More
  Home Tags Disputation

  Tag: disputation

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Cardiorespiratory fitness, physical workload, and lifestyle-related factors in occupational groups: associations with sickness absence and cardiovascular disease | Daniel Väisänen, GIH, fredagen den 9...

  Huvudsyftet med Daniel Väisänens avhandling var att studera fysisk arbetsbelastning och livsstilsrelaterade faktorer, med särskilt fokus på kardiorespiratorisk fitness i en yrkesmässig kontext och dess samband med hjärt-kärlsjukdom och sjukfrånvaro över ett brett spektrum av yrken. Ett sekundärt syfte var att studera trender i kardiorespiratorisk fitness i olika yrkesgrupper under de senaste decennierna.

  Offentligt försvar av en doktorsavhandling | De nordiska lekarna: Grannländer i pressen under olympiska vinterspel av Martin Johansson | Södertörns högskola, den 12 maj 2023

  Martin Johanssons avhandling tillhandahåller nya perspektiv på historien om nordisk identitetskonstruktion genom att analysera representationer av nordiska grannländer inom ramen för dessa berättelser, och belyser olika aspekter. Genom såväl kvantitativa som kvalitativa läsningar av källmaterialet visar avhandlingen sammanfattningsvis hur tidningarna med hjälp av ironi, humor och tävlingsnarrativ framställde Norden som en speciell sorts vinterolympisk lekgemenskap.

  Disputation | Early specialising aesthetic performers: an investigation of conceptualisation, motivation and context | Charlotte Downing, GIH, fredagen den 24 februari 2023

  Syftet med detta doktorandforskningsprojekt är att undersöka tidig specialisering inom svenska estetiska idrotter och dans. Utöver de specifika forskningsfrågor som besvarats i fyra enskilda studier så har avhandlingen två övergripande forskningsfrågor som båda gäller kontexten svenska estetiska aktiviteter: 1) vad kännetecknar tidig specialisering? och 2) på vilka sätt är aspekter av tidig specialisering relaterade till motivation?

  Disputas | Virtual(ly) Women Athletes: A Study of Gendered Power Relations and Inequality in Sports-Themed Esports av Egil Trasti Rogstad, Nord universitet, 22 februar 2023

  Egil Trasti Rogstad will give a trial lecture and a public defense for the degree of Ph.D. in sociology at the Faculty of Social Sciences, Nord University. In his doctoral work, Rogstad focuses on female players, gender perspectives and gender equality in e-sports – competitive computer gaming. He is concerned with social inequality, diversity and gender perspectives in sport and in media presentations of sport.

  Disputas | Spillets gang! En institusjonell etnografisk undersøkelse om kjønn, makt og styring i idrettsorganisasjonen i Norge av Hanne Elisabeth Sogn, Norges idrettshøgskole, 2 februar 2023

  Norsk idrett har i all hovedsak vært dominert, utviklet og ledet av menn fra og med Norges Idrettsforbund (NIF) ble stiftet i 1946. I den offentlige diskurs og i forskning om idrettsorganisasjonen beskrives norsk idrett ofte som en «mannsbastion», en organisasjon preget av en sementert mannskultur og manglende kjønnslikestilling. Formålet med Hanne Sogns prosjekt er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominans i toppledersjiktet i organisasjonen.

  Disputation | Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics | Sebastian Edman, GIH, fredagen den 16 december 2022

  Människans skelettmuskel består av en blandning av långsamma, men uthållighetsorienterade, och snabba men lätt trötta fibrer. Sebastian Edmans avhandling syftar till att skildra några av de typspecifika egenskaperna hos skelettmuskelfibrer som orsakar denna skiljaktigheter av egenskaper.

  Företagens webbplatser vänder sig till barnidrott med kommersiella krafter – ny avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Doktorsavhandlingen Barn- och ungdomsidrott till salu: Om begär, immateriellt arbete och kommersialisering av Jesper Karlsson (Gymnastik- och idrottshögskolan GIH) undersöker företag som säljer idrottstjänster till barn och ungdomar i Sverige. ”Det som förvånade mig var att det idag finns företag som erbjuder idrott till allt från bebisar och yngre barn till ungdomar”, säger Jesper Karlsson.

  Disputation | Exercising on the edge: mitochondrial and metabolic responses to intense training | Mikael Flockhart, GIH, Torsdagen den 22 september 2022

  Mikael Flockharts doktorsavhandling handlar om hur mitokondriell funktion och blodsockerkontroll påverkas akut av träning. Uthållighetsträning används förebyggande och behandlande vid många sjukdomstillstånd. Flockhart har även undersökt påverkan vid hög träningsbelastning. Ett diagnostiskt test för att upptäcka negativa anpassningar till träning har utvecklats; i allvarliga fall kan överträningssyndrom diagnostiseras.

  Disputas | ”Kjærlighed”, ”Sportsgribbe” og ”Cirkusartister”: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 av Gudmund Skjeldal, Norges idrettshøgskole, 22 juni 2022

  Var det britiske sportsførestillingar, eller kunsttradisjonen alt som var etablert i landet? Kva trugsmål såg bladredaktørane vel så mykje i sirkuset som i proff-tilveret? Dette er berre nokre av spørsmåla Gudmund Skjeldal gjev svar på i doktorgrada si. I avhandlinga gjev Skjeldal ei idéhistorisk framstilling av kva amatørførestillingar som fanst i norsk idrettsoffentlegheit, og korleis dei utvikla seg, i åra 1866-1907.

  Disputas | Aspiring leaders at sport events: Perception and enactment of leadership av Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole, 20 juni 2022

  Hvordan oppfatter og utøver aspirerende ledere på idrettsarrangementer ledelse? Dette er det overgripende spørsmålet Annika Bodemar stiller i sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen er den første som undersøker unge (24–34 år) mellomlederes oppfatninger og utøvelse av ledelse på idrettsarrangement. Mer presist undersøker den former for organisering på idrettsarrangement på mikronivå med en kritisk tilnærming.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial