More
  Home Tags Disputation

  Tag: disputation

  Livestreamad disputas | Physical education, diversity and inclusion: Students’ narratives of inclusion and exclusion from an intersectional perspective, av Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, Norges idrettshøgskole

  Gjennom feltarbeid i ein fleirkulturell skulekontekst og djupneintervju av ungdom i 8. til 10. klasse har Thorjussen undersøkt kva som ligg bak elevane sine erfaringar av inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget. Ho har funne fram til ei rekke avgjerande faktorar som det mest av alt er opp til læraren i ta tak i for å skape meir inkluderande undervising i møte med mangfaldige grupper.

  Livestreamad disputation | Moving thresholds: Body narratives within the vicinity of gym and fitness culture av Greta Bladh, Umeå universitet, den 4 december 2020

  Studien tar sin början på ett gym, vilket har inskrivet i dess stadgar att verksamheten ska präglas av ett normkritiskt arbetssätt. Detta gym kan således ses som en plats där genuskodade normer, vilka i avhandlingen diskuteras i termer av trösklar, bearbetas på olika sätt med avsikt att skapa ett inkluderande klimat. Avhandlingen bygger på kvalitativa metoder såsom deltagande observationer, semi-strukturerade intervjuer, samt kollektiva minnesövningar.

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.

  Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

  Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige. Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til muskulaturen. Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

  Ny avhandling | “We just knew that we had to be a part of it”: The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation, av Roald Undlien, Høgskolen...

  Roald Undlien forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved ved Høgskolen i Innlandet 10.juni 2020. Avhandlingen tar utgangspunkt i Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. Blant de som var frivillige under arrangementet var en gruppe elever med forskjellige typer utviklingshemning ved en lokal videregående skole, som fikk i oppgave å plukke og sortere søppel på to av arenaene. Avhandlingen følger denne gruppen før, under og to år etter arrangementet.

  Peter Forsberg forsvarer sin ph.d.-afhandling på Zoom

  Afhandlingen har titlen I idrætsforeningernes tjeneste – En undersøgelse af ledelse i danske idrætsanlæg og undersøger ledelse af danske idrætsanlæg i et historisk og nutidigt perspektiv. Afhandlingen viser, at ledelse af idrætsanlæg gennem årene er blevet formet af idrætsforeningernes ønsker og behov, og ledelse af idrætsanlæg handler derfor først og fremmest om at tjene idrætsforeningernes interesser.

  Disputation | Idrott som medel – inte som mål: Förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrott av Daniel Bjärsholm, Malmö universitet, den 7 februari 2020

  The aim of this compilation thesis is to examine and analyze the preconditions for conducting social entrepreneurship in sport. In sum, the thesis contributes with empirical examples of social entrepreneurial sport organisations; a theoretical understanding of the “social” dimension of social entrepreneurship in sport; an ethical discussion on the role of researchers; and a starting point when discussing the Swedish government support for sport.

  Public defence of doctoral thesis | Physical activity among patients with cardiovascular disease: a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work | by Amanda Ek, Swedish...

  The results of this thesis by Amanda Ek have a clinical impact. Asking patients on a cardiac infirmary ward about their physical activity level and sedentary time may identify individuals in need of behavioural changes. By identifying and supporting individuals who need to increase their PA level, clinicians may potentially decrease the utilisation of inpatient care and also lower the risk of all-cause mortality among individuals with cardiovascular disease.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Glitch i Idrottslandet: en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) | Eva Linghede, GIH, fredagen den 13 december 2019

  Det här är en avhandling om glitchande idrottare. Om glitch i relation till dominerande berättelser inom idrottsforskning. Och om ett glitchande sätt att vetenskapa. Avhandlingen består av fyra artiklar och en inledande ramberättelse - kappan. En knallrosarosa läderkappa med krånglande dragkedja, glittriga silvernitar och sömmar som spruckit och spricker. Här och var väller lager på lager av ljusrosa tyllfoder fram.

  Public defence of doctoral thesis | How to Make Bicycling Safer: Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists | Maria Ohlin, University of Gothenburg, September 20, 2019

  The overall aim of this thesis was to guide current and future safety improvements that address serious injuries among bicyclists, and suggests five measures that require rapid implementation. Overall, this thesis highlights that additional interventions targeting single bicycle crashes need to be prioritised by road authorities in order to prevent health loss among bicyclists.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial