Topic: Swedish sports, sport policy and sport studies


Research Articles

Alexandersson, Markus Sportfilm och patriotism i Putins tjänst [Sport movies and patriotism for the benefit of Vladimir Putin] (SWE 200610)
Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Alsarve, Daniel, Johan Jakobsson & Jens Helgesson Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Alsiö, Martin The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions (130118)
Alsiö, Martin Why Hooligans Love Their Soccer (130208)
Alsiö, Martin Tre fördömda män (130220)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Alsiö, Martin Suggestions on hooliganism: Global Inspirations and a Theory of Non-Violence (130321)
Andersson, Filip Landslagskarriär/-barriär: P15-landslaget, 10 år av åldersdiskriminering (190415)
Andersson, Annie & Emelie Liljeström Online Learning in Swedish Physical Education and Health during COVID-19: An Opportunity for a Changed Teaching Practice? (published 220506)
Andersson, Filip En ny idrottsutbildning ”för elever som verkligen är på elitnivå”: Ett förslag och möjliga implikationer [English summary here: A new sports education “for students who are really at the elite level”: A proposal and possible implications] (SWE 211129)
Andersson, Frida, Fredrika Vångell & Leif Yttergren Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 110511)
Andersson, Petra & Susanna Radovic Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (110608)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper & Thomas Johansson From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Backman, Jyri ”Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bergström, Max, Guro Strøm Solli, Øyvind Sandbakk & Stig Arve Sæther “Mission impossible”? How a successful female cross-country skier managed a dual career as a professional athlete and medical student: A case study (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 220321)
Bladh, Greta Hard Body 2.0 – The Construction of the Fitness Subject: An Analysis of Swedish Fitness Blogs (150224)
Bolling, Hans & Leif Yttergren Klassresenärer i gymnastiksalen: En analys av de studenter som tog examen från Gymnastik- och idrottshögskolans kvinnliga gymnastiklärarkurs 1972 [Social climbers in the gymnasium: An analysis of the female students who graduated from the Swedish School of Sports Science’s gymnastics teacher course in 1972] Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (SWE 210309)
Bouvier, Noan Being a female elite orienteer: A comparison of Sweden and France (240523)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable Cultures in Cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 12, 2021 (ENG 210406)
Bäckström, Åsa Frihet, ungdomlighet, gemenskap: Stereotypier inom skateboard- och snowboardkultur (041214)
Bäckström, Åsa, Mikael Quennerstedt, Ninitha Maivorsdotter & Jane Meckbach Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames (published in Scandinavian Sport Studies Forum 191125)
Carlsson, Bo Idrottens förrättsligande (040113)
Carlsson, Bo En essä om golfturism, The Anti-Golf Movement och golfbanor med KRAV-märkning (041109)
Carlsson, Bo & Kristin Fransson Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (051130)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (060606)
Carlsson, Bo & Isabella Grujoska Sport for Life: Sport as a Tool for Development ( 071107)
Carlsson, Bo Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! (141202)
Carlsson, Bo Vad bör idrottssociologin göra? (150210)
Carlsson, Bo & Martin Svensson Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (150930)
Carlsson, Johan Authenticity – a major concern in sports (170515)
Carlsson, Johan Sverige – padelns andra hem: Essä söker nya perspektiv om idrottspandemin som tagit Europa med storm – men hur länge varar den? [Sweden – the second home of padel: Essay seeks new perspectives on the sports pandemic that has taken Europe by storm – but how long will it last?] (Article in Swedish, published 220524. English abstract available)
Dahlén Peter Helskogs monster (artikel 030606)
Dahlén Peter  Beckham – mannen, myten, varumärket (artikel 031209)
Dahlén Peter  Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (artikel 041026)
Dahlén Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (artikel 050606)
Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (171211)
Dahlén, Peter & Kalle Virtapohja Paavo Nurmis succé i Norge och Sverige 1923 [Paavo Nurmi’s success in Norway and Sweden in 1923] (published in Swedish 230613)
Daudi, Aurélien Thus spoke Monica Aldama: Cheerleading and Nietzschean transcendence (ENG 200609)
Daudi, Aurélien The epistemology of the anointed (210505)
Demi, Erik & Jurgen Aarden The clash between traditional sport structures and new, emerging activities: Sportification of esports and padel in Sweden, through the perspectives of institutionalization and standardization (published 220401)
Ekholm, David Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review (published 131017  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Ekholm, David Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik (181015)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Eliassi, Barzoo, Dan-Erik Andersson & Leif Stenberg Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (140521)
Eliasson, Inger & Jesper Fundberg Förändring av problematisk maskulinitet: En fallstudie av pojkars utbildning i idrottens omklädningsrum [Transforming Problematic Masculinity: A Case Study of Boys’ Education in the Sports Locker Room] (Published in Swedish in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 14, 2023, 231115. English abstract available)
Elvung, Ellen & Matilda Petersson Vad är ”till övervägande del”? En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning (180412)
Enoksen, Eystein, Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Ericsson, Christer & Björn Horgby Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen (SWE 200921)
Ericsson, Ingegerd Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb (130930)
Ericsson, Ingegerd & Margareta Cederberg Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (110330)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (120509)
Ericsson, Ingegerd & Magnus K. Karlsson  Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (140123)
Ericsson, Ingegerd Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens för lärande (180216)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande (100512)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fröberg, Filip Bortom fysisk bildning inom idrott och hälsa [School physical education – beyond physical activity] (Article in Swedish, published 221213. English abstract available)
Fundberg, Jesper & Lars Lagergren Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Gerth, Julius, Anders Raustorp & Andreas Fröberg Physical Activity Intensity Distribution during Physical Education among Swedish Upper Secondary School Students. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190923)
Graffman-Sahlberg, Marie, Gunilla Brun Sundblad & Suzanne Lundvall Learning health in Swedish physical education: A critical case study of students’ encounters with physical fitness and health as a learning object (published in Scandinavian Sport Studies Forum 191118)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (artikel 080903)
Grahn, Karin Interpretative repertoires of performance: Shaping gender in swimming (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Greiff, Mats & Susanna Hedenborg “Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (050308)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hafen, Niklas Idrott för utveckling och fred – en litteraturöversikt (111012)
Hansson, Bo Om sportfrimärken (170321)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Havelund, Jonas, Neil Williams, Anders Almgren & Filip Lundberg Verendel “Decidedly frosty”: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches (191023)
Hedenborg, Susanna The Popular Horse: From Army and Agriculture to Leisure (071121)
Hedenborg, Susanna & Gertrud Pfister Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hedenborg, Susanna “… and Allah took a handful of Southerly wind… and created the horse”: The history of international equestrian sports (140613)
Hedenborg, Susanna, Annika Rosén, Gabriella Thorell Palmquist, Oskar Solenes & Guro Fiskergård Werner Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta (201015)
Hedenborg, Susanna, Gabriella Thorell Palmqvist, Annika Rosén & Oskar Solenes ’Dilemmatic spaces’ och föräldrars deltagande i ridskolornas verksamhet för de yngre barnen [Dilemmatic spaces and parents’ participation in the activities of riding schools for the younger children] (published in Swedish 230510)
Hedenborg, Susanna, Mathilde Kronborg, Anna Sätre, Aage Radmann, Gabriella Thorell Palmquist & Petra Andersson Hästsportens miljöarbete: Viljan finns – men också stora utmaningar [Environmental sustainability in Equestrian Sports: Motivation and major challenges] (published in Swedish 231024; English abstract available)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Hemstad, Hanna & Marie Öhman ”Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”: Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (100512)
Hertting, Krister & Inger Karlefors Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (160125)
Hjelm, Jonny ”Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelm, Jonny Den svenska statens stöd till idrotten 2012 (130911)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Hjelm, Jonny Ideellt arbete och föreningsdemokrati: Det demokratiska ledarskapets krav och utmaningar i IF Stoor – en fallstudie (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9 2018, 2018-05-14)
Hoff, David Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Horgby, Björn & Christer Ericsson Fotbollsföretagen och demokratin (SWE 200615)
Horgby, Björn & Christer Ericsson En kommersialiserad svensk idrottsmodell: En jämförande analys med Japan [A commercialized Swedish sports model: A comparative analysis with Japan] (published in Swedish 220429)
Håman, Linn, Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Ingrell, JoakimMarie Larneby, Urban Johnson & Susanna Hedenborg Student-athletes’ beliefs about athletic ability: A longitudinal and mixed method gender study. Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (190610)
Janzon, Ellis, Hannele Piirainen & Ingrid Bolmsjö Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (130613)
Janzon, Ellis & Jennie Holgersson Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (140430)
Jauring, Patrik & Viktor Andersson Varför inte göra pinnbröd på skolgården? En intervjustudie om lyckad friluftslivsundervisning i ämnet idrott och hälsa (190617)
Jestin, Michael ”Idrott åt alla” men anläggningar för vissa: En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik (190516)
Johnsson, Mats Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? (090606)
Jonsson, Cecilia, Marie Eriksson & Evelina Källberg Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (150414)
Jonsson, Linus, Natalia Stambulova, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (130416)
Jönsson, Emelie ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare (161116)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, ”genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Djuren, sporten och etiken (081001)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49–69)
Jönsson, Kutte Naturen, sporten och etiken (121010)
Jönsson, Kutte Fascistisk estetik och olympiska ideal (140114)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Karlefors, Inger & Håkan Larsson Searching for the ’How’: Teaching methods in Swedish physical education (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 9, 2018-02-23)
Karlsson, Jesper Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik (161121)
Kilger, Magnus & Mats Börjesson Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Kilger, Magnus From Hard Work to Grit: On the discursive formation of talent (published 190403 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019)
Lagergren, Lars & Jesper Fundberg På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (151125)
Lambertz, Göran Rättvisa inom idrotten (110309)
Larneby, Marie Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (121120)
Larsson, Jonas, M Charlotte Olsson, Ann Bremander & Ingrid Larsson Swedish soccer coaches’ experiences and application of physical training in male elite soccer: A qualitative content analysis study (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 12 2021, 211108)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Lidström, Isak Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (160209)
Lundgren, Charlotte Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie (published 201-09-15, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8, 2017)
Lundin, Katarina Språkbruk och idrott: En studie av språkhandlingar i fyra olika idrottskontexter (191010)
Lundin, Katarina Återkoppling till tränande barn – hur och varför? [Feedback to training children – how and why?] (SWE 200504)
Lundin, Katarina Using “good” as feedback – meaningless or meaningful in sports contexts? A comment on praise and feedback on the personal level (published 2021-09-23, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 12, 2021)
Lundin, Katarina, Susanne Linnér & Katarina Schenker Tolkningsutrymme och undervisningspraktiska konsekvenser: En språklig analys av ämnesplaner för ämnet Idrott och hälsa [Potential interpretations and consequences for the teaching practice: a linguistic analysis of Swedish Physical Education and Health curricula] (SWE 210611)
Lundin, Katarina & Sanna Skärlund Gympalärare, idrottslärare eller lärare i Idrott och hälsa: Benämningen av ämnet och det förväntade innehållet [Teaching the Swedish school subject Physical Education and Health: The name of the subject and the expected content] (published in Swedish 240115. English abstract available.)
Lundquist Wanneberg, Pia Sport’s Moral Contracts: An Analysis of Swedish Sport 1930 to 1950 (150522)
Madsen, Erik, Sammyh Khan, Neil Williams & Jonas Havelund Swedish Supporter Liaison Officers in Action (190226)
Mashreghi, Sepandarmaz Decolonizing Sport and Exercise Psychology Within a European Context: A Critical Overview (published in Scandinavian Sport Studies Forum 200522)
Melin, Roger Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (050118)
Melin, Roger Instrumentalization of the Body in Sports (131118)
Melin, Roger Technology and the Existential Element in Sport (181206)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige(110126)
Nilsson, Lina CSR in Swedish Football: A multiple case study of four clubs in Allsvenskan (published 190524)
Nordlund, Madelene, Kim Wickman, Staffan Karp& Lotta Vikström Equal Abilities – The Swedish Parasport Federation and the Inclusion Process (published in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 13, 2022, 221012)
Palmås, Karl Bodies Without Bodhis: Towards a Philosophy of Surfing (130123)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The Professionalization of Sport in the Scandinavian Countries (080220)
Peterson, Tomas TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: En kort sammanfattning (081015)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but Finding Age (090429)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Peterson, Tomas Är du rädd för dina egna barn, lilla mamma? Om socialt entreprenörskap inom idrotten (180427)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Vilka elever antas till en idrottsskola? (190910)
Peterson, Tomas & Per Wollmer Who are admitted to a sport school? (200127)
Peterson, Tomas Hur skapar man en trygg och säker idrottsförening? [How do you create a safe and secure sports club?] (Published in Swedish 230217. English abstract available)
Peterson, Tomas, Daniel Bjärsholm, Susanne Linnér & Katarina Schenker På hemmaplan: En idealtyp för idrott i områden med lågt deltagande [A home ground for social entrepreneurship in sport] (Published in Swedish 240304; English abstract available)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Radmann, Aage & Susanna Hedenborg Marketing the Perfect Ride: A Study of the Marketing of Horse Tourism on the Internet (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019)
Rashid, Dastan, Timmy Nilsson & Mikael Londos The Meeting between Physical Education and Health in School, and a Nursing Home (published 221101)
Renström, Anna & Staffan Karp Sport for adults: Using frame factor theory to investigate the significance of local sports instructors for a new Sport for All programme in Sweden (published 2018-11-21 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 9, 2018)
Rodis, Anastasios G. Swedish Swimmers’ Perception of Parental Involvement (131126)
Rämme, Ulf Does Artificial Turf Matter? Estimating the Impact of Artificial Turf on Goal Production and Game Outcomes in Swedish elite football for men (150615)
Saleh, Dylan & Jørgen Bagger Kjær Att elitsimma eller inte elitsimma? En kvalitativ intervjustudie om varför elitsatsande simmare inom idrottsgymnasium slutar simma [To swim or not to swim? A qualitative interview study on why elite swimmers in sports high schools quit their swimming career] (Article in Swedish, published 220621. English abstract available)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Severinsson, Emma Moderna sportkvinnor (181219)
Sjöblom, Paul Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985–2017 – en fallstudie av Stockholms stad (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019, 2019-05-13)
Skogshus, Janette Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst (170522)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Stark, Tobias Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 171128)
Sund, Bill Giro d’Italia – ett av två hegemoniska cykellopp (110608)
Sundström, Peter Den interna kritiken inom svensk fotboll: avskaffa de yngsta ungdomslandslagen (SWE 200115)
Söderström, Tor, Peter Brusvik & Stefan Lund Factors underlying competitive success in youth football: A study of the Swedish national U15 football talent system (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 10, 2019 (ENG 190909)
Thosteman, Erik Mänskliga eller omänskliga prestationer? Idrottens relation till dopning (200206)
Tolvhed, Helena Oregerliga kroppar: Fetma som situation, motstånd och kritik i Roxane Gays kroppsbiografi Hunger ([Unruly Bodies: Obesity as Situation, Resistance and Critique in Roxane Gay’s Body Memoir Hunger], published in Swedish 190603; English abstract here)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Vilhelmsson, Helena Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten (070117)
Wahlgren, Lina Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel (131211)
Wijk, Johnny De ”glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Wijk, Johnny Tennisen före TV – profilerna Lennart Bergelin och Sven Davidson på 1950-talet och utmaningen från den professionella tenniscirkusen (200408)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Åkesson, Karna Hur jämställt är handboll? (200228)

Feature Articles

Ahlberg, Annika & Sofia Sebelius Rapport från SVEBI-konferensen 2012: ”Perspektiv på idrottens prestationssystem” (130111)
Alexandersson, Markus Politik och moral – idrottsbojkottens grunder [Politics and morality, the foundations of sport boycotts] (SWE 201216)
Alm, Jens, Anna Maria Hellborg, Joakim Ingrell, Marie Larneby & Gabriella Thorell Idrottsforskning i tiden. Konferensrapport från SVEBI:s årskonferens 20-21 november, 2013 (131201)
Alsarve, Daniel The need for a violence prevention programme in ice hockey: A case study on how hegemonic masculinity supports and challenges violent behaviour in Swedish ice hockey | A summary (210429)
Alsarve, Daniel & Hans Bolling Idrottshistoriskt nätverksmöte, 15–16 november 2018 (181127)
Alsiö, Martin Swedish Football’s 10 Biggest Mistakes (150916)
Andersen, Michael Which sports nation is best in Scandinavia? A new report from SNE (170812)
Andersen, Michael Which nation is best in Nordic elite sport? The 2018 report from SNE now available (180801)
Andersson, Karin Finding fun in the fatigue: Exploring healthism among group fitness instructors | A Summary (240513)
Andersson, Karin & Jesper Andreasson Being a Group Fitness Instructor during the COVID-19 Crisis: Navigating Professional Identity, Social Distancing, and Community | A Summary (210617)
Andersson, Karin, Sara Karlén, Jens Radmann & Susanna Hedenborg Voices from closed stadiums: The corona crisis as a potential vehicle for sports development (200916)
Ankunda, Comfort & Webster Tinashe Chakawata Inclusion and sustainable practices: SVEBI Annual Conference 23–24 November 2023, University of Gothenburg (240123)
Backman, Jyri Perspektiv på NHL:s historiska framväxt (171127)
Barker-Ruchti, Natalie, Robert SvenssonDaniel Svensson & Dan Fransson Don’t buy a pig in a poke: Considering challenges of and problems with performance analysis technologies in Swedish men’s elite football | A Summary (211027)
Boije af Gennäs, Klara & Sara Karlén Sport in a changing world – rapport från SVEBI-konferensen 2022 (SWE 220920)
Bolling, Hans Tre utredningar om staten och idrotten (081212)
Bolling, Hans Sic transit gloria mundi | Idrottshistoriskt symposium med särskild betoning på OS i Stockholm 1912 (120606)
Broms, Lovisa, Aurélien Daudi & Johan Högman Konferensrapport SVEBI 2019 – (idrotts)tendenser i tiden (SWE 200121)
Broms, Lovisa, Susanna Hedenborg & Aage Radmann Super equestrians: the construction of identity/ies and impression management among young equestrians in upper secondary school settings on social media | A Summary (210324)
Broms, Lovisa, Marte Bentzen, Aage Radmann & Susanna Hedenborg Stable cultures in cyberspace: A study about equestrians’ use of social media as knowledge platforms | A summary (210525)
Dahlén, Peter Vasaloppskarusellen (180305)
Dahlén, Peter Sveriges Radio 95 år: En hyllning till Radiosportens pionjärer 1925 (SWE 201229)
Daudi, Aurélien Sålunda talade Monica Aldama: Cheerleading och Nietzscheansk transcendens (SWE 200331)
Daudi, Aurélien Social Media Hedonism and the Case of “Fitspiration”: A Nietzschean Critique (221115)
Eliasson, Annika Svenska hockeyligan och den svenska idrottsmodellen på kollisionskurs (140107)
Eliasson, Annika Vilken roll spelar idrotten inom politiken? En betraktelse OS- och VM-våren 2014 (140516)
Engdahl, Christopher Digitalisering av skolan kan öka fysisk aktivitet och hälsa (190207)
Engdahl, Christopher Kreativitet och ämneskunskap i skolämnet idrott och hälsa (191210)
Ingegerd Ericsson Rapport från Idrottslärarstämman i Luleå 18–19 mars 2011 (110420)
Ericsson, Ingegerd Hälsoekonomiska argument för mer idrottsundervisning i skolan (131114)
Ericsson, Ingegerd MUGI i Sydafrika (141029)
Ericsson, Ingegerd MUGI-modellen för motorisk träning (150220)
Ericsson, Ingegerd Öppet brev till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin från Ingegerd Ericsson (161116)
Ericsson, Ingegerd Motoriklek, fysisk aktivitet och lärande – en forskningsöversikt (170616)
Ericsson, Ingegerd Physical Activity Interventions in School and Their Impact on Scholastic Performance: English and Swedish summaries (201020)
Ericsson, Ingegerd et al. Idrott och hälsa i Malmös skolor: Idrottsundervisning varje dag i skolan förbättrar enligt vetenskaplig utvärdering elevers motorik, skelett och skolprestationer (SWE 210816)
Ericsson, Ingegerd & Helene Rafstedt Johnsson Idrottslärare och skolsköterskor kan samverka kring barns motoriska utveckling och lärande (SWE 220218)
Ericsson, Ingegerd Motorik, kognition och lärande:Öppet brev till politiker, skolledare, elever och föräldrar (SWE 230227)
Fröberg, Andreas Physical activity during the Covid-19 pandemic (200922)
Fröberg, Andreas Physical distance, lockdown and… physical activity? A brief summary of reviews investigating physical activity during the COVID-19 pandemic (210823)
Hausken-Sutter, Solveig Elisabeth, Richard Pringle, Astrid Schubring, Stefan Grau & Natalie Barker-Ruchti Youth sport injury research: a narrative review and the potential of interdisciplinary research | A summary (210317)
Hedén, Birger Zlatan – möjligen störst, men inte först! (191014)
Hedenborg, Susanna, Gabriella Torell Palmquist & Annika Rosén The Emergence of the Swedish Horse-Riding School from the Mid-Twentieth Century | A Summary (211116)
Hedenborg, Susanna, Petra Andersson, Simon Beames, Aage Radmann & Gabriella Torell Palmquist Riding Schools as Future Learning Centers for an Environmentally Just Equine Sector and Broader Society (220302)
Hellborg, Anna Maria Professionell idrott för kvinnor – en (o)möjlig ekvation? Ett avhandlingsprojekt (feature 130419)
Herd, Katarzyna Dealing with sportswashing – an exercise in honour and popular culture (240327)
Howding, Maria, Camilla Strömberg & Emelie Wiklund Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott: Rapport från Centrum för idrottsforsknings jubileumskonferens, 15-16 oktober 2018, Stockholm (181116)
Howding, Maria Conference report: The annual BERA conference in Liverpool 2022 (220929)
Jansson, Alexander Sommarskola i Oxford (180801)
Jansson, Alexander, Matilda Lindberg & Sepandarmaz Mashreghi Idrotten i spänningsfältet mellan hälsa och ohälsa: Rapport från Nordisk idrottsvetenskaplig konferens, 22 till 23 november 2017 i Halmstad (konferensrapport 180119)
Jansson, Alexander (ed.), Johan Carlsson, Veronica Jägerbrink, Sofia Sebelius, Camilla Strömberg & Emelie Wiklund The PhD story: Life before becoming a PhD student at the Department of Sport Sciences at Malmö University (231121)
Jönsson, Kutte När Zlatan blev en den av konsthistorien (160112)
Jönsson, Kutte Om idrottens förlorade själ [The lost soul of sports] (SWE 211012)
Karlén, Sara The Role and Function of Tifos in the Swedish Football Supporter Culture (220901)
Larneby, Marie, Peter Fredman, Jens Radmann & Susanna Hedenborg From nature conservation to climate threats: Outdoor recreation organizations’ work with ecological sustainability (ENG+SWE 230413)
Larsson, Björn Anders, Alexandra Krook & Stina Liljeqvist Det offentliga klarar inte ensamma av att skapa inkludering och social och ekonomisk hållbarhet – idrotten är en viktig aktör (SWE 220622)
Lidström, Isak Tankar från vasaloppsspåret – en hyllning till Stanislav Řezáč (180304)
Lidström, Isak Snöfall och vasalopp (200301)
Ljunggren, Jens, Paul Sjöblom och Bill Sund Dags för ett historiskt grepp på svensk dopning och antidopningspolitik | Dopning i Sverige: ett historiskt forskningsprojekt (131206)
Lundin, Katarina Nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI) (SWE 210127)
Mashreghi, Sepand “Where is the sport science in this?”: The crumbling of the coloniality of social sciences and re-existence of the otherwise (210518)
Monsees, Leah M. Mirror, mirror on the wall – interdisciplinarity is the winner after all? Discussing interdisciplinarity in relation to the sport sciences (210422)
Nilsén, Åke Fältanteckningar: På utflykt med bouldrare (120215)
Nilsén, Åke Fältanteckningar: På utflykt med sportdykare (131003)
Peterson, Sven & Torbjörn Eriksson Varför är idrottshistoria viktigt? (SWE 211115)
Radmann, Aage, Susanna Hedenborg & Lovisa Broms Social Media Influencers in Equestrian Sport | A Summary (210615)
Redelius, Karin This is why it is problematic to select children in sports (201026)
Katarina Schenker Konferensrapport: SVEBI, Kalmar 2009 (091216)
Katarina Schenker Spaningen efter idrottsdidaktik fortsätter: Svar till Håkan Larsson (110921)
Katarina Schenker & Joakim Åkesson Konferensrapport: SVEBI 2010 (101215)
Carl-Gustaf Scott Bajen, Gnaget och Bananerna (121123)
Sund, Bill Den fjärde cykelnormen – “omertà” (130228)
Sund, Bill EM – ett allt viktigare fotbollsevent (168527)
Sund, Bill Fotbolls-EM 2016: Den defensiva fotbollens triumf (160819)
Sund, Bill Det franska valets stora betydelse – även för sporten (170419)
Sund, Bill Dam- och flickfotbollens historiska utveckling i Stockholmsområdet (180511)
Sund, Bill Herrallsvenskan 2018 – reflektioner med ett huvudstadsperspektiv (181218)
Sund, Bill Göteborgslaget Frölunda vann övertygande hockey-SM säsongen 2018-2019 (190607)
Sund, Bill Finlands överraskande VM-seger i ishockey 2019 (190618)
Sund, Bill Välförtjänt svensk framgång i Världsmästerskapet i fotboll för damer 2019 (190920)
Sund, Bill Årets dominerande herr- och damallsvenska lag med allt vad det innebär (191213)
Svan, Moa Familj? Ja stor! Om lesbiska fotbollstjärnor och tystnadskultur (SWE 210902)
Svensson, Robert Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22–23 oktober, 2015 (151118)
Tolvhed, Helena Rapport från det idrottshistoriska nätverksmötet vid Stockholms universitet den 2–3 november 2017 (171124)
Wagnsson, Stefan, Henrik Gustafsson, Johan Libäck & Leslie William Podlog Lessons Learned From a Multi-Level Intervention Program to Reduce Swedish Female Floorballers’ Dropout Rate: A Summary (220208)
Östnäs, Anders 40 år med SVEBI – några sammanfattande reflektioner fritt ur minnet ((160221)

Book reviews

100 MFF:are Håkan Malmström Västerås: Sportförlaget 2010 (Ulf Svenning 101103)
100 år med allsvensk fotboll Martin Alsiö Västerås: Idrottsförlaget 2011 (David Olsen 120307)
200 år av kroppsbildning: Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813–2013 Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2013 (Jørn Hansen 131219)
African Footballers in Sweden: Race, Immigration, and Integration in the Age of Globalization Carl-Gustaf Scott Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2015 (Peter Alegi 160226)
Agent 001: Börje Lantz – ”Kingen från Tomelilla” Ken Olofsson (red) Helsingborg: Helsingborgs Idrottsmuseum 2019 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 200327)
Allsvenskan enligt Lundh: Makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll [The Swedish Premier League according to Lundh: Power, money and silence in Swedish club football] Olof Lundh Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2018 (review in Norwegian by Mads Skauge, published 200220)
Allt jag förlorade genom att vinna Albin Tingsvall Göteborg: Offside 2018 (Jesper Fundberg 190129)
Anti-doping – a legitimate effort?: Elite athletes’ perspectives on policy and practice Anna Qvarfordt Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2018 (Sigmund Loland 190306)
Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om läroprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning Åsa Tugetam Växjö: Linnaeus University Press 2020 (review in Norwegian by Eivind Sæther & Idar Lyngstad, published 211208)
Att göra tudelning: Om att synliggöra och diskutera ämnet idrott och hälsa för de yngre åldrarna ur ett genusperspektiv Inga Oliynyk Malmö: Malmö högskola 2014 (Owe Stråhlman 161122)
Att träna och tävla är komiskt: Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930–2015 Margareta Rönnberg Visby: Filmförlaget 2015 (Birger Hedén 160413)
Att vara idrottslärare: Om de själva får berätta Sofia Sebelius Malmö universitet: Malmö 2018 (review by Lena Larsson, published 190517)
Det assyrisk-syrianska fotbollsundret Robert Erickson Stockholm: GML Förlag 2010 (Torbjörn Andersson 110420)
Backe upp och backe ner: Svensk cykelsport och cykelhistoria i ett internationellt perspektiv Bill Sund Malmö: idrottsforum.org 2012 (Klaus Nielsen & Aage Hoffman 130221)
Barn i rörelse: Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter Johan Högman Karlstad: Karlstad universitet 2021 (review in Swedish by Johan Norberg, published 220601)
”Blohm står när dom andra faller” Pelle Blohm Örebro: Shane Media & Communication 2017 (Jesper Fundberg 180118)
Blomstermålaren …och andra berömda män som varit i Åtvidaberg Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2020 (review in Swedish by Birger Hedén, published 210325)
Blå Boken 100 år: 1908–2008 Lars-Gunnar Björklund et al (red) Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande 2008 (Frank Östergren 090606)
Bosöns kokbok Petra Lundström, Emma Lindblom & Katarina Löfgren (foto) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2012 (Lotta Wendel 171207)
Broderskap i näringslivet: En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890–1960 Therese Nordlund Edvinsson Lund: Sekel Bokförlag 2010 (Leif Yttergren 101124)
Dans i skolan: Om genus, kropp och uttryck Anna Lindqvist Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 2010 (Torun Mattsson 140430)
De första 116 åren: Boken om AIK Fotboll 1897–2012 Hans Bolling & Anders Johrén Stockholm: AIK Fotboll AB 2012 (David Holt Olsen 130925)
De nordiska lekarna: Grannländer i pressen under olympiska vinterspel Martin Johansson Huddinge: Södertörns högskola 2023 (review in Swedish by Peter Dahlén, published 231220)
Decolonial Re-existence and Sports: Stories of Afghan youth in Sweden Sepandarmaz Mashreghi Malmö: Malmö University 2021 (review in English by Kristin Walseth, published 220510)
Den allvarlga leken: Krönikor från idrottens värld Åke Stolt Malmö: Arx Förlag 2018 (review in Swedish by Birger Hedén, published 191018)
Den döende bandyn? En säregen historia om svensk natur, nationalism och nostalgi Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2019 (review in Swedish by Ansgar Molzberger, published 191024)
Den sista utposten: En berättelse om svensk fotboll Noa Bachner Stockholm: Mondial 2023 (review in Swedish by Sara Karlén, published 240227)
Den utställda drotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige John Berg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2022 (review in Swedish by Daniel Alsarve, published 220927)
Det riktiga landslaget Moa Svan Stockholm: Leopard Förlag 2015 (Torbjörn Andersson 160127)
Det är väl typiskt tjejer: Om basket, kropp och femininitet Julia Rönnbäck Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2015 (Karin Lindelöf 160301)
Dual Careers of Swedish University Student-Athletes: A Synthesis of Holistic Developmental and Ecological Approaches Lukas Linnér Halmstad: Halmstad University Press 2021 (review in English by Marie Larneby, published 230620)
Early Specialising Aesthetic Performance: An investigation of conceptualisation, motivation, and context Charlotte Downing Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2023 (review in English by Joe Baker, published 230613)
Etikprofessorn Torbjörn Tännsjö Fri Tanke Förlag: Stockholm 2018 (Roger Melin 190404)
Etta på bollen: Historien om Öxabäcks damlag Daniel Svensson & Florence Oppenheim Landvetter: Oppenheim Förlag 2015 (Jonny Hjelm 151119)
Expressiva dansuppdrag: Utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa Torun Mattsson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Britt-Marie Styrke 171025)
Extreme Sports, Extreme Bodies: Gender, Identities and Bodies in Motion Jesper Andreasson & Thomas Johansson London: Palgrave Macmillan 2019 (review in Swedish by Oskar Krantz, published 201111)
Fitnessrevolutionen: Kropp, hälsa och gymkulturens globalisering Jesper Andreasson & Thomas Johansson Stockholm: Carlssons 2015 (Morten Renslo Sandvik 161207)
Flickor och pojkar i idrottens läromedel: Konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen Karin Grahn Göteborg: Göteborgs universitet 2008 (Suzanne Lundvall 090606)
Folkhemmet på is: Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 Tobias StarkMalmö: idrottsforum.org 2010 (Johnny Wijk 101215)
Football and Management: Comparison between Sport and Enterprise Sten Söderman Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (Hallgeir Gammelsæter 130508)
Fotboll, kommersialisering, demokrati [Football, Commercialization, Democracy] Christer Ericsson, Björn Horgby & Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 (review in Swedish by Jens Ljunggren, published 191127)
Fotbollens kuriosakabinett: Svensk fotbolls kulturarv i ord och bild Torbjörn Andersson & Edvard Koinberg (foto) Malmö: Arx Förlag 2021 (review in Swedish by John Berg, published 211209)
Friluftshistoria: Från «härdande friluftslif» till ekoturism och miljöpedagogik Klas Sandell & Sverker Sörlin(red) Stockholm: Carlssons 2008 (Erik Backman 110126)
Frontlöparen: Gunder Hägg – hans uppgång och fall Björn Lundberg Lund: Historiska Media 2020 (review in Swedish by Björn Horgby, published 200611)
Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet [From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s] Robert Svensson Örebro: Örebro universitet 2019 (review in Danish by Jørn Hansen, published 191211)
Föreställningar om kroppen: Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori Håkan Larsson & Birgitta Fagrell Stockholm: Liber  2010 (Charlotte Svendler Nielsen 130418)
Glitch i Idrottslandet: En kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) [Glitching sport (science): a criticalcreative inquiry of queerings in Swedish sport (science)] Eva Linghede Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2019 (review in English by Anna Adlwarth, published 200618)
The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies Jesper Andreasson & Thomas Johansson Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2014 (Morten Renslo Sandvik 161207)
”Godispengar” eller ”överdådig lyx” – om elitidrott, ekonomi och jämställdhet Anna Maria Hellborg Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 [“Candy money” or “lavish luxury” – about elite sports, economics and gender equality] (review in Swedish by Johnny Wijk, published 191007)
Gör det bättre själv om du kan! Forskning och praktiska råd till föräldrar med idrottande barn Johan Fallby Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2015 (Thomas Westerberg 160825)
Gör det bättre själv om du kan: Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott Johan Fallby Täby: 7 Tapas Publishing 2020 (review in Swedish by Erik Andersson, published 210316)
Heja Persson! Samisk triumf i Vasaloppet Isak Lidström Malmö: Arx Förlag 2018 (Helge Chr. Pedersen 190124)
Hockeyns heraldik: Klubbmärkenas historia Leonard Jägerskiöld Velander Stockholm: Modernista 2021 (review in Swedish by Tobias Stark, published 220330)
Hugo Levin: Den store eldsjälen i den unga svenska idrottsvärlden Bengt Göthberg Göteborg: Idrottsmuseet 2018 (review by Lennart K. Persson, published 190426)
Huliganlandskapet: Medier, våld och maskuliniteter Aage Radmann Malmö: Malmö högskola 2013 (Hans Kristian Hognestad 130320)
Hur är det i praktiken? Lärare utforskar ämnet idrott och hälsa Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Tomas Peterson & Mikael Quennerstedt (red) Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2016 (Ingegerd Ericsson 170214)
Hyllade kroppar: Idrotten i arkiven Åsa Karlsson (red) Stockholm: Riksarkivet 2012 (Poul Porskær Poulsen 130605)
Hälsoarbete i rörelse: Ett aktionsforskningsprojekt inom etableringsreformens samhälls- och hälsoinformation Anna Bergenfeldt Fabri Malmö: Malmö universitet 2019 (review in Swedish by Michaela Pörn, published 191106)
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Ann-Cathrine Bramhagen & Anna Carlsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Mikael Londos 140529)
Hästkarlar, hästjejer, hästälskare: 100 år med Svenska Ridsportförbundet Susanna Hedenborg Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet 2013 (Petra Andersson 140424)
Hög standard? En studie om kommunal anläggningspolitik och elitfotbollens standardiserande arenakrav Jens Alm Malmö: Malmö högskola 2017 (Kolbjørn Rafoss 180320)
Hösten 70 Jonas Cederquist & Magnus Hagström Västerås: Idrottsförlaget 2020 (review in Swedish by Hanserik Tönnheim, published 210616)
I det vita och det blå: Malmö FF:s matchtröjor genom tiderna Ole Törner & David Ellerth Malmö: Memory Lane 2022 (review in Swedish by Torbjörn Andersson, published 221114)
I ständig strävan efter framgång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro Sportklubb 1908–89 Daniel Alsarve Örebro: Örebro universitet 2014 (Leif Yttergren 141030)
I sulky och sadel: Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria Mats Greiff & Susanna Hedenborg (red) Stockholm: Carlssons 2007 (Leif Yttergren 090606)
I takt med tiden?: Perspektiv på idrottslärarutbildning i Skandinavien Erik Backman & Lena Larsson (red) Lund: Studentlitteratur 2013 (Øyvind Førland Standal 141008)
I tjejers spår – för framtids segrar: Om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande Karin S. Lindelöf & Annie Woube Stockholm: Makadam Förlag 2019 (review in Norwegian by Gerd von der Lippe, published 200205)
Idéer för idrottsutveckling Josef Fahlén & Staffan Karp (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2015 (Jørn Hansen 160901)
Idrott: Hundra år i Göteborg Cege Berglund & Gudrun Nyberg (red) Stockholm: Carlssons 2019 (review in Swedish by Bode Janzon, published 191206)
Idrott och hälsa, åk 7–9: Digitalt läromedel Mikael Gardestrand Bengtsson & Stina Gardestrand Stockholm: Liber 2022 (review in Swedish by Viktor Elm & Adam Nilfors, published 230526)
Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrotten Daniel Bjärsholm Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Solveig Straume, published 200424)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Kristian Gerner 120307)
Idrott under 5000 år Jan Lindroth Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Anders Östnäs 120307)
Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen Lena Larsson Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet 2009 (Torun Mattsson 120307)
Idrottarens återhämtningsbok: Fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning Göran Kenttä & Michael Svensson (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Johan Fallby 091021)
Idrottens akademisering: Idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden Joakim Wirén Åkesson Malmö: Malmö högskola 2014 (Bjarne Ibsen 151014)
Idrottens anläggningar: Ägande, driftsförhållanden och dess effekter Josef Fahlén & Paul Sjöblom Stockholm: RiksidrottsFörbundet 2008 (Hans Lundberg 100331)
Idrottens karriärövergångar Sverker Bengtsson & Johan Fallby Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Johan Wikman 121230)
Idrottens kraft? Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad Magnus Dahlstedt & David Ekholm (red.) Lund: Studentlitteratur 2021 (review in Danish by Jørn Hansen, published 211111)
Idrottens riskzoner: Om vägar till trygg och trovärdig idrott Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Faskunger (ed.) Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2021 (review in Norwegian by Kolbjørn Rafoss, published 211130)
Idrottens rättskulturer: Rättssociologiska och idrottsvetenskapliga essäer och exkurser Bo Carlsson Malmö: idrottsforum.org 2009 (Göran Lambertz 101013)
Idrottens spelberoende: Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitisks konsekvenser Johan R. Norberg Malmö: Arx Förlag 2016 (Jørn Hansen 171208)
Idrottsanläggningar – i dag och i morgon: Om behov, tillgänglighet och konkurrerande intressen Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson & Johan Pihlblad (ed.) Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2022 (review in Danish by Jens Høyer-Kruse, published 221013)
Idrottsarvet: Årets bok 2018, 2019, 2020 Cege Berglund (red) Göteborg: Idrottsmuseet i Göteborg 2018–20 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 210519)
Idrottsarvet: Årets bok 2021 Cege Berglund (ed.) Göteborg: Idrottsmuseet i Göteborg 2021 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 220621)
Idrottsarvet: Årets bok 2022 Cege Berglund (ed.) Göteborg: Idrottsmuseet i Göteborg 2022 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 240218)
(book in Swedish, review in Danish by Andreas Schiørring, published 230213)
Idrottsledarskap Peter Hassmén & Nathalie Hassmén Stockholm: Natur & Kultur 2010 (Karin Josefsson 101124)
Idrottsplatsen i våra hjärtan: En k-spaning på genuina idrottsplatser från söder till norr Göran Willis, Ronald Åman & Mats Tallkvist Malmö: Arx Förlag 2016 (Nils-Olof Zethrin 171214)
Idrottsvetenskaplig forskning och utbildning vid Göteborgs universitet: Personliga betraktelser Claes Annerstedt & Göran Patriksson Göteborg: Multicare Förlags AB 2022 (review in Swedish by Joakim Åkesson, published 230224)
Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av meningsskapande och lärande Ninitha Maivorsdotter Örebro: Örebro universitet 2011 (Torun Mattsson 121031)
Idrottsvetenskap: En introduktion Susanna Hedenborg (red) Lund: Studentlitteratur 2016 (Lone Friis Thing 160503)
Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder Nathalie Hassmén & Peter Hassmén Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Joakim Åkesson 090520)
Ingenting är omöjligt: Mora IK 75 år Stellan Kvärre & Anders Norin Västerås: Idrottsförlaget 2010 (Tobias Stark 110608)
Iscensättandet av Solskensolympiaden: Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912 Christian Widholm Umeå: h:ström 2008 (Jørn Hansen 100217)
Iscensättningen av kön i idrott: En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan Håkan Larsson Stockholm: HLS Förlag 2001 (review in Swedish by Hans-Eric Olson, published 030726)
Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey Jyri Backman Malmö universitet: Malmö 2018 (Leif Yttergren 181205)
Jag hör till de få som kan leva: En bok om supporterkultur Katarina Kuick & Björn Qvarfordt Stockholm: Ordblandning Förlag 2013 (Torbjörn Andersson 141007)
Jag tvivlar på idrotten Ivar Lo-Johansson Malmö: Arx Förlag 2014 (Birger Hedén 150611)
Jag är fotboll Zlatan Ibrahimovic & Mats Olsson Stockholm: Bonnier Fakta 2018 (Bill Sund 190307)
Julmatchen på västfronten: Fotboll i Ingen mans land 1914 Pehr Thermaenius Stockholm: Atlantis 2014 (Torbjörn Andersson 141127)
Kamp om bollen: Brukslagen, arbetarlagen och kamratklubbarna Tomas Ekman & Gerhard JanssonStockholm: Bilda Förlag 2008 (Martin Alsiö 090520)
De kanadensiska bombflygarna och Leksands IF Lars Ingels Västerås: Idrottsförlaget 2019 (review in Swedish by Tobias Stark, published 200902)
Katt bland hermeliner: Örebrogymnastiken utmanar Linggymnastiken under mellankrigstiden Margaret Damm Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2023 (review in Swedish by Margareta Ljung, published )
Klungan och barndomens sociala rum: Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen Kalle JonassonMalmö: Malmö högskola 2009 (Julia Rönnbäck 111214)
Knäböj: Om kvinnor och styrketräning Sara Martinsson Stockholm: Weylers Förlag 2021 (review in Swedish by Helena Tolvhed, published 211117)
Den koloniala simskolan Axel Andersson Göteborg: Glänta 2016 (Katarina Schenker 170202)
Kommunikativt entreprenörskap: Underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 Hans Lundberg Växjö: Växjö University Press 2009 (David Cardell 100217)
Kraftkarlar och knockouts: Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960 Emma Pihl Skoog Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet 2017 (Leif Yttergren 190410)
Kroppens apostlar: Kvinnliga gymnastikdirektörer 1864–2020 Leif Yttergren & Hans Bolling Stockholm: Stockholmia förlag 2022 (review in Danish by Jørn Hansen, published 240314)
Kreativ coaching: När det snurrar i bollen PG Fahlström & Carl-Axel Hageskog Stockholm: SISU Idrottsböcker 2010 (Frode Moen 110511)
Kung fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950 Torbjörn Andersson Malmö: Arx Förlag 2014 (David Holt Olsen 150227)
Kvinnor i skånsk idrott 1908–2008 Anne-Lis Nilsson & Roger Gottfridsson Malmö: Skånes Idrottsförbund 2009 (Björn Sandahl 100310)
Kvinnor och män i Lönsboda Pistolskytteklubb 1963–2020: Ett lokalt perspektiv på skytterörelsen i Sverige Mats Greiff & Anders Lindh Malmö: Arx Förlag 2022 (review in Swedish by Hans Bolling, published 221111)
Kyrkan och idrotten under 2000 år: Antika, medeltida och moderna attityder till idrott Martin Nykvist & Alexander Maurits (red) Malmö: Universus Academic Press 2015 (Dagmar Dahl 160609)
Learning Movements: New Perspectives of Movement Education Håkan Larsson (ed.) Abingdon, Oxon: Routledge 2022 (review in English by Gunn Helene Engelsrud, published 240131)
Ledning av idrottsföreningar: Berättelser från gräsrotsnivå Magnus Forslund Stockholm: Liber  2012 (Simon Junström 130905)
Leka för livet Lars H Gustafsson Stockholm: Norstedts 2013 (David Wästerfors 140110)
Leksands IF 100 år: En kavalkad i ord och bild Elin Broman, Lars Ingels, Gunnar Persson (red) & Ronnie Rönnkvist Västerås: Idrottsförlaget 2019 (review in Swedish by Tobias Stark, published 200902)
Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv Heléne Bergentoft Göteborg: Göteborgs universitet 2019 (review in Swedish by Suzanne Lundvall, published 200409)
Lärarkulturer och professionskoder: En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland Konstantin Kougioumtzis Göteborg: Göteborgs universitet 2006 (Jan-Eric Ekberg 090902)
Makt och antidoping: Den svenska cykelsportens kamp i ett modernhistoriskt och internationellt perspektiv Bill Sund Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2019 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 200303)
Man talar om jämställd idrott: Om jämställdhetssamtal med manliga idrottsledare och förutsättningar för jämställd idrott Matthis Kempe-Bergman Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2014 (Anna Maria Jennerheim Hellborg 161012)
Matchen som aldrig ägde rum: och ytterligare åtta kapitel om idrott, etik och politik Kutte JönssonVästerås: ICA Bokförlag 2010 (Ulf Svenning 111102)
Mellan fysisk bildning och aktivering: En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9 Jan-Eric EkbergMalmö: Malmö högskola 2009 (Birgitta Fagrell 091111)
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: En interventionsstudie i skolår 1-3 Ingegerd Ericsson Malmö: Malmö högskola 2003 (review in Swedish by Ingemar Wedman, published 031125)
Nationens väl och kroppens fostran: En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla Peter Dahlén Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Johnny Wijk 160512)
Nedsläpp: Från spolade uterinkar till hockeytempel. Berättelser om klubbarna i nordvästra Skåne Hasse Sjöström (red) Helsingborg: Helsingborgs Idrottsmuseum 2016 (Tobias Stark 170404)
The Nordic Model and Physical Culture Mikkel B. Tin, Frode Telseth, Jan Ove Tangen & Richard Giulianotti (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2020 (review in English by Joe Piggin, published 201016)
Ordination motion: Vägen till bättre hälsa Jon Karlsson, Agneta Ståhle & Eva Jansson (red) Stockholm: Brombergs 2009 (Fredrik Offerlind 110216)
Oss håller inga bojor, oss binder inga band!: På långritt i 1920-talets Europa med Linde Klinckowström-von Rosen Jan Mårtenson & Susanna Giraud Stockholm: Bonnier Fakta 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
Paragrafer, pokaler och politiska inkast: Idrottsdistriktet Värmland 1900–1940, omvärld och formering Bode Janzon Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Leif Yttergren 161214)
Pedagogiska perspektiv på idrott Lars-Magnus Engström & Karin Redelius (red) Stockholm: HLS 2002 (Hans-Eric Olson 030726)
Pelle Lindbergh Thomas Tynander Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Tobias Stark 171127)
Performance Cultures and Doped Bodies: Challenging categories, gender norms, and policy responses Jesper Andreasson & April Henning Champaign, IL: Common Ground 2021 (review in English by Alexis Sossa, published 220309)
Physical Contact in Physical Education: New perspectives and future directions Annica Caldeborg Örebro: Örebo University 2021 (review in English by Gunn Helene Engelsrud, published 220512)
Positioner i dans: Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik Märtha Pastorek Gripson Göteborg: Göteborgs universitet 2016 (review in Swedish by Tone Pernille Østern, published 201023)
Praktisk idrottspsykologi Peter Hassmén, Göran Kenttä & Henrik Gustafsson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2009 (Joakim Ingrell 101103)
På damsidan: Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990 Helena Tolvhed Göteborg: Makadam förlag 2015 (Gerd von der Lippe 160310)
På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia Isak Lidström Malmö: Malmö universitet 2021 (review in Swedish by Jonny Hjelm, published 220203)
På spaning efter idrottsdidaktik Katarina Schenker Malmö: Malmö högskola 2011 (Håkan Larsson 110608)
Resurser, representation och ”riktig” idrott: Om jämställdhet inom idrotten Christine Dartsch, Johan R. Norberg & Johan Faskunger (red) Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie Susanne Lundesjö Kvart Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Petra Andersson 161117)
Rörelseförmåga i idrott och hälsa: En bok om rörelse, kunskap och lärande Gunn Nyberg & Håkan Larsson Lund: Studentlitteratur 2016 (Øyvind Førland Standal 170510)
Rörelser i rörelse: En bok om föreningars, förbunds och organisationers utveckling Andreas Hagström et al Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008 (Cecilia Stenling 110831)
Sigge Bergman: Porträtt av en idrottsledare Mats Bergman & Anders Bergman Västerås: Sportförlaget 2008 (Christer Ericsson 090606)
Skitstöveln som trejdade Wayne Gretzky: Och andra berättelser om NHL Jon Andersson Stockholm: Atlas 2023 (review in Swedish by Tobias Stark, published 240103)
Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: En textetnografisk undersökning Anna-Maija Norberg Örebro: Örebro University 2021 (review in Swedish by Katarina Lundin, published 220310)
Smak för motion: Fysisk aktivitet som livsstil och social markör Lars-Magnus Engström Stockholm: Stockholms universitets förlag 2010 (Charlotte Østergaard 110608)
”Spela fotboll bondjävlar!”: En studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början. Del 1 Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg Torbjörn AnderssonStehag: Symposion 2011 (Matti Goksøyr 120418)
”Spela fotboll bondjävlar!”: Svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början Torbjörn Andersson Stehag: Östlings Bokförlag Symposion 2016 (Matti Goksøyr 170308)
Spela vidare: En antologi om vad som får unga att fortsätta idrotta Johan R. Norberg et al Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
Spelet på fältet: Relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid Mikael Londos Malmö: Malmö högskola 2010 (Øyvind Førland Standal 101013)
Spelförståelse och kommunikationsförmåga: En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion Per Ohlsson Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication 2019 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 211214)
Sport, Performance and Sustainability Daniel Svensson, Erik Backman, Susanna Hedenborg & Sverker Sörlin (eds.) Abingdon, Oxon: Routledge 2023 (review in English by Benjamin Mole, published 240312)
Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change David Ekholm Linköping: Linköping University 2016 (Alan Bairner 171122)
Sport Management: Del 1. Idrottens organisationer i en svensk kontext Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2018 (review in Danish by Søren Bennike, published 191003)
Sport Management: Del 2. Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (ed.) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2019 (review in Swedish by Julius Zackarias Strömberg, published 221207)
Sport Management: Del 3. Idrottens marknader och konsumtionskultur Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (ed.) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2020 (review in Swedish by Julius Zackarias Strömberg, published 221207)
Sportig ABC-bok Åsa Sandell & Malin Norlander (bild) Lerum: Idus Förlag 2020 (review in Swedish by Emma Tornborg, published 210122)
Stadion och Zinkensdamm: Stockholms idrottspublik under två sekler Mats Hellspong Stockholm: Stockholmia förlag 2013 (Jesper Fundberg 150517)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2012 Johan R. Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2013 (Jonny Hjelm 130911)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2017 Johan Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 (Jesper Fundberg 181002)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2021 Johan R. Norberg Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2022 (review in Swedish by Björn Anders Larsson, published 221102)
Statens stöd till idrotten: Uppföljning 2022 Johan R. Norberg & Lina Wahlgren Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2023 (review in Swedish by Björn Anders Larsson, published 231129)
Stockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna – människorna – staden Hans Bolling & Leif Yttergren (red) Stockholm: Stockholmia förlag 2012 (Jørn Hansen 130206)
Stå upp när det blåser: Hur lagidrotten kan verka för inkludering mot homofobi och våld Sofia B. Karlsson Saltsjö-boo: Pintxo förlag 2017 (Marie Larneby 171019)
Svenska hockeyadeln: Hjältarna, händelserna och lagen under 5 decennier Stickan Kenne Saltsjö-Boo: Nygren & Nygren 2017 (review in Swedish by Tobias Stark, published 231004)
Den svenska idrottens historia Jens Ljunggren Stockholm: Natur & Kultur 2020 (review in Swedish by Isak Lidström, published 210526)
Den svenska sporthjälten: Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag John S. Hellström Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2014 (Ansgar Molzberger 160318)
Så funkar ungdomsfotboll: Om gemenskap och konflikter i världens roligaste sport Fredrik Sundqvist Solna: Svenska FotbollFörlaget 2013 (Thomas Westerberg 140905)
Talangutveckling eller talangavveckling? Tomas Peterson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 (Mette Krogh Christensen 120328)
TIFO: Visionärerna i Hammarby Per Cornell Stockholm: Supportrarnas Matchprogram 2023 (review in Swedish by Sara Karlén, published 230612)
Till häst: Ridundervisningen vid Uppsala universitet 350 år Marianne Andersson & Johan Sjöberg (red) Uppsala: Uppsala universitet 2013 (Susanna Hedenborg 140204)
Träna är livet: Träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott, 1880–1995 Leif Yttergren Malmö: idrottsforum.org 2012 (Torsten Buhre 130226)
Tränaretik Kutte Jönsson Stockholm: SISU Idrottsböcker 2020 (review in Norwegian by Christian Thue Bjørndal, published 211215)
Träning som medicin Åsa B. Tornberg & Stephen Garland Lund: Studentlitteratur 2022 (review in Swedish by Tommy Lundberg, published 230619)
Tröjorna i taken: Hissade tröjor och pensionerade tröjnummer i SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och NHL Lars Ingels Västerås: Sportförlaget 2016 (Tobias Stark 171108)
Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande Erik Andersson Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2020 (review in Swedish by Thomas Westerberg, published 210318)
Va för jävla pack e ni?: Berättelsen om Stockholms fotbollsklackar Magnus Hagström, Peter Johansson & Carl Jurell Stockholm: Imperial Publishing 2010 (Torbjörn Andersson 101124)
Vad betyder OK+? En studie om lärares dokumentationsarbete i ämnet idrott och hälsa Rickard Håkanson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Lena Larsson 161111)
En vandring längs välviljans väg: En studie om idrott och internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Moldavien Niklas Hafen Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org 2016 (Ulf Jonsson 171018)
Vasaloppet: 90 kvinnor och män i fäders spår Henrik Lenngren Stockholm: Louise Bäckelin Förlag 2021 (review in Swedish by Isak Lidström, published 211207)
Vasaloppet – resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder: En studie om kommersialisering och professionalisering Joacim Larsson von Garaguly Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm 2016 (Isak Lidström 161028)
Vi och de andra: Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby Malmö: Malmö universitet 2020 (review in Norwegian by Mari Kristin Sisjord, published 211028)
Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg Anders Kjäll, Mathias Henriksson (red), John Pettersson & Johan Elisson Göteborg: Supporterklubben Änglarna 2014 (Torbjörn Andersson 150319)
Vilka har Sveriges bästa hejarklack Robert Lindberg, Patrik Persson & Peo Ek Göteborg: Bakaou Produktion 2012 (Torbjörn Andersson 130918)
Vilka stannar kvar och varför?: En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren Britta Thedin Jakobsson Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 2015 (Louis Palmgren 161027)
Vilka vill spola kröken? En studie av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte Lennart Johansson Eget förlag 2010 (Åke Andrén-Sandberg 120125)
Vägledning till Solskensolympiaden Åke Jönsson Stockholm: Klocktornet Media AB 2012 (Jørn Hansen 130206)
Värmlands guld: Mer än 100 år med värmländsk idrottshistoria Håkan Kamp med flera Karlstad: Värmlands udrottshistoriska sällskap 2021 (review in Swedish by Anders Östnäs, published 220615)
Ways of knowing in ways of moving: A study of the meaning of capability to move Gunn Nyberg Stockholm: Stockholm University 2014 (Charlotte Svendler Nielsen 170309)
“We can make new history here”: Rituals of producing history in Swedish football clubs Katarzyna Herd Lund University: Lund 2018 (Birgitta Svensson 190123)
What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport Joakim Ingrell Malmö: Malmö University 2019 (review in English by Frank Eirik Abrahamsen, published 191107)
Zorn, kyrkloppen och idrottsrörelsen: Kampen om längdskidåkningen i Vasaloppets förhistoria Isak Lidström Mora: Zornmuseet 2015 (Eivind Å. Skille 151104)
Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta Johan Hvenmark (red) Stockholm: SISU Idrottsböcker 2012 (Johan Carlsson 141001)