More
  Home Tags Umeå University

  Tag: Umeå University

  Ledig tjänst | Professor i pedagogik med inriktning mot idrott, Umeå universitet | Ansök senast 2020-11-16

  Bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottspsykologi med inriktning klinisk psykologi till Umeå universitet. Ansök senast 2020-08-31

  Doktorandprojektet ska undersöka effekter av behandling av psykisk ohälsa bland idrottare. Idrottspsykologiska interventioner har under det senaste decenniet närmat sig den kliniska psykologin och dess arbetsmetoder, exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT). Doktoranden kommer att arbeta med att utforma, genomföra och utvärdera single-case interventioner i samarbete med Psykologmottagningen Idrott och samarbetspartners inom idrottsrörelsen.

  Call for Applications | “Culture, Sport and Society” | PhD Course, Umeå University, June 8–12,2020. Apply before April 15, 2020

  The aim of the course is to advance student interest in, and understanding of, the social and cultural aspects of sport, with particular reference to broader issues of culture, cultural production and cultural politics. The course will feature a mix of lectures, seminars and workshops on these themes. Lectures and seminars will be given by leading academics from European universities.

  Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 mars 2020

  Anställningen som doktorand på heltid, för forskarutbildning i rättsvetenskap, erbjuds inom ramen för forskningsprojektet ”Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar”. Anställningen utlyses i samarbete med Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation vid Umeå universitet (Företagsforskarkolan) samt Riksidrottsförbundet (RF).

  Professor i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 30 januari 2020

  I anställningen ingår att initiera, leda och utveckla forskning vid institutionen. Detta omfattar bland annat att bedriva egen forskning, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen bör i första han ha en inriktning mot idrott och fysisk aktivitet samt bidra till att utveckla institutionens verksamhet. Arbetsuppgifterna förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

  Universitetslektorer i psykologi med inriktning idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Anställningen omfattar dels undervisning inom de två psykologiprogrammen, tränarprogrammet och på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området. Behörigheten avser ämnesområdet idrottspsykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet eller motsvarande.

  Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

  Två doktorander i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Ansök senast 2018-04-03

  Anställningarna kommer att ingå i ett projekt som ska skapa forskningsbaserad kunskap utifrån vilken kvaliteten på undervisningen såväl inom lärarutbildning i idrott och hälsa som i undervisning i idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan kan utvecklas.

  Forskarprofil | Hanna Söderlund, Umeå universitet

  Hanna Söderlund forskar om förhandlingar av maktpositioner och kön i skidsport på tv. Det som undersöks är hur kvinnliga och manliga idrottare och experter kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-sändningar från skid-VM I Lahti. Tidigare har hon forskat om hur kvinnliga och manliga komiker kan förhandla sig till starka maktpositioner i tv-programmet Parlamentet på TV4.

  Andreas Stenling disputerar: Sports coaches’ interpersonal motivating styles: longitudinal associations, change, and multidimensionality

  Fredagen den 28 oktober kl 13:00 i Hörsal F, Humanisthuset, Umeå, försvarar Andreas Stenling sin avhandling om det motiverande ledarskapet – multidimensionalitet och longitudinella samband med idrottares motivation och välbefinnande. Disputationen genomförs på engelska: opponenten är Chris Lonsdale, Associate Professor vid Australian Catholic University i Strathfield, New South Wales.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial