More
  Home Tags University of Gothenburg

  Tag: University of Gothenburg

  Vacancies | Senior Lecturer in Sport Science to University of Gothenburg | Apply no later than February 13, 2023

  Sport science is a third-cycle multi-disciplinary subject focusing on sport, exercise and physical activity. Sport science includes studies of the body and the physicaly active human being, the societal development of sport cultures and sport as well elite as in a broader perspective. In Sport science, the starting point is that physical activity and sport activities can promote health and well-being, performance and estetical experience.

  Call for Participation | Digital Innovation in Sports, Master’s level course 7.5 credits (ECTS) | University of Gothenburg

  Recent years have seen drastic developments in terms of digitalisation in sports. The use of digital technology in sports affects how sports teams are organized and managed, how we gain access to sports information and design new sports equipment. Digitization has also created new sports, such as e-Sports, which have major consequences for the perception of what sports are and how sports are practiced.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Ledig tjänst | Universitetslektor i kostvetenskap, 50%, med inriktning mot beteendevetenskap, till Göteborgs universitet | Sista ansökningsdag 2021-08-16

  Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning om beteendevetenskap, både teori och praktisk tillämpning, inom samtliga av institutionens kostvetenskapliga utbildningar (lärarutbildning i hem- och konsumentkunskap, hälsopromotion, samt kost- och ledarskap). Handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Ledig tjänst | Universitetslektor i idrottsvetenskap, 50%, med inriktning mot beteendevetenskap, till Göteborgs universitet | Sista ansökningsdag 2021-08-16

  Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning om beteendevetenskap, både teori och praktisk tillämpning, inom samtliga av institutionens idrottsvetenskapliga utbildningar (lärarutbildning i idrott och hälsa, hälsopromotion, samt sports coaching). Handledning inom utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår i anställningen. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår också kursadministration.

  Ledig plats | Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa, till Göteborgs universitet. Sök senast den 17 november 2020

  Inriktningen på utlysningen med fokus på skolämnet idrott och hälsa kommer att ta utgångspunkt i Agenda 2030. Av Agenda 2030:s mål är det framförallt Hållbar hälsa, Hållbar miljö samt Hållbar jämställdhet som är i fokus för utlysningen. Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå i Idrottsvetenskap med fokus på ämnesdidaktisk forskning inom skolämnet idrott och hälsa.

  Public defence of doctoral thesis | How to Make Bicycling Safer: Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists | Maria Ohlin, University of Gothenburg, September 20, 2019

  The overall aim of this thesis was to guide current and future safety improvements that address serious injuries among bicyclists, and suggests five measures that require rapid implementation. Overall, this thesis highlights that additional interventions targeting single bicycle crashes need to be prioritised by road authorities in order to prevent health loss among bicyclists.

  Public defence of doctoral thesis | An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation | Linus Jonsson, University of Gothenburg,...

  The overall aim of this thesis is twofold. First, the thesis aims to gain insight into adolescents’, from a multicultural community of low socioeconomic status, views on physical activity. Second, the thesis aims to describe and problematize the development and implementation of an empowerment-based school intervention, in a Swedish multicultural community of low socioeconomic status.

  Offentligt försvar av doktorsavhandling | Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv | Heléne Bergentoft, Göteborgs universitet

  Syftet med denna undersökning var att studera hur kopplingar mellan undervisning och lärande om rörelsekapacitet i skolämnet idrott hälsa kan utvecklas och överföras genom forskning om praktikutveckling. Kulturhistoriskt perspektiv och variationsteori användes som ramverk. Genom att använda variationsteori blev förståelsen för rörelsens förmåga mer nyanserad och specificerad.

  Professor i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet. Ansök senast 2019-08-16

  En stor del av institutionens grundutbildning sker inom lärarutbildningen i idrott och hälsa, programmet i sports coaching samt hälsopromotionsprogrammet. På avancerad nivå erbjuder institutionen en studiegång med kurser som leder till magister- respektive masterexamen. Institutionen ger även fristående kurser och kostvetenskapliga utbildningar.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial