Ledig fast stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 24 januar 2020

Det er ledig stilling som førsteamanuensis i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole (NIH), Seksjon for kroppsøving og pedagogikk (SKP).

Seksjonens fagområde

Seksjonen fokuserer på profesjonsrettet forskning og undervisning i kroppslig læring, fagdidaktikk, pedagogikk, tilpasset opplæring og inkludering innen både kroppsøving, idrettsfag og frilufslivsfag. Seksjonen dekker utdanningstilbudene: faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), bachelorutdanning i friluftslivsfag (FLL), praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og påbygningsstudiet fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF). Undervisning og veiledning gis på Bachelor, Master og PhD-nivå.

Seksjonen er inne i en spennende utvikling der fokus ligger på å utvikle en ny 5-årig Faglærerutdannelse i Kroppsøving og Idrettsfag samtidig som forskningsmiljøet og internasjonaliseringsarbeidet skal styrkes og videreutvikles.

 Arbeidsoppgaver

  • Bidra til utvikling av fagområdet FKI/PPU gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
  • Bidra til søknader om forskningsmidler fra eksterne kilder
  • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid i FKI/PPU på alle nivåer, samt ivareta utdanningskvalitet for de utdanningstilbudene man deltar i, eller er gitt ansvar for
  • Bidra til å utvikle fagdidaktikk i FKI/PPU´s kunnskapsområde rettet mot lærerprofesjonen og skolen
  • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Krav til kompetanse

  • Et absolutt krav for å søke på stillingen er at du har doktorgrad innen idrettsvitenskap eller andre fagfelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen FKI og PPU.
  • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved seksjonen. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

For øvrig vises det til de kvalifikasjonskrav som gjelder for ansettelse

Utvelgelseskriterier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet, relevans og omfang når det gjelder publiserte vitenskapelige arbeider
  • Fagdidaktisk og utdanningsvitenskapelig undervisningserfaring med evne til å planlegge, gjennomføre, evaluere og videreutvikle undervisning og veiledning
  • Internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
  • Erfaring med veiledning og på Bachelor, Master og PhD-nivå
  • Erfaring med å arbeide i flere vitenskapelige miljøer
  • Erfaring med forskning på barn og unges bevegelseskulturer både i og utenfor skolekontekst
  • Kjennskap til norsk og/eller Skandinavisk skole og utdanningssystem
  • Interesse for og erfaring med studentinvolverende undervisningsformer
  • Personlig egnethet i form av gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
  • Ambisjoner og ideer for seksjonens videreutvikling både når det gjelder utdanning, forskning og formidling
  • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Det er en fordel med kunnskap og ferdighet til å ta i bruk verktøy som NIH benytter til undervisning og veiledning.

Arbeidsbetingelser

En forutsetning for fast tilsetting er at søkeren tilfredsstiller basiskravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse. Arbeidstakere uten formell universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, gis muligheter til slik kvalifisering gjennom kurs i løpet av to år etter tiltredelsen.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk aller annet skandinavisk språk da dette er undervisnings- og administrasjonsspråk. Den som ansattes må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk innen to år fra ansettelse (bestått Bergens-testen). Det vil bli tilbudt norskopplæring.

Vi tilbyr:

  • Ansettelse i stillingskode 1011 Førsteamanuensis
  • Utfordrende arbeidsoppgaver i et ambisiøst og drivende arbeidsfellesskap.
  • Et godt arbeidsmiljø og et drivende arbeidsfellesskap med spennende utviklings- og arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
  • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom obligatorisk medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • Moderne fasiliteter i et ny rehabilitert bygg på Sognsvann.

Den som ansettes skal ha arbeidsplass ved NIH sin campus i Oslo.

Andre opplysninger

Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

  • Seksjonsleder Aage Radman, tlf. 481 46 643, e-post aage.radman@nih.no
  • HR rådgiver Maren Retterstøl Olaisen, tlf. 902 90 448, e-post m.r.olaisen@nih.no

Søknaden

Søk stillingen ved å gå inn på våre hjemmesider. Det er viktig at du laster opp alle dokumenter du mener er nødvendig for en helhetlig vurdering av din kompetanse.

I søknaden skal følgende dokumentasjon legges ved innen fristens utløp:

  • Ett personlig søknadsbrev med motivasjon for søknad
  • CV (oppsummering av utdannelse, tidligere arbeidserfaring, frivillig arbeid)
  • Kopi av attester fra utdanningsinstitusjoner
  • Navn, e-postadresse og telefonnummer til 2-3 referansepersoner
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.