More
  Home Tags Svenska idrottshistoriska föreningen

  Tag: Svenska idrottshistoriska föreningen

  REMINDER Call for papers and participation | Nordic Network for Sport History / Nordisk idrottshistorisk nätverksträff | November 25–26, 2021, Örebro University and/or Online. Call ends September 30, 2021

  The Nordic Sports History Network brings together researchers interested in sports history from the Nordic region. In collaboration with the Swedish Society for Sports History, we are now opening up for contributions to the 2021 meeting.The purpose of the conference is to present and discuss newly completed, ongoing and planned sports history projects targeting the Noridc context. Sports and history should be broadly interpreted.

  Komparativa perspektiv på den svenska idrottens historia – inbjudan till att skriva en kortare essä till Idrott, historia och samhälle | Skicka den senast den 30 juni 2021

  Denna inbjudan avser en text för publicering i Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. Texten ska reflektera över det faktum att den svenska idrottshistorieskrivning präglats av ”metodologisk nationalism”. Med några få undantag har man i sina undersökningar oreflekterat utgått från en svensk nationell kontext. Essän ska reflektera över detta och diskutera den svenska idrottens historia utifrån exempelvis ett internationellt, komparativt perspektiv.

  Call for papers and participation | Nordic Network for Sport History / Nordisk idrottshistorisk nätverksträff | November 25–26, 2021, Örebro University and/or Online. Call ends September 30, 2021

  The Nordic Sports History Network brings together researchers interested in sports history from the Nordic region. In collaboration with the Swedish Society for Sports History, we are now opening up for contributions to the 2021 meeting.The purpose of the conference is to present and discuss newly completed, ongoing and planned sports history projects targeting the Noridc context. Sports and history should be broadly interpreted.

  Call for Papers | Sport, History & Society | Idrott, historia & samhälle 2021. Call ends June 30, 2021

  Submission of contributions for this year’s issue is now open. Sport, History & Society is a peer-reviewed academic publication of sport history, leisure and recreation seated in Sweden and Scandinavia. Its scope, however, goes beyond the borders of Scandinavia, and we publish articles in English as well as in Scandinavian languages. Sport, History and Society invites prospective authors from across the globe to contribute.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2020

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond.The Forum Editor’s pick from the current issue: NORDISK IDROTTSSAMLING UNDER VINTERKRIGET: BANDYLANDSKAMPERNA SVERIGE–FINLAND OCH NORGE–FINLAND I FEBRUARI 1940 by Peter Dahlén.

  Hanserik Tönnheim tilldelas SVIF-priset!

  Hanserik Tönnheim, Malmö, har tilldelats det s.k. SVIF-priset av styrelsen för Svenska idrottshistoriska föreningen. Ur motiveringen: ”Hanserik Tönnheim har under lång tid varit en central person för utgivningen av idrottshistorisk litteratur och forskning i Sverige. Han har också givit ut annan kulturellt och samhälleligt orienterad idrottslitteratur.”

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sport, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Call for Papers | Sport, History and Society | Idrott, historia & samhälle 2019. Call ends June 30, 2019

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Call for Papers | Sport, History, Society / Idrott, historia & samhälle 2017 | Ends 2017-06-30

  Sport, History, Society is a peer-reviewed, academic publication of sport history. The journal invites researchers to contribute for the 2017 edition. Of particular interest this year are articles on PE or school sports (in a wide sense) with an historical approach or perspective.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial