Forskarprofil | Christian Widholm, Södertörns högskola


Befattning

  • Fil. dr i historia. Lektor i turismvetenskap

Adress

  • Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge
  • E-post

Forskningsinriktning

  • Kulturhistoria

Pågående projekt

  • Kulturarvets förutsättningar. Föreställningar om barndomen och makten över minnet.

Publikationer

”Basebollens pastorala dimensioner i USA och Sverige”, i Victor Lundberg & Cecilia Riving (red.), Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren, Arkiv förlag, Lund, 2018.
”Kulturarv och imaginära barndomslandskap. Reflektioner kring historiebruk och turismentreprenörers drivkrafter”, Turismhistoria i Norden, Wiebke Kolbe (red.), 2018, under publicering.
”Heritage and Imaginary Childhood Landscapes: On the Impetus of Tourism Entrepreneurs in Stockholm Archipelago”, Reformer og ressourcer / Reforms and Resources: Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde. (1 udg.) Aalborg. (Studier i historie, arkiver og kulturarv, Vol. 7): (red.) Martin Dackling, Poul Duedahl & Bo Poulsen, Aalborg, 2017, Vol. 2, 184-207 p.
”Att producera och läsa mikrofilmad samt digitaliserad dagspress: ett forskarperspektiv”, Återkopplingar, Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars, (red.), Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2014, 329–347.
”Introduction: The Summer Olympics of 1912″, International Journal of the History of Sport, Routledge, Vol 31:5, 2014.
”The Treacherous Grin Reflex: Commemorating the 1912 Olympics”, International Journal of the History of Sport, Routledge, Vol 31:5, 2014.
”Entreprenörer, varumärken och nationalism”, Entreprenörskap och varumärken, Mats Larsson, Mikael Lönnborg och Karin Winroth (red.), Möklinta: Gidlunds förlag 2013.
”Swedish Visions of a ‘Smiling Finn’: Interpreting Hannes Kolehmainen in Sweden”, International Journal of the History of Sport, Routledge, Vol 29:7, 2012.
”Från massmedium till mikrosurrogat. Några reflektioner kring den mikrofilmade dagstidningen som källa”,Scandia 2011, nr. 2.
Iscensättandet av Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912, h:ström – Text & kultur, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008, Umeå 2008.
”A New National Language: Sports Journalism Sets Boundaries at the Stockholm Olympics of 1912”, Borderlandidentities : territory and belonging in Central, North and East Europe, Madeleine Hurd, editor, Eslöv : Gondolin, 2006.
”Ett massmedierat kollektiviseringskalas: sportjournalistiken och nationen vid OS 1912”, Historieforskning på nya vägar, Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf Zander (red.), Lund: Nordic Academic Press, 2006.
”Sportjournalistiken som medskapare av nationell gemenskap vid Olympiaden 1912”, Idrott, historia och samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 2005, Stockholm: Svenska idrottshistoriska föreningen, 2005.
”Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912”, www.idrottsforum.org, 9 mars, 2004.
”Encounters with Masculinity. The Display of Self and Others at the 1893 Chicago World Fair”, Encounters: representation of the others in modern European history, Madeleine Hurd (red.), Huddinge: Södertörns högskola, 2003.

På idrottsforum.org

Släggkastaren, trestegshopparen och japanen. Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (artikel 040309)
Sport & Tourism: A Reader Mike Weed (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (recension 090606)
Sport and Tourism: Globalization, Mobility and Identity James Higham & Tom Hinch Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009 (recension 100127)
Qualitative Research in Sport Management Allan Edwards & James Skinner Oxford, Oxon: Elsevier Butterworth-Heinemann 2009 (recension 110126)
Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage Toni Bruce, Jorid Hovden & Pirkko Markula (red) Rotterdam: Sense Publishers 2010 (recension 110511)
Sport and Challenges to Racism Jonathan Long & Karl Spracklen (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011 (recension 111123)
Sport and the Transformation of Modern Europe: States, media and markets 1950–2010 Alan Tomlinson, Christopher Young & Richard Holt (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (recension 120509)
Critical Essays in Sport Management: Exploring and Achieving a Paradigm Shift Andy Gillentine, Robert E. Baker & Jacquelyn Cuneen (red) Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2012 (recension 121010)
The Olympics: The Basics Andy Miah & Beatriz García Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 130207)
Celebration Capitalism and the Olympic Games Jules Boykoff Abingdon, Oxon: Routledge 2014 (recension 131210)
The Olympic Games and Cultural Policy Beatriz Garcia Abingdon, Oxon: Routledge 2012 (recension 140819)
Sport Heritage Gregory Ramshaw (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2015 (recension 151118)
Six Minutes in Berlin: Broadcast Spectacle and Rowing Gold at the Nazi Olympics Michael J. Socolow Urbana and Chicago, IL: University of Illinois Press 2016 (recension 170928)
When Running Made HistoryRoger Robinson Syracuse, NY: Syracuse University Press 2018 (recension 190118)
Sporting Females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports Jennifer Hargreaves Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (1994) (recension 191121)

Publicerad 2013-02-06 | Uppdaterad 2019-11-21

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.