More
  Home Tags Disputation

  Tag: disputation

  Livestreamad disputation | Barn i rörelse: Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter av Johan Högman, Karlstads universitet

  Med utgångspunkt i barns egna röster undersöker Johan Högman i sin avhandling verksamheter där barn provar idrotter, deltar i rörelseaktiviteter och organiserar egna idrottsaktiviteter. Genom barnens berättelser om fysisk aktivitet i vardagen utforskas de aspekter som framstår som betydelsefulla i barnens ögon. Resultaten som framkommer i avhandlingen tyder på att det finns stora utmaningar att utforma verksamheter som utvecklar ett intresse för fysisk aktivitet bland de barn som behöver det mest.

  Livestreamad disputation | På skidor i kulturella gränsland: Samiska spår i skidsportens historia av Isak Lidström, Malmö universitet, den 10 september 2021

  Det övergripande syftet med Isak Lidströms avhandling är att belysa den moderna skidsportens samiska historia i Sverige utifrån organisations- och kulturhistoriska perspektiv som tar avstamp i begreppen nation och etnicitet. Det handlar med andra ord om att diskutera olika identitetsmässiga relationer som tagit sig uttryck inom organiserad skididrott. I fokus står organisatoriska utvecklingslinjer, nyckelhändelser och -personer ur vilka de kulturella markörer för samiskhet och svenskhet kan friläggas som konstruerats och omförhandlats över tid.

  Livestreamad disputation | Sport in youth detention: A ’pedagogical’ practice? | Daniel Roe, GIH, fredagen den 18 juni 2021

  På vilka sätt kan idrott bidra till förbättrade livssituationer för placerade unga? Denna avhandling undersöker idrottspedagogik på särskilda ungdomshem, baserad på etnografi på två ungdomshem för pojkar i Sverige. En teoretisk utgångspunkt är att ungdomshem kan betraktas som pedagogiska praktiker, där i första hand utbildning och lärande sker. Avhandlingen beskriver och analyserar ungdomarnas levda erfarenheter av idrott och hur de kan relateras till olika syften och praktiker som framträder i idrottsaktiviteter på särskilda ungdomshem.

  Livestreamad disputation | Determinants of intra-individual variation in adaptability to resistance training of different volumes | Daniel Hammarström, GIH, måndagen den 14 juni 2021

  Det primära syftet med Daniel Hammarströms avhandling var att relatera anpassningar till styrketräning, genomfört med låg och måttlig volym till individuella egenskaper hos otränade individer. Vidare syftade arbetet till att karakterisera hur träningsvolym påverkar molekylära egenskaper i skelettmuskeln och beskriva tidsförloppet för nybildning av ribosomer under den tidiga fasen av ett styrketräningsprogram.

  Livestreamad disputas | Injuries in elite male youth football and athletics: Growth and maturation as potential risk factors, av Eirik Halvorsen Wik, Norges idrettshøgskole, 10. juni 2021

  Mange idrettsskadar – og faren for å få dei – blir oversett av trenarar. For å kutte skadar og fråfall, må treninga tilpassast meir etter vekst og modning enn det ein gjer i dag. Det er hovudkonklusjonen i doktoravhandlinga som Eirik Halvorsen Wik skal forsvare. I arbeidet sitt har han følgt tenåringsutøvarar på elitenivå ved Aspire Academy i Qatar sin hovudstad Doha over dei siste fire åra. Aspire Academy er eit «nasjonalt toppidrettsgymnas» for gutar der friidrett og fotball er dei største idrettane.

  Livestreamad disputation | Athletic Sprint Start Biomechanics: Investigations into the relationships between three dimensional starting technique, first step width and performance | Paul Sandamas, GIH, fredagen den 11 juni...

  When observing an athletic sprint start using starting blocks, it is common to see high performing athletes twist their lower bodies followed by their legs flailing out sideways. Despite limited scientific information on 3D pelvis and leg motion in sprinting, some coaches believe that performance would improve if the athletes tried to curtail limb motion outside the sagittal plane. This thesis has tried to shed light on this movement pattern and to see how manipulating 1st step width affects force production and performance.

  Livestreamad disputation | Physical contact in physical education – New perspectives and future directions av Annica Caldeborg | Örebro universitet, 2021-06-11

  Denna avhandling tar sin utgångspunkt inom forskningsområdet intergenerationell beröring i pedagogiska miljöer. Specifikt är det främst studentperspektivet på fysisk kontakt mellan lärare och studenter inom skolämnet idrott och hälsa som är av intresse. Resultaten presenteras i fyra studier och erbjuder olika perspektiv på fysisk kontakt i idrottsämnet: studenternas perspektiv, studentperspektiv relaterade till heteronormativitet, invandrarstudenters perspektiv och ett forskningsfältperspektiv.

  Livestreamad disputation | Bilateral lower limb analysis of kinetic, kinematic, muscle activation and muscle-tendon properties of habitual runners | Tiago Jacques, GIH, fredagen den 4 juni 2021

  Överbelastningsskador på hälsenan är ett vanligt förekommande problem hos löpare. Dessa skador uppträder inte sällan ensidigt och etiologin är förknippad med överbelastning av senvävnaden. Sammanfattningsvis beskriver avhandlingen bilaterala neuromuskulära och kinematiska skillnader mellan extremiteterna när friska, icke-skadade löpare springer under förhållanden som liknar deras ekologiska träningssituation.

  Livestreamad disputas | Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak, av Hilde Fredriksen, Norges idrettshøgskole, 16. April 2021

  Det er mogleg å førebygge skulderskadar hos handballspelarar, men kva gjer vi når spelarar ikkje vil bruke skadeførebyggande program fordi dei synest det tar for lang tid? Den høge førekomsten av skulderskadar blant handballspelarar, der kvar fjerde spelar til ein kvar tid har skulderplagar, var utgangspunktet for doktorgradsarbeidet til Hilde Fredriksen, til dagleg tilknytt Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforsking på NIH.

  Livestreamad disputas | Enactive Movement Integration: En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen, av Kasper Lasthein Madsen, Norges idrettshøgskole, 19. februar kl 10:15

  – Mer aktivitet i skolen? Ja, visst! Men alt fra lærere til politikere tenker altfor snevert om hvordan man kan få elevene mer i bevegelse. Elevene går dermed glipp av noen flotte muligheter for å lære veldig mye bedre. Det sier Kasper Madsen, som har undersøkt hvordan man kan bruke bevegelse til å lære bedre. Mye bedre. Han mener man bør bruke aktiviteter i undervisningen på helt andre måter enn bare for å få opp pulsen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial