots football in Denmark (with Søren Bennike & Adam B. Evans 200908)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Schenker, Katarina Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (with Katarina Lundin & Susanne Linnér, SWE 210611)
von Seelen, Jesper Physically Active Lessons in Secondary School: An Intervention Study (with Claus Løgstrup Ottesen, 190325)
Seippel, Ørnulf Idrett i sivilsamfunnet: Nettverk, innflytelse og sosial kapital (060118)
Seippel, Ørnulf Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Anne-Lene Ulseth Bakken, 111123)
Selliaas, Andreas Norwegian Human Rights Organisations and the Olympic Games (with Anders Hasselgård, published 140128 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Severinsson, Emma Moderna sportkvinnor (181219)
Silva, Diana Mendes Machado da Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med João Paulo França Streapco & Paulo Nascimento, 101124)
Sisjord, Mari Kristin Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Kari Fasting & Trond Svela Sand, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Sjursen, Åsmund V. Den store dopingskandalen: En artikkel om dopingskandalen under vinter-OL i Salt Lake City i 2002, Johann Mühlegg og Verdens Gang (040406)
Sjöblom, Paul En svensk idrottsmodell i marknadstappning: Värderingar, normer och strategier i kommuner och föreningar 1970–1999 (060315)
Sjöblom, Paul Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985–2017 – en fallstudie av Stockholms stad (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019, 190513)
Skille, Eivind Å. Idrett for alle: Enhetlig mangfold eller en tredie vei (060329)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skille, Eivind Å. Ethno-politics and state sport policy: The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Skille, Eivind Å. The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (with Tor Solbakken, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skille, Eivind Å. From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Elsa Kristiansen &  Dag Vidar Hanstad, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skille, Eivind Å. National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches (with Per Øystein Hansen, Frank Abrahamsen & Stiliani “Ani” Chroni, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020)
Skille, Eivind Å. Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt [Physical education and sport in Norway – overlapping but distinctive fields] (with Kjersti Mordal Moen, published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211006)
Skogvang, Bente Ovèdie Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (061129)
Skogshus, Janette Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst (170522)
Skovgaard, Thomas School Swimming in Denmark: A Survey (130130)
Skovgaard, Thomas & Kurt Lüders Swimming in Schools: New Danish Directions (131219)
Skovgaard, Thomas Physically active schools 2020: New pathways and possibilities (150318)
Skovhus, Mette Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (med Helle Winther, 190125)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Solbakken, Tor The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (with Eivind Å Skille., published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Solberg, Harry Arne TV-sportsrettigheter – attraktive, men risikable, investeringsobjekter (040113)
Solenes, Oskar The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Hallgeir Gammelsæter & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Solenes, Oskar Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (med Susanna Hedenborg, Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Guro Fiskergård Werner, 201015)
Solli, Guro Strøm “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (with Max Bergström, Øyvind Sandbakk & Stig Arve Sæther, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Sossa Rojas, Alexis ‘I’m a woman who can kick ass!’ Practices, meanings, and corporeality in female gym-goers (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220201)
Staiano, Walter Less Talk and More Action Please: Youth National Team Handball Players’ Experiences of a Mindfulness Training Program (with Line M. Nielsen, Ulrich Kirk & Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020, 200918)
Stambulova, Natalia Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Stambulova, Natalia “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Astrid Becker-Larsen & Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Stark, Tobias Keops pyramid: Anteckningar rörande synen på Malmö Arena och den postindustriella staden i samband med ishockeypremiären den 12 november 2008 (081212)
Stark, Tobias Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 171128)
Stelter, Reinhard Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv (070606)
Stelter, Reinhard Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Glen Nielsen, 111012)
Stenberg, Kerstin Den reflekterande friluftsläraren (med Jane Meckbach, 120919)
Stenberg, Leif Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Barzoo Eliassi och Dan-Erik Andersso, 140521)
Steorn, Patrik Atletik och bildkultur kring år 1900: Kroppstyper och bildbruk (070418)
Stolpe, Malene Norup Kropsbevidsthed på skemaet (med Tanja Thinggaard Andersen, 180205)
Stolpe, Malene Norup Body Awareness on the School Timetable (with Tanja Thinggaard Andersen, 180925)
Storm, Rasmus Vækst med underskud: Kan man lave forretning ud af en sportsvirksomhed? (071003)
Storm, Rasmus En verdenskrig om medaljer (080220)
Storm, Rasmus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage(med Klaus Nielsen, 081029)
Storm, Rasmus & Klaus Nielsen Dansk eliteidræts konkurrenceevne: Resultater, målemetoder og investeringer (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Storm, Rasmus Skaber elite bredde? En analyse af aktuel forskning (111123)
Strandbu, Åse Idrettsdeltakelse blant unge jenter med innvandrerbakgrunn (040620)
Straszek, Christian Lund Nørgaard Fysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning (with Lars Domino Østergaard, Robert Juul Jønsson & Anders Bern Kronborg, published in Danish 220408)
Straume, Solveig The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Hallgeir Gammelsæter Oskar Solenes, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Streapco, João Paulo França Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & Paulo Nascimento, 101124)
Stub, Henrik Fotbollen som farlig förebild: Sovjetunionens autonoma fotbollskultur (040210)
Sund, Bill Fotbollen som arbetsmarknad (030606)
Sund, Bill Giro d’Italia – ett av två hegemoniska cykellopp (110608)
Sund, Bill Rebellen i fotbollsfamiljen (060606)
Sund, Bill Tour de France – några reflektioner (050517)
Sund, Bill Fotbollens mäktiga globalisering (SWE 151221)
Sundström, Peter Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen (SWE 200115)
Sundvoll, Heidi Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (med Anne Tjønndal, 151006)
Swartling-Widerström, Katarina Kroppen i grundskolans styrdokument (050419)
Svensson, Camilla Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Helene Bengtsson, 060927)
Svensson, Martin Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (with Bo Carlsson, 150930)
Svensson, Thomas Idrott, ledarskap och medier (med Johan Gustafsson, 041026)
Sverdrup, Therese E. The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Katrine O. Netland and Vidar Schei, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Sæle, Ove Olsen Reflections from CrossFitters on the themes of body and community (with Arild Boge & Hilde Stokvold Gundersen, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220609)
Sæther, Stig Arve Spilletid for talenter i norsk toppfotball: Status for tippeligasesongen 2009 (101124)
Sæther, Stig Arve Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Christian Haulan, 110831)
Sæther, Stig Arve Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (med Haulan, Christian150331)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (med Ruben Ringereide Aalberg, 131024)
Sæther, Stig Arve Identification of Talent in Soccer – What Do Coaches Look For? (140319)
Sæther, Stig Arve Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus & Anne Tjønndal, 160408)
Sæther, Stig Arve Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (med Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad, NOR 210510)
SætherStig Arve “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (with Max Bergström, Guro Strøm Solli & Øyvind Sandbakk, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Söderström, Tor Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (with Peter Brusvik and Stefan Lund, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Søndergaard, Steffen Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (med Lars Domino Østergaard, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Sørensen, Vibe,  Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Sara Emborg & Helle Winther 140211)
Tamburrini, Claudio Educational or genetic blueprints, what’s the difference? (030606)
Tangen, Jan Ove Tause forventninger og taus kunnskap – en oversett sammenheng mellem idrettsanlegg og deres brukere (031111)
Tangen, Jan Ove Forskning på demokrati og makt i den frivillige idretten i Norge – noen refleksjoner (091111)
Taylor, Matthew Politics and the People’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain (070117)
Taylor, Matthew Football, Migration and Globalization: The Perspective of History (070314)
Thiborg, Jesper Fotbollsspelares moral (051116)
Thiborg, Jesper Gårdagens nördar – morgondagens hjältar: Om datorspel och e-sport (061101)
Thing, Lone F. Motion på recept – er en svær pille at sluge! En sociologisk diskussion af motion som behandling i velfærdsstaten (050419)
Thing, Lone Friis & Sidsel Brædder Vinther  Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Thing, Lone Friis ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (med Henrik Pedersen, 160914)
Thomassen, Anders Kornum Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab (170213)
Thomsen, Ragnhild Boksesporten runde for runde: En sammenligning av svensk og amerikansk radiosport (031111)
Thorell Palmquist, Gabriella Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (med Susanna Hedenborg, Annika Rosén, Oskar Solenes, Guro Fiskergård Werner, 201015)
Thorsson, Ola Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Thosteman, Erik Mänskliga eller omänskliga prestationer? Idrottens relation till dopning (200206)
Tinmannsvik, Gunhild Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken (031125)
Tjønndal, Anne Motivasjon i klatring (med Mirna Mandić, 151211)
Tjønndal, Anne Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (med Heidi Sundvoll, 151006)
Tjønndal, Anne Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (med Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus & Stig Arve Sæther, 160408)
Tjønndal, Anne Idrett, innovasjon og sosial inkludering: Fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 9, 2018)
Tjønndal, Anne Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge (med Arve Hjelseth & Verena Lenneis, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 10, 2019, 190520)
Tjønndal, Anne Offentlig folkehelse­arbeid og idretts- og helseideologien: Folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag [Public health work and the sport-health ideology: The experiences of public health coordinators on collaborating with volunteer sport organizations] (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 11, 200608)
Tjønndal, Anne Sosial inkludering i e-sport [Social inclusion in e-sports] (Article in Norwegian with Vegard Berglund, published 221118. English abstract available)
Toftegaard, Nielsen, Jan Kunsten at få børn og unge i bevægelse (051005)
Tolvhed, Helena Vacker, löjlig eller seriös? Den kvinnliga olympiern i veckotidningen Se’s bevakning från sommarolympiaderna 1948–1964 (040518)
Tolvhed, Helena Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger ([Unruly Bodies: Obesity as Situation, Resistance and Critique in Roxane Gay’s Body Memoir Hunger], published in Swedish 190603, English abstract here)
Trondman, Mats Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Cecilia Dovborn, 070328)
Trondman, Mats Filmade straffars sociala ordning: En kritisk förståelse av ungdomars bedömning av att filma inom ramen för Talcott Parsons handlingsteori (061011)
Trondman, Mats “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Cecilia Dovborn, 060503)
Trondman, Mats Idrottsvetenskapens möjlighet: Sannfärdighet, egenintresse och retorik (030819)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Trondman, Mats Träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas liv (050322)
Ulseth, Anne-Lene Bakken Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Ørnulf Seippel, 111123)

to-page-topV–Z


Vamplew, Wray Alcohol and the Sportsperson: An Anomalous Alliance (070214)
Vamplew, Wray Child Work or Child Labour? The Caddie Question in Edwardian Golf (080423)
Vamplew, Wray Early Commercialisation in Sport: Looking for Evidence and Searching for Meaning (211118)
van Veen, Ewoud Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken (030907)
Vettenniemi, Erkki Paradise (Totally) Lost: Kalevi Häinilä’s Totalization Theory Revisited (100901)
Vettenniemi, Erkki Paavo Nurmi’s Posthumous Doping Case: An Essay on Drugs, Money, and the Vagaries of Sports Journalism (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Vettenniemi, Erkki Notes on Nordic Nostalgia: Stockholm 1912 and Helsinki 1952 Revisited (121031)
Vikström, Lotta Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process (with Madelene Nordlund, Kim Wickman & Staffan Karp, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 221012)
Vilhelmsson, Helena Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten (070117)
Vinther, Sidsel Brædder  & Lone Friis Thing Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Voyer, Richard A. Once Upon a Time, a Women’s Golf Tournament: Shenecossett Invitation, 1919–1940 (190928)
Vångell, Fredrika Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Leif Yttergren, 110511)
Wagner, Ulrik The Publishing Game: The dubious mission of evaluating research and measuring performance in a cross-disciplinary field (published 2016-05-18, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Wahlgren, Lina Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel (131211)
Walseth, Kristin En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter (040127)
Walther-Ahrens, Tanja Lesbianism as the Last Taboo in Women’s Football (101103)
Wedman, Ingemar Idrottslärarstudenten vid GIH (med Jane Meckbach, 070131)
Weed, Mike Sports Tourism and the Development of Sports Events (061213)
Wehner Rasmussen, Kirstine Walking against depression – a brief report (with Martin Mau, Mikkel Jacobsen & Kirsten K. Roessler, 200526)
Weman-Josefsson, Karin Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Natalia Stambulova & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Wendt, John T. From Top Hats to Helmets: The Accident that Changed Dressage (210719)
Werner, Guro Fiskergård Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (med Susanna Hedenborg, Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes, 201015)
Wester, Julia Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen och skolgården (190923)
Wickman, Kim Genus och funktionshinder: Några nedslag i forskningen kring handikappidrott (070516)
Wickman, Kim Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process (with Madelene Nordlund, Staffan Karp & Lotta Vikström, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 221012)
Widholm, Christian Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (040309)
Wijk, Johnny De “glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet: Vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten? (091125)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Wijk, Johnny Tennisen före TV – profilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson på 1950-talet och utmaningen från den professionella tenniscirkusen (200408)
Wijk, Johnny Padeltennis – ny stor tävlingsidrott i RF-familjen eller en umgängesfluga för unga vuxna i medelklassen? På spaning efter ett idrottsgenombrott i tiden [Padel tennis – a new major competitive sport in the Swedish sports family or a social fad for young middle-class adults? In search of a contemporary sports breakthrough] (SWE 210604)
Williams, Neil Swedish Supporter Liaison Officers in Action (with Erik Madsen, Sammyh Khan & Jonas Havelund, 190226)
Williams, Neil “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (with Jonas Havelund, Anders Almgren & Filip Lundberg Verendel 191023)
Winther, Helle Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (040406)
Winther, Helle Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (070606)
Winther, Helle Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (med Christina Madsen, 130116)
Winther, Helle Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Vibe Sørensen & Sara Emborg 140211)
Winther, Helle Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (141118)
Winther, Helle Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (160420)
Winther, Helle Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Carsten Sandahl, 160531)
Winther, Helle  Udvikling af pædagogstuderendes lederskab gennem krop og bevægelse (med Mette Skovhus, 190125)
Winther, Helle  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps? (med Anne-Merete Kissow & Carsten Sandahl, 191203)
Winther, Helle Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation og lederskab [Dancing on the nursing degree programs? Innovative educational and clinic courses focusing on body language, self-contact, communication and leadership] (with Susanne Næsgaard Gröntved, 200602)
Winther, Helle Bevægelsesglæde, legelyst og kærlighedsenergi mellem udsatte børn og forældre: Når familieidræt understøtter livsvigtige tilknytningsprocesser i flygtningefamilier [The Joy of Movement, Delight in Play, and the Energy of Love Between Children at Risk and Their Parents: When family sports support vitally important attachment processes in refugee families] (med Louise Gottlob Baumgarten & Maise Johansen, DAN 200616)
Winther, Helle Kunstnerisk baserede forskningsmetoder: Om kreative og bevægende tilgange til bacheloropgaver, specialer og forskningsprojekter [Arts-Based Research Methods: On Creative and Moving Sources for Bachelor and Master Theses, and Research Projects] (with Mathias Sune Berg, DAN 210531)
Wollmer, Per Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Wollmer, Per Vilka elever antas till en idrottsskola? (med Tomas Peterson, 190910)
Wollmer, Per Who are admitted to a sport school? (with Tomas Peterson, 200127)
Yrlid, Rolf Med “Bang” till Berlinolympiaden 1936 (080606)
Yttergren, Leif “Avskaffa OS-Vinter-OS!” Edström, Vinter-OS och Skidlärarkonflikten (050118)
Yttergren, Leif J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 1936 (071024)
Yttergren, Leif Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Fredrika Vångell, 110511)
Yttergren, Leif Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 (med Hans Bolling, 210309)
Zirin, Dave Calling Sports Sociology Off the Bench (081126)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)

to-page-topÅ–Ö/Ø


Åkesson, Karna Hur jämställt är handboll? (200228)
Öhman, Marie “Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser” Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Hanna Hemstad, 100512)
Ørsted, Gert Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (med Lars Domino Østergaard, 140912)
Østergaard, Lars Domino Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Mikkel Lund Curth, 120606)
Østergaard, Lars Domino Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (med Mikkel Lund Curth, 130312)
Østergaard, Lars Domino Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (med Gert Ørsted, 140912)
Østergaard, Lars Domino Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (med Steffen Søndergaard, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Østergaard, Lars Domino Hvad sker der når gade­idræt bliver organiseret væk fra gaden? Konsekvenser af en større organisering for gadeidræt som bevægelsesform og kulturfænomen (with Magnus Kolind, published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211213)
Østergaard, Lars Domino  Fysisk aktivitet inkluderet som en del af esportstræning: Et pilotstudie om hvordan spillere og trænere oplever fysiske aktivitet implementerede i træning (with Robert Juul Jønsson, Anders Bern Kronborg & Christian Lund Nørgaard Straszek, published in Danish 220408)
Östnäs, Anders Handikapp som socialt fenomen (031028)
Østrem, Ketil En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Mathias Macody Lund & Rune Høigaard, 160216)

to-page-top