Stipendiatstilling på fagområdet «Unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv». Søknadsfrist 15 november 2019

0
16

Det er ledig engasjement som stipendiat i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP).

Seksjonens fagområde

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP) har fokus på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på bachelor, master og PhD-nivå.

Seksjonen er inne i en spennende utvikling der fokuset er å utvikle en ny 5-årig Faglærerutdannelse i Kroppsøving og Idrettsfag, samtidig som forskningsmiljøet og internasjonaliseringsarbeidet skal styrkes og videreutvikles. 

Stipendiatstillingen – predefinert prosjekt

Med mål om å styrke sekjonens flervitenskapelige tilnærming til forskningsbasert kunnskap, søker vi etter en stipendiat med gode forutsetninger for å forske på tematikk knyttet til unge menneskers forhold til natur og bynært friluftsliv. Stipendiatstillingen lyses ut som et predefinert prosjekt – «Unge menneskers forhold til natur og  bynært friluftsliv».

Stipendiaten vil, sammen med sine to veiledere, utvikle et prosjekt som skal bidra til økt forståelse for hvordan norsk ungdom forholder seg til nærområder egnet for naturopplevelser og friluftsliv. Det vil være sentralt i prosjektet å utforske hvordan dette forholder seg til teknologi, medialisering, skole/utdanning, politiske føringer og ungdomskulturer.

Prosjektet ønsker dermed å bidra til økt kunnskapsproduksjon knyttet til friluftslivets betydning for ungdom i en tid preget av teknologi, migrasjon, klimakrise, og endrede samfunnsstrukturer.

Relevant tematikk kan være:

  • Bærekraftige perspektiv (sosialt, økonomisk, kulturelt, miljø- og kjønn)
  • Medier og teknologi
  • Inkludering/ekskludering
  • Mangfold
  • Ungdoms kulturelle perspektiv

Kompetansekrav

Søkere må dokumentere eksamen av høyere grad/mastergradseksamen (karakter 2,5/B eller bedre). Søkere må også dokumentere kompetanse innenfor tematikken for stipendiatstillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Utvelgelseskriterier

Ved rangering av søkerne vil det bli lagt vekt på følgende:

  • Kunnskap om friluftsliv, bærekraftsperspektiv og medier.
  • Kompetanse om ungdomskultur og mangfold
  • Kvalitet på masteroppgaven og masteroppgavens relevans for prosjektet
  • Metodisk kompetanse
  • Kjennskap til og interesse for forskningsprosjektet
  • Samarbeidsevne og personlig egnethet
  • Engasjement og vilje til å bidra til fagmiljøets vekst og utvikling
  • Beherske minst et skandinavisk språk, samt engelsk flytende

Etter ansettelsen må fullstendig prosjektbeskrivelse, inklusive forslag til plan for gjennomføringen av ph.d.-utdanning/framdriftsplan utarbeides i samråd med veiledere med sikte på formelt opptak til ph.d.-utdanningen ved Norges idrettshøgskole. Søknaden vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinjer for tilsetting i stipendiatstillinger, og tilsetting gjøres under forutsetning av opptak på ph.d-studiet.

Stillingen er tillagt 25% undervisning og 75% forskning over fire år.

Arbeidsbetingelser

Lønn og andre arbeidsvilkår tilbys etter statens satser, stillingskode 1017 ph.d. – kandidat. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.NIH har obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og eventuell prøving av pedagogiske kvalifikasjoner.

Søknaden skal med vedlegg registreres elektronisk. Følgende informasjon må legges ved:

  • Søknadsbrev
  • Vitnemål
  • Attester
  • Andre vedlegg som er relevante for stillingen.

Vi tilbyr:

  • Ansettelse i stillingskode 1017 stipdeniat
  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap.
  • Et godt arbeidsmiljø og drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
  • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • Moderne fasiliteter i et ny rehabilitert bygg på Sognsvann.

Den som ansettes skal ha arbeidsplass ved NIH sin campus i Oslo.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om stilingen og tilsettingsvilkår, ta kontakt med:

  • Seksjonsleder Aage Radmann tlf. + 47 48146643, aage.radmann@nih.no
  • Førsteamanuensis Jørgen W Eriksen + 4741801998, j.w.eriksen@nih.no
  • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 23 26 20 54 (vedr elektronisk søknad)

Søknadsfrist: 15.11.19. Søk stillingen via link på denne siden.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.