More
  Home Tags Dissertation

  Tag: dissertation

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH, fredagen den 18 juni 2021

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.

  Livestreamad disputation | Determinants of intra-individual variation in adaptability to resistance training of different volumes | Daniel Hammarström, GIH, måndagen den 14 juni 2021

  Det primära syftet med Daniel Hammarströms avhandling var att relatera anpassningar till styrketräning, genomfört med låg och måttlig volym till individuella egenskaper hos otränade individer. Vidare syftade arbetet till att karakterisera hur träningsvolym påverkar molekylära egenskaper i skelettmuskeln och beskriva tidsförloppet för nybildning av ribosomer under den tidiga fasen av ett styrketräningsprogram.

  Livestreamad disputas | Injuries in elite male youth football and athletics: Growth and maturation as potential risk factors, av Eirik Halvorsen Wik, Norges idrettshøgskole, 10. juni 2021

  Mange idrettsskadar – og faren for å få dei – blir oversett av trenarar. For å kutte skadar og fråfall, må treninga tilpassast meir etter vekst og modning enn det ein gjer i dag. Det er hovudkonklusjonen i doktoravhandlinga som Eirik Halvorsen Wik skal forsvare. I arbeidet sitt har han følgt tenåringsutøvarar på elitenivå ved Aspire Academy i Qatar sin hovudstad Doha over dei siste fire åra. Aspire Academy er eit «nasjonalt toppidrettsgymnas» for gutar der friidrett og fotball er dei største idrettane.

  Livestreamad disputation | Athletic Sprint Start Biomechanics: Investigations into the relationships between three dimensional starting technique, first step width and performance | Paul Sandamas, GIH, fredagen den 11 juni...

  When observing an athletic sprint start using starting blocks, it is common to see high performing athletes twist their lower bodies followed by their legs flailing out sideways. Despite limited scientific information on 3D pelvis and leg motion in sprinting, some coaches believe that performance would improve if the athletes tried to curtail limb motion outside the sagittal plane. This thesis has tried to shed light on this movement pattern and to see how manipulating 1st step width affects force production and performance.

  Livestreamad disputation | Physical contact in physical education – New perspectives and future directions av Annica Caldeborg | Örebro universitet, 2021-06-11

  Denna avhandling tar sin utgångspunkt inom forskningsområdet intergenerationell beröring i pedagogiska miljöer. Specifikt är det främst studentperspektivet på fysisk kontakt mellan lärare och studenter inom skolämnet idrott och hälsa som är av intresse. Resultaten presenteras i fyra studier och erbjuder olika perspektiv på fysisk kontakt i idrottsämnet: studenternas perspektiv, studentperspektiv relaterade till heteronormativitet, invandrarstudenters perspektiv och ett forskningsfältperspektiv.

  Livestreamad disputation | Bilateral lower limb analysis of kinetic, kinematic, muscle activation and muscle-tendon properties of habitual runners | Tiago Jacques, GIH, fredagen den 4 juni 2021

  Överbelastningsskador på hälsenan är ett vanligt förekommande problem hos löpare. Dessa skador uppträder inte sällan ensidigt och etiologin är förknippad med överbelastning av senvävnaden. Sammanfattningsvis beskriver avhandlingen bilaterala neuromuskulära och kinematiska skillnader mellan extremiteterna när friska, icke-skadade löpare springer under förhållanden som liknar deras ekologiska träningssituation.

  Livestreamad disputas | Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak, av Hilde Fredriksen, Norges idrettshøgskole, 16. April 2021

  Det er mogleg å førebygge skulderskadar hos handballspelarar, men kva gjer vi når spelarar ikkje vil bruke skadeførebyggande program fordi dei synest det tar for lang tid? Den høge førekomsten av skulderskadar blant handballspelarar, der kvar fjerde spelar til ein kvar tid har skulderplagar, var utgangspunktet for doktorgradsarbeidet til Hilde Fredriksen, til dagleg tilknytt Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforsking på NIH.

  Livestreamad disputas | Enactive Movement Integration: En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen, av Kasper Lasthein Madsen, Norges idrettshøgskole, 19. februar kl 10:15

  – Mer aktivitet i skolen? Ja, visst! Men alt fra lærere til politikere tenker altfor snevert om hvordan man kan få elevene mer i bevegelse. Elevene går dermed glipp av noen flotte muligheter for å lære veldig mye bedre. Det sier Kasper Madsen, som har undersøkt hvordan man kan bruke bevegelse til å lære bedre. Mye bedre. Han mener man bør bruke aktiviteter i undervisningen på helt andre måter enn bare for å få opp pulsen.

  Livestreamad disputas | Skogens «blå bånd»: Fremveksten av Oslomarka som friluftsområde, av Iver Mytting, Norges idrettshøgskole

  Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

  Livestreamad disputas | Cardiorespiratory, haematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds, av Hege Wilson Landgraff, Norges idrettshøgskole

  Når hormonelle endringar døgnet rundt får både storleiken på hjertet og blodvolumet til å auke så mykje, kor mykje betyr da nokre timar med kondisjonstrening? Landgraff konkluderer med at til dømes intervalltrening er mykje mindre viktig for uthaldet hos unge enn hos eldre. Årsaken er at sjølve voksteren tek seg av å auke oksygenopptaket, og dette er lite påverka av kva ein trener. Og det får konsekvensar for kva trenarar og også foreldre bør leggje vekt på.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial