Kvinnorna inom den kommersiella fotbollen

🇬🇧 Summary in English

Christer Ericsson & Björn Horgby
Örebro universitet


I den här artikeln undersöker vi villkoren för vissa kvinnliga elitfotbollsklubbar för att utveckla en ren affärsmodell från 1990-talet. Vi har valt föreningarna i vår studie på grundval av deras sportsliga framgångar och sätt att bygga sina organisationer. Sedan starten har kvinnofotboll existerat under helt andra förhållanden än herrfotbollen. Kommersialiseringsprocessen för manlig elitfotboll tog lång tid, och det var först på 1980-talet som den företagsstyrda modellen ersatte de tidigare modellerna. I kvinnofotboll skedde förändringen senare och inte riktigt på samma sätt som i herrfotbollsklubbarna. Detta berodde på att kvinnofotboll på grund av de patriarkala maktförhållandena i samhället länge var socialt marginaliserad och därför hade sämre förutsättningar för kommersialisering. Vår studie visar att de föreningar som har varit mest framgångsrika på sikt när det gäller organisation och sport har varit hybridorganisationer som kombinerade demokratisk och företagsstyrning. Eftersom den demokratiska styrningsmodellen fortfarande har en relativt stark ställning i kvinnofotboll finns det ett förenings- eller organisationskapital som har bidragit till att de mest framgångsrika klubbarna har kunnat utveckla hybridorganisationer så framgångsrikt.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


CHRISTER ERICSSON är professor emeritus i idrottsvetenskap, Örebro universitet. Han har också skrivit böcker om gjuteriindustrin, fotboll och bandy på bruksorter, och om paternalistisk politik.

BJÖRN HORGBY är professor emeritus i historia, Örebro universitet. Tillsammans med Christer Ericsson och Bill Sund skrev han boken Fotboll, kommersialisering, demokrati (Bokförlaget idrottsforum.org, Malmö 2019). Han har också skrivit böcker om arbetarhistoria, arbetarklasskultur, rockmusik och industriell paternalism i Sverige och Japan tillsammans med Christer Ericsson och Shunji Ishihara (Faderliga företagare i Sverige och Japan, Stockholm 2016).


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.