Ledig tjänst | Professor i pedagogik med inriktning mot idrott, Umeå universitet | Ansök senast 2020-11-16

Arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren kommer att leda forskning och utveckla den idrottspedagogiska forskningsmiljön vid Pedagogiska institutionen genom att bedriva egen forskning samt undervisning (minst 20 %) och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt att aktivt arbeta med ansökningar för extern forskningsfinansiering. Den framtida innehavaren förväntas bygga vidare på och vidareutveckla den lokala, nationella och internationella idrottspedagogiska forskningen som bedrivs vid institutionen.

Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom pedagogik eller motsvarande enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga (4 kap. 3 § andra stycket HF, anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, FS 1.1-1672-18).

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning på såväl grund-, avancerad som forskarutbildningsnivå. samt visa på ett reflekterande förhållningssätt till studentens lärande och den egna lärarrollen.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid kunskap om uppdragsutbildning och utbildning på avancerad nivå.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete såväl nationellt som internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

För den aktuella anställningen, som ska placeras vid Pedagogiska institutionen, är forskning och undervisning inom Idrottspedagogik särskilt meriterande.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Simon Wolming,090-786 53 02
Diarienummer: AN 2.2.1-1068-20
Löneform: Månadslön
Fackliga kontakter:
ST+46 90 786 54 31
SEKO+46 90 786 52 96
Saco-S+46 90 786 53 65
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.