More

  Social Media Hedonism and the Case of “Fitspiration”: A Nietzschean Critique

  In this feature article, Aurélien Daudi summarizes his article in Sport, Ethics and Philosophy, in which he presents his study of the widespread social media culture surrounding fitness, ‘fitspiration’, and the way it encourages self-sexualization and self-objectification and thereby epitomizing a wider issue with photo-based social media in general. Utilizing two doctrines central to Nietzsche’s philosophy—The Last Man and his conception of the ‘higher self’ – Daudi argues that fitspiration involves a form of hedonism that is potentially harmful to the pursuit and achievement of human flourishing.

  Conference report: The annual BERA conference in Liverpool 2022

  The British Educational Research Association (BERA) conference 2022 took place in Liverpool at the Liverpool John Moore University, 6–8 September 2022. This report by Maria Howding is not a complete summary of the scientific program, but rather an overarching reflection on what it was like attending the conference from the perspective of the doctoral students in the Swedish graduate school of physical education didactics for physical education teacher educators.

  Sport in a changing world – rapport från SVEBI-konferensen 2022

  Efter att ha skjutits upp flera gånger på grund av pandemin kunde den årliga konferensen för Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) till slut genomföras den 14–15 juni 2022. Då samlades forskare och idrottsorganisationer från hela Sverige på Malmö universitet för att delta och utbyta forskningsresultat. Våra utsända på konferensen, doktoranderna Sara Karlén och Klara Boije af Gennäs rapporterar fylligt i ord och bild.

  A new research project explores the contribution of physical education and health to the...

  The purpose of the strategic research and development initiative “Physical educatiOn, health and SuStaInaBILITY” (POSSIBILITY) is to increase our knowledge of and possible contribution to education for sustainable development within the field of physical education and health. In this feature article, the project and the published results so far is presented by Andreas Fröberg, Suzanne Lundvall & Petter Wiklander.

  The Role and Function of Tifos in the Swedish Football Supporter Culture

  In this feature article, Sara Karlén presents her dissertation project at the Department of Sport Sciences, Malmö University. Building on preparatory fieldwork for her Master’s thesis, Sara aims to get a handle on the practice of tifos within the Swedish football supporter culture. Utilizing qualitative methods such as observations and focus group interviews, her primary purpose is to explore how supporters add value to football games by producing creative expressions through visual choreographies.

  Confusion about Inclusion: Transwomen Athletes in the Female Category

  On June 19, the International Swimming Federation (FINA) approved a significant change to its policy on the inclusion of transwomen, effectively banning any transwoman swimmer from competing in female competition if they have gone through any part of the process of male puberty. In this feature article Miroslav Imbrišević clears up a common misunderstanding that presently obfuscates the debate on transgenderism in sports – eligibility is a governing principle in sports, determining also inclusion.

  Det offentliga klarar inte ensamma av att skapa inkludering och social och ekonomisk hållbarhet...

  Björn Anders Larsson är forskare i ekonomi och organisation vid Lunds universitet. Alexandra Krook är grundare av den ideella organisationen Sparks Generation. Stina Liljeqvist är ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet. De delat här med sig av idéer och tankar kring civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen med speciellt fokus på ungas välmående, där inte minst idrottens ideella föreningar spelar en viktig roll.

  Historicizing Machoism in Swedish Ice Hockey: A Summary

  In this feature, Daniel Alsarve summarizes his article in The International Journal of the History of Sport, in which he presents the findings from a study of the macho culture that pervades (male) ice hockey nationally (and internationally). Utilising a variety of methods and sources, the author identifies four themes within the masculine ice hockey culture, on the basis of which he concludes that the culture is both stable and complex, but its consequences are not wholly negative.

  Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) Rapport 1-2022

  Olika aspekter av språk och idrott i kombination presenterades och diskuterades under den andra konferensen för Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) den 12–13 januari 2022 vid Linnéuniversitet. Under nätverkskonferensen gavs utöver introduktions- och avslutningssessionen sammanlagt 8 olika presentationer med sammanlagt 11 föredragshållare. Nätverket har för närvarande ett fyrtiotal medlemmar. Konferensen arrangerades av Katarina Lundin, och hon svarar också för den här rapporten.

  Idrott som medel i en tid av krig

  Daniel Bjärsholm diskuterar idrott och politk, och mera specifikt idrottens potential i kampen mot det ryska invasionen av och övervåldet i Ukraina. Idrottens kan – om den vill!
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial