More
  Home Tags Svenska idrottshistoriska föreningen

  Tag: Svenska idrottshistoriska föreningen

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2019

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. The journal publishes articles in English as well as in Scandinavian languages. “History” is interpreted broadly, and the journal welcomes contributions in various sport related areas with a historical perspective.

  Idrott, Historia & Samhälle | Sports, History & Society, Vol. 2018

  The Swedish Association of Sports Historians (SVIF) publishes a yearbook, Idrott, historia & samhälle (Sports, History & Society) which is a peer-reviewed scholarly journal of sport history, published in Sweden for the Scandinavian market and beyond. We publish articles in English as well as in Scandinavian languages.

  Call for Papers | Sport, History and Society | Idrott, historia & samhälle 2019. Call ends June 30, 2019

  Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF:s) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. ”Historia” kan tolkas brett och tidskriften välkomnar bidrag inom områden som rör sport, kroppskultur, hälsa, friluftsliv, media, genus och andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen med historiskt perspektiv.

  Call for Papers | Sport, History, Society / Idrott, historia & samhälle 2017 | Ends 2017-06-30

  Sport, History, Society is a peer-reviewed, academic publication of sport history. The journal invites researchers to contribute for the 2017 edition. Of particular interest this year are articles on PE or school sports (in a wide sense) with an historical approach or perspective.

  Idrott, Historia & Samhälle 2015 | Temanummer: Den svenska idrottsmodellens historia

  Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2015 utkom strax innan jul, och är ett välmatat nummer på temat Den svenska idrottsmodellens  historia: Perspektiv på föreningsdemokrati och styrsystem inom svensk idrottsrörelse från 1900-till 2000-talet. Nedan presenteras numrets innehåll och redaktörernas förord. Forumet återkommer med en recension under förvåren. Innehåll Jens Ljunggren, Bill Sund &, Paul Sjöblom Inledning: Perspektiv på föreningsdemokrati och styrsystem inom svensk idrottsrörelse från 1900 till 2000-talet Del...

  Idrottshistorikernas pris 2014 till Susanna Hedenborg

  Pressmeddeland från Jan Lindroth och Karl Örsan, Svenska idrottshistoriska föreningen   Svenska idrottshistoriska föreningens årliga utmärkelse, SVIF-priset, för 2014 har tilldelats professor Susanna Hedenborg, Malmö, med motiveringen ”för allsidigt och djupgående studium av hästsportens historiska utveckling i Sverige kombinerat med omfattande internationellt samarbete” Susanna Hedenborg är docent i ekonomisk historia (Stockholm) och professor i idrottsvetenskap (Malmö). Hon började sin akademiska karriär med ämnen som...

  Idrott, Historia & Samhälle 2013

  Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF)  årsskrift, Idrott, Historia & Samhälle (IHS), har utkommit och landat, om man som denne redaktör är medlem i SVIF och får numret som en del av medlemskapet, i brevlådan. Medlem blir man genom att betala in 150:00 på föreningens Plusgirokonto 93 57 70-8, och anger att inbetalningen avser medlemsavgift för 2014. Förutom årsskriften får man medlemsbladet SVIF-nytt...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial