Disputas | Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En multimetodisk studie om undervisning om helse på ungdomstrinnet av Hanne Herigstad Mong, Norges idrettshøgskole, 15 juni 2023

0
28

Hanne Herigstad Hong er stipendiat ved Institutt for lærarutdanning og friluftslivsstudier på NIH. 15. juni 2023 forsvarer ho avhandlinga si, Helse som didaktisk fenomen i kroppsøvingsfaget. En multimetodisk studie om undervisning om helse på ungdomstrinnet (pdf), på NIH, auditorium Innsikt, 10:15.

Temaet for avhandlinga er undervisning om helse i kroppsøvingsfaget. Helse har over lang tid vore ein del av faget som det har blitt vektlagt at elevane skal få kunnskap om. Samtidig blir fagmiljøet prega av diskusjon om to forskjellige retningar om kva og korleis elevane skal lære. Ein meir instrumentell retning med dreiing mot auka aktivitetsnivå, medan den andre er meir oppteken av at undervisninga må ha fokus på at elevane skal lære om helse. Sidan ein av skulens viktige oppgåver er å bidra til allmenndanning og læring er denne avhandlinga eit bidrag til den siste retninga der læringa er viktigast. Målet med prosjektet har vore å undersøke korleis helse blir undervist i kroppsøvingsfaget på ungdomstrinnet, og korleis didaktisk arbeid kan bidra til å utvikle undervisning om helse i faget.

Komite

Vegleiarar

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.