Lediga platser | Prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Senaste ansökningsdag den 15 augusti 2022

Malmö universitets hus Orkanen inhyser Fakulteten för lärande och samhälle, och därmed också Institutionen för idrottsvetenskap. Den har adress Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har sedan millennieskiftet utvecklats till en av de största idrottsvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljöerna i Sverige och är internationellt erkänd. Miljön är flervetenskaplig med tonvikt på samhällsvetenskap och humaniora.

En genomgående ambition i vår miljö är att skapa forskning, utbildning och samverkan som är samhällsrelevant. Utgångspunkten är att idrott måste förstås och analyseras i relation till det omgivande samhället men att idrotten även är av sådan betydelse idag att den utövar ett inflytande på samhället.

Institutionen ger flera idrottsrelaterade utbildningar: Idrottsvetenskapligt program, ämneslärarutbildning inom idrott och lärande på grund- och avancerad nivå. Det finns även forskarutbildning och en rad fristående kurser.

På institutionen finns en stark forsknings- och seminariekultur. Våra forskare leder eller ingår i flera stora nationella och internationella forskningsprojekt, däribland Mistra Sport and Outdoor och Malmö Youth Sport Study. Vi har en stor forskarutbildningsmiljö och ingår i flera forskarskolor.

En viktig samlingsplats för vår flervetenskapliga forskningsmiljö är vårt högre seminarium som träffas varje vecka. För våra forskarstuderande finns därtill ett särskilt doktorandseminarium som har möten varje månad.

Institutionen har en omfattande samverkan med det omgivande samhället bland annat genom Malmö idrottsakademi som är ett centrum för hållbar elitidrott. Malmö universitet är även ett Riksidrottsuniversitet tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Institutionen för idrottsvetenskap har också ett nära samarbete med skolor i regionen inom ramen för studenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom ämneslärarprogrammet och studentsamarbete i det idrottsvetenskapliga programmet med den breda idrottsvetenskapliga arbetsmarknaden.

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra institutionens utbildningar på alla nivåer samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för Malmö universitets fortsatta utveckling och att samla institutionen kring gemensamma strategier och mål.

Det åligger prefekten att initiera samarbeten och samordna verksamheten med övriga delar av Fakulteten för lärande och samhälle samt med nationella och internationella kontakter. Prefekten företräder arbetsgivaren och har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar.

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

   • doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område;
   • dokumenterad erfarenhet av formellt ledarskap och undervisning; detta är ett krav;
   • behärskar svenska, vilket är myndighetsspråket, och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande för detta uppdrag är:

   • tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom universitet/högskola;
   • dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och utbildningsprojekt;
   • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället;
   • erfarenhet av lärarutbildning och kunskaper inom det idrottsvetenskapliga kunskapsfältet.

Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt har förmågan att se helheter. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande.

Vi förutsätter att du är intresserad av och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker uppdraget via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen “Ansök” längst ned på sidan. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-15. Ansökan skall innehålla:

   • Styrkt meritförteckning
   • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
   • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen.
   • Referenser

De pedagogiska och vetenskapliga meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/160 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/160.

Övrigt

En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde är 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Välkommen med din ansökan!

      Ansök      

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.