More

  Book Reviews

  Brittisk hästsport på film historiskt kartlagd

  Den engelska filmvetaren Stephen Glynn vid De Montfort University går i sin nya bok på djupet när det gäller engelsk galoppsport på film. Peter Dahlén har läst The British Horseracing Film: Representations of the ‘Sport of Kings’ in British Cinema (Palgrave Macmillan), och i sin recension för idrottsforum.org konstaterar han att Glynns bok fyller ett vakum i sportfilmsforskningen.

  News

  Livestreamad disputas | Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, av Iver Mytting, Norges idrettshøgskole

  Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

  Call for Papers | The 8th International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) Congress | Vancouver, October 12–14, 2021. Call ends April 19,...

  The 8th ISPAH Congress will bring together thought-leaders, policy makers, community leaders, Indigenous elders, and researchers from over 30 countries for conversation, debate, and innovation based on the theme of “The Wholistic Approach to Health and Wellness through Physical Activity: Body, Spirit, and Mind.” A key objective of the conference will be to advance our knowledge of the benefits of physical activity for optimal health and well-being across the lifespan.

  Call for Papers | “LGBTQIA+ Topics in Health, Wellbeing, and Education”, Special Edition of Sport, Education and Society | Call ends February 26, 2021

  This Special Edition on LGBTQIA+ Topics in Health, Wellbeing, and Education seeks to bring together an assemblage of voices from social science, education, health, and physical activity to address LGBTQIA+ topics in their respective research areas. Health, wellbeing, and education are inclusive of a variety of fields such as sociology of health, education, gender studies, queer studies, sport and physical cultural studies, health education, physical education, as well as psychology.

  Research articles

  Feature articles

  Journals

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial