VISIT IDROTTSFORUM.ORG

Organisert ungdomsidrett, treningssentre og egentrening: nye funn om sosial ulikhet og sammenkoblinger mellom deltakelse på treningsarenaene

Ungdoms treningsaktivitet er i endring og har vært det en stund. Noen utviklingstrekk handler at ungdom slutter tidligere (i yngre alder) i idrettslag og at ungdoms fysiske aktivitet er blitt mer polarisert: selv om...

Mellom idrettsfag, idrettslag og Fotballforbundet: Esportens mediediskurs i Norge

Som et ledd i utviklingen av et mer digitalt orientert fritidsmønster blant unge, er virtuell idrett eller esport (electronic sports) på fremmarsj globalt og nasjonalt. Dette har ikke gått upåaktet hen for eksempel for...

Boycotts, the vacuous myth of Olympic neutrality and corporate sport

In the midst of everything else to talk about, one of the stories of 2020 has been the rise in the number of athletes, singly and collectively, asserting their citizenship – often labelled athlete...

Kjønnsdelt trening og mening: Idrettens konkurranselogikk appellerer mindre til jenter

I en fersk studie analyserer jeg og Kolbjørn Rafoss forskjeller i treningsorganisering og treningsbegrunnelser mellom gutter og jenter i alderen 13-18 år i perioden 2010-2018. Vi finner et kjønnsdelt treningsfelt hvor idrettens konkurransefokusering appellerer...

Seeing the ‘Big Picture’: a historical view of football, society and ‘fair competition’

The leaking of Liverpool and Manchester United’s ‘Project Big Picture’ to, amongst other things, shrink the Premier League (PL) to 18 clubs has, despite an offer to the English Football League to share 25% of...

And the winner is… TELEVISION! Spectacle and sport in a pandemic

While wishing a plague on the plague, Covid-19 has been useful in one respect. In suddenly stopping normal service, it forced us to reconsider what once counted as normality. This reconsideration covers everything from...

The Sydney Olympics: How did the ‘best games ever’ change Australia?

On Tuesday, it will be 20 years since the Olympic opening ceremony in Sydney, kicking off the “best games ever”. Our newspapers and TV screens are now awash with nostalgia about great sporting moments and...

Subjecting pandemic sport to a sociological procedure

This blog post is the accepted version of an article I’ve just published in Journal of Sociology, very close to the published version. The article has been developed out of what can be described...