More

  Important sport critique fails to engage wider audiences

  In his latest book, Making Sport Great Again: The Uber-Sport Assemblage, Neoliberalism, and the Trump Conjuncture (Palgrave), sociologist and leading left-leaning sport critic David L. Andrews, Professor of Physical Cultural Studies, University of Maryland, delivers a fiercely critical analysis of the state of sport under neoliberalism. However, as our reviewer Paul Dimeo notes, Andrews’ ideas of democracy and inclusion are cloaked in nigh on impenetrable sociological vernacular.

  New ways of understanding the human–horse relationship

  Ethical matters pertaining to the human–horse relationship are examined in a new anthology from Routledge, Equine Cultures in Transition: Ethical Questions edited by Jonna Bornemark, Petra Andersson and Ulla Ekström von Essen. We gave the book to our own expert in equestrian and equine studies Susanna Hedenborg, and her review reveals a close critical reading of all 16 chapters. She may have wanted more, but she calls the book as it is both challenging, stimulating and inspiring.

  Et væsentligt arbejde vedrørende trænerens ændrede rolle i svensk – og skandinavisk – elitefodbold

  Fredagen den 1 mars 2019 disputerade Robert Svensson vid Örebro universitet på avhandlingen Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet (Örebro universitet). Vi valde att vända oss till en dansk idrottshistoriker, Jørn Hansen vid Syddansk Universitet, för att få en recension med utifrånperspektiv av som det visade sig en både intressant och relevant avhandling.

  Välkommen, om än inte invändningsfri, jubileumshistorik

  Carlssons Bokförlag, hemmahörande i Stockholm, är utgivare av tiotalet böcker på temat ”Hundra år i Göteborg”, tydligen i syfte att fira stadens 400 års-jubileum 2021. En av dessa är Idrott: Hundra år i Göteborg sammanställd av Cege Berglund & Gudrun Nyberg och med bidrag från bl a flera forummedarbetare. Bode Janzon har läst antologin för vår räkning och bjuder på en grundlig och kunnig recension som framhåller såväl styrkorna och svagheterna.

  Martial arts between culture and sport

  Paul Bowman, Professor of Cultural Studies at the School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University, has published profusely in the field of martial arts studies over the years. His latest effort is Deconstructing Martial Arts (Cardiff University Press), which we asked Anne Tjønndal to review for idrottsforum.org. She finds Bowman’s approach to his subject matter refreshing, albeit not easily accessible nor, in terms of methodology, fully convincing.

  Important gender analysis of professional marketing models

  Women’s Professional Soccer (WPS) was a failed attempt at an American major league for women’s football that played three seasons 2009–2011. Rachel Allison’s award-winning Kicking Center: Gender and the selling of women’s professional soccer (Rutgers University Press) is an effort to identify the causes of the league’s demise. Anna Maria Hellborg has studies the WPS herself, which is evident in her knowledgeable review of Allison’s book.

  Empiriskt och teoretiskt väl underbyggd studie av svensk fotbollshistoria ur ett demokratiperspektiv

  I Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org) undersöker idrottshistorikerna Christer Ericsson, Björn Horgby och Bill Sund demokratiutvecklingen i svenska fotbollsklubbar under drygt 100 år, huvudsakligen genom arkivforskning. Materialet analyseras med hjälp av väl utarbetade teoretiska verktyg. Jens Ljunggren skriver uppskattande om boken, och reflekterar intresseväckande kring idrotten som demokratiforstrare.

  Idrottsfeministisk klassiker som tiden sprungit förbi

  Routledge gjorde en del väsen av 25-årsjubileet av publiceringen av Jennifer Hargreaves Sporting Females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports. Men det var inte en moderniserad version av boken som erbjöds, utan blott en faksimil av den ursprungliga publikationen. Christian Widholm är inte imponerad, men medger att en korrekt uppdaterad och kommenterad volym med en ny introduktion skulle ha gjort hela skillnaden.

  “Key reading and a central reference point for anyone who intends to enter the...

  Last year, Silvia Camporesi and Mike McNamee published Bioethics, Genetics and Sport (Routledge), addressing the philosophical implications of the latest scientific developments and technological data. We asked Dr. Matija Mato Škerbić, Dept. of Philosophy at the University of Zagreb, for a review. Dr. Škerbić presents the book chapter by chapter, and concludes that this is one of those books that will by referred to as capital works in the philosophy of sport.

  Imponerande om oskrivna kvinno(frilufts)liv

  Friuftsforskaren Jonas Mikaels vid Gymnastik- och idrottshögskolan fick en tung volym att recensera. Antologin The Palgrave International Handbook of Women and Outdoor Learning, sammanställd av Tonia Gray & Denise Mitten och utgiven av Palgrave är på drygt 900 sidor med 62 kapitel. Och den är tung också i innehållsligt, akademiskt hänseende, konstaterar vår recensent, som dock pekar på det höga priset som avskräckande.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial