More

  Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with...

  In this article by Marie Graffman-Sahlberg, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall, critical questions are being raised about the enforcement of learning a particular health practice in school physical education (PE). The aim of the study was to explore upper secondary students’ learning and understandings of a specific learning object, aerobic fitness and how this influences health, after participating in a period of a longer lab work in physical education.

  The formation of interpersonal relationships in dance practice: A mixed-method study of two programmes

  This article by Susanne Ravn and Karsten Elmose-Østerlund sets out to investigate: a) the extent to which cooperative dance practices organised around a performance foster interpersonal relationships among the participants compared with the fostering of interpersonal relationships in different sports activities, and b) which cooperative aspects of such dance practices are of importance for the fostering of interpersonal relationships.

  “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches

  Football is a major attraction in Sweden with over two million people attending games in the highest division in 2018. Organising these games requires collaboration between the main stakeholders: the police, the clubs and the supporters, and respectful collaboration between all parties. However, during the 2019 season there has been a steadily growing sense of mistrust between stakeholders. This article by Jonas Havelund, Neil Williams, Anders Almgren and Filip Lundberg Verendel will analyse those developments.

  Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter

  I denna artikel presenterar Katarina Lundin resultaten från en jämförande studie mellan två projekt om språkbruk i idrottskontext. Det ena projektet har undersökt träningspass i idrotterna friidrott, jujutsu och gymnastik, och det andra har undersökt undervisning i Idrott och hälsa i en förberedelseklass för nyanlända elever, med fokus på tränarnas/idrottslärarnas verbalspråkliga kommunikation med barnen/eleverna.

  Godt styresett i Norges idrettsforbund: En kvalitativ dokumentanalyse av Åpenhetsutvalgets rapport

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har Norges idrettsforbund (NIF) hatt utfordringer knyttet til organisasjonskultur, økonomisk styring og gjennomsiktighet (transparency). I etterkant av at et NIF-oppnevnt utvalg (”Åpenhetsutvalget”) publiserte rapporten Innsyn, åpenhet og tillit i 2016 som en løsning på disse utfordringene, undersøker Hans Erik Næss i denne artikkelen i hvilken grad rapporten svarer på sitt mandat.

  Den ”bråkiga” skolfotbollsplanen: En studie om platsens innebörd för det sociala livet på fotbollsplanen...

  Syftet med Julia Wester studie var att synliggöra och skapa kunskap om skolans fotbollsplan som plats, och vilken roll den har i det sociala livet på skolgården. Undersökningen syftar till att bättre förstå vilka konflikter och hierarkier som kan spela in i formandet av fotbollsplanen, och artikeln visar att fotbollsplanen kan förstås som en pluralistisk och föränderlig plats.

  Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students

  Physical education (PE) has been identified as a potentially powerful domain to promote physical activity (PA) among school-aged youth. The aim of this study by Julius Gerth, Anders Raustorp and Andreas Fröberg was to investigate PA intensity distribution during PE among Swedish upper secondary school students. The study showed rather higher PA intensity during PE than expected.

  Vilka elever antas till en idrottsskola?

  Denna artikel av Tomas Peterson och Per Wollmer diskuterar rekryteringen till en högstadieskola som specialiserar sig på fysisk aktivitet och idrott. Ett av syftena med den longitudinella och flervetenskapliga studien Malmö Youth Sport Study (MYSS) är att redovisa vilka som utväljs och att analysera resultatet utifrån olika faktorer – genusrelaterade, fysiska, psykologiska och sociala.

  Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15...

  This study by Tor Söderström, Peter Brusvik and Stefan Lund of Sweden’s 24 football districts analyses whether contextual factors (number of players, number of elite teams, and number of elite players on each district team) influence the district teams’ relative age effect (RAE) and the way in which contextual factors and RAE correlate with the U15 teams’ competitive success.

  Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet...

  Syftet med denna studie av Patrik Jauring och Viktor Andersson var att undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande friluftslivsundervisning. För studien genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva ha eller ha haft en välfungerande friluftslivsundervisning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial