More
  Home Tags Sport History & Society

  Tag: Sport History & Society

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Call for papers | Sport, history and society / Idrott, historia och samhälle 2020 | Deadline 2020-06-30, or possibly 2020-08-15

  Sport, history and society is a peer-reviewed academic publication of sport, leisure and recreation history seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Representing the Swedish Association for Sport History (SVIF), the yearbook publishes original articles on historical aspects of sport in a broad sense, and invites scholars to contribute with articles to its yearbook.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Call for Papers | Sport, History and Society | Idrott, historia & samhälle 2019. Call ends June 30, 2019

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Manusinbjudan | Idrott, historia, samhälle 2018 | Deadline 2018-06-30, eller möjligen 2018-08-15

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Call for Papers | Sport, History, Society / Idrott, historia & samhälle 2017 | Ends 2017-06-30

  Sport, History, Society is a peer-reviewed, academic publication of sport history. The journal invites researchers to contribute for the 2017 edition. Of particular interest this year are articles on PE or school sports (in a wide sense) with an historical approach or perspective.

  Call for papers | Sport, history and society / Idrott, historia och samhälle

  Sport, history and society is the only peer-reviewed academic publication on sport history in Scandinavia. Its aspirations, however, are to go beyond the borders of Scandinavia, as it will publish articles in the Scandinavian languages as well as in English and invites prospective contributions from across the globe.

  Idrott, historia och samhälle – MANUSINBJUDAN 2014

  Manusinbjudan 2014  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. Här publiceras artiklar som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv. Från 2012 finns här möjlighet att publicera referentgranskade artiklar (”peer-review”) skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter. För...

  Idrott, Historia & Samhälle 2013

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit och landat, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, i brevlådan. Medlem blir man genom att betala in 150:00 på föreningens Plusgirokonto 93 57 70-8, och anger att inbetalningen avser medlemsavgift för 2014. Förutom årsskriften får man medlemsbladet SVIF-nytt...

  Idrott, Historia & Samhälle 2012

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit med årets nummer. Flera nyheter bjuds man, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, på i den nya utgåvan. Redaktionen, till att börja med, är ny. Johan Norberg och Leif Yttergren har fått lämna plats åt Paul Sjöblom och Helena...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial