More
  Home Tags NIH

  Tag: NIH

  Public defense of doctoral thesis | Physiological and perceived exertion responses to training and match load in football: External and internal load, neuromuscular fatigue, muscle damage, and recovery...

  Have you seen football players running around the training field in sports bras over their uniforms? In this "vest", the players have a tracking device that measures distance, speeds, and accelerations, and thus the external load on the body. In periods with a tight match program and many training sessions, this tool can help the players manage how hard they should train and when they should rest. But what does it really mean that a player runs 10,000 m in training or in a match?

  Disputas | The Darker Side of Youth Sport: Unraveling Psychosocial Factors Driving Health-Compromising Behaviors Among Adolescent Athletes av Jan Åge Kristensen, Norges idrettshøgskole, 5. mars 2024

  Målet med doktorgradsprosjektet er å avdekke ulike psykososiale risiko- og beskyttelsesfaktorer egnet til å påvirke unge utøveres usunne helsevalg innen idrett. Eksempler på slike er bruk av smertestillende preparater, kosttilskudd, doping og fortsatt deltakelse i trening og konkurranse til tross for skade. Prosjektet er forankret i en sosial-kognitiv teoriramme der vi utforsket en rekke beskyttende og risikofremmende personlige og kontekstuelle faktorer forbundet med usunne helsevalg.

  Vacancy | PhD studentship in Outdoor Life (friluftsliv) and Mental Health to the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before March 11, 2024

  To strengthen ongoing research within the fields of outdoor studies and mental health, DTEOS invites applications for a PhD-position focusing on mental health and nature-based interventions and programming. More specifically, the pre-defined project will examine the influence of a weekly friluftsliv program that takes place in local nature on young people’s mental health. The academic work will be based at NIH in Oslo, Norway.

  Sökes: Instituttleder/prefekt | Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, Norges idrettshøgskole | Ansök senast 3 mars, 2024

  Ansatte på ILF driver med forskning og undervisning innen generell pedagogikk, kroppsøving/idrettsfag, frilufslivsfag, fagdidaktikk og fysisk aktivitet og funksjonshemming. Instituttets forskningsportefølje omfatter læring og erfaringsdannelse hos ulike grupper, på ulike arenaer og i ulike bevegelser og aktiviteter. Instituttet tilbyr femårig lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (LKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF).

  Disputas | Seksuell trakassering og overgrep blant unge eliteutøvere, breddeutøvere og referansestudenter av Nina Sølvberg, Norges idrettshøgskole, 7 desember 2023

  Nina Sølvbergs mål med studien var å kartlegge seksuell trakassering og overgrep (STO) i og utenfor idretten. Elevene besvarte et spørreskjema ved to måletidspunkt (T1 og T2). Forekomsten av seksuell trakassering og overgrep (STO) var høy blant unge eliteutøvere, breddesutøvere og referansestudenter, og halvparten av de som rapporterte STO opplevde det igjen i løpet av ett år. Jenter rapporterte mer STO enn gutter og varslet oftere om sine opplevelser enn gutter.

  Disputas | Physical activity, fitness, and cardiovascular disease risk in childhood cancer survivors av Mari Bratteteig, Norges idrettshøgskole, 8 november 2023

  Hovedmålene med dette ph.d.-prosjektet var å beskrive nivåer av fysisk aktivitet og sedat tid blant unge barnekreftoverlevere og å sammenligne risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos overlevere med et internasjonalt referansemateriale, samt kontroller matchet på alder og kjønn, og å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike domener av fysisk form (kondisjon og muskelstyrke) med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos overlevere og jevnaldrende.

  Disputas | Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En multimetodisk studie om undervisning om helse på ungdomstrinnet av Hanne Herigstad Mong, Norges idrettshøgskole, 15 juni 2023

  Temaet for avhandlinga er undervisning om helse i kroppsøvingsfaget. Helse har over lang tid vore ein del av faget som det har blitt vektlagt at elevane skal få kunnskap om. Samtidig blir fagmiljøet prega av diskusjon om to forskjellige retningar om kva og korleis elevane skal lære. Ein meir instrumentell retning med dreiing mot auka aktivitetsnivå, medan den andre er meir oppteken av at undervisninga må ha fokus på at elevane skal lære om helse.

  Disputas | Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge av Hanne Elisabeth Sogn, Norges idrettshøgskole, 2 februar 2023

  Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Formålet med Hanne Sogns prosjekt er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet i organisasjonen.

  Vacancy | PhD position in Sport marketing at the Norwegian School of Sport Sciences (NIH), Oslo. Position closes at December 5, 2022

  The Department of Sport and Social Sciences has a vacant PhD position with 25% teaching responsibilities in the field of sport marketing. There is the possibility to apply for one out of two alternative predefined PhD projects. One project will be focusing on sport marketing and the digital transformation in sport, and the second on sport marketing and sustainable development. Apply no later than December 5, 2022.

  Disputas | ”Kjærlighed”, ”Sportsgribbe” og ”Cirkusartister”: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 av Gudmund Skjeldal, Norges idrettshøgskole, 22 juni 2022

  Var det britiske sportsførestillingar, eller kunsttradisjonen alt som var etablert i landet? Kva trugsmål såg bladredaktørane vel så mykje i sirkuset som i proff-tilveret? Dette er berre nokre av spørsmåla Gudmund Skjeldal gjev svar på i doktorgrada si. I avhandlinga gjev Skjeldal ei idéhistorisk framstilling av kva amatørførestillingar som fanst i norsk idrettsoffentlegheit, og korleis dei utvikla seg, i åra 1866-1907.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial