More
  Home Tags Malmö universitet

  Tag: Malmö universitet

  I tjänsten ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program.
  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med ämnes- och grundlärarprogram i ämne/ämnesdidaktik i bollspel, friluftsliv, orientering, simning och träningslära.
  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera och genomföra undervisning inom sport management samt handleda examensarbeten inom kunskapsfältet idrottsvetenskap.
  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå och att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete inom grund- och ämneslärarprogram. I tjänsten ingår att arbeta med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med att planera, genomföra och bedöma studenternas fystester inom den nystartade polisutbildningen.
  Som universitetsadjunkt i idrottsfysiologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil.
  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning mot tillämpad idrottsdidaktik, med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.
  En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%).
  Syftet med Anna Maria Hellborgs studie är att problematisera och analysera uppfattningen om och konstruktionen av elitidrottsutövares ekonomiska villkor sedda genom en feministisk lins – och specifikt att undersöka och illustrera hur de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan kvinnor och män som vill investera i en elitidrottskarriär.
  Resultatet av Sofia Sebelius forskning visar att idrottslärarna tar sig tre olika roller; problemlösaren, trygghetsskaparen samt organisatören. Bilden av idrottsläraren i dessa roller stämmer troligtvis inte med bilden av hur en idrottslärare bör vara. Men om idrottslärarrollen ser ut så här, hur ska den framtida idrottsundervisningen i Sverige se ut?
  Forskarutbildningen i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Idrott förstås inom utbildningen som alltifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial