More

  Book Reviews

  New insights into the complex subculture of the ultras movement

  Fanaticism in association football fandom is being witnessed these days in the wake of Maradona’s passing. Another expression is also the subject of Ultras: The passion and performance of contemporary football fandom by Mark Doidge, Radosław Kossakowski & Svenja Mintert (Manchester University Press). Our reviewer is Lise Joern, well versed in the world of football fandom, fanatic or not, and she really appreciates this sociological study and its novel theoretical approaches.

  News

  Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!

  Hanserik Tönnheim, Malmö, har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Ur motiveringen: ”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur.”

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Call for Papers | “Understanding Socio-Cultural Effects of Mega-Events on Host Communities: Key Findings, Challenges, and Opportunities”, Special Issue of Social Sciences. Call ends...

  The rationale for this Special Issue is to contribute to knowledge with a collection of papers on socio-cultural outcomes and impacts as effects of mega-events on host communities from a multidisciplinary perspective. We will explore the methodological and conceptual challenges such work poses, and showcase opportunities and efforts for mitigating the unsustainable aspects of mega-event policies and practices.

  Research articles

  Feature articles

  Journals

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial