More
  Home Tags Ledarskap

  Tag: ledarskap

  Lediga platser | Prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Senaste ansökningsdag den 15 augusti 2022

  Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra institutionens utbildningar på alla nivåer samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning mot sport coaching och ledarskap till Linnéuniversitetet, Växjö. Ansök senast den 31 augisti 2018

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet i Växjö

  Anställningen riktar sig mot forskning och utbildning inom sport coaching, ledarskap, utbildning och utveckling inom idrotten. Man förväntas också ingå i den samlade idrottsvetenskapliga miljön vilket kan innebära insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält. I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap till Linnéuniversitetet med inriktning på ledarskap, organisation och idrottsutveckling

  Utlysningen avser heltidsanställning med placering i Växjö, I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete. Ansökan senast den 7 januari 2016.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning ledarskap/lärarskap, till GIH

  Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ledigförklarar härmed en anställning som lektor i idrottsvetenskap. Tjänstens inriktning berör frågor kring ledarskap/lärarskap ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, t ex grupprocesser, teorier och metoder inom ledarskap samt konflikthantering