More
  Home Tags Lecturer

  Tag: lecturer

  Universitetslektorer i psykologi med inriktning idrott och fysisk aktivitet till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet. Anställningen omfattar dels undervisning inom de två psykologiprogrammen, tränarprogrammet och på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området. Behörigheten avser ämnesområdet idrottspsykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet eller motsvarande.

  Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast den 15 januari 2020

  Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Anställningens inriktning är mot området rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, där utveckling och genomförande av kurser inom idrottsteknologi förekommer. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning samt handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning. Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska, på avancerad nivå på engelska.

  Högskolelektor i utbildningsvetenskap (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv.

  Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning pedagogik, till Malmö universitet. Ansök senast 15 februari 2020.

  I tjänsten ingår att initiera och driva forskningsprojekt med det omgivande samhället. Andra viktiga arbetsuppgifter för anställningen är handledning av doktorander och att driva kurser inom forskarutbildningen idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora. I arbetsuppgifterna ingår vidare undervisning, handledning, seminarieledning, kursutveckling och administration i lärarprogram och idrottsvetenskapligt program.

  Førsteamanuensis / universitetslektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. Søknadsfrist 15.03.2019

  Det søkes etter en person med kompetanse innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig pedagogisk forskning, med særlig fokus på profesjonsfaglige, idrettspedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til seksjonens utdanningsområder. Det kreves interesse for å utvikle forskningsbasert og nyskapende undervisning innen seksjonens fagfelt.

  Vacancy | Lecturer in Physical Education, Sport and Exercise Sciences | School of Physical Education, Sport and Exercise Sciences at the University of Otago. Position closes January 13, 2019

  Based in Dunedin, the School of Physical Education, Sport and Exercise Sciences at the University of Otago has a long-standing international reputation as a leader in education, research and community service. The 2018 QS World University rankings (12th in the world) confirm that Otago is New Zealand’s leading university in sport related subjects.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial