More
    Home Tags Hälsodidaktik

    Tag: hälsodidaktik

    Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot skolämnet idrott och hälsas didaktik. Forskningsfokus bör vara på frågor som berör inklusion, jämlik hälsa, etik och social rättvisa/social justice i relation till idrott och hälsas didaktik.
    Den aktuella tjänsten har en inriktning mot skolämnet idrott och hälsas ämnesdidaktik med betoning på hälsodidaktik. Här avses integrering av teori och praktik avseende planering, utformning och utvärdering av undervisning i hälsa i vid bemärkelse och livsstilsrelaterade frågor. Disputerad sökande kan efter anställning ansöka om att bli befordrad till lektor.
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial