Ledig tjänst | Universitetslektor i kostvetenskap, 50%, med inriktning mot beteendevetenskap, till Göteborgs universitet | Sista ansökningsdag 2021-08-16


Ref PAR 2021/759

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Institutionen ansvarar för två huvudområden; kostvetenskap och idrottsvetenskap och är således unik i Sverige. Kostvetenskap är ett ämne med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och idrottsvetenskap är ett ämne med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet.

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Kostvetenskap är ett ämne på utbildning på forskarnivå med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostens betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är centralt men även aspekter som miljö och prestation behandlas. Kostvetenskap innefattar studier om bland annat individers och kostansvarigas agerande, val och vanor. Det kan gälla såväl måltiden som kosten i sin helhet. Även lärande, förändringsarbete samt människors tankar, attityder och uppfattningar om kost är viktiga utgångspunkter i forskningen. Inom kostvetenskapen är grundläggande kunskap om människans psykologi och mänskligt beteende avgörande för att förstå hur framgångsrika beteendeförändringar runt människors möte med mat som främjar hälsa kan åstadkommas.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning om beteendevetenskap, både teori och praktisk tillämpning, inom samtliga av institutionens kostvetenskapliga utbildningar (lärarutbildning i hem- och konsumentkunskap, hälsopromotion, samt kost- och ledarskap). Handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår också kursadministration. Specifika arbetsuppgifter inom undervisning och kursansvar inkluderar att den sökande är väl insatt i evidensbaserade beteendevetenskapliga metoder som främjar beteendeförändringar.

I anställningen ingår även att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen samt att söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i kostvetenskap med inriktning mot beteendevetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom området, i första hand visad genom publikationer i relevanta vetenskapliga tidskrifter. Dokumenterad erfarenhet av forskningsverksamhet avseende beteendeförändring inom kostvetenskap är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av forskning där kost- och idrottsvetenskap kombinerats.  Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av deltagande i/erhållande av externfinansierade forskningsprojekt tillmätas vikt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Meriterande är erfarenhet av undervisning, kursansvar och utveckling av kurser i kostvetenskap med inriktning mot beteendeförändring. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande. Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av att på olika sätt ha deltagit i universitetets tredje uppgift (samverkan med det omgivande samhället) tillmätas vikt.

Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Utöver vetenskaplig och pedagogik skicklighet är erfarenheter av praktisk tillämpning av beteendevetenskapliga metoder inom det kostvetenskapliga området meriterande.

Vid anställning väljs den sökande, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential inom ämnesområdet för anställningen bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Den som tillsätts bör behärska ett skandinaviskt språk då en del undervisning ges på svenska.

Anställning

Anställningen är tillsvidare på 50% vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Tillträde: 2022-01-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-16


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

          Ansök          

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.