More

  Book Reviews

  Tilltalande och genomarbetad lärobok i dans inom skolämnet idrott och hälsa

  I antologin Dans 22: Bevægelse, koreografi og performance, sammanställd av Mie Lykke Nielsen och utgiven av Frydenlund, ges inspiration till 22 danser som alla kan ingå i dans- och idrottsämnen på landets gymnasieskolor. Märtha Gripson, som diskuterade 2016 på avhandlingen Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik, är vår kunniga, och väldigt nöjda, recensent.

  News

  Call for Scholarly Commentaries | “Sport and the Coronavirus Crisis”, Special Issue of International Journal of Sport Communication. Call ends April 27, 2020

  This call asks sport-focused scholars to contribute short essays and analyses of how this unfortunate life-altering pandemic has affected the sport industry. For the most part this special issue will be devoted to scholarly commentaries (e.g., perspectives, essays, overviews, analyses, opinions, observations, recommendations, cases, interviews) of how the sport industry has been affected by this pandemic.

  Call for Papers | “Strategic Brand Management In and Through Sport” – Special Issue of Journal of Strategic Marketing. Call ends September 30, 2020

  This special issue, guest edited by Elisavet Argyro Manoli, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, aims to add to the ever-developing branding and sport branding literature, by exploring both forms that sport brand management can take, while taking into consideration its strategic nature and the rapid development of the sport sector and the wider social, technological and economic environment.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning sport management, 100% visstid, till Malmö universitet. Ansök senast den 15 april 2020

  Du kommer huvudsakligen arbeta med undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå och avancerad nivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap. Undervisning i internationell master kan ingå i arbetsuppgifterna.

  Articles

  Features

  Journals

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial