More
  Home Tags Førsteamanuensis

  Tag: førsteamanuensis

  Ledig stilling | Førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse, till Universitetet i Sørøst-Norge. Søknadsfrist 9. 0oktober 2021

  Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Søkere må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen idrettspedagogikk, læring og ledelse i idretten. Det vil bli lagt særlig vekt på om søker kan undervise i emnene både i praksis og teori. På institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving er vi svært opptatt av å kunne tilby god undervisning og veiledning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring i og evne til å undervise og veilede studenter.

  Ledig plats | Førsteamanuensis i idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv, forske/drive faglig utviklingsarbeid og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

  Ledig plats | Førsteamanuensis i idrettsvitenskap med vekt på idrettspsykologi og coaching til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  Den som ansettes vil hovedsakelig undervise (både i praktiske aktiviteter og teoretiske emner) og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrettsvitenskap. Treningsledelse, coaching og idrettspsykologi er aktuelle undervisningsemner. Forskning og faglig utviklingsarbeid inkludert formidling av forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, inngår også i stillingen. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

  Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

  Ledig fast stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24 januar 2020

  Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP). Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag.

  Førsteamanuensis / universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagfelt.

  Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap eller andre fagfelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap som anses som relevante for stillingen.Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder.

  Førsteamanuensis / professor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagområder.

  Førsteamanuensis / professor i Friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 1 mars 2019

  Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbaserte studier og læring i friluftslivsfag og seksjonens øvrige fagområder med vekt på pedagogiske, profesjonsfaglige, filosofiske og/eller samfunnsvitenskapelige emner. Til stillingen ligger også veiledning innen friluftslivsfag ved alle seksjonens studietilbud, samt praktisk orientert undervisning i ulike naturmiljøer/kontekster.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial