More
  Home Tags Norwegian School of Sport Sciences

  Tag: Norwegian School of Sport Sciences

  Public defense of doctoral thesis | Young athletes and performance enhancement: A social-constructivist perspective by Anette Skilbred, Norwegian School of Sport Sciences, June 21, 2024

  Anette Skilbred’s dissertation project sheds light on the interaction between young athletes and their networks, with a particular focus on how athletes shape their meaning of performance-enhancing substances within these networks. There is a specific emphasis on nutritional supplements and anti-doping work. By applying an interactionist perspective, she has explored and illuminated processes of meaning-making.

  Public defense of doctoral thesis | Sustainable Development Goals Through Sport: An analysis of Policy Implementation in Ghana by Derrick Okpoti Charway, Norwegian School of Sport Sciences, June 12,...

  The primary aim of Derrick Charway’s study was to analyze the policy goals and implementations of state and non-state sport organisations in Ghana and the extent to which they contribute to national development. This study addressed three of the 17 SDGs: healthy living (SDG 3), gender equality and women’s and girls’ empowerment (SDG 5), and disability (SDG 10). The findings revealed three common concerns that stood out: the non-involvement of local implementing actors, the restricted legitimacy of Sport for Development organisations, and skewed resources distribution to support football.

  Public defense of doctoral thesis | Physiological and perceived exertion responses to training and match load in football: External and internal load, neuromuscular fatigue, muscle damage, and recovery...

  Have you seen football players running around the training field in sports bras over their uniforms? In this "vest", the players have a tracking device that measures distance, speeds, and accelerations, and thus the external load on the body. In periods with a tight match program and many training sessions, this tool can help the players manage how hard they should train and when they should rest. But what does it really mean that a player runs 10,000 m in training or in a match?

  Disputas | The Darker Side of Youth Sport: Unraveling Psychosocial Factors Driving Health-Compromising Behaviors Among Adolescent Athletes av Jan Åge Kristensen, Norges idrettshøgskole, 5. mars 2024

  Målet med doktorgradsprosjektet er å avdekke ulike psykososiale risiko- og beskyttelsesfaktorer egnet til å påvirke unge utøveres usunne helsevalg innen idrett. Eksempler på slike er bruk av smertestillende preparater, kosttilskudd, doping og fortsatt deltakelse i trening og konkurranse til tross for skade. Prosjektet er forankret i en sosial-kognitiv teoriramme der vi utforsket en rekke beskyttende og risikofremmende personlige og kontekstuelle faktorer forbundet med usunne helsevalg.

  Vacancy | PhD studentship in Outdoor Life (friluftsliv) and Mental Health to the Norwegian School of Sport Sciences. Apply before March 11, 2024

  To strengthen ongoing research within the fields of outdoor studies and mental health, DTEOS invites applications for a PhD-position focusing on mental health and nature-based interventions and programming. More specifically, the pre-defined project will examine the influence of a weekly friluftsliv program that takes place in local nature on young people’s mental health. The academic work will be based at NIH in Oslo, Norway.

  Disputas | Seksuell trakassering og overgrep blant unge eliteutøvere, breddeutøvere og referansestudenter av Nina Sølvberg, Norges idrettshøgskole, 7 desember 2023

  Nina Sølvbergs mål med studien var å kartlegge seksuell trakassering og overgrep (STO) i og utenfor idretten. Elevene besvarte et spørreskjema ved to måletidspunkt (T1 og T2). Forekomsten av seksuell trakassering og overgrep (STO) var høy blant unge eliteutøvere, breddesutøvere og referansestudenter, og halvparten av de som rapporterte STO opplevde det igjen i løpet av ett år. Jenter rapporterte mer STO enn gutter og varslet oftere om sine opplevelser enn gutter.

  Ledig stilling | Førsteamanuensis eller professor i pedagogikk/fagdidaktikk, Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 29. november 2023

  Det søkes etter en person med solid oversikt over nasjonal og internasjonal forskning som angår kroppsøving og idrettsfag i skolen. Den som ansettes må over tid ha bidratt internasjonalt på forskningsfeltet kroppsøving og/eller idrettsfag i skolen, kroppsøvingslærerutdanning eller annen tematikk som angår pedagogiske og/eller fagdidaktiske problemstillinger innenfor feltet. Personen som ansettes må ha erfaring med og interesse for empirisk og anvendt forskning.

  Disputas | Physical activity, fitness, and cardiovascular disease risk in childhood cancer survivors av Mari Bratteteig, Norges idrettshøgskole, 8 november 2023

  Hovedmålene med dette ph.d.-prosjektet var å beskrive nivåer av fysisk aktivitet og sedat tid blant unge barnekreftoverlevere og å sammenligne risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos overlevere med et internasjonalt referansemateriale, samt kontroller matchet på alder og kjønn, og å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike domener av fysisk form (kondisjon og muskelstyrke) med risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos overlevere og jevnaldrende.

  Vacancies | 17 fully funded PhD studentships in Sport Ethics and Integrity, to The Doctoral Training Network in Sport Ethics and Integrity (DAiSI). Apply no later than September 11,...

  Each of the 17 research projects is an interdisciplinary combination of ethical, legal, and social dimensions. Joint degree PhDs will be awarded to the successful candidates by two of the consortium partners. Moreover, each project is characterised by joint supervision reflecting this philosophy and is supported by one or more prestigious sport or sport related institutions: Athletics Integrity Unit; Biathlon Integrity Unit; Federation of International Football Associations; International Olympic Committee, Union of European Football Associations; United Nations Office on Drugs and Crime; and the World Anti-Doping Agency. 

  Disputas | Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge av Hanne Elisabeth Sogn, Norges idrettshøgskole, 2 februar 2023

  Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Formålet med Hanne Sogns prosjekt er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet i organisasjonen.