More

  Well-conceived introduction to the diverse academic field of physical cultural studies

  The collected volume Krop og bevægelse i idræt og sundhed: Kulturanalytiske tilgange [Body and movement in sports and health: Cultural analytical approaches], edited by Susanne Ravn and Signe Højbjerre Larsen (Syddansk Universitetsforlag), offers an introduction to the various forms of cultural analytical traditions that characterize Danish as well as international research environments. Our reviewer is Frida Wågan, and she is, bar minor reservations, very appreciative in her informative review,

  Är det en mans värld? Om genus, ledarskap och organiserad idrott

  För att uppmärksamma och hylla Jorid Hovdens drygt trettioåriga forskargärning har ett stort antal ledande norska idrottsforskare under Anne Tjønndals ledning tillsammans fyllt en voluminös festskrift, Idrett, kjønn og ledelse: Festskrift til Jorid Hovden (Fagbokforlaget) med 18 innehållsrika kapitel. Leah Monsees hyllar i sin tur Anne Tjønndals redaktörsgärning, och hon finner mycket i de olika bidragen att ta lärdom av för sitt eget pågående avhandlingsprojekt.

  A few real nuggets among less valuable and sometimes questionable contributions

  “A novel attempt to write exclusively about different aspects of psychology, exclusively related to football.” That’s how Karl Marius Aksum describes the ambition behind the collected volume Football Psychology: From Theory to Practice, editied by Erkut Konter, Jürgen Beckman and Todd M. Loughead (Routledge). Unfortunately, writes our reviewer, the book does not deliver on that intention; out of 25 contributions, Aksum can name but a handful that is up to speed on the current state of knowledge in the field of sports psychology.

  Kvinnor som lyfter – om skrot och självkänsla

  Helena Tolvhed har läst Sara Martinsson «Knäböj: Om kvinnor och styrketräning» (Weylers Förlag) för Forumets räkning och hennes inkännande läsning förmedlar insiktsfulla reflektioner och en påtaglig, om än återhållen, entusiasm. ”En inspirerande och upplyftande berättelse om den kraft och glädje som starka muskler kan ge oss alla, men som ofta förnekats just kvinnor.” Så motiverar Augustprisjuryn nomineringen av Martinssons essäbok till 2021 års fackbokspris.

  Relevant og interessant antologi der i analysen løfter sig op på et fornemt refleksionsniveau

  Det har blivit allt vanligare att se idrott som en lösning på problem som följer i spåren av segregation och ojämlikhet. I antologin Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad av Magnus Dahlstedt och David Ekholm, studeras idrottens potential när det gäller att lösa sociala problem mot bakgrund av tre idrottsbaserade interventioner i en medelstor svensk stad. Jørn Hansen får en helgjuten bild av de problem som följer på en instrumentell användning av idrott som social problemlösare.

  Sports as soft power politics and media entertainment

  Richard Arnold’s collected volume Russia and the 2018 FIFA World Cup (Routledge) brings together leading scholars working in Russian studies, sociology and political science to analyse the 2018 World Cup and assess its significance for sport, Russia and the world. Our reviewer Kristian Gerner finds that the anthology gives a readable and informative account of the role of sports in Russian society. The soft power potential of sports rests not, however, with President Putin but with Pussy Riot and the young, educated generation, sports fans included.

  Successfully resolving the mysteries of Icelandic sporting successes

  Iceland stunned the world when it went toe-to-toe with the elite at Euro 2016 and the 2018 World Cup. So how was such a tiny nation able to take on the giants of world football? In his book Against the Elements: The eruption of Icelandic football (Pitch Publishing), Matt McGinn attempts to explain this, and quite successfully too, according to our reviewer Daniel Alsarve, who was caught by the author’s genuine curiosity and joy in being able to convey fascinating stories about people who, against all odds, achieve success.

  Significant contribution to the literature, providing unique insight into pertinent issues in elite sport...

  Natalie Barker-Ruchti is Associate Professor in sport management and sport coaching, Örebro University, Sweden, and the editor of Athlete Learning in Elite Sport: A Cultural Framework (Routledge) in which fifteen international scholars offer the first sociological-pedagogical text to conceptualise athlete learning in elite sport and across athletic careers. Our reviewer is Benjamin Moreland, and he finds the book praiseworthy in a number of ways and from many perspectives.

  Et verdifullt forskningsbidrag til et tema i skjæringspunktet mellom idrett og skoleverket

  I maj 2020 disputerade Marie Larneby på avhandlingen Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola (Malmö universitet). Avhandlingen beskriver och problematiserar normativa mönster relaterade till idrott och kön vid en idrottsprofilerad grundskola, och diskuterar vilka konsekvenser dessa mönster kan ha för idrottseleverna. I sin recension redovisar Mari Kristin Sisjord Marie Larnebys gedigna forskningsinsats och lyfter fram studiens teoretiska ramverk, grundliga empiri, och omfattande resultatredovisning.

  Ambitious attempt to grasp the new world map of sport mega events

  Billy Graeff is a lecturer at the Federal University of Rio Grande in Brazil, and his book Capitalism, Sport Mega Events and the Global South (Routledge) explores the socioeconomic impact of such events on host countries in the Global South. We gave the book to Christian Tolstrup Jensen to read, and his knowledgeable and critical review turns up impressive analyses but also finds that the macro and micro levels are not analytically connected in Graeffs political economy of sport mega events.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial