More
  Home Tags Disputation

  Tag: disputation

  Disputation | Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics | Sebastian Edman, GIH, fredagen den 16 december 2022

  Människans skelettmuskel består av en blandning av långsamma, men uthållighetsorienterade, och snabba men lätt trötta fibrer. Sebastian Edmans avhandling syftar till att skildra några av de typspecifika egenskaperna hos skelettmuskelfibrer som orsakar denna skiljaktigheter av egenskaper.

  Företagens webbplatser vänder sig till barnidrott med kommersiella krafter – ny avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

  Doktorsavhandlingen Barn- och ungdomsidrott till salu: Om begär, immateriellt arbete och kommersialisering av Jesper Karlsson (Gymnastik- och idrottshögskolan GIH) undersöker företag som säljer idrottstjänster till barn och ungdomar i Sverige. ”Det som förvånade mig var att det idag finns företag som erbjuder idrott till allt från bebisar och yngre barn till ungdomar”, säger Jesper Karlsson.

  Disputation | Exercising on the edge: mitochondrial and metabolic responses to intense training | Mikael Flockhart, GIH, Torsdagen den 22 september 2022

  Mikael Flockharts doktorsavhandling handlar om hur mitokondriell funktion och blodsockerkontroll påverkas akut av träning. Uthållighetsträning används förebyggande och behandlande vid många sjukdomstillstånd. Flockhart har även undersökt påverkan vid hög träningsbelastning. Ett diagnostiskt test för att upptäcka negativa anpassningar till träning har utvecklats; i allvarliga fall kan överträningssyndrom diagnostiseras.

  Disputas | ”Kjærlighed”, ”Sportsgribbe” og ”Cirkusartister”: Amatørførestillingar i norsk idrettsoffentlegheit 1866-1907 av Gudmund Skjeldal, Norges idrettshøgskole, 22 juni 2022

  Var det britiske sportsførestillingar, eller kunsttradisjonen alt som var etablert i landet? Kva trugsmål såg bladredaktørane vel så mykje i sirkuset som i proff-tilveret? Dette er berre nokre av spørsmåla Gudmund Skjeldal gjev svar på i doktorgrada si. I avhandlinga gjev Skjeldal ei idéhistorisk framstilling av kva amatørførestillingar som fanst i norsk idrettsoffentlegheit, og korleis dei utvikla seg, i åra 1866-1907.

  Disputas | Aspiring leaders at sport events: Perception and enactment of leadership av Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole, 20 juni 2022

  Hvordan oppfatter og utøver aspirerende ledere på idrettsarrangementer ledelse? Dette er det overgripende spørsmålet Annika Bodemar stiller i sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen er den første som undersøker unge (24–34 år) mellomlederes oppfatninger og utøvelse av ledelse på idrettsarrangement. Mer presist undersøker den former for organisering på idrettsarrangement på mikronivå med en kritisk tilnærming.

  Ny avhandling från GIH | Towards evidence-based classification in para-cycling av Johanna Liljedahl

  I sin avhandling Mot evidensbaserad klassificering i paracykel har Johanna Liljedahl undersökt hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar prestationen inom paracykling. Paracykling utövas av atleter med olika typer av funktionsnedsättning, och klassificeringarna är till för att minimera påverkan av funktionsnedsättningar på prestationen och syftet med avhandlingen var att undersöka hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar prestationer inom paracykling.

  Offentligt försvar av en doktorsavhandling | Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige av John Berg | Malmö universitet, den 3 juni 2022

  Problemställningen som John Bergs avhandling vilar på handlar om hur idrott konstrueras som kulturarv i Sverige. Med detta menas hur kulturarvet framträder och vilka som ligger bakom skapandet av det. I ett bredare perspektiv undersöks i avhandlingen vilka förutsättningar idrottens kulturarv verkar under, såväl i ett samtida som historiskt perspektiv och såväl inom idrotten som i relation till det omgivande samhället. Det tycks vara så att förvaltandet av idrottens förflutna sker lite i skymundan och på visst avstånd från övriga samhällets kulturarv.

  Public defence of doctoral thesis | Non-levelled playing fields and the rise of fitness: Social inequality in late modern youth sport in Norway | Mads Henrik Skauge Antonsen, Nord...

  Mads Skauge, frequent contributor to idrottsforum.org from early on in his PhD education, as a book reviewer, blogger and writer of a number of feature articles, has completed his dissertation, which is about social inequality in organised youth sport participation and the rise of fitness gyms. The inequality dimensions analysed are gender, social class and ethnicity with the aim to contribute to the understanding of inequality in sport and fitness participation.

  Public defence of doctoral thesis | Physical activity, physical fitness and academic performance among adolescents: Intervention effects from the School in Motion study – a cluster randomized controlled trial...

  Emerging evidence suggests a favourable relationship between physical activity, aerobic fitness and academic performance. Recent data shows that physical activity levels decrease through adolescence. Accordingly, there is a need to develop interventions that can effectively change behaviour, leading to increased physical activity, physical fitness and academic performance among adolescents.

  Public defence of doctoral thesis | Reducing risk for eating disorder development and muscle building supplement use in adolescents: a cluster randomized controlled trial | Kethe M. E. Svantorp-Tveiten,...

  Adolescents are flowed with unrealistic ideals were having an athletic, defined, and toned body often equals success and happiness where strict exercise regimes, restrictive eating habits and use of dietary supplements are important ingredients in the recipe. Kethe M. E. Svantorp-Tveiten’s PhD project aimed to reduce the risk for eating disorder development and muscle building supplement use in adolescents.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial