More
  Home Tags Idrott historia & samhälle

  Tag: Idrott historia & samhälle

  Call for papers | Idrott, historia & samhälle 2022 | Deadline 2022-05-30

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia & samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv. Sedan 2012 publiceras referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska.

  Komparativa perspektiv på den svenska idrottens historia – inbjudan till att skriva en kortare essä till Idrott, historia och samhälle | Skicka den senast den 30 juni 2021

  Denna inbjudan avser en text för publicering i Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. Texten ska reflektera över det faktum att den svenska idrottshistorieskrivning präglats av ”metodologisk nationalism”. Med några få undantag har man i sina undersökningar oreflekterat utgått från en svensk nationell kontext. Essän ska reflektera över detta och diskutera den svenska idrottens historia utifrån exempelvis ett internationellt, komparativt perspektiv.

  Call for Papers | Sport, History & Society | Idrott, historia & samhälle 2021. Call ends June 30, 2021

  Submission of contributions for this year’s issue is now open. Sport, History & Society is a peer-reviewed academic publication of sport history, leisure and recreation seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History and Society invites prospective authors from across the globe to contribute.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Call for papers | Sport, history and society / Idrott, historia och samhälle 2020 | Deadline 2020-06-30, or possibly 2020-08-15

  Sport, history and society is a peer-reviewed academic publication of sport, leisure and recreation history seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Representing the Swedish Association for Sport History (SVIF), the yearbook publishes original articles on historical aspects of sport in a broad sense, and invites scholars to contribute with articles to its yearbook.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Call for Papers | Sport, History and Society | Idrott, historia & samhälle 2019. Call ends June 30, 2019

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Manusinbjudan | Idrott, historia, samhälle 2018 | Deadline 2018-06-30, eller möjligen 2018-08-15

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Call for Papers | Sport, History, Society / Idrott, historia & samhälle 2017 | Ends 2017-06-30

  Sport, History, Society is a peer-reviewed, academic publication of sport history. The journal invites researchers to contribute for the 2017 edition. Of particular interest this year are articles on PE or school sports (in a wide sense) with an historical approach or perspective.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial