Ny avhandling | The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake, av Øyvind Skattebo, Norges idrettshøgskole

Øyvind Skattebo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Norges idrettshøgskole 19. august 2020, kl 10:15.

Tittelen på avhandlingen er The importance of oxygen extraction and blood volume for maximal oxygen uptake.

Mange av dei detaljerte mekanismane omkring kva som faktisk skjer når oksygen skal over i muskulaturen og brukast der, har vore ukjende. Dette har Skattebo arbeidd med, gjennom kompliserte tekniske og fysiske testar på ein gruppe frivillige.

Enkelt sagt har han følgt oksygenet frå det kjem inn via lungene og blodet fram til  muskulaturen, og korleis faktorar som blodvolum, pumpekapasiteten i hjartet og ulike eigenskapar i blodet og muskulaturen verker saman – og avgjer det maksimale oksygenopptaket.

Funna har betydning for korleis ein til dømes kan leggje opp kondisjonstrening.

LES meir om funna: Kva avgjer det maksimale O2-opptaket i kroppen?

Bedømmelseskomiteen består av Professor Jens Boysen-MøllerInstitutt for fysisk prestasjonsevne, NIH – leder; Professor Ylva Hellsten – Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark – 1.-opponent; Professor Bruno Grassi – Department of Medicine, University of Udine, Italy (til stades via videolenke) – 2.-opponent.

Rettleiarar: Professor Jostein HallénInstitutt for fysisk prestasjonsevne, NIH, og Professor Carlo Capelli – Università di Verona

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.