More

  Fotbollsföretagen och demokratin

  I den här artikeln diskuterar Björn Horgby och Christer Ericsson bolagisering i ett svenskt herrfotbollssammanhang, med utgångspunkt i boken Fotboll, kommersialisering, demokrati. De visar hur dessa föreningar styrs och hur förändrade styrningsformer påverkar föreningsdemokratin genom att de tidigare, ideellt arbetande förtroendevalda i många fall ersattes av tjänstemän med professionella kompetenser.

  Sportfilm och patriotism i Putins tjänst

  I den här artikeln av Markus Alexandersson spåras utvecklingen med en tillbakablick på olika traditioner inom sportfilm och idéer om hur man har försökt skapa känslor genom sport. En närmare titt på tre filmer producerade mellan 2013 och 2018, vilka alla blev stora framgångar, bidrar till en bra bild av hur sport spelar en betydelsefull roll i skapandet av patriotism och stöd för Vladimir Putin.

  Thus spoke Monica Aldama: Cheerleading and Nietzschean transcendence

  Aurélien Daudi’s article is a philosophical examination of the six-part documentary series, Cheer, which debuted on Netflix on the 8th of January 2020 to widespread enthusiasm. In applying the philosophy of Nietzsche, notably his perhaps most famed work, the enigmatic Thus Spoke Zarathustra, and utilizing concepts like the overman, self-overcoming and the will to power, Daudi present an alternate interpretation of the events played out in series.

  Offentlig folkehelse­arbeid og idretts- og helseideologien: Folkehelsekoordinatorers erfaringer av samarbeid med frivillige idrettslag

  Den här referentgranskade artikeln av Anne Tjønndal undersöker hur idrotts- och hälsoideologi uttrycks av offentliga anställda i den norska folkhälsosektorn när de delar sina erfarenheter av att arbeta med frivilliga idrottslag i folkhälsoarbetet. Analysen visar hur samarbete med frivilliga idrottslag uppfattas som positivt och som en resurs i folkhälsoarbetet i fysisk aktivitet, särskilt när barn och ungdomar är målgruppen.

  Dans på sygeplejerske­uddannelserne? Innovative uddannelses- og klinikforløb med fokus på kroppens sprog, egenkontakt, kommunikation...

  I denne artikel af Helle Winther & Susanne Næsgaard Gröntved studeres om kommende sygeplejerskers professionalitet kan trænes gennem en fornyet og kollektiv opmærksomhed på kropslighed, sanselighed og kommunikation i sygeplejerskeuddannelsen, og om denne bevidsthed kan læres gennem bevægelse og dans.

  Walking against depression – a brief report

  The aim of this brief report is to examine how walking interventions against depression should be conducted. Reviewing international studies, this article finds that an intervention consisting of individual walking with three weekly sessions for at least 12 weeks is recom­mendable. In addition, studies suggest that different types of walking can be implemented effectively depending on the different needs and physical capacities of the participants.

  Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview

  Despite a call for rethinking the epistemological understanding of the acculturation and its relation to sport and exercise, European sport and exercise psychology has remained unchallenged territory. Sepandarmaz Mashregi’s critical overview is a call for decolonizing the knowledge and scholarship within sport and exercise psychology by utilizing transformative approaches that centralize the voices of the cultural ’other’.

  Återkoppling till tränande barn – hur och varför?

  I den här artikeln använder Katarina Lundin en modell för återkoppling i idrottskontext. Ett resultat är tränarnas strävan att ge såväl uppskattande som utvecklande återkoppling; ett annat att det finns stora skillnader i hur återkopplingen formuleras – inte minst när det gäller hur specifik den är – och ofta formuleras återkopplingen som nya instruktioner. En förutsättning för en effektiv återkoppling är att tränarnas instruktion inför övningen är tydlig.

  Fra helt til syndebukk: En studie av hvordan en landslagstrener i fotball kombinerer transformasjonsledelse...

  I denne artikkelen av Trine Lise Andersen studeres lederstilen til landslagstrener i fotball i lys av toppfotballens rasjonalitet, der seier trumfer alt. Spørsmålet som drøftes er om treneren brukte både sin ofte kommuniserte transformasjonslederstil og en machiavellisk lederstil, og endret eventuelt balansen mellom disse lederstilene seg i forhold til lagets resultater. Antagelsen var at den machiavelliske lederstilen ville bli mer fremtredende når resultatene uteble.

  Drømmen om å bli topputøver i idrett: Momenter som påvirker muligheten til å realisere...

  ”I denne artikkelen”, skriver Øivind Granerud, ”tar jeg for meg følgende momenter som påvirker muligheten for å realisere drømmen som mange barn og unge har om å bli topputøver i idrett: Lekens betydning; Allsidighet versus tidlig spesialisering; Talent, hva er det og hvem er det; Motorisk modning – relativ alderseffekt; Indre og ytre motivasjon; Selvtillit og angst innen idrett; Trenerens betydning; Foreldrenes betydning; Idrett som intergreringsarena; Frafall; Alle utøvere er like viktige.”
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial