More
  Home Tags Norges idrettshøgskole

  Tag: Norges idrettshøgskole

  Førsteamanuensis / universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagfelt.

  Førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det kreves doktorgrad innen idrettsvitenskap eller andre fagfelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap som anses som relevante for stillingen.Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder.

  Førsteamanuensis / professor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagområder.

  Stipendiatstilling (doktorandtjänst) innen rusbruk, psykisk helse og friluftsliv ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 01.03.2019

  Vi søker en stipendiat til et helsefremmende prosjekt knyttet til tematikken "rusbruk, psykisk helse og friluftsliv". Studier viser at stadig flere mennesker utvikler rusbrukslidelser og at rusbruk ofte er relatert til psykiske lidelser. Tidligere studier indikerer positive sammenhenger mellom friluftsliv og psykisk helse, men eksisterende forskning er likevel mangelfull.

  Førsteamanuensis / professor i Friluftslivsfag ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 1 mars 2019

  Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbaserte studier og læring i friluftslivsfag og seksjonens øvrige fagområder med vekt på pedagogiske, profesjonsfaglige, filosofiske og/eller samfunnsvitenskapelige emner. Til stillingen ligger også veiledning innen friluftslivsfag ved alle seksjonens studietilbud, samt praktisk orientert undervisning i ulike naturmiljøer/kontekster.

  Call for Papers | Kroppsøvingskonferansen 2019 | Norges idrettshøgskole, 6–7 juni, 2019. Abstract frist 7 april 2019

  Konferansen arrangeres for åttende gang på Norges idrettshøgskole, torsdag 6. og fredag 7. juni 2019. Hensikten med konferansene er å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i kroppsøving og idrettsfag og ansatte og studenter ved høgskoler og universitet.

  Seminarium | Fysisk aktivitet og funksjonshemming | 18–19 oktober 2018, Norges idrettshøgskole, Oslo. Anmälan senast 11 oktober 2018

  Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. Seminaret holdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018. Åpning 18. oktober kl. 10.00, med registrering fra kl. 08.30. Avslutning 19. oktober kl. 15.00 Seminaret består hovedsakelig av forelesinger, men torsdag ettermiddag og fredag morgen kan du velge mellom ulike...

  Førsteamanuensis i treningslære og aktivitetsfag ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 12 september 2018

  Stillingen vil være knyttet til treningslære og aktivitetsfag, og den som blir tilsatt skal arbeide med forskning, undervisning og veiledning i de aktuelle fagene. Med bakgrunn i den aktuelle seksjon sin handlingsplan, vil trenings- og prestasjonsoptimering i den idrettslige praksis utgjøre et viktig felt for forskning og undervisning.

  Stipendiatstilling innen bekkenbunn, styrketrening og idrettsaktivitet ved Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist 11 maj 2018

  Stipendiatstillingen inngår i seksjonens strategiske forskningsfelt "Kvinnehelse" med spesiell fokus på bekkenbunnsproblematikk i idrett. Ved SIM vil stipendiatstillingen være knyttet til et definert prosjekt som omhandler forekomst av dysfunksjon i bekkenbunnen under aktivitet, måling av funksjon, risikofaktorer og effekt av styrketrening av bekkenbunnsmusklene hos idrettsutøvere.

  Førsteamanuensis i idrettspedagogikk till Norges idrettshøgskole | Søknadsfrist: 03.04.2018

  Det søkes etter en person som skal bidra til å videreutvikle forskning og forskningsbasert undervisning i fagområdene fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF), faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI) samt praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert, praksisrelevant og nyskapende undervisning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial