More

  Book Reviews

  A comprehensive overview of the role of economics in the intersection...

  Brian Goff is a professor of economics at Western Kentucky University, and his latest book is Sports Economics Uncut (Edward Elgar), in which he explores sports as a mirror of the world and a powerful agent of change, and covers subjects ranging from racial discrimination to inequality, law enforcement, managers and risky decisions, club membership, and politics. Our reviewer is Harry Arne Solberg, and he found interesting information and perspectives, albeit with a distinct US-centric bias.

  News

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB. Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier.

  Lediga platser | Doktorand inom idrottsvetenskap inriktning träningens neurofysiologi, till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm | Ansök senast den 15 november 2021

  Doktorandprojektet genomförs inom ramen för E-PABS och föreslås omfatta 4 delarbeten med fokus på intensitetens betydelse för effekter av fysisk aktivitet på neurofysiologiska mekanismer för hjärnhälsa. Under 2022-2026 planeras tre större samverkansstudier med detta fokus på akuta och långvariga effekter av fysisk aktivitet i neurologiskt friska individer, individer med ryggmärgsskada samt personer under rehabilitering för stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Call for Papers | Essay collection on the history of sport in Berlin | Call ends November 15, 2021

  This essay collection will explore Berlin as a sports city, and the history of sport in Berlin, from a range of historical perspectives (political, social, cultural, diplomatic, environmental, global, media, and others). While we welcome submissions pertaining to Berlin’s history as a host of sport mega-events, we also encourage submissions pertaining to lesser-known histories of sport and physical activity in Berlin.

  Research articles

  Feature Articles

  Journals

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial