Topic | Norwegian sports, sport policy and sport studies


Go to Research Articles | Feature Articles | Book Reviews

to-page-topResearch Articles

Aalberg, Ruben Ringereide & Stig Arve Sæther Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (131024)
Agergaard, Sine & Lars Tore Ronglan Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Andersen, Trine Lise Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse og machiavellisk ledelse [The rise and fall of a national coach in football: A study of how a national football coach combines transformational leadership and Machiavellian leadership] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020 (200427)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (041012)
Aspvik, Nils PetterIngar MehusStig Arve Sæther & Anne Tjønndal Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel 160408)
Bentzen, Marte & Kristin Vindhol Evensen “I bow down in awe of them…”: Sports awards for Paralympic athletes and Olympic athletes Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (210419)
Bergem, Svein & Eva K. Robertson Barn og unge med funksjonsnedsettelser, foresatte og tjenesteytere sine erfaringer og kunnskap med aktivitetshjelpemidler [Children and young people with disabilities, guardians, and service providers’ experiences and knowledge related to adaptive equipment] (published in Norwegian 230918. English abstract available.)
Berglund, Vegard & Anne Tjønndal Sosial inkludering i e-sport [Social inclusion in e-sports] (Article in Norwegian, published 221118. English abstract available)
Bergsgard, Nils Asle Statens politikk overfor idrettsfeltet i Norge (artikel publicerad 050606)
Bergsgard, Nils Asle & Hilmar Rommetvedt Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring?(artikel publicerad 060517)
Bergsgard, Nils Asle TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Et norsk blikk på svensk idrettspolitik(081015)
Bergsgard, Nils Asle Eliteidrettens virvelstrømmer: Norge (og naboene) i verden (110420)
Bergström, Max, Guro Strøm Solli, Øyvind Sandbakk & Stig Arve Sæther “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Boge, Arild, Ove Olsen Sæle & Hilde Stokvold Gundersen Reflections from CrossFitters on the themes of body and community (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220609)
Breivik, Gunnar Ekstremsport – et senmoderne fenomen? (041214)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (ENG 210406)
Dahl, Dagmar Idrett og religion: Mellom kors, halvmåne og olympiske ringer – refleksjoner over mulighetene og nye perspektiver av et uvanlig partnerskap (040914)
Dahlén, Peter Helskogs monster (030606)
Day, Simon & Elsa Kristiansen An inferiority complex: Managing semi-professional clubs (170428)
Dolles, Harald, Hallgeir GammelsæterOskar Solenes & Solveig Straume The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Eichberg, Henning Hvordan kan man analysere idrætspolitik? (artikel publicerad 060201)
Eid, Anders Fenomenet Petter Northug: Konstruksjonen av en norsk idrettshelt (100901)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Fasting, Kari Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport (050405)
Fasting, K., C. Brackenridge & G. Kjølberg Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Fasting, Kari, Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Flekke, Bernt Ove Kunst og konstruktion: Nasjonale stereotypiar i norske sportskommentarar under fotball-VM ’02 (030907)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (040620)
Frøyland, Rolf Kampen mellom byborgeren og bonden: En stereotypisk fremstilling av lokaloppgjøret mellom Viking FK och Bryne FK (070418)
Gammelsæter, Hallgeir & Stig-Erik Jakobsen Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (060606)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (040831)
Gotvassli, Kjell-Åge Topp prestasjoner – rasjonalitet eller intuisjon of følelser? (070131)
Granerud, Øivind Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere drømmen [Dreaming of becoming a top performer in sports: Circumstances that affect the ability to realize the dream] (NOR 200420)
Grene, Gudrun Tokle Se min kjole… En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresse (100310)
Hagen, Ruben V. & Shaun M. Phillips Reliability of Self-Regulated Repeated Sprint Performance in Male Professional Football Players (180316)
Hanssen, Petter Remen Kæm e kongen? En undersøkelse av kjønnskonstruksjoner i NRKs sportsrevy (130529)
Hanstad, Dag Vidar Kommersialiseringen av skiskyting (051214)
Hanstad, Dag Vidar & Eivind ÅSkille Does Elite Sport Develop Mass Sport? A Norwegian Case Study(published in Scandinavian Sport Studies Forum March 31, 2010)
Hasselgård, Anders & Andreas Selliaas Norwegian Human Rights Organisations and the Olympic Games (published 140128 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Haugen, Kjetil K. The “Norwegian Soccer Wonder” A Game Theoretic Approach (published in Scandinavian Sport Studies Forum March 31, 2010)
Haugsbakken, Halvdan El Espectáculo, a Deep Play: The FC Barcelona and Real Madrid Rivalry in Basketball(080305)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Haugsbakken, Halvdan Fotballselskapet (091007)
Haugsbakken, Halvdan Udødelige Brann (100606)
Haugsbakken, Halvdan Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet: Et antropologisk essay om casuals(111102)
Haulan, Christian & Stig Arve Sæther Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (110831)
Haulan, Christian & Stig Arve Sæther Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (150331)
Hedenborg, Susanna, Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes & Guro Fiskergård Werner Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (201015)
Hedenborg, Susanna, Gabriella Thorell Palmqvist, Annika Rosén & Oskar Solenes ’Dilemmatic spaces’ och föräldrars deltagande i ridskolornas verksamhet för de yngre barnen [Dilemmatic spaces and parents’ participation in the activities of riding schools for the younger children] (published in Swedish 230510)
Hedenborg, Susanna, Mathilde Kronborg, Anna Sätre, Aage Radmann, Gabriella Thorell Palmquist & Petra Andersson Hästsportens miljöarbete: Viljan finns – men också stora utmaningar [Environmental sustainability in Equestrian Sports: Motivation and major challenges] (published in Swedish 231024; English abstract available)
Helland, Knut Sport som attraksjon: Symbiosen mellom fotball og medier (040620)
Hjelseth, Arve Forskning på idrett/sport og populærkultur – berøringspunkter og forskjeller (070228)
Hjelseth, Arve Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball (NOR 090211)
Hjelseth, Arve & Jorid Hovden Discursive struggles in the gendering of national team pay in Norwegian football (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 15, 2024, 240409)
Hovden, Jorid From rights-based to utility-oriented equalization: Gender-political discourses in Norwegian sports (040420)
Jakobsen, Arne Martin Trivsel hos norske kroppsøvingslærere: Hvor godt trives lærerne som underviser i kroppsøving på ungdomsskolen i Norge og hvor sannsynlig er det at de underviser i faget om fem år(120307)
Jakobsen, Arne Martin Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving (121010)
Jakobsen, Arne Martin How can a Sports Team Go From Good to Great and Then Turn Great Results into Enduring Great Results (131212)
Johansen, Hege Kjønnssegregering i norsk sprangridning: Få kvinner på topp, mange på bunn (090311)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Kristiansen, Elsa, Eivind Å. Skille & Dag Vidar Hanstad From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Kulseng, Anders B. Om merkevarebygging i sportindustrien (040309)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup (040518)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
Lippe, Gerd von der Nanna With: Et tilbakeblikk på sportsjournalistikken (140227)
Ljødal, Ingeborg, Bjørn Harald Olstad & Anne Marte Pensgaard Motives, Motivation, and Motivational Climate of Young Norwegian Swimmers, and their Parents’ Belief (Published in English in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 231115)
Loland, Sigmund Kroppssyn, idrett og mosjon (031009)
Loland, Sigmund Technology in Sport: Three Ideal-Typical Views and Their Implications (031009)
Lygre, Birgitte Ball uten sprett: En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-slutspillene (090606)
Macody Lund, Mathias, Ketil Østrem & Rune Høigaard En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (160216)
Mandić, Mirna & Anne Tjønndal Motivasjon i klatring (151211)
Mehus, Ingar & Guy Osborn Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Moen, Frode & Camilla Fikse Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (110921)
Moen, Frode & Kristin Garland Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Moser, Thomas Hva kan idretten lære meg om meg selv? Om foholdet mellom selvbilde og deltakelse i idrett/fysisk aktivitet (060927)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige(110126)
Nesse, Martin, Jan Erik Ingebrigdsen & Tomas Peterson Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (171012)
Netland, Katrine O., Vidar Schei & Therese E. Sverdrup The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Norge, Italia og de andre: En analyse av åpningsseremonien i Torino OL 2006 på NRK1 (061011)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Et flashback fra La Castellane: En analyse av fremstillingen av Zinedine Zidane under fotball-VM 2006 i norsk dagspresse (080409)
Nygård, Stig-Ivan, Egil Galaaen Gjølme & Stig Leirdal Personlig Trener – nåtid og fremtid (150507)
Næss, Hans Erik Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8 2017)
Næss, Hans Erik Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (191007)
Næss, Hans Erik & Tor Anders Hanssen ‘The only person you can delegate tasks to is yourself’: Leadership challenges and turnover in national federations of sport (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230301)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Rogstad, Egil Trasti Virtual Light in the Sports Blackout: An enduring boost of virtual sports or just a temporary respite? (ENG 201008)
Ronglan, Lars Tore Coaching – en sak for idrettssosiologien? (110309)
Seippel, Ørnulf Idrett i sivilsamfunnet: Nettverk, innflytelse og sosial kapital (artikel publicerad 060118)
Sjursen, Åsmund V. Den store dopingskandalen: En artikkel om dopingskandalen under vinter-OL i Salt Lake City i 2002, Johann Mühlegg og Verdens Gang (040406)
Skille, Eivind Å. Idrett for alle: Enhetlig mangfold eller en tredie vei (artikel publicerad060329)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skille, Eivind Å. Ethno-politics and state sport policy: The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Skille, Eivind Å. & Tor Solbakken The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skille, Eivind Å., Per Øystein Hansen, Frank Abrahamsen & Stiliani “Ani” Chroni National and Organizational Culture in Norwegian Elite Sport: The Account of National Handball Head Coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 11, 2020)
Skille, Eivind Å. & Kjersti Moen Mordal Kroppsøving og idrett i Norge – overlappende men distinktive felt [Physical education and sport in Norway – overlapping but distinctive fields] (published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211006)
Skogvang, Bente Ovèdie Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (061129)
Solberg, Harry Arne TV-sportsrettigheter – attraktive, men risikable, investeringsobjekter (040113)
Strandbu, Åse Idrettsdeltakelse blant unge jenter med innvandrerbakgrunn (040620)
Sundvoll, Heidi & Anne Tjønndal Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (151006)
Sæle, Ove Olsen, Åse Nylenna Akslen & Cecilie Ristesund A Qualitative Study of a Selection of Male High School Teachers’ Perceptions and Practise of Fair Play in Physical Education (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 15, 2024, 240313)
Sæther, Stig Arve Spilletid for talenter i norsk toppfotball: Status for tippeligasesongen 2009 (101124)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve Identification of Talent in Soccer – What Do Coaches Look For? (140319)
Sæther, Stig Arve, Anders Nygaard, Bjørn Tore Johansen & Martin Erikstad Talentutvikling via studieprogrammet idrettsfag: En retrospektiv studie av unge fotballspilleres opplevelse av å kombinere videregående skole og satsning på en fotballkarriere [Talent development at upper secondary school: A retrospective study of youth football players experience of combining school and football] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (NOR 210510)
Tangen, Jan Ove Tause forventninger og taus kunnskap – en oversett sammenheng mellem idrettsanlegg og deres brukere (031111)
Tangen, Jan Ove Forskning på demokrati og makt i den frivillige idretten i Norge – noen refleksjoner(091111)
Thomsen, Ragnhild Boksesporten runde for runde: En sammenligning av svensk og amerikansk radiosport(031111)
Tinmannsvik, Gunhild Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken (031125)
Tjønndal, Anne Idrett, innovasjon og sosial inkludering: Fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 9, 2018)
Tjønndal, AnneArve Hjelseth & Verena Lenneis Fra presentasjon til prestasjon? Sportifisering av skateboard i Norge (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 10, 2019, 190520)
Tjønndal, Anne Offentlig folkehelse­arbeid og idretts- og helseideologien: Folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag [Public health work and the sport-health ideology: The experiences of public health coordinators on collaborating with volunteer sport organizations] (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 11, 200608)
Tjønndal, Anne, Martine Limstrand & Siv Stavang Aune Regionalt idrettsdemokrati: Hvem deltar og hva påvirker interesse for deltakelse på idrettskretsting? [Regional sports democracy: Who participates and what factors impact interest in regional decision-making arenas for sports policy?] (published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 230301)
Ulseth, Anne-Lene Bakken & Ørnulf Seippel Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (111123)
van Veen, Ewoud Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken (030907)
Vikene, Odd Lennart, Reidun Nerhus Fretland, Sylvia Hole, Helga Synnevåg Løvoll Ut på tur med app: Teknologi i hverdagens bevegelseskultur [Hiking with an app: Technology in everyday movement culture] (published in Norwegian in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 231206)
Walseth, Kristin En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter (040127)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)

to-page-topFeature Articles

Adlwarth, Anna, Mads Skauge & Anne Tjønndal Norway’s first PhD course in sociology of sport at Nord University (191119)
Andersen, Michael Which sports nation is best in Scandinavia? A new report from SNE (170812)
Andersen, Michael Which nation is best in Nordic elite sport? The 2018 report from SNE now available (180801)
Augestad, Pål, Mats Bruu & Frode Telseth ‘You create your own luck, in a way’. About Norwegian footballers’ understanding of success, in a world where most fail | A summary (210409)
Bjørke, Lars, Øyvind Førland Standal & Kjersti Mordal Moen ‘While we may lead a horse to water we cannot make him drink’: three physical education teachers’ professional growth through and beyond a prolonged participatory action research project | A summary (211213)
Bjørndal, Christian Thue & Lars Tore Rongdal Engaging with uncertainty in athlete development – orchestrating talent development through incremental leadership | A summary (210330)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable cultures in cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms | A summary (210525)
Christensen, Arne Lie The Norwegian hytte: from peasant cottage to suburban fantasy? (180201)
Gammelsæter, Hallgeir Sport is not industry: bringing sport back to sport management | A summary (210420)
Gurholt, Kirsti Pedersen et al. Kunnskapsløft for friluftsliv må til! (180615)
Gurholt, Kirsti Pedersen, Ida Helene Dahl Torp & Jørgen Weidemann Eriksen Sosiale forskjeller i barn og ungdoms deltakelse i friluftsliv i Oslo (201110)
Hedenborg, Susanna, Petra Andersson, Simon Beames, Aage Radmann & Gabriella Torell Palmquist Riding Schools as Future Learning Centers for an Environmentally Just Equine Sector and Broader Society (220302)
Hjelseth, Arve Leicester City! (160509)
Hjelseth, Arve Cross-country skiing as a team sport (170926)
Horgen, André Avkolonisering av friluftsliv (NOR 220126)
Horgen. André Decolonising outdoor recreation (220308)
Ingulfsvann, Laura Suominen, Vegard Fusche Moe & Gunn Engelsrud Tensions and tractions of moving together and alone in physical education | A summary (2105012)
Jensen, Christian Tolstrup Sustainability as a concept in local sport event policies (220223)
Lippe, Gerd von der ‘We can!’ – women’s football in the Occupied West Bank | A summary (210127)
Lunde, Anders Firing “I have been predicting football’s imminent death since 1990” (translated from Norwegian by Jeremy Crump) (200909)
Lutdal, Håkon Legg ned de olympiske leker! (180410)
Lutdal, Håkon Abolish the Olympics 180417)
Lyngstad, Idar & Eivind Sæther The concept of “friluftsliv literacy” in relation to physical literacy in physical education pedagogies | A summary (210915)
Næss, Hans Erik På tide med et etisk råd i norsk idrett: 2020 bør bli året da Norges idrettsforbund (NIF) oppretter et samfunnsetisk utvalg (191218)
Radmann, Aage, Susanna Hedenborg & Lovisa Broms Social Media Influencers in Equestrian Sport | A Summary (210615)
Skauge, Mads Diamonds or stones? Rosenborg FC in the year of 2018 (translated from Norwegian by Jeremy Crump) (181127)
Skauge, Mads Five reasons why VAR is doomed to failure (translated from Norwegian by Jeremy Crump) (191004)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary (210427)
Skauge, Mads & Kolbjørn Rafoss Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag (210427)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Organized Sport and School as Complementary and Competing Venues: Different Patterns for Minority and Majority Youth? | A Summary (210602)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Organisert idrett og skole som komplementære og konkurrerende arenaer: ulike mønstre for minoritets- og majoritetsungdom? Et sammendrag (NOR 210602)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative Explanations for Socioeconomic Inequality in Youth Sports | A Summary (210908)
Skauge, Mads & Arve Hjelseth Alternative forklaringer på sosioøkonomisk ulikhet i ungdomsidretten | Et sammendrag (NOR 210908)
Skauge, Mads Football Fanatics: Explanatory Hypotheses, Developments, and Possible Threats for The Beautiful Game (220228)
Stub, Henrik ”Kvinnliga tränare säger som det är.” Henrik Stub intervjuar Anne Tjønndal (150624)
Stub, Henrik Journalistikens akademisering hindrar grön sportgranskning. Henrik Stub intervjuar Roy Krøvel (150701)
Tjønndal, Anne At the intersection of sociology, sport and society: a summary of the Norwegian Journal of Sociology’s special issue on Sport (171006)
Tjönndal, Anne & Mads Skauge Youth Sport 2.0? The Development of eSports in Norway from 2016 to 2019 | A Summary (210319)

to-page-topBook Reviews

31 år på gress Arild Stavrum Oslo: Oktober 2008 (Ørnulf Seippel 081112)
Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn Åse Strandbu & Anders Bakken Oslo: Nova 2007 (Ingela Kolfjord 070829)
Aktive liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse Kjetil Steinsholt & Kirsti Pedersen Gurholt (red) Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2010 (Ingegerd Ericsson 110921)
Barn – bevegelse – oppvekst: Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Per Egil Mjaavatn & Kari Aasen Gundersen Oslo: Akilles 2005 (Ingegerd Ericsson 060315)
Between exhausting sports and swinging rhythm: An inquiry into medical knowledge production about women’s sports and women’s gymnastics in Norway, Denmark and Germany in the interwar years Kerstin Bornholdt Oslo: University of Oslo, Faculty of Humanities 2011 (Helena Tolvhed 130129)
Bislett: En arena for mangfold og glede Per Jorsett Oslo: Akilles 2005 (Jesper Thiborg 060830)
Blodig alvor. Eller: Hva er toppidrett Harald Henmo Oslo: Gyldendal 2003 (Peter Dahlén 040127)
Crime and NO punishment: Thoughts on the Use and Abuse of Performance-Enhancing Drugs Kjetil K. Haugen Chișinău, Republic of Moldova: Eliva Press 2022 (review in English by Alexis Sossa, published 240412)
Da fagbevegelsen inntok idretten: Historien om NISO Jens Olav Simensen, Morgan Andersen & Jan Erik MustadBergen: Vigmostad Bjørke 2004 (Anders Östnäs 060315)
De kalde lekene: Norge, skisporten og de olympiske vinterlekene Halvor Kleppen Oslo: Akilles 2014 (Daniel Svensson 190320)
Det er ikke ballen det kommer an på, det er målene: Internasjonalt arbeid for bærekraftig sosial utvikling Anders Krystad (red) Oslo: Norges Fotballforbund 2004 (Kristin Fransson 060315)
Det viktigste av alt uviktig Egil Olsen, Nils Arne Eggen & Otto Ulseth Oslo: Aschehoug 2010 (Arve Hjelseth 110216)
Drømmen om England Johansson, Jens M. & Lars Backe Madsen Horten: Publicom 2005 (Peter Dahlén 061129)
Et kritisk blikk på sportsjournalistikk: Medier og idrett i en globalisert verden Gerd von der LippeKristiansand: IJ-forlaget 2010 (Birger Hedén 110330)
Et praksisbasert perspektiv på dynamiske læringsnettverk i toppidretten Kjell-Åge Gotvassli Steinkjer: Høgskolen i Nord-Tröndelag 2005 (Hallgeir Gammelsæter 070214)
Fair Play in Sport – a Moral Norm System Sigmund Loland London: Spon 2001 (David Hoff 030706)
Fiks fotballen Jon Morten Melhus & Morten Eriksen-Deinoff Oslo: Melhus Communication 2018 (Mads Skauge 190214)
Flerfarget idrett: Nasjonalitet, migrasjon og minoritet Mette Andersson Bergen: Fagbokforlaget 2008 (Anders Östnäs 080917)
Fortellinger om doping og kroppskultur Bjørn Barland Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2016 (Morten Renslo Sandvik 160427)
Fotball!:  Norges Fotballforbund 100 år Matti Goksøyr & Finn Olstad Bergen: Fagbokforlaget 2002 (review in Swedish by Bill Sund, published 030706)
Fotballens etikk: Idealer og realiteter Ove Olsen Sæle Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in English by Lise Joern, published 220317)
Framtidas håp: Barneidrettsdiskursar i Noreg 1920–1976 Oskar Solenes Oslo: Norges idrettshøgskole 2009 (Susanna Hedenborg 090923)
Fred er ei det beste: Festskrift. Hans B. Skaset 70 år Dag Vidar Hanstad & Matti Goksøyr (red) Oslo: Gyldendal 2005 (recension av Kolbjørn Rafoss 060329)
Fred og krig: Festskrift til Matti Goksøyr Gudmund Skjeldal & Allan Bennich Grønkjær (ed.) Oslo: Norges idrettshøgskole 2022 (review in English by Christian Tolstrup Jensen, published 240307)
Friluftslivspedagogikk Linda Hallandvik & Jannicke Høyem (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2019 (review in Swedish by Jonas Mikaels, published 201002)
Fullt hus: Eventyret norsk skiskyting Dag Vidar Hanstad Oslo: Akilles 2005 (Lars-Erik Alkvist 060830)
Først i løypa. Historien om langrenn i Norge Thor Gotaas Oslo: Andresen & Butenschøn Forlag 2003 (Knut Helland 040323)
Gender and Sport: Changes and Challenges Gertrud Pfister & Mari Kristin Sisjord (red) Münster: Waxmann 2013 (Helena Tolvhed 140313)
Gullracet: Medaljer, makt og mysterier i norsk langrenn Lars Backe Madsen Oslo: Gyldendal 2017 (Arve Hjelseth 171219)
Helter i sort og hvitt: Historien om Odds Ballklubb og byen gjennom 125 år Finn Olstad & Eivind Blikstad Skien: Odds ballklubb 2018 (review by Torbjörn Andersson, published 190912)
Historien om norsk idrett Matti Goksøyr Oslo: Abstrakt Forlag 2008 (Susanna Hedenborg 090606)
A History of Organizational Change: The case of Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), 1946–2020 Hans Erik Næss London: Palgrave Macmillan 2020 (review in English by Cecilia Stenling, published 210928)
hva er FOTBALL Matti Goksøyr Oslo: Universitetsforlaget 2014 (Bill Sund 150213)
Hvordan er idrett mulig? Skisse til en idrettssosiologi Jan Ove Tangen Kristiansand: Høyskoleforlaget 2004 (David Hoff 050914)
“I have a pacemaker and hip replacement, but I’m up and running”: Rural Norwegian men’s meanings related to health. body and physical activity Stein Egil Kolderup Hervik Oslo: Norges idrettshøgskole 2017 (Suzanne Lundvall 180315)
I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien Erik Backman & Lena Larsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Øyvind Førland Standal 141008)
Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen Kolbjørn Rafoss & Gunnar Breivik Oslo: Akilles 2010 (Jens Høyer-Kruse 120919)
Idrett og bærekraft: Perspektiver på miljø- og samfunnsansvar i idrettens organisasjoner [Sport and Sustainability: Perspectives on Environmental and Societal Responsibilities in Sport Organizations] Dag Vidar Hanstad, Morten Renslo Sandvik & Anna-Maria Strittmatter Bergen: Fagbokforlaget 2021 (book in Norwegian, review in English by Daniel Svensson, published 220519)
Idrett og juss Gunnar-Martin Kjenner (red) Oslo: Universitetsforlaget 2004 (Jyri Backman 070912)
Idrett, kjønn, kropp og kultur: Minoritetsjenters møte med norsk idrett Åse Strandbu Oslo: Nova 2006 (Jesper Fundberg 080123)
Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden Anne Tjønndal (red.) Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Leah Monsees, published 211123)
Idrett, politikk og menneskerettigheter Hans Erik Næss Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Karin Zackari, published 220405)
Idrettens dilemmaer: Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering»Andreas Hompland (red) Olso: Akilles (Thomas Persson 081015)
Idrettsdemokratiet: Makt og styring i idretten Bernard Enjolras & Ragnhild Holmen Waldahl Olso: Akilles 2009 (Bjarne Ibsen 091216)
Idrettspolitikkens maktspill: Endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen Nils Asle Bergsgard Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2005 (recension av Henning Eichberg 060201)
Idrettspsykologi: Motivasjon, ledelse og prestasjon Elsa Kristiansen & Hedda Berntsen Oslo: Universitetsforlaget 2021 (review in Swedish by Peter Carlman, published 220426)
Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne samfunn Jon Helge Lesjø Oslo: Abstrakt Forlag 2008 (Hallgeir Gammelsæter 090606)
Idrettsteknologi [Sports technology] Anne Tjønndal Bergen: Fagbokforlaget 2023 (review in English by Anna Åberg, published 231101)
Idrettsvitenskap: Perspektiver og praksis Stig Arve Sæther (red) Oslo: Universitetsforlaget 2019 (review in Danish by Ulrik Wagner, published 200910)
Inkluderende kroppsøving Øyvind Førland Standal & Gro Rugseth (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2015 (Lars Kristén 160511)
Innføring i klatring Stein Tronstad Oslo: Akilles 2005 (Åke Nilsén 060517)
Jacob Lund: Sponsorkongen Jørn Lekve Bryne: Jæren Forlag 2021 (review in Norwegian by Arve Hjelseth, published 220301)
Jakten på et bedre liv: Fysisk aktivitet i den norske befolkningen 1985–2011 Gunnar Breivik Oslo: Universitetsforlaget 2013 (Maja Pilgaard 140314)
Kampen om idrettsanleggene: Planleggning, politikk og bruk Kolbjørn Rafoss & Jan Ove Tangen (red) Bergen: Fagbokforlaget 2009 (Jens Høyer-Kruse 100127)
Klanen: Den kollektive kroppen Elisabeth Skoglund Johnsen Olso: Akilles 2007 (Arve Hjelseth 080917)
Kroppslig læring: Perspektiver og praksiser Tone Pernilla Østern, Øyvind Bjerke, Gunn Engelsrud & Anne Grut Sørum (ed.) Oslo: Universitetsforlaget 2021 (review in Danish by Helle Winther, published 220324)
Kroppsøving, læreren og eleven: Pedagogiske emner og forskningsinnsikter Knut Skjesol & Idar Lyngstad (ed.) Bergen: Fagbokforlaget 2021 (review in Swedish by Gunn Nyberg, published 220505. Book in Norwegian)
Kvinner i norsk idrett Per Jorsett Olso: Akilles 2008 (Anders Östnäs 101215)
Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk Lars Tore Ronglan Olso: Akilles 2008 (Anders Halling 090606)
Landslaget: Fra verdenstoppen til fotballens bakgård Birger Løfaldli Oslo: Kagge Forlag 2017 (Arve Hjelseth 171101)
Liverpoolhjerter: Hva fotball gjør med fansen Ragnhild Lund Ansnes Trondheim: Trinity Mirror Sport Media 2010 (Arve Hjelseth 110309)
Løvehjerte [Lionheart] Ståle Solbakken, with Peter Sloth & Knut Espen Svegaarden (Translated from Danish by Inge Ulrik Gundersen) Oslo: Aschehoug 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200311)
Magiske øyeblikk: Høydepunkter fra NRK Radiosporten gjennom 70 år Arve Fuglum Oslo: N.W. Damm & Søn 2003 (Ragnhild Thomsen 040113)
Makten og æren: I toppidrettens kulisser Bjørge Stensbøl Oslo: Kagge Forlag 2010 (Dag Vidar Hanstad 111102)
Mario Balotelli forklarer Europa Peter Samdal Oslo: Libretto forlag 2015 (Daniel Alsarve 160504)
Mellom børs, katedral og karneval: Norske supporters forhandlinger om kommersialisering av fotballArve Hjelseth Bergen: Universitetet i Bergen 2006 (Rasmus Storm 070502)
Mellom meg og det andre er der stier: En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse Annette Bischoff Ås: Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) 2012 (Henning Eichberg 130212)
Meningen med idretten Kari Steen-Johnsen & Iver B. Neumann (red) Oslo: Unipub 2009 (Anders Östnäs 100922)
Mental trening i fotball Anne Marte Pensgaard & Per-Mathias Høgmo Oslo: Akilles 2004 (Sverker Bengtsson 060606)
Milliardspillet: Kampen mellom TV 2 og NRK om TV-fotballen – sett fra insiden Bjørn Taalesen Oslo: Damm 2006 (Peter Dahlén 060606)
Moving Bodies 2004:2, Tema Sport og medier Peter Dahlén, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red) Oslo: Norges Idrettshøgskole 2004 (Göran Eriksson 050503)
Nils Arne: Et liv i svart og hvitt Otto Ulseth Oslo: Aschehoug 2018 (Mads Skauge 190329)
The Nordic Model and Physical Culture Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Joe Piggin, published 201016)
Norsk idrett: Indre spenninger og ytre press Dag Vidar Hanstad (red) Olso: Akilles 2011 (Bjarne Ibsen 110921)
Norsk idrett: Organisering, fellesskap og politikk Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel & Ragnhild Holmen WaldahlOslo: Akilles 2005 (Anders Östnäs 060315)
Norway – the Cradle of Skiing Thor Gotaas (Översättning J. Basil Cowlishaw) Nesøya: Font Forlag 2011 (Erkki Vettenniemi 120125)
Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk Bjørn Tore Johansen, Rune Høigaard & John Besse Fjeld(red) Kristiansand: Høyskoleforlaget 2009 (Jan-Eric Ekberg 101013)
Olympiske sommerleker 1896-2004 Åge Dalby, Jan Greve & Per Jorsett Olso: Akilles 2006 (Jørn Hansen 090606)
Olympiske vinterleker 1924-2006 Åge Dalby, Jan Greve & Per Jorsett Olso: Akilles 2006 (Jørn Hansen 090606)
Organisasjon og lederskap i idretten Dag Vidar Hanstad Bergen: Fagbokforlaget 2019 (review in Swedish by Marie Hedberg, published 200305)
Perspektiv på friluftslivets pædagogik Björn Tordsson (Översättning från norska till danska av Torbjørn Ydegaard) Haderslev: CVU Sønderjylland University College 2006 (Søren Andkjær 090311)
The Philosophy of Football Steffen Borge Abingdon, Oxon: Routledge 2019 (review in English by Mats Franzén, published 200310)
Poeng, penger og politikk: Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse Hallgeir Gammelsæter Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (Cecilia Stenling 170914)
Running: A Global History Thor Gotaas (Översättning Peter Graves) London: Reaktion Books 2009 (Björn Sandahl 101013)
Samtiden 4-2007 Cathrine Sandnes (red) Oslo: Aschehoug (Bo Carlsson 081112)
“Shaking or Stirring”?: A case-study of physical education teacher education in Norway Kjersti Mordal Moen Oslo: Norges idrettshøgskole 2011 (Gunn Nyberg 121010)
Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomføring Dag Vidar Hanstad (red) Oslo: Akilles 2012 (Josef Fahlén 121031)
Skjebnekamp: Norsk idrett under okkupasjonen 1940–1945 Matti Goksøyr & Finn Olstad Oslo: Aschehoug 2017 (Johnny Wijk 180404)
Spenningssøkingens sosialitet: En sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport Tommy Langseth Oslo: Norges idrettshøgskole 2012 (Åke Nilsén 131129)
Sport for all’ in new settings: A study of the Norwegian Confederation of Sports’ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s Solveig Straume Oslo: Norges idrettshøgskole 2013 (Henning Eichberg 140321)
Sport Policy: A Comparative Analysis of Stability and Change Nils Asle Bergsgard & al Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2007 (Mats Franzén 080305)
Sport, medier og journalistikk: Med fotballandslaget til EM Knut Helland Oslo: Fagbokforlaget 2003 (Göran Eriksson 051005)
(Sporten): En idéhistorisk studie Rune Slagstad Oslo: Pax Forlag 2008 (Arve Hjelseth 090429)
Sporty Business Anders Hall Grøterud & Geir Jordet Oslo: Hegnar Media 2005 (Magnus Lindwall 060215)
Toppfotball – et felt i forandring Bente Ovèdie Skogvang Oslo: Norges Idrettshøgskole 2006 (recension av Jørn Hansen 070418)
Toppidrettens formel: Olympiatoppen som alkymist Pål Augestad & Nils Asle Bergsgard Oslo: Novus forlag 2007 (recension av Stefan Lindeberg 080305)
Treningslære for idrettene: 2. utgave Jostein Hallén & Lars Tore Ronglan Bergen: Fagbokforlaget 2022 (review in English and Swedish by Stephen Garland, published 231006)
Ung i Norge: Skole, fritid og ungdomskultur Åse Strandbu & Tormod Øia (red) Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2007 (Ingela Kolfjord 070829)
Ungdom og idrett Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  2016 (Karin Redelius 170504)
Utafor sporet?: Idrett, identiteter og regionalisme i nord [Off the beaten track: Sports, identity and regionalism in the north] Helge Chr. Pedersen & Eivind Å. Skille (red) Vallset: Oplandske Bokforlag 2016 (Daniel Svensson 170209)
Venner på tur: Naturguiding som relasjonell kunnskap Thomas Vold Oslo: Norges idrettshøgskole 2015 (Henning Eichberg 160421)
Vinter-Ol i skisportens vugge: De VI Olympiske vinterlekarne i Oslo 1952 og De XVII Olympiske vinterlekerne i Lillehammer, 1994 Gaute Slåen Heyerdahl Oslo: Norges idrettshøgskole 2014 (Leif Yttergren 151022)