Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Stillingen hører inn under Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, SKP.

Seksjonens fagområde

Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Seksjonen er inne i en spennende utvikling der fokus ligger på å utvikle en ny 5-årig Faglærerutdannelse i Kroppsøving og Idrettsfag samtidig som forskningsmiljøet og internasjonaliseringsarbeidet skal styrkes og videreutvikles.

 Arbeidsoppgaver

   • Bidra til utvikling av fagområdet FKI/PPU gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
   • Bidra til søknader om forskningsmidler fra eksterne kilder
   • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid i FKI/PPU på alle nivåer, samt ivareta utdanningskvalitet for de utdanningstilbudene man deltar i, eller er gitt ansvar for
   • Bidra til å utvikle fagdidaktikk i FKI/PPU´s kunnskapsområde rettet mot lærerprofesjonen og skolen
   • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Krav til kompetanse

Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap eller andre fagfelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap som anses som relevante for stillingen.Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen FKI og PPU.

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved seksjonen. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for tilsetting som førsteamanuensis etter Universitets- og høgskoleloven.

Utvelgelseskriterier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

   • Kvalitet, relevansog omfang når det gjelder publiserte vitenskapelige arbeider
   • Fagdidaktiskog utdanningsvitenskapelig ekspertise
   • Internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
   • Erfaring med veiledning på Bachelor, Master og PhD-nivå
   • Erfaring med å arbeide i flere vitenskapelige miljøer
   • Erfaring med forskning på barn og unges bevegelseskulturer både i og utenfor skolekontekster
   • Kjennskap til norsk og/eller Skandinavisk skole og utdanningssystem
   • Interesse for og erfaring med studentinvolverende undervisningsformer
   • Personlig egnethet; gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
   • Ambisjoner og ideer for seksjonens videreutvikling både når det gjelder utdannelse, forskning og formidling
   • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Arbeidsbetingelser

En forutsetning for fast tilsetting er at søkeren tilfredsstiller basiskravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse. Arbeidstakere uten formell universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, gis muligheter til slik kvalifisering gjennom kurs i løpet av to år etter tiltredelsen.

Undervisningsspråk vil være norsk og engelsk. Den som tilsettes bør beherske et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk). Søkere som har et annet morsmål, forplikter seg til å lære norsk i løpet av 3 år. (Bestått Bergenstesten)

Vilkår

Lønn og øvrige arbeidsvilkår tilbys etter statens regulativ i stillingskode 1011 førsteamanuensis. Tilsettingene skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Medlemskap i Statens Pensjonskasse er obligatorisk.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus Sognsvann i Oslo.

Vi kan tilby

  • Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende organisasjon
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
  • Vi ønsker deg velkommen inn i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Den som tilsettes skal ha arbeidsplass ved Norges idrettshøgskole campus i Oslo.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere må påregne å bli intervjuet.

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Aage Radmann, tlf. + 47 48146643, aage.radmann@nih.no
 • Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom, tel. + 47 93039506safvenbom@nih.no

Kontaktperson/administrasjon (spørsmål vedr digital Cv):

 • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen olaisen@nih.no eller tlf. 23 26 20 59.

I tillegg til elektronisk CV og søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved:

  • CV
  • Attester
  • Vitnemål
  • Vitenskapelige arbeider og publikasjoner som ønskes tatt i betraktning ved kvalifikasjonsvurderingen

Søk stillingen på våre hjemmesider innen 15.03.2019.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.