More
  Home Tags Lediga platser

  Tag: Lediga platser

  Two Sports Ethics Scholarships for Ph.D. study at FTVS, Charles University, Prague, Czechia. Apply before July 20, 2020

  We are developing a Sports Ethics Centre (and a Sports Ethics Research Group) at the Faculty of Sport and PE (FTVS) at Charles University, Prague, and we are now able to offer 2 doctoral opportunities for research in Sports Ethics, beginning in October 2020, funded by Charles University and MAiSI. Start date: October 1st, 2020.

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

  Ledig tjänst | Professor i idrottsvetenskap, inriktning sport management och coaching, till Örebro universitet. Ansök senast 2020-09-30

  Som ett led i den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid enheten för idrott söker vi någon som känner stort engagemang för att leda och utveckla vår utbildning och forskning inom sport management och coaching. En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning, ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök senast 2020-08-31

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  Ledig tjänst | Forskningsassistent i idrottsvetenskap, minst 1, till Malmö universitet. Ansök senast 2020-07-15

  Som forskningsassistent kommer du arbeta inom två olika forskningsprojekt: ”Röster från en stängd idrottsvärld” som handlar om idrottsutövares, idrottledares och  supportrarnas erfarenheter under corona-pandemin, samt ”Mistra sport and outdoors: Vägen tillbaka efter Corona” som handlar om vilka erfarenheter kopplade till miljöfrågor som idrotts- och friluftsutövare kan ta med sig från Coronakrisen.

  Ledig tjänst | Universitetslektor/ universitetsadjunkt i idrottsvetenskap | Örebro universitet. Sök senast 2020-08-03

  Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktningen Idrottspsykologi/coaching för vikariatsanställning. Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap och Inriktningen för anställningen är idrottspsykologi. Anställningen är ett vikariat och är begränsad till 6 månader från 2020-08-20 eller enligt överenskommelse, till och med 2020-02-20, och omfattningen på anställningen är 50%.

  Lediga platser | Postdoktor i idrottsvetenskap inom Mistra-projektet, till Malmö universitet | Ansök senast midsommardagen, den 20 juni 2020

  Som postdoc kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften formas i dialog med en forskningsgrupp, som består huvudsakligen av historiker, samt samverkanspartners inom forskningsporgrammet Mistra Sport & Outdoors, ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

  Lediga platser | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, lärarutbildningen Idrott och Hälsa, visstid, till Linnéuniversitetet. Ansök senast 2020-06-01

  Arbetsuppgifterna består av planering, och genomförande av undervisning och examination samt administrering av kurser inom idrottsvetenskap på grundnivå. Tjänsten har ett specifikt fokus på lärarutbildningen och ämnet Idrott och Hälsa.

  PhD studentship in sport philosophy to the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before August 7, 2020

  The Department of Sport and Social Sciences has a vacant PhD candidate position in the field of sport philosophy. There is the possibility of applying to one out of two (or to both) predefined PhD projects. One project will be focusing on the ethics of medicalization and performance-enhancing means in sport, and the other on eco-philosophical and environmental issues in sport.

  Doktorand i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö till Kungliga Tekniska högskolan, inom forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors. Ansök senast den 1 juni 2020

  Forskarutbildningen ger en bred och allsidig bas för fortsatt karriär som historiker och som forskare inom historiska och angränsande discipliner. Som doktorand kommer du att bedriva historisk forskning i ett projekt inriktat på idrott och/eller friluftsliv i ett brett samhällsperspektiv med fokus på miljö och hållbarhet. Den specifika forskningsuppgiften utformas i dialog med handledare och en forskargrupp inom Mistra Sport & Outdoors.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial