More
  Home Tags Lediga platser

  Tag: Lediga platser

  The positions are not a part of a specific project, but are connected to the research group’s strategic areas of focus in social science: sports psychology, sports sociology, sport pedagogy and physical education, physical activity level in the population, and the importance of gender in physical education, sport, and physical activity. Excellent skills in methods is a prerequisite, as are good communications skills in English, both written and oral.
  Instituttet tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse og på master studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og idrettsfysioterapi. Instituttets forskningsvirksomhet er konsentrert om fem hovedområder; fysisk aktivitet og helse; kvinner, trening og helse; forebygging av idrettsskader; aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser samt fitness.
  Instituttleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for utvikling av instituttets forskningsvirksomhet, prosjektportefølje og studieprogrammer, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av instituttets ressurser. Et mål for instituttet er å styrke samarbeidet og samspillet mellom fagmiljøer samt å videreutvikle den sterke eksternfinansieringen av forskning.
  The department is seeking to appoint a highly skilled and motivated professor/associate professor to provide academic teaching, and to conduct and coordinate research within the field of Sports Biomechanics at NIH. The candidate must have a strong international research profile in sports research and topics that fits with the profile and the present equipment at the department.
  Stillingen er tillagt ansvar for undervisning og veiledning på masterprogrammet i idrettsvitenskap. Det kan også være aktuelt å være programansvarlig for masterprogrammet. Arbeidsoppgavene inkluderer veiledning av ph.d. studenter, undervisning på idrettshøgskolens bachelorprogrammer, herunder praktisk idrettslige aktiviteter, samt FoU arbeid innen fagfeltet, egen forskningsvirksomhet så vel som forskningsledelse innen idretts- og friluftslivsfeltet.
  Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Idrettshøgskolen er det ledig fast 100 % stilling som professor i idrettsvitenskap med innretning mot fagområdene sosiologi og statsvitenskap. Idrettshøgskolen har etablert forskningsgrupper innenfor områder som ‘friluftsliv og naturbasert turisme’, ‘fysisk aktivitet og folkehelse’ og ‘analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjoner’ og ‘Center for Avalanche Research and Education’.
  Prosjektet problemastiserer den økende bruken av digitale armbåndsaktivitetsmålere, pulsklokker, multisportsklokker, helseapps og smartphone teknologi i forbindelse med fysisk aktivitet og helsefremmende atferd. Forskningsprosjektet vil belyse hva det betyr for den enkeltes identitet å kontinuerlig overvåke og kvantifisere seg via målingen av sin puls, blodtrykk, stressnivå, søvnmønstre, kaloriinntak, tilstedeværelse via GPS m.m.
  Research activities expand within the fields of humanities and social science research. Movement is at the heart of the unit's work involving experiential, bodily, emotional, cultural and social aspects of movement. Thus, the unit’s research ranges from phenomenological and cultural analyses of movement practices of, i.a., parkour, yoga, community dance and improvisational practices, to analyses of different sub-cultures of physical activity and their organization.
  The Department of Sports Science and Clinical Biomechanics has a strong background in sports science and movement studies. The successful applicant will be expected to take on the responsibility of being the head of MoCS and to develop and lead research projects for and within the research unit. More specifically, the professor will have specific responsibilities in further strengthening research on movement practices – including different forms of dance practices.
  I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första han ha en inriktning mot idrott och fysisk aktivitet samt bidra till att utveckla institutionens verksamhet. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial