More

  Who are admitted to a sport school?

  This article by Tomas Peterson and Per Wollmer discusses the recruitment of pupils into a secondary school with a physical activity profile in Sweden. One of the aims of the longitudinal and multidisciplinary research project Malmö Youth Sport Study (MYSS) is to establish who the chosen ones are, and to analyze the results based on factors – gender related, physiological, psychological and sociological.

  Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen

  Syftet med den här diskussionsinriktade artikeln av Peter Sundström är att identifiera och jämföra hur svensk fotboll på nationell respektive distriktsnivå förhåller sig till Relative Age Effect (RAE) i sina vägval för talangutveckling. Det finns kritik mot de yngsta ungdomslandslagen från de tre tunga fotbollsdistrikten. Kritiken har olika nyanser, men de är alla överens om att åtminstone U15-landslaget är för tidigt.

  Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for...

  Nya forskningsrön visar att det finns ett behov av att utforska den outnyttjade potentialen hos holistiska rörelseaktiviteter som tar hänsyn till både fysiska, mentala, emotionella och sociala processer. Den här artikeln av Helle Winther, Anne-Merete Kissow och Carsten Sandahl belyser ett forskningsprojekt som har undersökt löpsällskapet Team Tvilling, som erbjuder aktiviteter där människor med mycket olika rörelsevillkor deltar i löpaktiviteter tillsammans.

  Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach...

  This article by Åsa Bäckström, Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach explores learning during game-play of a snowboarding video game intrigued by questions raised in the wake of the increasing mediatisation and digitisation of learning. Using a short term sensory ethnography approach, we elaborate on the idea of multisensory emplaced learning and propose an organic metaphor – mycorrhiza – to both methodology and learning.

  Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with...

  In this article by Marie Graffman-Sahlberg, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall, critical questions are being raised about the enforcement of learning a particular health practice in school physical education (PE). The aim of the study was to explore upper secondary students’ learning and understandings of a specific learning object, aerobic fitness and how this influences health, after participating in a period of a longer lab work in physical education.

  The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes

  This article by Susanne Ravn and Karsten Elmose-Østerlund sets out to investigate: a) the extent to which cooperative dance practices organised around a performance foster interpersonal relationships among the participants compared with the fostering of interpersonal relationships in different sports activities, and b) which cooperative aspects of such dance practices are of importance for the fostering of interpersonal relationships.

  “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches

  Football is a major attraction in Sweden with over two million people attending games in the highest division in 2018. Organising these games requires collaboration between the main stakeholders: the police, the clubs and the supporters, and respectful collaboration between all parties. However, during the 2019 season there has been a steadily growing sense of mistrust between stakeholders. This article by Jonas Havelund, Neil Williams, Anders Almgren and Filip Lundberg Verendel will analyse those developments.

  Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

  I denna artikel presenterar Katarina Lundin resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever, med fokus på tränarnas/idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med barnen/eleverna.

  Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norges idrettsforbund (NIF) hatt utfordringer knyttet til organisasjonskultur, økonomisk styring og gjennomsiktighet (transparency). I etterkant av at et NIF-oppnevnt utvalg (”Åpenhetsutvalget”) publiserte rapporten Innsyn, åpenhet og tillit i 2016 som en løsning på disse utfordringene, undersøker Hans Erik Næss i denne artikkelen i hvilken grad rapporten svarer på sitt mandat.

  Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen...

  Syftet med Julia Wester studie var att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats, och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Undersökningen syftar till att bättre förstå vilka konflikter och hierarkier som kan spela in i formandet av fotbollsplanen, och artikeln visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial