Call for Papers | Sport, History and Society | Idrott, historia & samhälle 2019. Call ends June 30, 2019

(Swedish version below)

Sport, History and Society is a peer-reviewed academic publication of sport history, seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History and Society invites prospective contributions from across the globe.

Sport, History and Society is published once a year by the Swedish Association for Sport History, containing original articles on historical aspects of sport in a broad sense. The journal now invites researchers to contribute for the 2019’s edition. All submitted manuscripts should be original contributions, previously unpublished in substantially similar form or with substantially similar content. Manuscripts should not be under consideration for any other journal, and the copyright for accepted articles passes over to the Swedish Association for Sport History.

 • June 30, 2019: Last date for submitting papers for peer-review (max. 8 000 words including references and footnotes). Editorial decision, whether the paper is accepted for a peer-review process or not, is usually made within 1-2 weeks. The reviewers’ comments are usually communicated within 1-3 months.

For more information and more detailed author instructions, please contact the editor:


Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2019 års skrift. Texterna ska vara originalverk och inte tidigare publicerade. Texten ska inte heller vara under granskning i andra tidskrifter.

För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

 • 30 juni 2019: Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord). Beslut om referentgranskning sker i regel inom två veckor. Däremot kan granskarnas kommentarer dröja ca 1-3 månader. Tidskriften använder fotnoter som referenssystem.
 • 15 augusti 2019: Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord).
 • 15 augusti 2019: Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller konferensrapport (max 1 500 ord).

För mer information och detaljerad författarinstruktionkontakta redaktören:


Editorial Board

 • Christer Ericsson, professor emeritus vid institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet.
 • Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet.
 • Björn Horgby, professor emeritus, historia, vid HumUS, Örebro universitet.
 • Johan Norberg, professor idrottsvtenskap, Malmö universitet.
 • Leif Yttergren, docent i historia, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
 • Johnny Wijk, professor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jens Ljunggren, professor i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jonny Hjelm, professor i historia, Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
 • Else Trangbaek, professor Institut for idræt, Københavns universitet.
 • Jørn Hansen, professor i idrottshistoria, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
 • Matti Goksöyr, professor Norges idrettshøgskole, Oslo.
 • Gerd von der Lippe, professor i idrottssociologi, Høgskolen i Telemark.
 • Mikael Lindfelt, docent i etik, Teologiska institutionen vid Åbo akademi.
 • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.