Livestreamad disputas | Cardiorespiratory, haematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds, av Hege Wilson Landgraff, Norges idrettshøgskole

Hege Wilson Landgraff forsvarer sitt doktorgradsarbeid Cardiorespiratory, haematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds ved Norges idrettshøgskole 18. desember 2020, kl 10:15. Ho har studert korleis uthalds- eller kondisjonstrening verker på unge i puberteten, samanlikna med vaksne.

I arbeidet med avhandlinga stilte Landgraff spørsmålet: Når hormonelle endringar døgnet rundt får både storleiken på hjertet og blodvolumet til å auke så mykje, kor mykje betyr da nokre timar med kondisjonstrening?

Ho konkluderer med at til dømes intervalltrening er mykje mindre viktig for uthaldet hos unge enn hos eldre. Årsaken er at sjølve voksteren tek seg av å auke oksygenopptaket, og dette er lite påverka av kva ein trener. Og det får konsekvensar for kva trenarar og også foreldre bør leggje vekt på.

Hege Wilson Landgraff har vore tilsett som stipendiat ved Forskingssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) sidan 2012, eit senter under Institutt for idrett og samfunnsvitskappå NIH.

Komité og vegleiarar

Bedømmelseskomitén består av Maria T.E. Hopman (leiar), Professor Integrative Physiology, Faculty of Medical Sciences, Radboud University, Nederland; Jon Peter Wehrlin, head of the Endurance Physiology Group at Magglingen, Switzerland, Swiss Federal Institute of Sport, Magglingen, Sveits; og Ulf Ekelund, Professor, Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH.

Vegleiar Jostein Hallén, Professor, Institutt for fysisk prestasjonsevne, NIH.

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.