More
  Home Tags NIH

  Tag: NIH

  Public defence of doctoral thesis | Training load and health problems in football – More complex than we first thought? | Torstein Dalen-Lorentsen, Norwegian School of Sport Sciences, December...

  Sudden increase in training load has been linked to increased risk of injuries and illnesses (health problems). In the past years, researchers have claimed that easy-to-use calculations can precisely estimate how much training load can increase without increasing the risk of health problems. In his PhD-project, Torstein Dalen-Lorentsen found that it’s not possible to assess risk of health problems based on training load, and that the studies claiming this has substantial methodological weaknesses.

  Public defence of doctoral thesis | Bicycling in the right direction? | Solveig Nordengen, Norwegian School of Sport Sciences, December 9, 2021

  In her dissertation, Solveig Nordengen presents results from two systematic literature reviews with meta-analyses of cycling and cardiovascular disease, followed by national correlates of commuter cycling and the presentation of a novel bike traffic index to describe trends in cycling over the years.

  Public defence of doctoral thesis | Physical activity, mental health and academic achievement in adolescents | Ingeborg Barth Vedøy, Norwegian School of Sport Sciences, December 1, 2021

  In Ingeborg Barth Vedøy’s dissertation, she presents results from a long term study in which she followed 600 adolescents annually throughout their three years of lower secondary school, exploring their physical activity level, mental health and academic achievements. Surprisingly, the overall results show no associations between physical activity and academic achievement among the participants.

  Public defence of doctoral thesis | Visual Perception in Elite Football | Karl Marius Aksum, Norwegian School of Sport Sciences, November 3, 2021

  Karl Marius Aksum’s thesis provides new research about the frequency, timing, duration, and information of scanning behavior in elite football players. The findings suggest that future research on visual perception in football should strive to develop more representative designs in non-restrictive settings. Furthermore, coaches should aim to develop football players’ skills with the help of complex contextualized exercises that include an abundance of information.

  Disputas | Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole, av Lena Dahl, Norges idrettshøgskole, 14 oktober 2021

  Varje år rapporterar media om räddningsinsatser och olyckor i norsk natur som involverar skolbarn. I avhandlingen vill Lena Dahl förtydliga hur många olyckor som inträffar, vad som kännetecknar olyckorna och varför de inträffar. Dessutom undersöker hon genom fokusgruppsintervjuer vad friluftslivslärare tycker om säkerhet och kompetens i förhållande till olyckor. På detta sätt bidrar avhandlingen till att skolor och lärare kan arbeta mer målmedvetet med olycksförebyggande.

  Ledig tjänst | Stipendiatstilling /doktorandtjänst: Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag | Norges idrettshøgskole. Ansök senast 2021-08-01

  Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) ved Norges idrettshøgskole (NIH) har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag.

  Livestreamad disputas | Injuries in elite male youth football and athletics: Growth and maturation as potential risk factors, av Eirik Halvorsen Wik, Norges idrettshøgskole, 10. juni 2021

  Mange idrettsskadar – og faren for å få dei – blir oversett av trenarar. For å kutte skadar og fråfall, må treninga tilpassast meir etter vekst og modning enn det ein gjer i dag. Det er hovudkonklusjonen i doktoravhandlinga som Eirik Halvorsen Wik skal forsvare. I arbeidet sitt har han følgt tenåringsutøvarar på elitenivå ved Aspire Academy i Qatar sin hovudstad Doha over dei siste fire åra. Aspire Academy er eit «nasjonalt toppidrettsgymnas» for gutar der friidrett og fotball er dei største idrettane.

  Stipendiatstilling ved Institutt for lærerutdanning og friluftstudier, Norges idrettshøgskole | Pedagogiske og didaktiske perspektiver på «digitaliseringen» av kroppsøving og idrettsfag. Søknadsfrist: 7. mai 2021

  NIH har en ledig stipendiatstilling hvor formålet er å øke kunnskapen om elevers læring i den nye mediehverdagen, samt utvikle forskningsbasert didaktikk og konkrete forslag til hvordan digitalisering kan anvendes som verktøy i læringsprosesser innenfor kroppsøving og idrettsfag. I dialog med fagmiljø og veiledere skal stipendiaten kartlegge internasjonal forskning på temaet «kroppsøving og digitalisering» samt gjennomføre empiriske studier for å utvikle temaet i en norsk skolekontekst.

  Livestreamad disputas | Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak, av Hilde Fredriksen, Norges idrettshøgskole, 16. April 2021

  Det er mogleg å førebygge skulderskadar hos handballspelarar, men kva gjer vi når spelarar ikkje vil bruke skadeførebyggande program fordi dei synest det tar for lang tid? Den høge førekomsten av skulderskadar blant handballspelarar, der kvar fjerde spelar til ein kvar tid har skulderplagar, var utgangspunktet for doktorgradsarbeidet til Hilde Fredriksen, til dagleg tilknytt Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforsking på NIH.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2021 | Norges idrettshøgskole, Oslo, 3–4 juni, 2021. Abstract frist 10. mars, 2021

  Kroppsøvingskonferansen gjennomføres 3. og 4. juni 2021. Konferansen gjennomføres digitalt p.g.a. koronasituasjonen. Hensikten med konferansen er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet. Du er velkommen til å sende inn ditt abstrakt på norsk, svensk eller dansk.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial