More
  Home Tags Prefekt

  Tag: prefekt

  Lediga platser | Prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet | Senaste ansökningsdag den 15 augusti 2022

  Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra institutionens utbildningar på alla nivåer samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

  Lediga platser | Prefekt till Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Ansök senast den 17 oktober 2021!

  Som prefekt har du en central och viktig roll på lärosätet. Du är en del av högskolans högsta ledning och har ansvar för institutionens resurser, resultat, medarbetare och utveckling, samt för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och stor relevans. Du tar fram, förankrar och följer upp verksamhetsmål och budget och säkerställer att institutionen har rätt bemanning och kompetens.

  Lediga platser | Prefekter till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast den 15 mars 2020

  Vi utlyser nu tre prefekttjänster. Prefektuppdraget är på fyra år, med möjlighet till förlängning. För uppdraget som prefekt utgår ett särskilt uppdragstillägg. Vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare motsvarande 100 % av heltid. Sex månaders provanställning tillämpas vid tillsvidareanställningar. Villkor och tillträde enligt överenskommelse.

  Faglig lederstilling ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne – åremål 4 år. Søknadsfrist er 6. november 2017

  Seksjonsleder vil ha en nøkkelrolle i NIHs videre utvikling. Dette innebærer ansvar for å utvikling av seksjonens forskningsvirksomhet og prosjektportefølje, kvalitetsutvikling i studietilbudene, kompetanse- og medarbeiderutvikling og forvaltning av seksjonens ressurser.

  Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola söker ny prefekt

  Prefektppdraget är att driva och utveckla verksamhetens alla delar på Institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Uppdraget som prefekt är både strategiskt och operativt. Prefekten företräder arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar. Uppdraget innebär vidare ett nära samarbete med dekan och prefekten ingår i fakultetens ledningsgrupp.

  Norges idrettshøgskole söker seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn (23/9 2013)

  Norges idrettshøgskole (NIH) har som vitenskaplig høgskole et nasjonalt hovedansvar for utdanning, forskning og formidling innen fagfeltet idrettsvitenskap. NIH ble etablert i 1968 og har i dag ca. 220 ansatte og 1500 studenter. Høgskolen har godt utbygde fasiliteter for undervisning og forskning, og det foregår i dag spennende FoU-virksomhet med bl. a. internasjonale samarbeidsprosjekter på en rekke idrettsrelaterte områder....
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial